Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2015 Ön Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Türkiye

 • 2011 - 2013 Ön Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Tıbbi Hizmetler Ve Teknik Hizmetler Bölümü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Türkiye

 • 2005 - 2005 Post Doktora

  Institute Pasteur , Paris, Fransa, Mikobakteriyoloji Referans Laboratuvarı, Mikobakteriyoloji Referans Laboratuvarı, Fransa

 • 1997 - 2002 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı/ Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1989 - 1992 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi,Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1983 - 1989 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Doktora

  Çoğul ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis kompleksi suşlarının sekonder ilaçlara duyarlılığının Bactec ve agar proporsiyon yöntemleri ile araştırılması.

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı/ Mikrobiyoloji

 • 1991 Yüksek Lisans

  Dermatofitlerin tür tanısı için yapılan çalışmalar.

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı/ Mikrobiyoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Tüberküloz Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA) kapsamında Tüberküloz Laboratuvarları için ISO/IEC19011:2012 Denetçi Eğitimi”

  Kalite Yönetimi , , T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı, Ankara

 • 2017Tüberküloz Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA) kapsamında Tüberküloz Laboratuvarları için ISO/IEC19011:2012 Denetçi Eğitimi”,

  Kalite Yönetimi , T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı, İzmir

 • 2016Tüberküloz Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA) kapsamında Tüberküloz Laboratuvarları için ISO/IEC19011:2012 Denetçi Eğitimi”

  Kalite Yönetimi , T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı, Ankara

 • 2015İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Toplantısı

  İş Sağlığı ve Güvenliği , İ.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, İstanbul

 • 2015Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İ.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul

 • 2014“İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Toplantısı”

  İş Sağlığı ve Güvenliği , , İstanbul Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, İstanbul

 • 2012Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Sertifika Programı

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2012MALDİ-TOF-MS KURSU

  Sağlık ve Tıp , Biomérieux University, TMC ve KLİMUD

 • 2012II. Klonlama Kursu

  Sağlık ve Tıp , Adnan Menders Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

 • 2012Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında İyi Laboratuvar Yönetimi ve Uygulamaları” Eğitici Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

 • 2011İnfeksiyon Etkenlerinin Tanısında Moleküler Yöntemler: İn Sicilio PCR

  Sağlık ve Tıp , KLİMİK

 • 2010Gıda ve Su Kaynaklı Enfeksiyon Etkenleri Sürveyansında Laboratuvarın Rolü

  Sağlık ve Tıp , T.C. Sağlık Bakanlığı,Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

 • 2010Çocuklarda ve Erişkinlerde Aşılama

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

 • 2010I. Plazma Proteinleri ve Nefelometre Kursu

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

 • 20102. Otoimmün Hastalıklarında Klinik ve Tanı Kursu

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A

 • 2008Bakterilerde Moleküler Tiplendirme Yöntemleri: Prensip-Uygulama- Sorunlar

  Sağlık ve Tıp , Türrk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve KLİMİK

 • 2006Araştırma Yöntembilimi ve Biyoistatistiksel Değerlendirme: Temel İlkeler

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

 • 2005HAIN Lifescience GenoType® Series Mycobacteria

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD

 • 2005Mesleki Risk Bilgilendirme Eğitimi

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Institute Pasteur, Paris, Fransa

 • 2004Molecular tools and epidemiology of tuberculosis

  Sağlık ve Tıp , Institute Pasteur, Mikobakteriyoloji Referans Laboratuvarı, Paris, Fransa

 • 2003Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

 • 2003İnfeksiyon hastalıklarının tanısında Real-Time PCR yöntemlerinin kullanımı

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD

 • 1999Identification of Fungi

  Sağlık ve Tıp , European Society of Chemotherapy Infectious Diseases

 • 1991Mantarların Tanısı

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD