Dr.Öğr.Üyesi

Emre Selçuk SARI


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2009 - 2015

2009 - 2015

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü / Muhasebe Bilim Dalı, Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü / Muhasebe Bilim Dalı, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkçe İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ve Faaliyet Tabanlı Sapma Analizlerinin Bir Üretim İşletmesi Üzerinde Uygulanması

İstanbul Üniversitesi, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Muhasebe

2009

2009

Yüksek Lisans

Marka Değeri, Marka Değerleme Yöntemleri ve Muhasebe Açısından Marka Değeri

İstanbul Üniversitesi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü / Muhasebe Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2008

2008

İşletme Ağırlıklı İngilizce Programı

Yabancı Dil

İ.Ü.İşletme İktisadı Enstitüsü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Muhasebe

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe

2017 - 2018

2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe

2015 - 2017

2015 - 2017

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2006 - 2015

2006 - 2015

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Enstitü Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Muhasebe Enstitüsü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Katılım Bankalarında Finansal Raporlama

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Finansal Raporlama

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Katılım Bankalarında Finansal Raporlama

Lisans

Lisans

Bilgisayar Destekli Maliyet Muhasebesi Uygulamaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Finansal Raporlama

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Finansal Muhasebe

Lisans

Lisans

Katılım Bankalarında Finansal Raporlama

Lisans

Lisans

Finansal Raporlama

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Financial Accounting

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Katılım Bankacılığı Muhasebesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Katılım Bankalarında Finansal Raporlama

Lisans

Lisans

Bilgisayar Destekli Maliyet Muhasebesi Uygulamaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Managerial Accounting

Lisans

Lisans

Bilgisayar Destekli Finansal Muhasebe Uygulamaları

Lisans

Lisans

Cost Accounting For Engineers

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Financial Accounting

Lisans

Lisans

Katılım Bankacılığı Muhasebesi

Lisans

Lisans

Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi I

Lisans

Lisans

Bilgisayar Destekli Finansal Muhasebe Uygulamaları

Lisans

Lisans

Katılım Bankacılığı Muhasebesi

Lisans

Lisans

Introduction To Accounting (Muhasebeye Giriş)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARINA ETKİSİ

Sarı E. S. , Güngör N.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.22, ss.669-694, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

TFRS 16 Standardının Seçilmiş BİST 100 Şirketlerinin Finansal Tabloları ve Finansal Performanslarına Etkisinin İncelenmesi

Sarı E. S. , Güngör N.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.287-312, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

SUSTAINABILITY REPORTING AND INTEGRATED REPORTING: EVIDENCE FROM TURKISH HIGH PERFORMANCE COMPANIES

Needles B. E. , Sarı E. S. , Güngör N. , Türel A. , Can M.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.257-270, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA HAZIRLANMIŞLİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Sarı E. S. , Güngör N.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, cilt.53, ss.1295-1312, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

BOARD INDEPENDENCE AND FINANCIAL PERFORMANCE IN TURKEY: AN EVIDENCE ON BIST 100

Sarı E. S. , Otluoğlu E.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.99-116, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ULUSLARARASILAŞMANIN HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST 100 ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Sarı E. S. , Otluoğlu E. , Gönüllü Ç. O.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, ss.137-159, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

The Impact of Earnings Management On The Value Relevance Of Earnings: Empirical Evidence From Turkey

Altıntaş A. T. , Sarı E. S. , Otluoğlu E.

The Journal of International Journal Research, cilt.10, ss.885-891, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ortamında Sapma Analizleri ve Bir Üretim İşletmesi Üzerinde Uygulanması

Sarı E. S. , Ülker M. S.

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, ss.32-49, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2016

2016

Yönetim Kurulu Çeşitliliğinin Finansal Performansa Etkisi: BİST 100 Üzerine Bir Araştırma

Otluoğlu E. , Sarı E. S. , Çakmak Otluoğlu K. Ö.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.749-758, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2016

2016

The Effect of the IFRS 16: Constructive Capitalization of Operating Leases in the Turkish Retailing Sector

Sarı E. S. , Altıntaş A. T. , Taş N.

Journal of Business, Economics and Finance (JBEF), cilt.5, ss.138-147, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

BİLANÇOLARDA YER ALMAYAN DEĞERLER: MARKALAR VE BİR ARAŞTIRMA (BİST 100 İLE BRAND FINANCE KARŞILAŞTIRMASI)

Sarı E. S. , Yücel A. G.

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, cilt.16, ss.35-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

The Use of Poster Projects as a Motivational and Learning Tool in Managerial Accounting Courses

Altintas N. N. , Süer A. Z. , Sarı E. S. , Ülker M. S.

Journal of Education for Business, cilt.89, ss.196-201, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

2012

2012

KDV Oranlarındaki Değişikliklerin Türk Finansal Kiralama Sektörüne Etkisi

Altıntaş A. T. , Sarı E. S.

MALİ ÇÖZÜM, ss.85-97, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) 16: Kiralamalar Standardı Kapsamında Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları: BIST 100 İncelemesi

Sarı E. S.

4th International Management and Social Research Conference, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Haziran 2020, ss.19-30

2019

2019

TFRS 16 STANDARDININ BİST 100 ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL ORANLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sarı E. S. , Güngör N.

Global Business Research 2019, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2019, ss.90-94

2017

2017

The Impact of Earnings Management on the Value Relevance of Earnings: Empirical Evidence From Turkey

ALTINTAŞ A. T. , SARI E. S. , OTLUOĞLU E.

American Accounting Association 2017, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Ağustos 2017, ss.91

2017

2017

Integrated Reporting and Sustainability Reporting: An Exploratory Study of High Performance Companies in Turkey

Needles B. E. , TÜREL A. , CAN M. , SARI E. S. , GÜNGÖR N.

American Accounting Association 2017 Annual Meeting, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Ağustos 2017, ss.92

2013

2013

The Role of the Capital Markets on the Progress on Accounting and Auditing Regulations in the Republic of Turkey (1922-2012)

SARI E. S. , ALTINTAŞ A.

III.International Conference on Luca Pacioli in Accounting History and III. Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2013, ss.1-12

2013

2013

Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olayların TMS Açısından Değerlendirilmesi ve IMKB-100 Endeksindeki Şirketler Üzerinde Bir Araştırma

Yılmaz F. , Sarı E. S.

III. BALKAN VE ORTA DOĞU ÜLKELERİ MUHASEBE VE MUHASEBE TARİHİ KONFERANSI, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.167-189

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Kira Sertifikaları ve Muhasebe Uygulamaları

Sarı E. S.

Çağlayan Yayınevi, İstanbul, 2020

2019

2019

HP vs Autonomy

GÜNGÖR N. , SARI E. S.

Vak'alar 2019, Prof.Dr.Yakup Selvi, Editör, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, İstanbul, ss.67-76, 2019

2018

2018

KATILIM BANKACILIĞI VE MUHASEBE UYGULAMALARI

SARI E. S.

Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2018

2018

2018

Araç Kiralama/Satınalma Kararı: Garanti Filo

SARI E. S. , TÜREL A.

Vak'alar 2018, Prof.Dr.Göksel Yücel, Editör, Muhasebe Enstitüsü Yayınlarlı, İstanbul, ss.77-82, 2018

2017

2017

Migros Ticaret A.Ş.

TÜREL A. , SARI E. S.

Vak'alar 2017, Prof.Dr.Mustafa Aysan, Prof.Dr.Göksel Yücel, Prof.Dr.Recep Pekdemir, Editör, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, İstanbul, ss.59-69, 2017

2016

2016

ERTAN ÜRETİM İŞLETMESİ

SARI E. S. , ALTINTAŞ A. T.

VAK'ALAR 2016, Göksel Yücel, Editör, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, İstanbul, ss.91-98, 2016

2015

2015

The Role of the Capital Markets on the Progress on Accounting and Auditing Regulations in the Republic of Turkey (1922-2012)

Altıntaş T., SARI E. S.

Seçmeler 2015, Göksel Yücel, Editör, Muhasebe Enstitütüsü Yayınları, İstanbul, ss.147-166, 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Muhasebe Enstitüsü Dergisi

Editör

2018 - 2018

2018 - 2018

MUHASEBE ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

EditörDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2020

2020

İslami Finans Açısından Girişim Sermayesi Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

38. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

İzleyici / Dinleyici

Denizli-Türkiye

2016

2016

35. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

İzleyici / Dinleyici

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2013

2013

III. Balkanlar ve Ortadoğu Ülkeleri Muhasebe ve Muhasebe Tarihi Konferansı ve III. Uluslararası Luca Pacioli Muhasebe Tarihi Konferansı

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

31. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

İzleyici / Dinleyici

Muğla-Türkiye

2011

2011

Global Education Conference 2011

Katılımcı

-Kıbrıs (Kktc)

2011

2011

30. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

İzleyici / Dinleyici

Mersin-Türkiye

2010

2010

II. Balkanlar ve Ortadoğu Ülkeleri Muhasebe ve Muhasebe Tarihi Konferansı ve III. Uluslararası Luca Pacioli Muhasebe Tarihi Konferansı

İzleyici / Dinleyici

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Sat ve Geri Kiralama İşlemlerinin Muhasebsi ve Raorlanması - Zeynep Uçkaç - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Hastanelerde Yönetim Muhasebesi Sisteminin Oluşturulması ve Sağlayabileceği Faydalar - Said Erdoğan - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Katılım Bankalarında Finansal Raporlamanın Anlaşılabilirliği: Bir Araştırma - Ömer Faruk Albayrak - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü