Assoc. Prof.Emre Selçuk SARI


School of Business, Department of Business Administration

Department of Accounting


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Accounting

Metrics

Publication

35

Citation (WoS)

2

Citation (Scopus)

6

H-Index (WoS)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

8

Thesis Advisory

7

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2009 - 2015

2009 - 2015

Doctorate

Istanbul University, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü / Muhasebe Bilim Dalı, Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

Istanbul University, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü / Muhasebe Bilim Dalı, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ve Faaliyet Tabanlı Sapma Analizlerinin Bir Üretim İşletmesi Üzerinde Uygulanması

Istanbul University, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Muhasebe

2009

2009

Postgraduate

Marka Değeri, Marka Değerleme Yöntemleri ve Muhasebe Açısından Marka Değeri

Istanbul University, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü / Muhasebe Anabilim Dalı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2008

2008

İşletme Ağırlıklı İngilizce Programı

Foreign Language

İ.Ü.İşletme İktisadı Enstitüsü

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Accounting

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

2015 - 2017

2015 - 2017

Research Assistant PhD

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

2006 - 2015

2006 - 2015

Research Assistant

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Director of the Institute

Istanbul University, Muhasebe Enstitüsü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Katılım Bankalarında Finansal Raporlama

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Finansal Raporlama

Postgraduate

Postgraduate

Katılım Bankalarında Finansal Raporlama

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar Destekli Maliyet Muhasebesi Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Finansal Raporlama

Postgraduate

Postgraduate

Finansal Muhasebe

Undergraduate

Undergraduate

Katılım Bankalarında Finansal Raporlama

Undergraduate

Undergraduate

Finansal Raporlama

Postgraduate

Postgraduate

Financial Accounting

Postgraduate

Postgraduate

Katılım Bankacılığı Muhasebesi

Postgraduate

Postgraduate

Katılım Bankalarında Finansal Raporlama

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar Destekli Maliyet Muhasebesi Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Managerial Accounting

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar Destekli Finansal Muhasebe Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Cost Accounting For Engineers

Postgraduate

Postgraduate

Financial Accounting

Undergraduate

Undergraduate

Katılım Bankacılığı Muhasebesi

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi I

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar Destekli Finansal Muhasebe Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Katılım Bankacılığı Muhasebesi

Undergraduate

Undergraduate

Introduction To Accounting (Muhasebeye Giriş)

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Entegre Raporlamaya Uygunluğu Açısından Katılım Bankalarının Faaliyet Raporlarının İncelenmesi

Alkoyun A. K. , Sarı E. S.

Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.2, pp.338-359, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARINA ETKİSİ

Sarı E. S. , Güngör N.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.22, no.4, pp.669-694, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

TFRS 16 Standardının Seçilmiş BİST 100 Şirketlerinin Finansal Tabloları ve Finansal Performanslarına Etkisinin İncelenmesi

Sarı E. S. , Güngör N.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.3, pp.287-312, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2019

2019

SUSTAINABILITY REPORTING AND INTEGRATED REPORTING: EVIDENCE FROM TURKISH HIGH PERFORMANCE COMPANIES

Needles B. E. , Sarı E. S. , Güngör N. , Türel A. , Can M.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.257-270, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA HAZIRLANMIŞLİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Sarı E. S. , Güngör N.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.53, no.3, pp.1295-1312, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2018

2018

BOARD INDEPENDENCE AND FINANCIAL PERFORMANCE IN TURKEY: AN EVIDENCE ON BIST 100

Sarı E. S. , Otluoğlu E.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.99-116, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2017

2017

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ULUSLARARASILAŞMANIN HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST 100 ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Sarı E. S. , Otluoğlu E., Gönüllü Ç. O.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, no.83, pp.137-159, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

The Impact of Earnings Management On The Value Relevance Of Earnings: Empirical Evidence From Turkey

Altıntaş A. T. , Sarı E. S. , Otluoğlu E.

The Journal of International Social Research, vol.10, no.51, pp.885-891, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2016

2016

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ortamında Sapma Analizleri ve Bir Üretim İşletmesi Üzerinde Uygulanması

Sarı E. S. , Ülker M. S.

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, no.7, pp.32-49, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2016

2016

Yönetim Kurulu Çeşitliliğinin Finansal Performansa Etkisi: BİST 100 Üzerine Bir Araştırma

Otluoğlu E. , Sarı E. S. , Çakmak Otluoğlu K. Ö.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.46, pp.749-758, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2016

2016

The Effect of the IFRS 16: Constructive Capitalization of Operating Leases in the Turkish Retailing Sector

Sarı E. S. , Altıntaş A. T. , Taş N.

Journal of Business, Economics and Finance (JBEF), vol.5, no.1, pp.138-147, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

BİLANÇOLARDA YER ALMAYAN DEĞERLER: MARKALAR VE BİR ARAŞTIRMA (BİST 100 İLE BRAND FINANCE KARŞILAŞTIRMASI)

Sarı E. S. , Yücel A. G.

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.16, no.4, pp.35-53, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2012

2012

KDV Oranlarındaki Değişikliklerin Türk Finansal Kiralama Sektörüne Etkisi

Altıntaş A. T. , Sarı E. S.

MALİ ÇÖZÜM, no.114, pp.85-97, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SPORTIVE SUCCESS AND FINANCIAL PERFORMANCES OF THE FOOTBALL CLUBS IN BIST 100

Güngör N. , Sarı E. S.

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Çevrimiçi Sosyal Bilimler Konferansı, Çanakkale, Turkey, 5 - 06 July 2021, pp.1

2020

2020

Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) 16: Kiralamalar Standardı Kapsamında Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları: BIST 100 İncelemesi

Sarı E. S.

4th International Management and Social Research Conference, İstanbul, Turkey, 5 - 06 June 2020, pp.19-30

2019

2019

TFRS 16 STANDARDININ BİST 100 ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL ORANLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sarı E. S. , Güngör N.

Global Business Research 2019, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2019, pp.90-94

2017

2017

The Impact of Earnings Management on the Value Relevance of Earnings: Empirical Evidence From Turkey

ALTINTAŞ A. T. , SARI E. S. , OTLUOĞLU E.

American Accounting Association 2017, San Diego, United States Of America, 5 - 09 August 2017, pp.91

2017

2017

Integrated Reporting and Sustainability Reporting: An Exploratory Study of High Performance Companies in Turkey

Needles B. E. , TÜREL A. , CAN M. , SARI E. S. , GÜNGÖR N.

American Accounting Association 2017 Annual Meeting, San Diego, United States Of America, 5 - 09 August 2017, pp.92 Sustainable Development

2013

2013

The Role of the Capital Markets on the Progress on Accounting and Auditing Regulations in the Republic of Turkey (1922-2012)

SARI E. S. , ALTINTAŞ A.

III.International Conference on Luca Pacioli in Accounting History and III. Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History, Turkey, 1 - 04 July 2013, pp.1-12

2013

2013

Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olayların TMS Açısından Değerlendirilmesi ve IMKB-100 Endeksindeki Şirketler Üzerinde Bir Araştırma

Yılmaz F. , Sarı E. S.

III. BALKAN VE ORTA DOĞU ÜLKELERİ MUHASEBE VE MUHASEBE TARİHİ KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2013, pp.167-189

Books & Book Chapters

2021

2021

Katılım Bankacılığında Girişim Sermayesinin Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması

Sarı E. S.

in: Girişim Sermayesi - İslam Ekonomisi Açısından Bir İnceleme, Necmettin Kızılkaya,Batuhan Buğra Akartepe, Editor, İktisat Yayınları, İstanbul, pp.69-93, 2021

2020

2020

Kira Sertifikaları ve Muhasebe Uygulamaları

Sarı E. S.

Çağlayan Yayınevi, İstanbul, 2020

2019

2019

HP vs Autonomy

GÜNGÖR N. , SARI E. S.

in: Vak'alar 2019, Prof.Dr.Yakup Selvi, Editor, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, İstanbul, pp.67-76, 2019

2018

2018

KATILIM BANKACILIĞI VE MUHASEBE UYGULAMALARI

SARI E. S.

Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2018

2018

2018

Araç Kiralama/Satınalma Kararı: Garanti Filo

SARI E. S. , TÜREL A.

in: Vak'alar 2018, Prof.Dr.Göksel Yücel, Editor, Muhasebe Enstitüsü Yayınlarlı, İstanbul, pp.77-82, 2018

2017

2017

Migros Ticaret A.Ş.

TÜREL A. , SARI E. S.

in: Vak'alar 2017, Prof.Dr.Mustafa Aysan, Prof.Dr.Göksel Yücel, Prof.Dr.Recep Pekdemir, Editor, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, İstanbul, pp.59-69, 2017

2016

2016

ERTAN ÜRETİM İŞLETMESİ

SARI E. S. , ALTINTAŞ A. T.

in: VAK'ALAR 2016, Göksel Yücel, Editor, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, İstanbul, pp.91-98, 2016

2015

2015

The Role of the Capital Markets on the Progress on Accounting and Auditing Regulations in the Republic of Turkey (1922-2012)

Altıntaş T., SARI E. S.

in: Seçmeler 2015, Göksel Yücel, Editor, Muhasebe Enstitütüsü Yayınları, İstanbul, pp.147-166, 2015

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Muhasebe Enstitüsü Dergisi

Editor

2018 - 2018

2018 - 2018

MUHASEBE ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

EditorEdit Congress and Symposium Activities

2020

2020

İslami Finans Açısından Girişim Sermayesi Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

2019

2019

38. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

Audience

Denizli-Turkey

2016

2016

35. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Audience

Girne-Cyprus (Kktc)

2013

2013

III. Balkanlar ve Ortadoğu Ülkeleri Muhasebe ve Muhasebe Tarihi Konferansı ve III. Uluslararası Luca Pacioli Muhasebe Tarihi Konferansı

Attendee

-Turkey

2012

2012

31. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Audience

Muğla-Turkey

2011

2011

Global Education Conference 2011

Attendee

-Cyprus (Kktc)

2011

2011

30. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Audience

Mersin-Turkey

2010

2010

II. Balkanlar ve Ortadoğu Ülkeleri Muhasebe ve Muhasebe Tarihi Konferansı ve III. Uluslararası Luca Pacioli Muhasebe Tarihi Konferansı

Audience

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

September-2019

September 2019

Post Graduate

Sat ve Geri Kiralama İşlemlerinin Muhasebsi ve Raorlanması - Zeynep Uçkaç - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

May-2018

May 2018

Post Graduate

Hastanelerde Yönetim Muhasebesi Sisteminin Oluşturulması ve Sağlayabileceği Faydalar - Said Erdoğan - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

December-2017

December 2017

Post Graduate

Katılım Bankalarında Finansal Raporlamanın Anlaşılabilirliği: Bir Araştırma - Ömer Faruk Albayrak - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü