Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

 • 2012 - 2018 Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Enerji Jeopolitiği ve Türkiye

 • Doktora Türkiye'de Şehirleşme ve Büyükşehirlerin Rolü

 • Lisans Dünyada Şehirler: Mega Şehirler

 • Lisans Dünya Sanayi Bölgeleri

 • Lisans Çevre Sorunları

 • Lisans Ekonomik Faaliyetler

 • Lisans Genel Ekonomik Coğrafya

 • Yüksek Lisans Kentsel Gelişme Süreci: Konut ve Kentleşme Politikası

 • Ön Lisans Turizm ve Çevre

 • Doktora Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye

 • Yüksek Lisans Küreselleşme ve Türkiye

 • Lisans Sanayi Coğrafyası

 • Lisans Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

 • Lisans Ekonomik Coğrafyaya Giriş

 • Yüksek Lisans Enerji Jeopolitiği ve Türkiye

 • Yüksek Lisans Küreselleşme Türkiye

 • Lisans Küreselleşme ve Kalkınma

 • Doktora Türkiye'de Bölgesel Kalkınma ve Planlama

 • Lisans Ekonomik Coğrafya

 • Yüksek Lisans Kentsel Gelişme Süreci Konut ve Kentleşme Politikası

 • Lisans Türkiye ve AB

 • Ön Lisans Turizm ve Çevre

 • Lisans Şehirsel Mekan Organizasyonu

 • Yüksek Lisans Nüfusun Demografik ve Coğrafi Özellikler

 • Yüksek Lisans Uluslararası Enerji Jeopolitiği ve Türkiye

 • Lisans Şehirsel Mekan Analizi

 • Lisans Dünyada Şehirler: Mega Şehirler

 • Lisans Uluslararası Enerji Jeopolitiği ve Türkiye

 • Lisans Şehirsel Mekan Organizasyonu

 • Lisans Türkiye Jeopolitiği