Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Comfort Areas According to the Wind Chill Index of the Central Anatolia Region

Journal Of Engineering Sciences, cilt.6, ss.84-94, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sustainable Livestock Farming in Turkey and Pınarhisar Gene Center Implementations

Coğrafya Dergisi, cilt.40, ss.1-8, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Analysis of Sufficiency and Accessibility of Active Green Areas in Cukurova

Journal Of Engineering Sciences, cilt.6, ss.95-106, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Edirne Şehri nüfusunun gelişimi ve yapısal özellikleri

Türk Coğrafya Dergisi, ss.7-16, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HAKKARİ İLİNDE CUMHURİYET’TEN GÜNÜMÜZE EĞİTİM FONKSİYONUNUN GELİŞİMİ

Journal Awarenes, cilt.5, no.1, ss.449-462, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul’da Yerleşme - Ulaşım İlişkisine Coğrafi Bakış

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.3, no.5, ss.320-344, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edirne Şehri’nin Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi (1990-2018)

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.3, ss.26-36, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Prof. Dr. Cengiz Akbulak'ın Ardından

Asaio Journal, ss.1-9, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bahçesaray Ilçesinin Turizm Kaynakları veCittaslow Potansiyeli

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.177-199, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kilis İlinde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Değişimle (1990-2018),

Journal of Awareness,, cilt.4, ss.329-342, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ord. Prof. Ali Tanoğlu’nun Ziraat Coğrafyasıyla İlgili Çalışmalarına Bakış

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.17, no.1, ss.609-630, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kentsel Dönüşümün Nüfusun Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri: Ankara Yenimahalle Örneği

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.2, ss.64-89, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Esenyurt İlçesinde Nüfusun Gelişimi ve Bu Gelişimde Rol Oynayan Etmenler

Kent Akademisi, cilt.12, ss.67-81, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SOSYO-EKONOMİK YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.1-8, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Antalya Şehrinin (Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Aksu, Konyaaltı) Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHY AND GEOGRAPHY EDUCATION (ONLINE), ss.187-201, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Global Environmental Problems in the Developing and Changing World

International Journal of Science and Research (IJSR), cilt.5, ss.49-51, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hydropolitics "The World And Turkey"

Indian Journal of Applied Research (IJAR), no.5, ss.364-366, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği ve Türkiye Ekonomik İlişkileri

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss.306-325, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Sanayileşme Sürecine Genel Bir Bakış

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.211-231, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mengen Havzası'nın Nüfus Gelişimi ve Sorunları

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Dergisi,, ss.22-38, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mengen ve Çevresinin Ekoturizim Potansiyelinin Değerlendirilmesi

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Dergisi, ss.18-31, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geçmişten Günümüze İstanbul'da Sanayileşme Süreci ve Son 10 Yıllık Değişimi’

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.36-52, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nüfus Politikalarının Dünyada ve Türkiye’de Uygulanma Süreçleri’

Dernekler Dergisi, ss.20-29, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enerji Kullanımının Coğrafi Çevre Üzerindeki Etkileri’

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.36-52, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikalarına Genel Bakış’

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.293-307, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A preliminary Assessment of the Water and Air Quality Parameters in and around the Lake Yeniçağa

JOURNAL OF THE BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, cilt.16/2, ss.167-194, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Some Air and Water Pollution İndicators in a nd Around the Lake Abant, Turkey

JOURNAL OF THE BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, cilt.16/1, ss.53-74, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Socio- Economic Structure of the Population in Yalova

Management and Education Academic Journal, ss.76-84, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Landslides on Rural Ecosystem of Mareşal Fevzi Çakmak Village

Balkan Ecology, ss.197-208, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarihi Coğrafya’dan Bir Örnek Telmessos

Marmara Coğrafya Dergisi, cilt.19, ss.55-68, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Demographic Movements in the Township of Büyükçekmece

Management and Education Academic Journal, ss.66-75, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Ziraatinde Makineleşme: Traktör ve Biçerdöverin Etkileri

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Dergisi,, cilt.14, ss.66-75, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Ziraatinde Seracılık Faaliyetlerine Bir Örnek Fethiye Ovası'nda Seracılık ve Önemi

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Dergisi, cilt.12, ss.85-95, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Jeopolitik ve Türkiye

Global Challenges-Scientific Solutions II, Antwerp, Belçika, 14 Ekim 2020, ss.102-105

Birth Rate Change In Turkey And Geographıc Dıstrıbutıons

7th International Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place & Culture, 10-12 October 2019, Mağusa, Kıbrıs (Kktc), 10 - 12 Ekim 2019, ss.32

Bahçesaray İlçesinin Turizm Kaynakları ve Cittaslow (Sakin Şehir) Adayı Olma Potansiyeli,

3. International West Asia Congress Of Tourism Research 26-29 September,, Van, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2019, ss.124-125

CHANGES AND DEVELOPMENTS OCCURRED IN THE LAND USE OF KIRIKKALE CITY (1990-2018)

1ST ISTANBUL INTERNATIONAL GEOGRAPHY CONGRESS PROCEEDINGS BOOK, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, no.5255, ss.364-374

Kırıkkale Şehri’nin Arazi Kullanımında Meydana Gelen Değişim Ve Gelişmeler (1990-2018)

1. Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.1

Suriyeli Mültecilerin Mekânsal Analizi: Şanlıurfa Örneği

1. Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.1

Türkiye’de Sürdürülebilir Hayvancılık Ve Pınarhisar Gen Merkezi Uygulamaları

Internatıonal Conference On Food And Agrıcultural Economıcs., Antalya, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019, ss.1-8

SUSTAINABLE LIVESTOCK FARMING IN TURKEY AND PINARHISAR GENE CENTER IMPLEMENTATION

3. International Conference on Food and Agricultural Economics 25-26 April 2019,, Antalya, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019, ss.393-403

Mardin İlinin İklim Konfor Şartlarının Turizm Açısından İncelenmesi

2. International Scientific Research Congress (UBAK), Mardin, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, ss.2

Cumhuriyet Döneminden Günümüze Mardin Şehrinin Nüfus Gelişimi

2. International Scientific Research Congress (UBAK), Mardin, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, ss.1

Kıyı Alanları ve Turizm Potansiyeli

International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies (ISMAS), Antalya, Türkiye, 2 - 04 Şubat 2018, ss.1

TRANSPORTATION SYSTEMS OF URBAN AREAS

International Conference for Social Sciences, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Aralık 2017, ss.18-45

DEVELOPMENT OF TOURISM ACTIVITIES IN TURKEY

International Conference for Social Sciences, Bükreş, Romanya, 6 - 08 Kasım 2017, ss.25-35

GEOGRAPHICAL FACTORS AND DEVELOPMENTS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF TOURISM ACTIVITIES IN TURKEY

International Conference on Social Science, Literature, Economic and Education, Muğla, Türkiye, 26 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.18-29

KAPAKLI’DA SANAYİ FAALİYETLERİ

International Conference for Social Sciences and Humanities, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2017, ss.15-30

“Geographical Factors and Developments Affecting the Development of Tourism Activities in Turkey

”, 8. World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality and Leisure,, Muğla, Türkiye, 24 - 29 Mayıs 2016, ss.374-392

Hydropolitics: The World and Turkey

International Conference for Social Sciences, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2015, ss.10-14

Hydropolitics "The World And Turkey"

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015, ss.130-135

CITIES, URBANIZATION, METROPOLISES, AND RELATED PROBLEMS THE CASE OF TURKEY

International Conference on Social Science, Literature, Economic and Education, Antalya, Türkiye, 20 Temmuz - 21 Şubat 2015, ss.18-22

SPATIAL PLANNING AND GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS

International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, Brüksel, Belçika, 30 Haziran - 03 Temmuz 2015, ss.71-75

ISTANBUL: THE MEGA CITY

VII. European Conference on Social and Behavıoral Sciences, Bükreş, Romanya, 11 Haziran - 13 Mayıs 2015, ss.76-82

SOCIO-ENVIRONMENTAL PROBLEMS ON TURKISH COASTS

International Conference for Social Sciences and Humanities, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mart 2015, ss.28-32

EUROPEAN UNION AND TURKEY’S AGRICULTURAL POLICY

VI. European Conference on Social and Behavıoral Scıences, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Şubat 2015, ss.96-101

AN OVERVIEW OF INDUSTRIAL ACTIVITIES IN THE OTTOMAN EMPIRE BEFORE THE REPUBLIC

International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Şubat 2015, ss.58-64

The Effects ıf Human Activities on Environmental Pollution

4. Internatıonal Conference on Nuclear&ReneWable Energy Resources, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2014, cilt.1, no.1, ss.117-122

PROBLEMS ARISING FROM URBAN SPRAWL AND SOLUTION-ORIENTED SUGGESTIONS

International Conference on Social Science, Literature, Economic and Education, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ağustos 2014, ss.12-20

THE EFFECTS OF HUMAN ACTIVITIES ON ENVIRONMENTAL POLLUTION

Internatıoanl Conference For Academic Discıplines, Barcelona, İspanya, 16 - 19 Haziran 2014, ss.100-106

Socio-Environmental Problems On Turkish Coasts

Proceedings of the Second International Conference on Water, Energy and the Environment, Aydın, Türkiye, 19 - 25 Eylül 2013, ss.26-36

EFFECTS OF LANDSLIDES ON RURAL ECOSYSTEM OF MARESAL FEVZI CAKMAK VILLAGE

Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2013, ss.29-32

Sustainable Tourism Activities in Southwest Turkey

International Conference for Social Sciences, Antalya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2012, ss.10-18

SUSTAINABLE TOURISM ACTIVITIES IN SOUTHWEST TURKEY

International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, Antalya, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2012, ss.19-23

A Case for Alternative Tourism: Mountain Tourism

2. Interdiscipilinary Tourism Research Conference, Muğla, Türkiye, 24 - 29 Nisan 2012, ss.267-277

Socioeconomic Changes in the Adatepe Village, NW Turkey

10th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Rhodes, Yunanistan, 25 - 29 Ekim 2011, ss.335-346 identifier identifier

Doğal Afetler ve Uluslararası Yardımlaşma

V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2008, ss.947-951

Investigation of Human Induced Coastal Degradation on the Kepez Delta (NW Turkey) Using Aerial Photo Interpretation, Remote Sensing and Field Data

''Balwois Water Observation and Information System for Decision Support Konferansı "Balwois 2008, Ohrid, Makedonya, 27 - 31 Mayıs 2008, ss.11-16

Armutlu Yarımadasının Kuzeybatı Kıyılarında Arazi Kullanımının Coğrafi Analizi

Türkiye Kıyıları 04 Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Adana, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2004, cilt.1, ss.375-382

Kitap & Kitap Bölümleri

İstanbul’da Sanayi Faaliyetlerinin Yapısı ve Dağılışı

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Araştırmaları, Üçışık Erbilen, S. ve Şahin, G, Editör, Eski Babil Yayınları, İstanbul, ss.259-286, 2019

Türkiye'nin Ticaret Coğrafyası

Türkiye Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, Taşlıgil, N. ve Şahin, G., Editör, Nobel, Ankara, ss.627-660, 2019

Türkiye'de Sürdürülebilir Hayvancılık ve Pınarhisar Gen Merkezi Uygulamaları

3. International Conference On Food and Agricultural Economics, Uçak H., Editör, Alaaddin Keykubat Central European University Press, Antalya, ss.393-403, 2019

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

Pegem Akademi, Ankara, 2018

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

Pegem Akademi, Ankara, 2018

Sanayi Coğrafyası

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Doğan, M ve Sertkaya Doğan Ö., Editör, Pegem Akademibokhandeln Direkt, Ankara, ss.265-286, 2018

Ekonomik Coğrafya

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Doğan, M ve Sertkaya Doğan Ö., Editör, Pegem Akademibokhandeln Direkt, Ankara, ss.167-198, 2018

Sanayi Coğrafyası

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Doğan, M ve Sertkaya Doğan Ö., Editör, Pegem Akademibokhandeln Direkt, Ankara, ss.265-286, 2018

Ekonomik Coğrafya

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Doğan, M ve Sertkaya Doğan Ö., Editör, Pegem Akademibokhandeln Direkt, Ankara, ss.167-198, 2018

Turizm-Sürdürülebilirlik ve Çevre

Türkiye Turizm Coğrafyası, Sertkaya Doğan Ö.ve Duran, E., Editör, Paradigma Yayınları, İstanbul, ss.21-44, 2018

Kıyı Alanları ve Turizm Potansiyeli

Modern Dönemde Eğitim, İktisat ve Güzel Sanatlar, : Köse, O ve İslamoğlu, E, Editör, A, Ankara, ss.377-386, 2018

Turizm Araştırmaları

İstanbul, İstanbul, 2017

Istanbul: The Mega City

New Researches New Ideas, Doç Dr Eyüp Sarıtaş, Editör, Trafford Publishing , Bloomington, ss.227-237, 2017

Istanbul the Mega City

Current Researches in Geography, Arslan H., Icbay M.A.,Stoych K., Editör, International Association Of Social Science Research, Bialystok, ss.311-319, 2017

Turizm ve Çevre

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2016

Kapaklı İlçesinde Sanayi Faaliyetleri

Memleket Pusulası "Kapaklı", Balcı Akova, S., Editör, Ant Yayınları, İstanbul, ss.179-205, 2016

Türkiye'de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Doğanay, S. ve Alım, M., Editör, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.111-165, 2016

Küreselleşme ve Kalkınma (e Kitap)

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2015

Ekonomik Coğrafya (e Kitap)

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2015

Türkiye ve AB (e Kitap)

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2015

Sanayi Coğrafyası (e Kitap)

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2015

Çevre Sorunları (e Kitap)

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2015

CITIES, URBANIZATION, METROPOLISES, AND RELATED PROBLEMS: THE

URBAN AND URBANIZATION, Efe, R., Onay, T.T., Sharuho, I., Atasoy, E., Bayartan, M., Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofya, ss.374-380, 2014

Türkiye'de Şehirleşme: Büyükşehirler ve Şehirleşme Sürecinde Değişen Sosyo-Ekonomik Yapı

Prof. Dr. Süha Göney'e Armağan Kitabı, Bayartan, M., Editör, Yazın Basın Yayın Matbaacılık, İstanbul, ss.239-280, 2013

An Overview Of Industrial Activities In The Ottoman Empire Before The Rebuplic

The Science And Education At The Beginning of The 21 st Century in Turkey, Efe, R., Mazbaev, O., Kostova, Z., Sam, R., Sam, N.,Çalışkan, V., Bayartan, M., Atasoy,E., Editör, St Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.634-640, 2013

Problems Arising From Urban Sprawl and Solutionoriented Suggestions

The Science And Education At The Beginning of The 21 st Century in Turkey, Efe, R., Mazbaev, O., Kostova,Z., Sam, R., Sam, N., Çalışkan, V., Bayartan, M., Atasoy, E., Editör, St Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.254-262, 2013

Afet Kültürü (e Kitap)

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2012

Effects of Human Avtivities on Environmental Pollution

Education and Science in a Globalizing World: A Case Study of Turkey, Christov, I., Efe, R.,Atasoy,E., Editör, Paradigma, Sofya, ss.212-219, 2012

Diğer Yayınlar