Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İNFERTİL HASTALARIN TÜP BEBEK TEDAVİSİNİ BIRAKMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ÖNCELİK SIRASININ BELİRLENMESİ: BİR AHP UYGULAMASI

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), cilt.9, ss.64-84, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Polis Gücünden Polis Hizmetine: Pazarlama Perspektifi ile Polis Algısının Kavramsal Olarak İncelenmesi

Aurum Journal of Social Sciences, cilt.1, ss.63-76, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Defining Health Mavens On Demographic Characteristics: A Pilot Study in Istanbul

European Scientific Journal, cilt.12, ss.93-104, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Content Analysis of Hopitals' Web Sites as Providers of Healthcare Tourism in Istanbul

International Journal of Business and Management Studies, cilt.04, ss.255-264, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketici Kararlarında Etkin Bir Role Sahip Olan Pazar Kurtlarının Demografik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), cilt.6, ss.132-143, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tüketici Kararlarında Etkin Bir Role Sahip Olan Pazar Kurtlarının Demografik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.133-143, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Siyasal Pazarlamayı Yararlar ve Eleştiriler Temelinde Anlamak: Bir Literatür Taraması"

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.51, ss.127-143, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Business Ethics: Exploring the Differences about Perceptions of Business Ethics Among Selected Turkish Financial Specialists

Journal of Marketing Development and Competitiveness, cilt.6, ss.96-107, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PRIVATE HOSPITAL CHOICES OF INFERTILE PATIENTS THAT RECIEVED IVF TREATMENT: A PILOT STUDY

Global Academic Meeting 2015, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 19 September 2015, ss.246-264

A Comparative Study On Consumer Ethnocentrism In Turkey, Bosnia –Herzegovina And Sandzak

4th International Balkan Annual Conference (IBAC-2014), Bükreş, Romanya, 15 - 18 October 2014, cilt.4, ss.587-601

Comparative Study On Consumer Ethnocentrism In Turkey, Bosnia –Herzegovina And Sandzak

3rd International Balkan Annual Conference (IBAC-2013), Bosna-Hersek, 1 - 04 December 2013, ss.1-11

The Content Analysis Of The Academic Studies About Marketing In Bosnia- Herzegovina

3rd International Balkan Annual Conference (IBAC-2013), Saraybosna, Bosna-Hersek, 1 - 04 December 2013, ss.388-404

A Comparative Study On Turkish And Albanian Consumers Ethnocentrism Levels

2nd International Balkan Annual Conference, Arnavutluk, 1 - 04 October 2012, ss.466-478

How Economic Crisis Changed Consumer Segmentation

11th International Marketing Trends Conference, İtalya, 1 - 04 January 2012, ss.1-36

Lateral Marketing in Retailing and a Study From Turkish Gas Station Consumers

Seventeenth Annual South Dakota International Business Conference, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 November 2010, ss.88-97

Lateral Marketing in Retailing and a Study on Turkish Gas Station Consumers

Seventeenth Annual South Dakota International Business Conference, September 30 - October 2, Rapid City, South Dakota, 2010., Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 November 2010

Store Image and the Effects on Consumer's Purchase Intention: A Study From Turkey

Seventeenth Annual South Dakota International Business Conference - 2010, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 October 2010, ss.105-113

Consumer Attitudes Towards Experiential Marketing: A Qualitative Study From Turkey

Seventeenth Annual South Dakota International Business Conference - 2010, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 October 2010, ss.98-104

Kitap & Kitap Bölümleri

Siyasal Pazarlama: Teorik Bir Çerçeve

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2015