Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Predictors of obturator functioning and satisfaction in Turkish patients using an obturator prosthesis after maxillectomy.

Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, cilt.125, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A surface roughening technique for maxillofacial prostheses

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, cilt.113, ss.250-252, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

MMP20 active-site mutation in hypomaturation Amelogenesis Imperfecta

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.84, ss.1031-1035, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BAŞ-BOYUN KANSERLERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ DENTAL GİRİŞİMLER

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.1-12, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İmplantolojide doku mühendisliği ve gen tedavisi

CUMHURİYET DENTAL JOURNAL, cilt.1, ss.64-68, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tip I Diabetli Çocuklarda Oral Değişiklikler

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.58-63, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Extraoral İmplant aplications in maxillofacial prosthesis

yeditepe üniversitesi dişhekimliği fakültesi dergisi, cilt.1, ss.37-41, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yüz Protezlerinde Extraoral İmplant Uygulamaları

Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.37-41, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ağız kokusu ve Helicobacter Pylori

Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.47-50, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yüz Protezlerinde ekstraoral implant uygulamaları

Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.37-41, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İmplant Destekli Nazal Epitezler ile Adeziv ile Tutunan Nazal Epitezlerin Karşılaştırılması

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.21-5, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maksillofasiyal protezlerde adezivler

İÜ Dişhek Fak Derg, cilt.1-2, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Maksillofasiyal defektte mıknatıs tutuculu kombine protez uygulaması

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kongresi, İstanbul, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.1

Total Maksiller Rezeksiyon Sonrası Protetik Tedavi Planlaması

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 November 2017, ss.302

Maksillofasiyal silikon elastomerlerin renk değişiminin incelenmesi: zamanın ve alçı renginin etkileri

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 November 2017, ss.96

Gingival Prosthesis in Severe Periodontal Resorption and Bone Loss

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 November 2017, ss.387

Sınıf III Malokluzyona Sahip Hastanın Diagnostik Wax-up Modelleri ile Tedavi Planlaması

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 November 2017, ss.164

Restoration Of A Congenital Ear Deficiency With An Auricular Prosthesis: A Case Report

International Society for Maxillofacial Rehabilitation and the American Academy of Maxillofacial Prosthetics, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 28 - 31 October 2017, ss.174

Restoration of the upper nose defect with nasal prosthesis - A case report

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OSTEOLOGY MONACO, Monaco, Monako, 21 - 23 April 2016, ss.48

Nazal defektli hastalarda protetik rehabilitasyon: olgu sunumu

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 November 2015, ss.196

Dikey boyut kaybı olan bir vakada protetik rehabilitasyon

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 November 2015, ss.152

Travma nedeniyle kaybedilen kulağın süperior kısmının protetik restorasyonu: olgu sunumu

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 November 2015, ss.124

Kanser nedeniyle gözünü kaybetmiş hastaya orbital protez uygulaması: olgu sunumu

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 November 2015, ss.123

Konjenital kulak defekti olan bir hastada implant destekli kulak protezi: Olgu sunumu

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXVI. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 January 2015, ss.51

Yüz Protezlerinde Silikon Materyalin Renk Stabilitesinin Sağlanması

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 November 2014, ss.2

Treatment of hemifacial microsomia with osseointegrated auricular prosthesis: an alternative technique to surgery

38th Annual Conference Of European Prosthodontic Association& 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 September 2014, ss.231

The rehabilitation of an edentulous cleft palate patient with implant retained overdenture: a case report

38th Annual Conference Of European Prosthodontic Association& 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 September 2014, ss.213-214

The effects of intraarticular polyacrylamide and hyaluronic acid injections on pain and masticatory functional status in dejenerative temporomandibular joint patients

38th Annual Conference Of European Prosthodontic Association& 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 September 2014, ss.52-53

Maksillofasiyal Defektte Mıknatıs Tutuculu Kombine Protez Uygulaması: Olgu Sunumu.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi., İstanbul, Türkiye, 21 - 23 November 2013

CAD/CAM Solution for Inclined Dental Implants

FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 August 2013, ss.1

İliak kemik grefti uygulanmış bir vakada implant-üstü protetik rehabilitasyon: Vaka sunumu

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXI. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 January 2010, ss.1

İmplantolojide Doku Mühendisliği ve Gen Tedavisi

Türk Oral İmplantoloji Derneği Avusturya Oral İmplantoloji Derneği VI. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 13 June 2009, ss.1

Farklı implant-Abutment Bağlantılarının Oluşturduğu Streslerin Üç Boyutlu FEM Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

Türk Oral İmplantoloji Derneği Avusturya Oral İmplantoloji Derneği VI. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 13 June 2009, ss.1

İmplant Destekli Epitezlerde Multidisipliner Yaklaşım

Türk Oral İmplantoloji Derneği Avusturya Oral İmplantoloji Derneği VI. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 13 June 2009, ss.1

Dental İmplantlarda Yüzey Özellikleri

Türk Oral İmplantoloji Derneği Avusturya Oral İmplantoloji Derneği VI. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 13 June 2009, ss.1

Oklüzal Düzensizliklerin Rehabilitasyonu: İmplant Alternatifleri

Türk Oral İmplantoloji Derneği ve Avusturya İmplantoloji Derneği XIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 14 June 2008, ss.1

Maksillofasiyal Protezlerde Tutuculuk: İmplant Desteği

Türk Oral İmplantoloji Derneği ve Avusturya İmplantoloji Derneği XIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 14 June 2008, ss.1

Maksiller Cerrahi Rekonstrüksiyonu Yapılmış Vakaların Protetik Rehabilitasyonu

Türk Oral İmplantoloji Derneği ve Avusturya İmplantoloji Derneği XIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 14 June 2008, ss.1

Osseointegrated Orbital Prosthesis: A Case Report.

2. International Oral & Maxillofacial Surgery Congress, İstanbul, Türkiye, 16 - 20 May 2008, ss.1

Prosthetic Rehabilitation of a Soft-Palatal Defect

12th Congress of BaSS, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 April 2007, ss.202

Magnet Retained Maxillofacial Prostesis: A case report

12th Congress of the Balkan Stomatological Society, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 April 2007, ss.1

Manufacturing Implant Supported Auricular Prostheses by CAD/CAM Techniques.

12th Congress of the Balkan Stomatological Society, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 April 2007, ss.1

Restoration of defects secondary to gunshut injuries

Congress of the Balkan Stomatological Society, Aydın, Türkiye, 3 - 07 June 2002, ss.305

Diş enfeksiyonu sonucu oluşmuş kazanılmış maksiller defekt için obtüratör protez yapımı

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Uluslararası 12. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 11 January 2002, ss.65

Bir grup periodontal hastanın özellikleri üzerine araştırma

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü 4. Bilimsel Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 January 1996, ss.12

Dişhekimliği fakültesi öğrencilerinde periodontoloji propedötik uygulamaları

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Klübü 4. Bilimsel Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 January 1996, ss.17

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuklarda ve Genç Erişkinlerde Protetik Diş Tedavileri

Pedodonti Akıl Notları, Prof. Dr. Didem ÖZDEMİR ÖZENEN, Editör, Güneş Kitabevi, İstanbul, ss.202-213, 2020

Oral Kanserlerde Dental Yaklaşım

Türkiye Klinikleri Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi - Özel Sayı, Prof. Dr. Meral Ünür, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, ss.45-50, 2019

Maksillofasiyal Protezlerde Güncel Protetik Yaklasımlar

Turkiye Klinikleri Oral veMaksillofasiyal Cerrahi-Özel Sayı, Prof. Dr. Meral Ünür, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, ss.51-54, 2019

Genetic Studies and Approaches on TMJ Pathologies

Imaging of the Temporomandibular Joint, Ingrid Rozylo-Kalinowska,Kaan Orhan, Editör, Springer, London/Berlin , İstanbul, ss.395-406, 2019