Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Turkey's Demographic Transitional Stages And Population Process In Terms Of Demographic Transition Theory

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.26, no.46, pp.229-252, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Software Proposal for Determining the Prevailing Wind Direction: PrevailingWindRUB 1.0

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, no.41, pp.209-219, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

İstanbulda Sanayisizleşme: Coğrafi Bir Bakış

Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.65, pp.505-523, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Notes on the Discussion about Geographical Regions of Turkey and First Geographical Congress

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.57, pp.95-99, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Thermal Power Plants in Turkey and Their Environmental Effects

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, no.13, pp.1-26, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Thermal Power Plants in Turkey and Their Environmental Effects

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, pp.1-26, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Şehirsel Yerleşmelerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler ve Türkiye Örneği

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, no.9, pp.9-28, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Ekonomik Coğrafya Açısından Önemli Bir Maden: Tuz

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü CoğrafyaDergisi, no.11, pp.21-45, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Türkiyenin Dış Ticaretindeki Gelişmeler ve Mekansal İlişkiler (1878-1995)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.36, pp.29-67, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Türkiyenin Ekonomi Politikaları ve Coğrafi Sonuçları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, no.8, pp.29-70, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Filyos Çayı Havzasının (Karabük-Filyos arası) Coğrafi Etüdü I I I: Ekonomik Coğrafya Özellikleri

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya, no.7, pp.291-324, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Filyos Çayı Havzasının (Karabük-Filyos arası) Coğrafi Etüdü I I: Beşeri Coğrafya Özellikleri

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, no.7, pp.229-291, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Filyos Çayı Havzasında Turizm Potansiyeline Sahip Alanlara Bir Örnek: Yenice Çevresi

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, no.7, pp.19-42, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Filyos Havzasının (Karabük-Filyos arası) Coğrafi Etüdü I: Fiziki Şartlar

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, no.6, pp.217-274, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Filyos Çayı Havzasında (Karabük-Filyos arası) Mekansal Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.33, pp.447-487, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Aşağı Filyos Havzasında Planlama Sorunlarına Coğrafi Bir Yaklaşım

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.32, pp.301-316, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Dünyada Şeker Sanayiinin Dağılışını ve Gelişmesini Etkileyen Unsurlar

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, no.5, pp.227-258, 1997 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Distribution of Cities and Urban Population in Turkey

Review of the Department of Geography, University of Istanbul, no.4, pp.53-79, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Türkiyede Şeker Sanayiinin Kuruluş ve Gelişmesinde Devletin Etkisi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, no.4, pp.291-302, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türkiyede Şeker Pancarı Ziraatının Coğrafi Esasları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, pp.265-289, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sugar Industry in Turkey: History and Development

Review of the Department of Geography, University of Istanbul, pp.73-90, 1995 (National Refreed University Journal)

Türkiyede Şehir ve Şehirli Nüfusun Dağılışı

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.28, pp.249-269, 1993 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Bayburt İlinde Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.27, pp.159-177, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ilıcada Coğrafi Şartlar ve Mesken İlişkileri

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, no.17, pp.175-191, 1989 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Turkey's population development process and the impact of demographic momentum

2nd Istanbul International Geography Congress, İstanbul, Turkey, 17 - 18 June 2021, pp.277-280 Creative Commons License Sustainable Development

Demografik Fırsat Penceresi Türkiye İçin Demografik Kriz Penceresine Dönüşecek mi? [Demographic Opportunity Window to be Transform to Demographic Crisis Window for Turkey?]

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi [1st Istanbul International Geography Congress], İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, vol.1, pp.211-221 Creative Commons License Sustainable Development

Botanik Bahçelerinin Küresel Dağılış Özellikleri

Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, Düzce, Turkey, 18 - 19 April 2019 Sustainable Development

Ekonomik ve Mekansal Boyutlarıyla Sanayisizleşme

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.1276-1288 Creative Commons License Sustainable Development

İklim Değişimi Senaryolarına Göre İç Batı Anadolu Bölümü'nde vejetasyon Dönemi

VIII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu_VIII. Quaternary Symposium of Turkey, İstanbul, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.141-142 Sustainable Development

Kıyı Jeomorfolojisinde Değişiklik Yaratan Bir Unsur Olarak İnsan (Human as a factor in the change of coastal geomorphology)

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu UJES 2017, Elazığ, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.508-516 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiyede yaşlı nüfusun artışının neden olduğu sorunlar

TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.597-598 Sustainable Development

Possible Changes in the Distribution Areas of Taxus baccata L. in Turkey, From Last Glacial Maximum to Present

1st International Yew Workshop of Turkey-22. Internationale Eibentagung der Eibenfreunde f.V.) (Management, Conservation & Culture of the Yew forest in the Euro-Siberian Forest Ecosystems-, Düzce, Turkey, 29 September - 04 October 2015

Türkiye’de 65 ve Üzeri Yaştaki Nüfusun Gelişimi ile Mekânsal Dağılışı

TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.299-308 Sustainable Development

Bir kentsel dönüşüm projesine coğrafi bakış: Fikirtepe örneği

KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırma Ağı Sempozyumu, Mersin, Turkey, 1 - 04 November 2013, pp.397-411 Sustainable Development

Building a phenology network for Turkey: a progress report

Phenology 2012, Wisconsin, United States Of America, 1 - 04 September 2012, pp.18 Sustainable Development

İstanbulun Nüfus özellikleri ve Afetlerden Zarar Görebilirlik

İstanbul'un Afetlerden Zarar Görebilirliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2010, pp.94-116

Golf örneğinde spor mekânlarının çevresel etkileri: Bir spor coğrafyası çalışması

TÜCAUM V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu 2008, Ankara, Turkey, 1 - 04 December 2008, pp.15-29

Spor Coğrafyası ve Spora Coğrafî Yaklaşımlar

9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Turkey, 1 - 04 December 2006, pp.105-107

Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiyenin Ulaşım Politikaları ve Coğrafi Sonuçları

Ulusal Coğrafya Kongresi 2005 (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına), İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2005, pp.87-96 Sustainable Development

Türkiyede Şeker Sanayinde Yaşanan Değişiklikler ve Coğrafi Sonuçları

Ulusal Coğrafya Kongresi 2005 (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına), İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2005, pp.457-466

Ömerli Havzası-İstanbul'da Mekansal Değişimin Uzaktan Algılama Metodları ile Belirlenmesi

Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2005, pp.91-103

Gelişimi ve Sorunları Açısından Türkiye'de Şehirleşme

Sırrı Erinç Sempozyumu 2003-Coğrafya, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2003, pp.218-224

Limanların Kıyı Alanları Üzerindeki Etkilerine Bir Örnek: Filyos Limanı Projesi

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2001, pp.421-430

Planlamadaki Yanlışlıklar ve Yol Açtıkları Sorunlara Bir Örnek: 1998 Selinin Filyos Çayı Havzasındaki Etkileri ve Sonuçları

9. Ulusal Bölge Bilim/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 04 November 2000, pp.17-27

Filyos Çayı Havzasında Turizm Potansiyeline Sahip Alanlara Bir Örnek: Yenice ve Çevresi

nkara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 04 April 1996, pp.30

Bayburt ve Bayburta Bağlı Yerleşmelerin Nüfuslarının Cumhuriyet Dönemindeki Gelişimi ve Dağılışı

Türk Tarihinde ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 1 - 04 July 1994, pp.495-524 Sustainable Development

Books & Book Chapters

ISTANBUL AS A CITY OF TRANSFORMATION: DEINDUSTRIALIZATION AND FUNCTIONAL CHANGE

in: The Evaluations and Researches in Social Sciences and Humanities, Mehmet Sarioglan & M. Fatih Sansar, Editor, Livre de Lion, Lyon, pp.88-110, 2021

Kıyı alanlarında uzunluk ve yüzölçümünün CBS ile belirlenmesi

in: Yasal ve Bilimsel Boyutlarıyla KIYI, Turoğlu, H & Yiğitbaşıoğlu, H., Editor, Jeomorfoloji Derneği, İstanbul, pp.147-154, 2017

Kıyı Alanlarının Kullanımında Beşeri Faktörler

in: Yasal Bilimsel Boyutlarıyla Kıyı, Turoğlu,H.,Yiğitbaşıoğlu, Editor, Jeomorfoloji Derneği, İstanbul, pp.117-146, 2017 Creative Commons License

Mekânsal Planlama, Mekâna Müdahale ve Sonuçları Açısından 2B Alanları: Beykoz İlçesi Örneği

in: İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri, Akkemik, Ü., Editor, Türkiye Ormancılar Derneği, İstanbul, pp.311-338, 2014 Sustainable Development

Yer Şekilleri

in: Resimli Türkiye Florası Cilt 1, Güner A., Ekim T., Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.17-27, 2014

İklim

in: Resimli Türkiye Florası Cilt 1, Güner A., Ekim T, Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.105-115, 2014

Coğrafya

in: Resimli Türkiye Florası Cilt 1, Güner A., Ekim T., Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.9-15, 2014

Spor Genetiğine Coğrafi Bir Bakış: Sporcular Atalarından Aldıklarını mı, Yetiştikleri Mekânın Etkilerini mi Yansıtır?

in: Profesör Doktor İlhan Kayana Armağan, Öner E., Editor, Ege Üniversitesi Yayınevi, İzmir, pp.409-420, 2013 Creative Commons License

Türkiyede Deprem Riski Yüksek Alanlarda Nüfusun Dağılışı ve Gelişimi

in: Profesör Doktor Asaf Koçmana Armağan, Öner E., Editor, Ege Üniversitesi, İzmir, pp.253-267, 2013 Creative Commons License

Türkiyede nüfusun deprem bölgelerine göre dağılışı (1935-2010)

in: Fiziki Coğrafya Araştırmaları: Sistematik ve Bölgesel, Ekinci D., Editor, Türk Coğrafya Kurumu, İstanbul, pp.301-326, 2011 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

Romanya (Fiziki ve Beşeri Coğrafya)

TDV İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, pp.167-168, 2008

Rusya (Fiziki ve Beşeri Coğrafya)

TDV İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, pp.251-253, 2008

Güngören İlçesi

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.452, 1994

Gaziosmanpaşa İlçesi

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.380-381, 1994

Eyüp İlçesi

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.251-252, 1994

Eminönü İlçesi

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.164-165, 1994

Dudullu

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.103-104, 1994

Esenler İlçesi

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.200, 1994

Gültepe

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.444-445, 1994

Çatalca İlçesi

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.478-479, 1994

Beşiktaş İlçesi

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.166-167, 1994

Beykoz İlçesi

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.198-199, 1994

Bayrampaşa İlçesi

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfıı, pp.110, 1994

Büyükçekmece İlçesi

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.356-357, 1994

Basınköy

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.73-74, 1994

Beyoğlu İlçesi

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.220-221, 1994

Alemdağ

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.183-184, 1993

Bahçelievler

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.548, 1993

Ağva

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.99-100, 1993

Alemdağı

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfıı, pp.184, 1993

Bakırköy

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı, pp.557-558, 1993

Other Publications