Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Tracheotomy in patients with COVID-19

Tr-ENT, vol.30, pp.37-40, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TRAKEOSTOMİ KANÜLÜNE BAĞLI GELİŞEN PERİSTOMAL NEKROZ: OLGU SUNUMU

42. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 November 2021

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Sonrasında Ekilme Gösteren Bir Benign Tümör: Vaka Sunumu ve Literatür Derlemesi

42. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2021, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 November 2021, pp.188-190

TEMPORAL KEMİĞİN LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZU: BİLATERAL OTİK KAPSÜL DEFEKTİ

TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ SANAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 28 November 2020, pp.125-126

Dördüncü Brankial Yarık Anomalisi: Olgu Sunumu

TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ SANAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 28 November 2020, pp.111-112

Supratrakeal Larenjektomilerin Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçları

41. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

Sağ Temporomandibuler Eklem Kaynaklı Sinovyal Kondromatozis

13. Türk Rinoloji Kongresi 5.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresı 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2017, pp.49

DISPLACEMENT OF A BROKEN DENTAL INJECTION NEEDLE TO THE POSTERIOR CERVICAL SPACE

23rd European Association for Cranio Maxillo-Facial Surgery (EACMFS) Congress, Londra, United Kingdom, 13 - 16 September 2016, pp.781

CERVICAL NECROTIZING FASCIITIS DUE TO MANDIBULAR ODONTOGENIC INFECTION: A CASE REPORT

23rd European Association for Cranio Maxillo-Facial Surgery (EACMFS) Congress, Londra, United Kingdom, 13 - 16 September 2016, pp.248

IMMEDIATE MANDIBULAR RECONSTRUCTION WITH FIBULA FREE FLAP FOLLOWING SEGMENTAL MANDIBULECTOMY DUE TO AMELOBLASTOMA

23rd European Association for Cranio Maxillo-Facial Surgery (EACMFS) Congress, Londra, United Kingdom, 13 - 16 September 2016, pp.454

Management of Squamous Cell Carcinoma with Inferiorhemi- maxillectomy and Reconstruction of Defect with Fibular Osteocutaneous free- flap.

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 23th International Scientific Congress, Muğla, Turkey, 26 - 30 May 2016, pp.80-81

A Rare Complication of Surgical Assisted Rapid Palatal Expansion

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Kongresi, Muğla, Turkey, 18 - 22 May 2014, pp.82

BAŞ BOYUN KANSERLERİ İLE SENKRON TİROİD PAPİLLER KARSİNOM İNSİDANSI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2012 Sustainable Development

Books & Book Chapters

İleri Evre Larenks Kanserlerinde Rekonstrüksiyon

in: Her Yönüyle Larengoloji, Dr. Ferhan Öz,Dr. Hakan Coşkun,Dr. Seher Şirin, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.636-640, 2021

Head and Neck Cancers in Fanconi Anemia

in: Fanconi Anemia, Prof. Dr. Nevin Yalman, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.105-109, 2021

Surgical Principles

in: Malignant Tumors of Parotid Gland: Diagnosis, Treatment and Surgical Principles, Prof. Dr. Günter Hafız,Doç. Dr. Selçuk Güneş, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.41-47, 2021

Glottik larinks kanserlerine transoral yaklaşım

in: Kulak Burun Boğazda Transoral Tümör Cerrahisi, Ümit Uluöz, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.7-14, 2020

Orofarenksin Malign ve Benign Tümörleri

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap – 2, Yiğit Ö,Kara CO,Alkan Z, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.401-413, 2019

Malign Larenks Tümörleri

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap -1, Kıroğlu M,Yiğit Ö,Keleş E,Kara CO,Alkan Z, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.734-746, 2018

kraniyal sinir hastalıkları

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap -1, Kıroğlu M,Yiğit Ö,Keleş E,Kara CO,Alkan Z, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.137-148, 2018

Paratiroid Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi

in: Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi, İşgör A., Editor, Deomed Yayıncılık, İstanbul, pp.171-184, 2015

efizyonlu Otitis Media

in: Kulak Burun Boğazda Kanıta Dayalı Tıp, Cingi C., Editor, Sebad Yayınları, Eskişehir, pp.375-383, 2011