Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tüketicilerin Yabancı Cep Telefonu Markalarını Yeniden Satın Alma Niyetleri Üzerinde ve Kurumsal İmajın etkisi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.34, ss.101-124, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Duyusal Markalamanın Marka Farkındalığı Üzerine Etkisi

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.16-36, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Corporate Social Responsibility and Consumers' Perceptions of Social Responsibility Activities

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal, cilt.2, ss.625-647, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sensory Marketing

Journal of Administrative Sciences and Policy Studies, cilt.3, no.1, ss.1-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Women Entrepreneurship an Microfinance in Turkey

Eurasian Academy of Sciences, Eurasian Business & Economic Journal, cilt.2, ss.93-105, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Customers’ Perceived Brand Equity and a Research on the Customers of Bellona Which is a Turkish Furniture Brand

The Journal of American Academy of Business, cilt.16, no.1, ss.93-109, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet Personelinin Müşteri Odaklı Davranışlarının Müşterilerin Algılamaları Üzerindeki Etkisinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.8, ss.185-193, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hizmet Kalitesi Ölçümünde Kullanılan SERVQUAL Modelinin Zayıf Olduğu İleri Sürülen Teorik ve Uygulama Yönlerine Yönelik Olarak Yapılan Değerlendirmeler

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, ss.72-86, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bakım Kartlarından Üreyen Rutin Olmayan İşlerin Adam Saat Tahmini: Türk Hava Yolları Teknik Üzerinde Bir Uygulama

III. International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS – 2019), İzmir, Türkiye, 4 - 06 April 2019, ss.1

Entrepreneurship in the Ottoman Empire

IBAC 8th International Balkan Annual Conference, Zagrep, Hırvatistan, 26 - 28 September 2018

Tüketici Hayat Tarzının Hedonik Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkileri

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 June 2018

Marka İletişiminde Hikayeleştirmenin Marka Bağlılığına Olan Etkisi

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 June 2018

Sosyal Girişimciliğin Sürdürülebilir Gelişme Üzerindeki Etkisi

International EMI Entrepreneurship Socail Sciences Congress, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 29 April 2018, ss.146

Strategic Entrepreneurship

II.European Congress on Economic Issues, Kocaeli, Türkiye, 16 - 18 November 2017, no.10, ss.114

A Comprehensive Review on the Role of Marketing Innovation in a Sustainable Competitive Advantage

International Conference on Global Competition Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 November 2017, ss.96

Entrepreneurial Brand

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 May 2015, cilt.195, ss.1138-1145

Sponsorship As a Communication Tool and Its Advantages

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiriler Kitabı, Çanakkale, Türkiye, 3 - 05 December 2010, ss.342-359

Kitap & Kitap Bölümleri

Emerging Trend in Business: An Interdisciplinary Approach

Cause Related Marketing, Kazan, H; Baykal, M., Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, ss.77-90, 2017

Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C

Turistik Ürün Satın Alma Sürecinde Değerleme Döngülü Pazarlama, Cevdet Avcıkurt, Şehnaz Demirkol, Burhanettin Zengin, Editör, Değişim Yayınevi, İstanbul, ss.351-369, 2009