Prof.Dr.

İbrahim ÇAPAK


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm

Mantık Ana Bilim Dalı

Biyografi


1971 yılında Bingöl’de doğan İbrahim ÇAPAK, ilk ve orta eğitimini Bingöl’de tamamladı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.  Kırklareli Atatürk Lisesi ve İstanbul Üsküdar Esat Paşa İmam Hatip Lisesinde kısa bir öğretmenlik tecrübesinden sonra Sakarya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi oldu. Yüksek lisansını Marmara, doktorasını ise Ankara Üniversitesinde tamamladı. 2006 yılında doçent, 2012 yılında profesör unvanını aldı. 2013 yılında Sakarya Üniversitesinden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçiş yaptı. Çalıştığı fakülte dışında alanı ile ilgili farklı üniversitelerde dersler verdi. 2014-2016 yıllarında KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi. Bu görevi ile birlikte kurucularından olduğu Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Müdürlüğü ve KKTC ÖSYM Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Başta   Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı  Yayın Kurulu Üyeliği olmak üzere birçok kurumda ve dergide yayın kurulu üyeliği ve editörlük yapmakta olan ÇAPAK, evli ve iki çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. ÇAPAK’ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan birçok çalışması bulunmaktadır. 

Eğitim Bilgileri

1997 - 2003

1997 - 2003

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1994 - 1997

1994 - 1997

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

1990 - 1994

1990 - 1994

Lisans

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2003

2003

Doktora

Ebu Hamid el-Gazali'nin Mantık Anlayışı

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

1997

1997

Yüksek Lisans

Bir din felsefesi problemi olarak Bursalı İsmail Hakkı'da uluhiyyet

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

Arapça

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Din Felsefesi ve Mantık

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölüm

2012 - 2013

2012 - 2013

Prof.Dr.

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2007 - 2012

2007 - 2012

Doç.Dr.

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2003 - 2007

2003 - 2007

Araştırma Görevlisi Dr.

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

1998 - 2003

1998 - 2003

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1997 - 1998

1997 - 1998

Araştırma Görevlisi

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Rektör

Bingöl Üniversitesi

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Yayın Kurulu Üyeliği

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

2014 - 2016

2014 - 2016

Merkez Müdürü

Yakın Doğu Üniversitesi

2014 - 2016

2014 - 2016

Senato Üyesi

Yakın Doğu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2014 - 2016

2014 - 2016

Dekan

Yakın Doğu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2013 - 2014

2013 - 2014

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölüm

2007 - 2013

2007 - 2013

Bölüm Başkan Yardımcısı

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2007 - 2013

2007 - 2013

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2010 - 2012

2010 - 2012

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2009 - 2011

2009 - 2011

Dekan Yardımcısı

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

1994 - 1997

1994 - 1997

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Varoluşsal Sorunlar ve Din

Lisans

Lisans

Mantık

Lisans

Lisans

Modern Mantık

Lisans

Lisans

Bilim Tarihi

Lisans

Lisans

Felsefe Tarihi

Lisans

Lisans

İslam Felsefesi

Lisans

Lisans

Din Felsefesi

Lisans

Lisans

Batı Ortaçağı ve Rönesans Felsefesi

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Gazali ve Dikkat Çektiği Bazı Meseleler

Çapak İ.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.7-31, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2015

2015

Nefis Kaynaklı Problemlerin Aşılması: İsfahanî Örneği

Çapak İ.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.77-91, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2015

2015

Stoa Felsefesi ve İslam Düşüncesine Etkisi

Çapak İ.

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, cilt.1, ss.219-227, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2015

2015

Bir Kıbrıslı Müderris Davud-i Karsî’nin el-Îsâgucî el-Cedid ve’d-Durri’l-Ferîd Adlı Risâlesi

Çapak İ.

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, cilt.1, ss.7-35, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2015

2015

Kıbrıslı Zenon ve Stoa Okulu

Çapak İ.

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, cilt.1, ss.9-20, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2015

2015

Yahya b. Adiy ve Nasiruddin Tusi’ye Göre Kamil İnsan

Çapak İ.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.23-32, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2013

2013

Mantık Tarihinde Râzi

Çapak İ.

Felsefe Dünyası, ss.39-65, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Süryanilerin Mantık İlmine Katkıları

Çapak İ.

Mukaddime Dergisi, ss.1-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Şiddet Suçlarına Sürüklenen Ergenlerde Dini Potansiyeller

Çapak İ.

İslami İlimler Dergisi, cilt.8, ss.57-92, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2011

2011

Ebu Salt Dani’nin Modal Kıyaslar Hakkındaki Görüşleri

Çapak İ.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.217-221, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2011

2011

Mevlana’nın Mesnevisi ve Mantık

Çapak İ.

İslami İlimler Dergisi, cilt.6, ss.65-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

Mantık Anabilim Dalı Toplantısı (06-07 Haziran 2009/Rize)

Çapak İ.

İslami İlimler Dergisi, cilt.5, ss.263-270, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Harizmi’nin Mefatihu’l-Ulum’unda Mantık

Çapak İ.

İslami İlimler Dergisi, cilt.5, ss.47-58, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

The Formation Of Knowledge And Disputation (al-Jadal) İn Ghazali’s Logic

Çapak İ.

Avrupa İslam Üniversitesi İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.129-142, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2009

2009

Aristoteles, Stoacılar ve İbn Rüşd’ün Kıyasa Bakışı

Çapak İ.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.47-68, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2008

2008

Bir Arşiv Belgesi Çerçevesinde I. Dünya Savaşı Yıllarında Bingöl’ün Oğnut Nahiyesi Üzerine Bazı Düşünceler

Çapak İ.

Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, ss.25-33, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2007

2007

İbn Hazm’ın Mantık Anlayışı

Çapak İ.

Usul İslam Araştırmaları Dergisi, ss.23-46, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2006

2006

İbn Sina Sonrası Bir Kıyas Tarihine Doğru: Rescher’in Arap Modal Mantığı ile İlgili Çalışmaları Üzerine Notlar

Çapak İ.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.197-218, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2006

2006

Ebi Salt Dani ve İbn Tumlus’un Önerme Anlayışları

Çapak İ.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.177-195, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2006

2006

I. Bingöl Sempozyumunun Ardından

Çapak İ.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.227-235, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2006

2006

Mantık Yanlışları, İbrahim Emiroğlu, Elis Yayınları, Ankara 2004, 238 s. Adlı Kitabının Tanıtımı,

Çapak İ.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.213-216, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2006

2006

İbn Hazm Mantığında Kıyas

Çapak İ.

Felsefe Dünyası, ss.109-124, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Gazali’ye Göre Kıyasın Kur’an’a Uygulanması

Çapak İ.

İslami İlimler Dergisi, cilt.1, ss.131-149, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2005

2005

Gazali’ye göre Beş Sanatta Kullanılan Öncül Çeşitleri

Çapak İ.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.107-127, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2005

2005

Stoa Mantığında Önermeler

Çapak İ.

Felsefe Dünyası, ss.183-196, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Gazali’nin Mantık ve Dini Olmayan İlimlere Bakışı

Çapak İ.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.121-133, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2005

2005

İslamla Yüzleşen Batı, Michel Lelong’un (Çev. Ali Erbaş), Ufuk Kitap, İstanbul 2006, 144 s. Adlı Kitabın Tanıtımı

Çapak İ.

Usul İslam Araştırmaları Dergisi, ss.174-178, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2005

2005

Fahreddin Râzi’nin İslâm Mantık Tarihindeki Önemi ve Bazı Mantık Konuları Hakkındaki Görüşleri

Çapak İ.

Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.111-126, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2004

2004

Ebi Salt Dani’nin Modalite Anlayışı

Çapak İ.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.69-92, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2004

2004

Klasik Mantıkta Kategoriler Teorisi

Çapak İ.

Felsefe Dünyası, ss.108-128, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2004

2004

Günümüz İngiltere’sinde Din Eğitimi, Doç. Dr. Recep Kaymakcan, Dem Yayınları, Ocak 2004, 232 s. Adlı Kitabın Tanıtımı

Çapak İ.

Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.377-380, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2004

2004

Klasik Mantığa Giriş, İbrahim Emiroğlu, Elis Yayınları, Ankara 2004, 318 s. Adlı Kitabın Tanıtımı

Çapak İ.

Usul İslam Araştırmaları Dergisi, ss.241-244, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2004

2004

İslam Dünyasındaki İlk Mantık Çalışmalarına Genel Bakış

Çapak İ.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.25-42, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2004

2004

İlk Dönem İslam Mantıkçılarının Modaliteye Yaklaşımı

Çapak İ.

Felsefe Dünyası, ss.144-158, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2004

2004

Sokrates ve Gazali’ye Göre Dilin Menşei

Çapak İ.

Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.65-74, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2003

2003

Gazali’ye Göre Öncüllerin Yapısı

Çapak İ.

Felsefe Dünyası, ss.149-160, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Aristoteles’e Göre Önermeler ve Farabiye Etkisi

Çapak İ.

2400. Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri Ulusal Sempozyumu, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 11 - 12 Kasım 2016, ss.251-267 Creative Commons License

2014

2014

Eş’arî Gelenekte Mantık

Çapak İ.

Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu, Siirt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2014, cilt.2, ss.413-428 Creative Commons License

2012

2012

Yahya b. Adiy ve Nasiruddin Tusi’ye Göre Kamil İnsan Portresi

Çapak İ.

International Conference on Humanitis: The Spiritual Quest in Humanities, Bajram-Curri, Arnavutluk, 10 - 14 Mayıs 2012, cilt.1, no.1, ss.23-32 Creative Commons License

2013

2013

İmam Şâfiî ve Mantık

Çapak İ.

Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 30 - 31 Mart 2013, ss.417-432 Creative Commons License

2013

2013

Urmevi ve Mantık

Çapak İ.

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2013, ss.76-84 Creative Commons License

2012

2012

Süryanilerin Mantık İlmine Katkıları

Çapak İ.

Uluslararası Süryani Sempozyumu, Mardin, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2012, ss.1-21 Creative Commons License

2011

2011

Gazali Mantığında Burhan

Çapak İ.

900. Vefât Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2011, ss.739-756 Creative Commons License

2011

2011

Başbakanlık Osmanlı Vesikaları Işığında Veysel Karanî ve Ahfadı

Çapak İ.

Uluslararası Veysel Karanî ve Mânevî Kültür Mîrâsımız Sempozyumu, Bitlis, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2011, ss.45-56 Creative Commons License

2009

2009

Farabi’nin Erdemli Şehir Projesi ve Dayandırdığı Temel Prensipler

Çapak İ.

Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2009, ss.539-548 Creative Commons License

2011

2011

Mevlana Mesnevisi ve Mantık

Çapak İ.

I. Uluslararası Çelebi Hüsameddin-i Urmevi ve Mesnevi-i Manevi Sempozyumu, Urmia, İran, 9 - 11 Mayıs 2011, ss.65-76 Creative Commons License

2011

2011

The Logic of Avicenna From the Viewpoint of Al-Shahristani

Çapak İ.

The Fifth International Conference of the Asian Philosophical Association: Plurality and Self-Identity of the Asian Community in History, Tokyo, Japonya, 9 Kasım - 07 Aralık 2011, ss.160-170 Creative Commons License

2009

2009

Sicill-i Ahval Kayıtlarına Göre Bingöl Uleması

Çapak İ.

Arşiv Kayıtlarına Göre Bingöl Kolokyumu, Bingöl, Türkiye, 1 - 02 Ağustos 2009, ss.145-172 Creative Commons License

2009

2009

Darülfünun’un Hocalarından İzmirli İsmail Hakkı’nın Akıl Yürütme Anlayışı

Çapak İ.

Darülfünun İlahiyat Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Kasım 2009, ss.307-313 Creative Commons License

2009

2009

Kültürümüzde Kıyas: Kur’an ve Hadislerden Örnekler

Çapak İ.

Fourth International Conference Of The Asian Philosophical Association: The Path To Alliance Of Civilizations Through The Asian Community, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2009, ss.149-158 Creative Commons License

2008

2008

İbn Rüşd’e Göre Akli Kıyasın Temellendirilmesi ve Tasdik Yolları

Çapak İ.

Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu: Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek, Sivas, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2008, cilt.2, ss.429-440 Creative Commons License

2008

2008

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bingöl

Çapak İ.

II. Bingöl Sempozyumu, Bingöl, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2008, ss.197-208 Creative Commons License

2008

2008

Seyfuddin Âmidî’nin Mantık Anlayışı

Çapak İ.

Uluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2008, ss.347-364 Creative Commons License

2007

2007

Yusuf b. Osman el-İskilibi’nin Lisanu’l-Mantık fi Ma‘rifeti’n-Nutk Adlı Eseri ve Ebheri’nin İsagoci’si ile Karşılaştırılması

Çapak İ.

Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2007, cilt.1, ss.543-560 Creative Commons License

2007

2007

Kıyasın Hz. Peygamberin Hadislerine Uygulanması Üzerine Bir Deneme

Çapak İ.

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2007, ss.469-480 Creative Commons License

2007

2007

İbn Hazm’ın Mantık Anlayışı

Çapak İ.

Uluslararası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2007, ss.23-46 Creative Commons License

2006

2006

Bingöl ve Çevresindeki Medreselerde Mantık Eğitimi

Çapak İ.

I. Bingöl Sempozyumu, Bingöl, Türkiye, 10 - 11 Haziran 2006, ss.99-109 Creative Commons License

2004

2004

Saçaklızade’ye Göre Münazara İlmi

Çapak İ.

I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2004, ss.89-98 Creative Commons License

2004

2004

Porphyrios ve Ebherî’nin İsagoci’leri Bağlamında Fârâbî’nin İsagoci’si

Çapak İ.

Uluslararası Farabi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2004, ss.101-116

2002

2002

Gazali’ye Göre Kıyas Şekilleri ve Kıyasın Kur’an’a Uygulanması

Çapak İ.

İslam Felsefesinin Sorunları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2002, cilt.1, no.2, ss.131-149 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Tercüme-i Burhan-ı Gelenbevi (Burhân-ı Gelenbevî Tercüme ve Şerhi)

Çapak İ.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2018

2018

Et-Takrîb Li-Haddi'l-Mantık

Çapak İ.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu , İstanbul, 2018 Creative Commons License

2016

2016

Cumhuriyet Döneminde Bingöl Sempozyumu

Çapak İ. (Editör)

Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl, 2016

2016

2016

Düşünce Geleneğimizde Mantık

Çapak İ.

Ensar Nesriyat, İstanbul, 2016

2016

2016

el-Kıstâsü'l-Müstakîm

Çapak İ.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2016

2016

2016

Usûl-i Cedîde Zübdesi

Çapak İ.

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI, İstanbul, 2016 Creative Commons License

2016

2016

KAVRAM MANTIĞI

Çapak İ.

Mantık el Kitabı, İSMAİL KÖZ ALİ ÇETİN, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.71-118, 2016

2015

2015

Bingöl'de Dini Hayat

Çapak İ. (Editör)

Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl, 2015

2015

2015

Mantık Risâleleri

Çapak İ. (Editör)

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI, İstanbul, 2015 Creative Commons License

2015

2015

Mîzânu'l-Ukûl fi'l-Mantık ve'l-Usûl

Çapak İ. (Editör)

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI, İstanbul, 2015

2014

2014

Mir'âtü'l Fevâid fî Terâcimi Meşâhir-i Amid

Çapak İ. (Editör)

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI , İstanbul, 2014

2013

2013

TANIM VE ÖNERME

Çapak İ.

İslam Felsefesi Tarih ve Problemler, M.CÜNEYT KAYA, Editör, İSAM YAYINLARI, İstanbul, ss.541-568, 2013

2012

2012

Anahatlarıyla Mantık

Çapak İ.

Ensar Nesriyat, İstanbul, 2012

2011

2011

Porphyrios ve İbn Sina Mantığında Tümeller

Çapak İ.

Araştırma Yayınları, Ankara, 2011

2011

2011

Gazali'nin Mantık Anlayışı

Çapak İ.

Elis Yayınları, Ankara, 2011

2011

2011

Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu

Çapak İ.

Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl, 2011

2011

2011

Mâtürîdî ve Mantık Literatürü

Çapak İ.

Maturidi'nin Düşünce Dünyası, ŞABAN ALİ DÜZGÜN, Editör, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, ss.182-205, 2011

2009

2009

II. Bingöl Sempozyumu

Çapak İ. (Editör)

Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl, 2009

2007

2007

I. Bingöl Sempozyumu

Çapak İ. (Editör)

Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl, 2007

2006

2006

Stoa Mantığı ve Fârâbî'ye Etkisi

Çapak İ.

Araştırma Yayınları, Ankara, 2006

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - 2017

2016 - 2017

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Editör

2015 - 2016

2015 - 2016

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi

Editör

2015 - 2016

2015 - 2016

Bingöl Araştırmaları Dergisi

Editör

2015 - 2016

2015 - 2016

Bingöl Araştırmaları Dergisi

Editör

2015 - 2016

2015 - 2016

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi

Editör

2015 - 2016

2015 - 2016

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Editör

2014 - 2016

2014 - 2016

Bingöl Araştırmaları Dergisi

Editör

2013 - 2016

2013 - 2016

JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY

Editör

2008 - 2009

2008 - 2009

Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Yardımcı Editör

2007 - 2009

2007 - 2009

Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Yardımcı EditörJüri Üyelikleri

Haziran-2020

Haziran 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Gaziantep Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Bingöl Üniversitesi

Nisan-2018

Nisan 2018

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL

Şubat-2018

Şubat 2018

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Şırnak Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Bingöl Üniversitesi

Aralık-2016

Aralık 2016

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL

Nisan-2016

Nisan 2016

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL

Nisan-2012

Nisan 2012

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL