Prof. İbrahim ÇAPAK


Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies

Department of Logic


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Philosophy of Religion and Logic

Metrics

Publication

85

Thesis Advisory

16

Open Access

62
UN Sustainable Development Goals

Biography


1971 yılında Bingöl’de doğan İbrahim ÇAPAK, ilk ve orta eğitimini Bingöl’de tamamladı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.  Kırklareli Atatürk Lisesi ve İstanbul Üsküdar Esat Paşa İmam Hatip Lisesinde kısa bir öğretmenlik tecrübesinden sonra Sakarya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi oldu. Yüksek lisansını Marmara, doktorasını ise Ankara Üniversitesinde tamamladı. 2006 yılında doçent, 2012 yılında profesör unvanını aldı. 2013 yılında Sakarya Üniversitesinden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçiş yaptı. Çalıştığı fakülte dışında alanı ile ilgili farklı üniversitelerde dersler verdi. 2014-2016 yıllarında KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi. Bu görevi ile birlikte kurucularından olduğu Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Müdürlüğü ve KKTC ÖSYM Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Başta   Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı  Yayın Kurulu Üyeliği olmak üzere birçok kurumda ve dergide yayın kurulu üyeliği ve editörlük yapmakta olan ÇAPAK, evli ve iki çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. ÇAPAK’ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan birçok çalışması bulunmaktadır. 

Education Information

1997 - 2003

1997 - 2003

Doctorate

Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

1994 - 1997

1994 - 1997

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Philosophy And Religious Sciences, Turkey

1990 - 1994

1990 - 1994

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2003

2003

Doctorate

Ebu Hamid el-Gazali'nin Mantık Anlayışı

Ankara University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

1997

1997

Postgraduate

Bir din felsefesi problemi olarak Bursalı İsmail Hakkı'da uluhiyyet

Marmara University, Faculty Of Theology, Philosophy And Religious Sciences

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

Arabic

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Philosophy of Religion and Logic

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies

2012 - 2013

2012 - 2013

Professor

Sakarya University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

2007 - 2012

2007 - 2012

Associate Professor

Sakarya University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

2003 - 2007

2003 - 2007

Research Assistant PhD

Sakarya University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

1998 - 2003

1998 - 2003

Research Assistant

Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences

1997 - 1998

1997 - 1998

Research Assistant

Sakarya University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Rector

Bingol University

2014 - 2016

2014 - 2016

Member of the Senate

Near East University, Faculty Of Theology

2014 - 2016

2014 - 2016

Director of the Center

Near East University

2014 - 2016

2014 - 2016

Dean

Near East University, Faculty Of Theology

2013 - 2014

2013 - 2014

Head of Department

Istanbul University, Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies

2007 - 2013

2007 - 2013

Deputy Head of Department

Sakarya University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

2007 - 2013

2007 - 2013

Head of Department

Sakarya University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

2010 - 2012

2010 - 2012

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Sakarya University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

2009 - 2011

2009 - 2011

Vice Dean

Sakarya University, Faculty Of Theology, Department Of Phılosophy And Relıgıous Scıences

Non Academic Experience

2012 - Continues

2012 - Continues

Yayın Kurulu Üyeliği

Public Corporation

2012 - Continues

2012 - Continues

Yayın Kurulu Üyesi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

1995 - 1997

1995 - 1997

Öğretmen

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

1994 - 1997

1994 - 1997

Öğretmen

Public Corporation

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Varoluşsal Sorunlar ve Din

Undergraduate

Undergraduate

Mantık

Undergraduate

Undergraduate

Modern Mantık

Undergraduate

Undergraduate

Bilim Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Felsefe Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Din Felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Batı Ortaçağı ve Rönesans Felsefesi

Advising Theses

2014

2014

Doctorate

Nasîruddîn Tûsî'de önermeler mantığı

Çapak İ. (Advisor)

h.kuşlu(Student)

2010

2010

Postgraduate

Harputlu İshak Efendi ve Ziyâu'l-Kulûb adlı eseri

Çapak İ. (Advisor)

E.PUSE(Student)

Articles Published in Other Journals

2013

2013

Mantık Tarihinde Râzi

Çapak İ.

Felsefe Dünyası , no.58, pp.39-65, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2013

2013

Süryanilerin Mantık İlmine Katkıları

Çapak İ.

Mukaddime Dergisi , no.7, pp.1-21, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2011

2011

Mevlana’nın Mesnevisi ve Mantık

Çapak İ.

İslami İlimler Dergisi , vol.6, no.2, pp.65-75, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2010

2010

Mantık Anabilim Dalı Toplantısı (06-07 Haziran 2009/Rize)

Çapak İ.

İslami İlimler Dergisi , vol.5, no.2, pp.263-270, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Harizmi’nin Mefatihu’l-Ulum’unda Mantık

Çapak İ.

İslami İlimler Dergisi , vol.5, no.2, pp.47-58, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2006

2006

I. Bingöl Sempozyumunun Ardından

Çapak İ.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , vol.8, no.14, pp.227-235, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2006

2006

İbn Hazm Mantığında Kıyas

Çapak İ.

Felsefe Dünyası , no.43, pp.109-124, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Gazali’ye Göre Kıyasın Kur’an’a Uygulanması

Çapak İ.

İslami İlimler Dergisi , vol.1, no.2, pp.131-149, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2005

2005

Stoa Mantığında Önermeler

Çapak İ.

Felsefe Dünyası , no.42, pp.183-196, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

Klasik Mantıkta Kategoriler Teorisi

Çapak İ.

Felsefe Dünyası , no.40, pp.108-128, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2004

2004

Sokrates ve Gazali’ye Göre Dilin Menşei

Çapak İ.

Dini Araştırmalar Dergisi , vol.6, no.18, pp.65-74, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2003

2003

Gazali’ye Göre Öncüllerin Yapısı

Çapak İ.

Felsefe Dünyası , no.38, pp.149-160, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

İbn Hazm ve Gazzâli'nin Mantığa Bakışı

Çapak İ.

İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 21 December 2019, vol.2, no.34, pp.373-391

2016

2016

Aristoteles’e Göre Önermeler ve Farabiye Etkisi

Çapak İ.

2400. Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri Ulusal Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 11 - 12 November 2016, pp.251-267 Creative Commons License

2014

2014

Eş’arî Gelenekte Mantık

Çapak İ.

Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu, Siirt, Turkey, 21 - 23 September 2014, vol.2, pp.413-428 Creative Commons License

2012

2012

Yahya b. Adiy ve Nasiruddin Tusi’ye Göre Kamil İnsan Portresi

Çapak İ.

International Conference on Humanitis: The Spiritual Quest in Humanities, Bajram-Curri, Albania, 10 - 14 May 2012, vol.1, no.1, pp.23-32 Creative Commons License

2013

2013

İmam Şâfiî ve Mantık

Çapak İ.

Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 - 31 March 2013, pp.417-432 Creative Commons License

2013

2013

Urmevi ve Mantık

Çapak İ.

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.76-84 Creative Commons License

2012

2012

Süryanilerin Mantık İlmine Katkıları

Çapak İ.

Uluslararası Süryani Sempozyumu, Mardin, Turkey, 20 - 22 April 2012, pp.1-21 Creative Commons License

2011

2011

Gazali Mantığında Burhan

Çapak İ.

900. Vefât Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2011, pp.739-756 Creative Commons License

2011

2011

Başbakanlık Osmanlı Vesikaları Işığında Veysel Karanî ve Ahfadı

Çapak İ.

Uluslararası Veysel Karanî ve Mânevî Kültür Mîrâsımız Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 20 - 21 May 2011, pp.45-56 Creative Commons License

2009

2009

Farabi’nin Erdemli Şehir Projesi ve Dayandırdığı Temel Prensipler

Çapak İ.

Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, Çorum, Turkey, 9 - 11 October 2009, pp.539-548 Creative Commons License

2011

2011

The Logic of Avicenna From the Viewpoint of Al-Shahristani

Çapak İ.

The Fifth International Conference of the Asian Philosophical Association: Plurality and Self-Identity of the Asian Community in History, Tokyo, Japan, 9 November - 07 December 2011, pp.160-170 Creative Commons License

2011

2011

Mevlana Mesnevisi ve Mantık

Çapak İ.

I. Uluslararası Çelebi Hüsameddin-i Urmevi ve Mesnevi-i Manevi Sempozyumu, Urmia, Iran, 9 - 11 May 2011, pp.65-76 Creative Commons License

2009

2009

Sicill-i Ahval Kayıtlarına Göre Bingöl Uleması

Çapak İ.

Arşiv Kayıtlarına Göre Bingöl Kolokyumu, Bingöl, Turkey, 1 - 02 August 2009, pp.145-172 Creative Commons License

2009

2009

Darülfünun’un Hocalarından İzmirli İsmail Hakkı’nın Akıl Yürütme Anlayışı

Çapak İ.

Darülfünun İlahiyat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 November 2009, pp.307-313 Creative Commons License

2009

2009

Kültürümüzde Kıyas: Kur’an ve Hadislerden Örnekler

Çapak İ.

Fourth International Conference Of The Asian Philosophical Association: The Path To Alliance Of Civilizations Through The Asian Community, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2009, pp.149-158 Creative Commons License

2008

2008

İbn Rüşd’e Göre Akli Kıyasın Temellendirilmesi ve Tasdik Yolları

Çapak İ.

Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu: Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek, Sivas, Turkey, 9 - 11 September 2008, vol.2, pp.429-440 Creative Commons License

2008

2008

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bingöl

Çapak İ.

II. Bingöl Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 25 - 27 June 2008, pp.197-208 Creative Commons License

2008

2008

Seyfuddin Âmidî’nin Mantık Anlayışı

Çapak İ.

Uluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2008, pp.347-364 Creative Commons License

2007

2007

Yusuf b. Osman el-İskilibi’nin Lisanu’l-Mantık fi Ma‘rifeti’n-Nutk Adlı Eseri ve Ebheri’nin İsagoci’si ile Karşılaştırılması

Çapak İ.

Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 21 - 23 November 2007, vol.1, pp.543-560 Creative Commons License

2007

2007

Kıyasın Hz. Peygamberin Hadislerine Uygulanması Üzerine Bir Deneme

Çapak İ.

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, Çorum, Turkey, 19 - 22 April 2007, pp.469-480 Creative Commons License

2007

2007

İbn Hazm’ın Mantık Anlayışı

Çapak İ.

Uluslararası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu, Bursa, Turkey, 26 - 28 October 2007, pp.23-46 Creative Commons License

2006

2006

Bingöl ve Çevresindeki Medreselerde Mantık Eğitimi

Çapak İ.

I. Bingöl Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 10 - 11 June 2006, pp.99-109 Creative Commons License

2004

2004

Saçaklızade’ye Göre Münazara İlmi

Çapak İ.

I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 6 - 08 May 2004, pp.89-98 Creative Commons License

2004

2004

Porphyrios ve Ebherî’nin İsagoci’leri Bağlamında Fârâbî’nin İsagoci’si

Çapak İ.

Uluslararası Farabi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 08 October 2004, pp.101-116

2002

2002

Gazali’ye Göre Kıyas Şekilleri ve Kıyasın Kur’an’a Uygulanması

Çapak İ.

İslam Felsefesinin Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 November 2002, vol.1, no.2, pp.131-149 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2021

2021

MİFTÂHU’L-FÜNÛN

Çapak İ.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2021, İstanbul, 2021 Creative Commons License

2019

2019

Tercüme-i Burhan-ı Gelenbevi (Burhân-ı Gelenbevî Tercüme ve Şerhi)

Çapak İ.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2019 Creative Commons License

2019

2019

VI Onuncu Asırda Arap-Hristiyan Bir Mantık Müdafaası

ÖZPİLAVCI F., KAYACIK A., HASIRCI N., İMAMOĞLUGİL H., HACINEBİOĞLU İ. L., ÖZDİL M. S., et al.

in: İslam Mantık Tarihi Üzerine Araştırmalar, AHMET KAYACIK, Editor, Litera Yayıncılık, İstanbul, pp.83-95, 2019

2018

2018

Et-Takrîb Li-Haddi'l-Mantık

Çapak İ.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu , İstanbul, 2018 Creative Commons License

2016

2016

Cumhuriyet Döneminde Bingöl Sempozyumu

Çapak İ. (Editor)

Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl, 2016

2016

2016

Düşünce Geleneğimizde Mantık

Çapak İ.

Ensar Nesriyat, İstanbul, 2016

2016

2016

el-Kıstâsü'l-Müstakîm

Çapak İ.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2016

2016

2016

Usûl-i Cedîde Zübdesi

Çapak İ.

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI, İstanbul, 2016 Creative Commons License

2016

2016

KAVRAM MANTIĞI

Çapak İ.

in: Mantık el Kitabı, İSMAİL KÖZ ALİ ÇETİN, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.71-118, 2016

2015

2015

Bingöl'de Dini Hayat

Çapak İ. (Editor)

Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl, 2015

2015

2015

Mîzânu'l-Ukûl fi'l-Mantık ve'l-Usûl

Çapak İ. (Editor)

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI, İstanbul, 2015

2015

2015

Mantık Risâleleri

Çapak İ. (Editor)

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI, İstanbul, 2015 Creative Commons License

2014

2014

Mir'âtü'l Fevâid fî Terâcimi Meşâhir-i Amid

Çapak İ. (Editor)

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI , İstanbul, 2014

2013

2013

TANIM VE ÖNERME

Çapak İ.

in: İslam Felsefesi Tarih ve Problemler, M.CÜNEYT KAYA, Editor, İSAM YAYINLARI, İstanbul, pp.541-568, 2013

2012

2012

Anahatlarıyla Mantık

Çapak İ.

Ensar Nesriyat, İstanbul, 2012

2011

2011

Gazali'nin Mantık Anlayışı

Çapak İ.

Elis Yayınları, Ankara, 2011

2011

2011

Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu

Çapak İ.

Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl, 2011

2011

2011

Porphyrios ve İbn Sina Mantığında Tümeller

Çapak İ.

Araştırma Yayınları, Ankara, 2011

2011

2011

Mâtürîdî ve Mantık Literatürü

Çapak İ.

in: Maturidi'nin Düşünce Dünyası, ŞABAN ALİ DÜZGÜN, Editor, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, pp.182-205, 2011

2009

2009

II. Bingöl Sempozyumu

Çapak İ. (Editor)

Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl, 2009

2007

2007

I. Bingöl Sempozyumu

Çapak İ. (Editor)

Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl, 2007

2006

2006

Stoa Mantığı ve Fârâbî'ye Etkisi

Çapak İ.

Araştırma Yayınları, Ankara, 2006

Activities in Scientific Journals

2016 - 2017

2016 - 2017

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Editor

2015 - 2016

2015 - 2016

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Editor

2015 - 2016

2015 - 2016

Bingöl Araştırmaları Dergisi

Editor

2015 - 2016

2015 - 2016

Bingöl Araştırmaları Dergisi

Editor

2015 - 2016

2015 - 2016

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi

Editor

2015 - 2016

2015 - 2016

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi

Editor

2014 - 2016

2014 - 2016

Bingöl Araştırmaları Dergisi

Editor

2013 - 2016

2013 - 2016

JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY

Editor

2008 - 2009

2008 - 2009

Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Assistant Editor/Section Editor

2007 - 2009

2007 - 2009

Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Assistant Editor/Section EditorJury Memberships

June-2020

June 2020

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Gaziantep Üniversitesi

July-2019

July 2019

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Bingöl Üniversitesi

April-2018

April 2018

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL

February-2018

February 2018

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Şırnak Üniversitesi

December-2017

December 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Bingöl Üniversitesi

December-2016

December 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff -

April-2016

April 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff -

April-2012

April 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff -