Assoc. Prof. İbrahim ŞABAN


Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Department of Arabic Language and Literature


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Eastern Languages and Literatures, Arabic Language and Literature

Metrics

Publication

49

Project

8

Thesis Advisory

25

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2011

2007 - 2011

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları/Arap Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları/Arap Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları/Arap Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

XIX. Yüzyıl Osmanlı Irak’ında Edebi ve Kültürel Çevre

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları/Arap Dili Ve Edebiyatı

2007

2007

Postgraduate

Türk-Osmanlı Âlimlerinin Arap Belagâtine Yaptıkları Katklılar (XVII-XVIII. Asırlar)

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları/Arap Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

Certificates, Courses and Trainings

2010

2010

Araştırma

Other

Ain Shams Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

1999

1999

Arapça

Foreign Language

Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili Bölümü

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Eastern Languages and Literatures

Arabic Language and Literature

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

2005 - 2011

2005 - 2011

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Klasik Dönem Arap Edebiyatı I

Undergraduate

Undergraduate

Günümüz Arap Dünyası Sosyo-Kültürel yapısı I

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Arap Edebiyatı (Seminer) I

Doctorate

Doctorate

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ

Postgraduate

Postgraduate

ÖYKÜ VE ROMAN ÇÖZÜMLEMESİ

Doctorate

Doctorate

Arap Göç Edebiyatı Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Günümüz Arap Dünyası Sosyo-Kültürel yapısı II

Doctorate

Doctorate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Çağdaş Arap Edebiyatı (Seminer) II

Undergraduate

Undergraduate

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER I

Undergraduate

Undergraduate

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER II

Undergraduate

Undergraduate

Klasik Dönem Arap Edebiyatı II

Postgraduate

Postgraduate

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Kompozisyon II

Undergraduate

Undergraduate

Arapçada Edatlar I

Postgraduate

Postgraduate

YAZMA ESERLERİN TANITIMI

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Konuşma IV

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Konuşma III

Doctorate

Doctorate

Edebi Güç Metinler

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Konuşma II

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Konuşma I

Undergraduate

Undergraduate

ARAPÇADA EDATLAR II

Undergraduate

Undergraduate

ARAPÇA YAZILI ANLATIM II

Undergraduate

Undergraduate

SAĞLIK ARAPÇASI II

Undergraduate

Undergraduate

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK

Undergraduate

Undergraduate

ARAPÇA YAZILI ANLATIM I

Undergraduate

Undergraduate

TURİZM ARAPÇASI II

Undergraduate

Undergraduate

ÇAĞDAŞ ARAP LEHÇELERİ II

Undergraduate

Undergraduate

SAĞLIK ARAPÇASI I

Undergraduate

Undergraduate

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK

Undergraduate

Undergraduate

TURİZM ARAPÇASI I

Undergraduate

Undergraduate

ÇAĞDAŞ ARAP LEHÇELERİ I

Advising Theses

Continues

Continues

Doctorate

Şaban İ. (Advisor)

S.DEMİREL(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

El-Tayyib Salih ve "Dav'u'l-Beyt" Adlı Romanı

Şaban İ. (Advisor)

A.KÜÇÜKKAHVECİ(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Hanna Mina ve "Hikâyetü'l Bahhâr" Adlı Romanı

Şaban İ. (Advisor)

Y.ARSLAN(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Şaban İ. (Advisor)

M.MEMMEDOV(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Şaban İ. (Advisor)

H.ÖLMEZ(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

"Arap ve Türk Edebiyatlarında At Tasviri"

Şaban İ. (Advisor)

H.Kübra(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Şaban İ. (Advisor)

Z.ERTÜRK(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Edebi ve Kültürel Çevre

Şaban İ. (Advisor)

K.KİLCİ(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Türkiye'de Arap Göç Edebiyatı

Şaban İ. (Advisor)

M.OBADA(Student) Sustainable Development

Continues

Continues

Postgraduate

İbrahim el-Kevni ve 'Nezifu'l-hacer' Adlı Romanı

Şaban İ. (Advisor)

A.AJOUZ(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Cezayir'de Dilbilim Çalışmaları ve Abdurrahman El-Hac Salih

Şaban İ. (Advisor)

M.GÖRGÜLÜ(Student)

2022

2022

Postgraduate

Cezayir'de dilbilim çalışmaları ve Abdurrahman el-Hac Salih

Şaban İ. (Advisor)

M.GÖRGÜLÜ(Student)

2020

2020

Doctorate

Şaban İ. (Advisor)

N.ÖZTÜRK(Student)

2019

2019

Postgraduate

Cemal Fayiz ve "Anâkîdü'l Beşer" Adlı Öykü Koleksiyonu

Şaban İ. (Advisor)

B.KIPRAMAZ(Student)

2019

2019

Postgraduate

Vâsînî el-A'rac ve Memleketu'l-Ferâşe Adlı Romanı

Şaban İ. (Advisor)

M.UZUN(Student)

2018

2018

Postgraduate

Suriye'de Çocuk Edebiyatı (Zekeriya Tamir Örneği)

Şaban İ. (Advisor)

K.KİLCİ(Student)

2018

2018

Doctorate

Şaban İ. (Advisor)

M.HASSAN(Student)

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Zakaria Tamer and Children’s Stories

Şaban İ., Kilci K.

Nüsha , vol.20, no.51, pp.197-214, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

PROF. DR. ABİT YAŞAR KOÇAK HAYATI VE ESERLERİ

ŞABAN İ.

Şarkiyat Mecmuası , no.30, pp.91-100, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Ebu's-Senâ' el-Âlûsî'nin İstanbul seyahati ve İzlenimleri

ŞABAN İ.

Şarkiyat Mecmuası , vol.19, no.19, pp.75-90, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Şâkir Hasbâk,"Köyün Doktoru" Adlı Öyküsü ve Tahlili

ŞABAN İ.

Şarkiyat Mecmuası , vol.15, no.15, pp.113-130, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Osmanlı Âlimlerinin Arap Belagatine Dair Eserleri

ŞABAN İ.

Şarkiyat Mecmuası , vol.17, no.17, pp.108-133, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

19. Yüzyıl Osmanlı Âlimlerinin Belagate Dair Eserleri

ŞABAN İ.

Şrkiyat Mecmuası , vol.13, no.13, pp.119-133, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Çağdaş Suudi Arabistan Şiirinde Kudüs

ŞABAN İ.

Geçmişten Günümüze Arap Şiirinde Kudüs Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 27 October 2022

2019

2019

ARABIC LANGUAGE IN ERITREA

Şaban İ.

DÜNYA ARAPÇA GÜNÜ ULUSLARARASI ARAP DİLİ ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU- PROF. DR. FUAT SEZGİN ANISINA , İstanbul, Turkey, 23 December 2019, pp.14-16

2017

2017

Abdulmuhsin el-Kâzımî ‘nin Gurbette Yazdığı Şiirlerde Vatan Özlemi

ŞABAN İ.

VI. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2017, pp.35

2017

2017

Ahmed Şevki’nin Sürgün Yıllarında Yazdığı Şiirlerde Vatan Özlemi

ŞABAN İ., ELHAJHAMED A.

VI. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2017, pp.36

2017

2017

ENDÜLÜS’TEKİ BİRİNCİ BÜYÜK FİTNENİN (1009-1030) ŞİİRE YANSIMASI

Şaban İ.

1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USOS 2017), Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.79-80

2016

2016

Arap Dili Bölümlerinin Hazırlık Programlarında Arapça Öğretiminin Dersler Kitaplar ve Yöntemler Açısından Mevcut Durumu

ŞABAN İ., BATKİTAR F.

II. Uluslararası Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 December 2016, pp.39-700

2016

2016

ARAPÇA ÖĞRENENLERİN DİL PERFORMANSLARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK STRATEJİ VE YÖNTEMLER

ŞABAN İ., Ertürk Z.

II. Uluslararası Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 December 2016, pp.256-269

2015

2015

Muhammed Qasim Nanotvi, His Biography and Arabic Poetry About ABDUL HAMID KHAN II

ŞABAN İ.

Türkiye ve Güney Asya Müslümanları, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2015, pp.71-80

2015

2015

“Uluslararası Arapça Yarışmalarının” Türkiye’de Arapça öğretimine etkisi

Şaban İ.

IV. Uluslararası Arap Dili Kongresi, Dubai, United Arab Emirates, 6 - 10 May 2015, vol.11, pp.533-544

2014

2014

Geçmiş ve Günümüz Işığında Arap Dilinin Türkiye’deki Geleceği

Şaban İ.

III. Uluslararası Arap Dili Kongresi, Dubai, United Arab Emirates, 7 - 10 May 2014, vol.1, pp.107-110

2013

2013

Türkiye Üniversitelerinde Arapça Öğretimi

ŞABAN İ.

II. Uluslararası Arap Dili Kongresi, Dubai, United Arab Emirates, 7 - 10 May 2013, vol.5, pp.227-235

2012

2012

Batıdaki Iraklı Şairler ve Vatan Özlemine Dair Şiirleri

ŞABAN İ.

IV. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 August 2012, pp.24-25

2011

2011

Modern Irak Şiirinde Göç

ŞABAN İ.

III. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2011, pp.143-154 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

Bazı Şeyler Beklemez

Şaban İ. (Editor)

Demavend, İstanbul, 2021

2019

2019

Tecrubetî fî ta’lîmi’l-luğati’l-‘Arabîyeti fî Türkiye

Şaban İ.

in: Keyfe Neşertu’l-Arabîye, Dr. Bedr b. Nâsır el-Cebr, Editor, King Abdullah Bin Abdulaziz International Center for the Arabic Language/Wajooh Publishing and Distribution House, Ar Riyad, pp.11-27, 2019

2016

2016

et-Te'sîr ve't-te'essur beyne'l-luğati't-'Arabîyeti ve't-Turkîye (Arap Dili ve Türk Dili arasında etkileşim)

ŞABAN İ.

in: El-Luğatu’l-Arabîye fî Turkîye (Türkiye de Arap Dili), Muhammed Mahmud Kadûm, Editor, Wajaah Publishing And Distribution House, Riyad, pp.25-28, 2016

2016

2016

Te'lîmu'l-luğati'l-'arabîyeti fi'l-câmi'âti't-Turkîye (Türkiye Üniversitelerinde Arap Dili Öğretimi)

ŞABAN İ.

in: El-Luğatu’l-Arabîye fî Turkîye (Türkiye de Arap Dili), Muhammed Mahmud Kadûm, Editor, Wajaah Publishing And Distribution House, Riyad, pp.193-212, 2016

2016

2016

Eseru"el-musâbekatu'd-duvelîye fi'l-luğati'l-'Arabîye" 'alâ ta'lîmi'l-luğati'l-'Arabîye fî Turkîye (Uluslararası Arapça Yarışmalarının Turkiye'deki Arap Dili Öğretimine Etkisi)

Şaban İ.

in: el-Luğatu'l-Arabîye fî Turkîye (Türkiye de Arap Dili), Muhammed Mahmud Kadûm, Editor, Wajaah Publishing And Distribution House, Ar Riyad, pp.163-180, 2016

2016

2016

Mustekbelu'l-luğati'l-'Arabîye fî Turkîye min hilâl mâdihâ ve hâdirihâ (Geçmiş ve Günümüz Işığında Türkiye'de Arap Diliinin Geleceği)

Şaban İ.

in: El-Luğatu’l-Arabîye fî Turkîye (Türkiye de Arap Dili), Muhammed Mahmud Kadûm, Editor, Wajaah Publishing And Distribution House, Ar Riyad, pp.137-144, 2016

2016

2016

Mustekbelu'l-luğati'l-'Arabîye fî Turkîye min hilâl mâdihâ ve hâdirihâ (Geçmiş ve Günümüz Işığında Türkiye'de Arap Diliinin Geleceği)

ŞABAN İ.

in: el Luğatu l Arabîye fî Turkîye Türkiye de Arap Dili, Muhammed Mahmud Kadûm, Editor, Wajaah Publishing and Distribution House, Riyad, pp.137-145, 2016

2016

2016

Te'lîmu'l-luğati'l-'arabîyeti fi'l-câmi'âti't-Turkîye (Türkiye Üniversitelerinde Arap Dili Öğretimi)

ŞABAN İ.

in: el Luğatu l Arabîye fî Turkîye Türkiye de Arap Dili, Muhammed Mahmud Kadûm, Editor, Wajaah Publishing and Distribution House, Riyad, pp.193-212, 2016

2016

2016

et-Te'sîr ve't-te'essur beyne'l-luğati't-'Arabîyeti ve't-Turkîye (Arap Dili ve Türk Dili arasında etkileşim)

ŞABAN İ.

in: el Luğatu l Arabîye fî Turkîye Türkiye de Arap Dili, Muhammed Mahmud Kadûm, Editor, Wajaah Publishing and Distribution House, Riyad, pp.25-28, 2016

2016

2016

Eseru"el-musâbekatu'd-duvelîye fi'l-luğati'l-'Arabîye" 'alâ ta'lîmi'l-luğati'l-'Arabîye fî Turkîye (Uluslararası Arapça Yarışmalarının Turkiye'deki Arap Dili Öğretimine Etkisi)

ŞABAN İ.

in: el Luğatu l Arabîye fî Turkîye Türkiye de Arap Dili, Muhammed Mahmud Kadûm, Editor, Wajaah Publishing and Distribution House, Riyad, pp.163-180, 2016

2015

2015

Sağlık Arapçası

ŞABAN İ., ELHAJHAMED A.

Besir Kitabevi, İstanbul, 2015

2015

2015

Muhammed Qasim Nanotvi, His Biography and Arabic Poetry About ABDUL HAMID KHAN II

Şaban İ.

in: Journey of Urdu Language and Literature in Turkey (From the Perspective of Turkey-South Asian Muslims Relations), Dr. Halil Toker-Ali Moeen, Editor, Urdughar, Karachi, pp.71-80, 2015

Supported Projects

2017 - 2021

2017 - 2021

Endülüsteki Birinci Büyük Fitnenin (1009-1030) Şiire Yansıması

Project Supported by Higher Education Institutions

ŞABAN İ. (Executive)

2015 - 2017

2015 - 2017

Muhammed Qasim Nanotvi, His Biography and Arabic Poetry About ABDUL HAMID KHAN II

Project Supported by Higher Education Institutions

ŞABAN İ. (Executive)

2015 - 2015

2015 - 2015

“Uluslararası Arapça Yarışmalarının” Türkiye’de Arapça Öğretimine Etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

ŞABAN İ. (Executive)

2013 - 2015

2013 - 2015

Mehdî Dâvûd ve "Misbâhu'l-edebi'z-zâhir i-zavi'l-basâ'ir" adlı eseri

Project Supported by Higher Education Institutions

ŞABAN İ. (Executive)

2013 - 2014

2013 - 2014

Geçmiş ve Günümüz Işığında Türkiye'de Arap Dili Öğretiminin Geleceği

Project Supported by Higher Education Institutions

ŞABAN İ. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Istanbul Journal of Arabic Studies (ISTANBULJAS)

First Editor

2009 - 2015

2009 - 2015

Şarkiyat Mecmuası

Editor

Tasks In Event Organizations