Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nontifoid Salmonella Bakteriyemisi Olan HIV’le İnfekte 3 Olgu Sunumu

XXIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.737

Diş Tedavisi Sonrası Görülen Streptococcus Anginosus Menenjiti

XXIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.695-696

HIV’le İnfekte Bireyde Progresif Multifokal Lökoensefalopati ve Acanthamoeba Ensefaliti Koinfeksiyonu

XXIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongres, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.699-700

Hepatik Echinococcus Multilocularis İnfeksiyonu Olgusu

XXIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.767-768

İntravenöz İlaç Kullanıcılarında İnfektif Endokarditin Klinik Özellikleri

XXIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.404-405

Herpes Simpleks Virusu Tip 1’in Etken Olduğu Zor Bir Meningoensefalit Olgusu

XXIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.691-693 Creative Commons License

Kronik Hepatit B Virusu İnfeksiyonu Olan Hastalarda HBsAg Seroklirensi: Retrospektif, Kesitsel Bir Çalışma

XXIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.626-627 Sustainable Development

Renal Transplant Alıcısında Görülen Deri Mukormikozu

23. Uluslararası Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.741-743 Creative Commons License Sustainable Development

İmmünosüpresyonu Olan ve Olmayan Herpes Zosterli Hastaların Karşılaştırılması

XXIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.851-853

İmmun Trombositopenik Purpurayla Kendini Gösteren HIV Olgusu

XXIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.738-739 Sustainable Development

Bağışıklığı Baskılanmış Konakta Nadir Görülen Mycobacterium szulgai İnfeksiyonu

XXIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.813-814

HIV’le Yaşayan Bireyde Komplike Kutanöz Layşmanyaz ve Olası Talaromikoz (Penisilyoz) Birlikteliği

XXIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.749-751

Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonlarının Klinik ve Moleküler Özellikleri

23. Uluslararası Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.205-209

Edinsel İmmün Yetmezliği Olan Bireyde Serebral Toksoplazmozun Klinik Seyri

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi , Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2022, pp.117

Antibiyotik Çağının Sonu: Myroides odoratus/odoratimimus

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.491-493 Creative Commons License

İbrutinible İlişkili Mortal Sonuçlanan Bir Kriptokok Menenjiti Olgusu

XXII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.444-445

COVID-19’da Steroidler: Görmediğiniz İnfeksiyonları Görebilirsiniz

XXII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.405-406

Lactobacillus paracasei’nin Neden Olduğu Bir İnfektif Endokardit Olgusu

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.528-529

Listeria Rombensefaliti - İki Olgu Sunumu

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.538-539

İbrutinible İlişkili Mortal Sonuçlanan Bir Kriptokok Menenjiti Olgusu

XXII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mart 2022, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.444-445 Creative Commons License

Tümörle Seyreden Bir CMV Olgusu

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.548-549

Metronidazolle İlişkili Periferik Nöropati: İki Olgu Sunumu

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.537-538

Q Ateşi Endokarditi: 6 Olgunun Değerlendirilmesi

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.534-536

INH’a Dirençli BCG Suşuna Bağlı Prostatit: Bir Olgu Sunumu

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2021, pp.766-777 Creative Commons License

Bir Papağan ve Dört Hasta: Psittakozun Farkında mıyız?

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 30 May 2021, pp.817-818 Creative Commons License

Nekrotizan Fasiiti Taklit Eden Pyoderma Gangrenosum Olgusu

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 26 - 30 May 2021, pp.820-821 Creative Commons License

Potent Antiretroviraller ve İmmün Rekonstitüsyon İnflamatuar Sendromu: 2 Olgu Sunumu

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 26 - 30 May 2021, pp.789-790

Batı Nil Virusu İstanbul’da: Nöroinvazif hastalığı olan 17 Olgunun Değerlendirilmesi

XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 30 May 2021, pp.406-408 Creative Commons License

KLİMİK İEÇG Türkiye İnfektif Endokardit Kohortu: 2015-2016 Verileri

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017, vol.1, pp.133-135 Creative Commons License

Kolistin Direncini Saptamak İçin Pratik Bir Yöntem: Kolistin Diskleriyle Tüpte Makrodilüsyon

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.230-231

Kan Kültüründe Gördüğünüz Mayalar Kriptokok Olabilir: HIV İnfeksiyonlu Bir Olguda Kriptokoksemi

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.463

Fosfomisin Direncini Saptamak İçin Pratik Bir Yöntem: Fosfomisin Diskleriyle Tüpte Makrodilüsyon

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.270-272

İnfektif Endokarditin Tanınamaması, Tanısının Gecikmesi ve Sonuçları

XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik 2019) Kongresi , Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.267-268 Creative Commons License

İnfektif Endokardit Tanısına Serolojik İncelemelerin ve PET/BT‘nin Katkıları

XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik 2019) Kongresi , Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.224-225 Creative Commons License

Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Epidemiyolojik Verilerin, Risk Faktörlerinin ve Prognozun Değerlendirilmesi

XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. , Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018, pp.294-296

Kafa Tabanı Osteomyeliti: 7 Olgunun Değerlendirilmesi

XIX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (KLİMİK 2018), 28 March 2018

Metronidazole Bağlı Bir Huzursuz Bacak Sendromu Olgusu

XIX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (KLİMİK 2018), 28 March 2018

CMV İnfeksiyonu ya da Hastalığında Risk Faktörleri, Tedavi ve Prognoz: 30 Hastanın Analizi

XIX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018, pp.424-425

Hindistan’dan İstanbul’a Gelen Yurtdışı Kaynaklı Bir Çikungunya Ateşi Olgusu

XIX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (KLİMİK 2018), 28 March 2018

İstanbul’dan İlk Batı Nil Virusu Meningoensefaliti Olgusu

XIX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (KLİMİK 2018), 28 March 2018

Lenfoproliferatif Hastalıklarla Karışan Kronik Bir Q Ateşi Endokarditi Olgusu

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRES, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2017, pp.296

Türkiye’de Görülen Dermatobia Hominis’e Bağlı Bir Deri Miyazı Olgusu

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2017, pp.189-190

Kolistine Dirençli Klebsiella pneumoniae (KoDKP) İle İnfekte Olguların Yönetimi

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2017, pp.192-193

İmmünokompetan Bir Hastada Döküntü Olmadan Seyreden Varisella – Zoster Virusu Menenjiti

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2017, pp.199-200

İnfektif Endokarditli Hastalarda Embolik Olay Gelişmesini Etkileyen Risk Faktörlerinin Analizi

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ , Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2017, pp.83-84

Oküler Sifilis: Yeni Bir Salgın mı?

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2017, pp.85-86

Sürekli Bakteriyemi Nedeni Olan Kolistine Dirençli Klebsiella pneumoniae’ye Bağlı Pileflebit: Girişimsel Radyolojik Yöntemle Tedavi Edilen Bir Olgu

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ 30. YIL KURULTAYI (KLİMİK 2016), Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2016, pp.323-324

Primer vankomisine dirençli enterokok (VRE) bakteriyemisinde mortalite açısından risk faktörlerinin analizi

KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.369-370

Kandidemi olgularında mortalite açısından risk faktörlerinin analizi

XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (KLİMİK 2015), 25 March 2015

Toplum kökenli ve sağlık bakımıyla ilişkili metisiline duyarlı Staphylococcus aureus bakteriyemilerinde mortalite açısından risk faktörleri

KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.271-272

Renal transplantasyon sonrası asiklovir ve valgansiklovir profi laksilerinin karşılaştırılması

XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (KLİMİK 2015), 25 March 2015

Akdeniz benekli ateşi: Bir olgu bildirisi

KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.294

Piperasilin-Tazobaktam (TZP)’a bağlı hematolojik yan etkiler

XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (KLİMİK 2015), 25 March 2015

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) yapılan hastalardaki infeksiyonlardan sorumlu bakterilerin değerlendirilmesi

KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.297-298

Piperasilin tazobaktam (TZP)’a bağlı hematolojik istenmeyen etkiler

XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.166

Plevral sıvıda artrokonidyalar: İstanbul’da ABD kaynaklı bir koksidiyoidomikoz olgusu

XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.236-237

İmmünosüprese hastalarda tifo dışı Salmonella bakteriyemisi: Üç olgu bildirisi

KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.309 Sustainable Development

INFECTIVE ENDOCARDITIS IN TURKEY BETWEEN 2015-2016: A MULTTICENTER STUDY FROM THE TURKISH INFECTIOUS DISEASE AND CLINICAL MICROBIOLOGY SOCIETY INFECTIVE ENDOCARDITIS STUDY GROUPS

14th International Symposium on Modern Concepts in Endocarditis and Cardiovascular Infections, Dublin, Ireland, 22 - 24 June 2017 Creative Commons License Sustainable Development

Kültür pozitif nozokomiyal menenjit olguları

III. Ulusal Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Simpozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 March 2014, pp.162-163

Metrics

Publication

133

Citation (WoS)

514

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

886

H-Index (Scopus)

13

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

5

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals