Öğr.Gör.Dr.

Yusuf Can GERÇEK


Fen Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Botanik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2015 - 2020

2015 - 2020

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Fakültesi Bölümü, Türkiye

2011 - 2014

2011 - 2014

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri, Botanik, Türkiye

2007 - 2011

2007 - 2011

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Türkiyede Yayılış Gösteren Cerasus L Rosaceae Cinsi Taksonları Üzerinde Filogenetik ve Fitokimyasal Analizler

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2014

2014

Yüksek Lisans

Mercimek (Lens culinaris Medik.)Bitkisinde Nişasta Sentaz Enziminin Farklı Fotoperiyotlardaki Ekspresyon Analizi

İstanbul Üniversitesi, Botanik

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Biyoteknoloji, Bitki Biyoteknolojisi, Kimya, Analitik Kimya, Gıda Analizleri, Biyokimya, Terpenler, Yağ asitleri, Organik Kimya, Bitki Kimyası, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Effects of processing methods and extraction solvents on the chemical content and bioactive properties of propolis

Bayram N. E. , Gercek Y. C. , Bayram S., Togar B.

JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, cilt.14, sa.2, ss.905-916, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

Macronutrient and micronutrient levels and phenolic compound characteristics of monofloral honey samples

Bayram N. E. , Canli D., Gercek Y. C. , Bayram S., Celik S., Guzel F., et al.

JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH, cilt.59, ss.311-322, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

APPROPRIATE MACERATION DURATION FOR THE EXTRACTION OF PROPOLIS

Ecem-Bayram N., Gercek Y. C.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, ss.188-192, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2014

2014

Rutin mediated targeting of signaling machinery in cancer cells

Perk A. , SHATYNSKA-MYTSYK I., Gercek Y. C. , Boztas K., Yazgan M., FAYYAZ S., et al.

CANCER CELL INTERNATIONAL, cilt.14, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Anticancer Activity of Essential Oils: Targeting of Protein Networks in Cancer Cells

Aras A. , IQBAL M. J. , NAQVI S. K. , Gercek Y. C. , Boztas K., GASPARRI M. L. , et al.

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, sa.19, ss.8047-8050, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Major Constituents of Different Propolis Samples

Ecem Bayram N., GERÇEK Y. C.

HACETTEPE JOURNAL OF BİOLOGY AND CHEMİSTRY, cilt.45, ss.581-584, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

ORGANOSULFUR COMPOUNDS OF ALLIUM TUNCELIANUM (KOLLMANN) OZHATAY, B.MATHEW & ŞIRANECI EXTRACTS BY SPME/GC-MS AND DETERMINING THEIR CYTOTOXIC EFFECT ON HELA CELLS

GERÇEK Y. C. , AKMAN G. , MORGİL H. , ÇALIŞKAN M. , ÖZ G.

International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, cilt.5, sa.2, ss.53-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Anticytotoxic and Antimutagenic Effects of Propolis on Human Lymphocytes In Vitro

Bayram S., Ecem Bayram ., GERÇEK Y. C. , ÖZ G. , Sorkun K.

MELLIFERA, cilt.16, sa.2, ss.38-46, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Antioxidant activity and polyphenol content of Prunus subgenus Cerasus L. taxa in Turkey

Gerçek Y. C. , Özyurt D. , Öztürk B., Öz G. , Erol O.

2nd Food Chemistry Conference: Shaping the Future of Food Quality, Safety, Nutrition and Health, Sevilla, İspanya, 17 - 19 Eylül 2019, ss.1-2

2018

2018

Phytochemical Analysis of Turkish Prunus L., Subgenus Cerasus (Mill.) Focke Taxa

Gerçek Y. C. , Özyurt D. , Morgil Gerçek H. , Çiftçi A. , Erol O. , Öz G. , et al.

11th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2018),, Hania, Yunanistan, 25 - 29 Eylül 2018, ss.1-2

2017

2017

The Main Active Ingredients of Propolis

Ecem Bayram ., Bayram S., GERÇEK Y. C. , MORGİL H. , ÖZ G.

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET), Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1563-1564

2016

2016

Comparison of Antibacterial Activities of Water and Ethanol Extracts of Propolis

Bayram S., Ecem Bayram N., GERÇEK Y. C.

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2016, ss.545 Creative Commons License

2016

2016

A Review on the Antibacterial Activities of Honey and Propolis

Ecem Bayram N., GERÇEK Y. C.

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2016, ss.427 Creative Commons License

2016

2016

Effect of Propolis Extraction Time on Antibacterial Effects and Chemical Composition

Bayram S., Ecem Bayram N., GERÇEK Y. C.

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2016, ss.545 Creative Commons License

2016

2016

DETERMINATION of ESSENTIAL OIL CONTENT of Thuja orientalis L. MATURE CONES BY GC-MS

GERÇEK Y. C. , Tuğcu F. T. , MORGİL H. , ÖZ G.

“29th International Symposium on the Chemistry of Natural Products and the 9th International Conference on Biodiversity” (ISCNP-29 & ICOB-9), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2016, ss.6 Creative Commons License

2016

2016

ANALYSIS of ORGANOSULFUR COMPOUNDS of Allium tuncelianum (KOLLMANN) ÖZHATAY, B.MATHEW & SIRANECİ EXTRACTS with SPME-GC-MS and INVESTIGATION of THEIR CYTOTOXIC EFFECTS ON HELA CELLS

GERÇEK Y. C. , MORGİL H. , ÖZ G.

“29th International Symposium on the Chemistry of Natural Products and the 9th International Conference on Biodiversity” (ISCNP-29 & ICOB-9), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2016, ss.6 Creative Commons License

2015

2015

Türkiye’de Üretilen Nigella sativa Tohum Yağının Farmakolojik Özellikleri

ÖZ G. , GERÇEK Y. C. , Turhan K., Tuğcu T.

2. Ulusal Botanik Kongresi, Afyon, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2015, cilt.1, no.1, ss.92

2015

2015

Thuja orientalis L. Bitkisinin Uçucu Yağ İçeriklerinin GC-MS ile Belirlenmesi

ÖZ G. , ÇALIŞKAN M. , GERÇEK Y. C. , Tuğcu T.

2. Ulusal botanik Kongresi, Afyon, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2015, cilt.1, no.1, ss.64

2015

2015

Türkiye’de Üretilen Nigella sativa Tohum Yağının Kimyasal Araştırması

ÖZ G. , Turhan K., Tuğcu T., GERÇEK Y. C.

2.Ulusal Botanik Kongresi, Afyon, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2015, cilt.1, no.1, ss.109

2014

2014

Antıoxıdant Propertıes Of Seabuckthorn (Hıppophae Rhamnoıdes L.) Leaves And Branches

Ceylan F. D. , Çapanoğlu E., ARAS PERK A. , GERÇEK Y. C. , Boztaş K., Yanar O.

IUPAC 2014 International Workshop on Determining Antioxidants as Reactive Species Scavengers, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2014, ss.43

2014

2014

Ozonlamanın Citrus aurantium Bitkisinin Uçucu Yağlarının Kimyasal İçeriklerine Etkisi

GERÇEK Y. C. , ÖZ G., Tuğcu T.

I. Ulusal Botanik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2014, ss.92-93

2014

2014

Evaluation cytotoxic and genotoxic effects of some novel synthesized iminothializodinon derivatives on hela cell line (CCL2)

Tuğcu T., ÇETİN İ. , TOPÇUL M. R. , Ünlü Y. S. , GERÇEK Y. C. , ÖZ G.

4th International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2014, ss.178

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) in Plant Genetics and Breeding

Gerçek Y. C.

The Recent Topics in Genetic Polymorphisms, Mahmut Çalışkan,Osman Erol,Gül Öz, Editör, Intech Open, London, ss.137-145, 2020

Desteklenen Projeler

Bilimsel Danışmanlıklar

2016 - 2016

2016 - 2016

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Doğa Okulları

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye