Prof.Ahmet Hamdi FURAT


Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Department of Islamic Jurisprudence


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Law, Law, History of Law

Metrics

Publication

27

Project

6

Thesis Advisory

7

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalında “Hanefi Mezhebinin Oluşumunda Kufe Şehrinin Sosyo-kültürel Yapısının Etkisi” isimli doktora tezini 2006’da bitirdi. İÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalında 2007’de Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2014 yılında Doçent olan Furat, Aralık 2019’da ise Profesör olarak atanmıştır. 2010-2011’de bir yıl süreyle Oxford Üniversitesi’nde doktora sonrası (post-doc) çalışmalarını yürüttü. Ocak 2019 yılında başladığı İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü devam ettirmektedir. Hanefi Mezhebinin İlk Oluşum Dönemi: Kufe Ekolü (İstanbul 2009), 16. Asır Osmanlı Fakihleri (İstanbul 2011), Mualla b. Mansur ve Nevadiri (İstanbul 2011) isimli eserleri bulunmaktadır. 

Education Information

2001 - 2006

2001 - 2006

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri /İslam Hukuku, Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Tarih, Turkey

1994 - 1999

1994 - 1999

Undergraduate

Istanbul University, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih, Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

Hanefi mezhebinin oluşumunda Kûfe şehrinin sosyo-kültürel yapısının etkisi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İslam Hukuku

2001

2001

Postgraduate

Temettuat Defterlerine göre Üsküb`ün sosyal ve ekonomik tarihi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Islamic Law

Law

History of Law

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2015 - 2019

2015 - 2019

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2007 - 2015

2007 - 2015

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2006 - 2007

2006 - 2007

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic History And Arts

2000 - 2006

2000 - 2006

Research Assistant

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul University, Institute Of Social Sciences

2019 - Continues

2019 - Continues

Director of the Center

Istanbul University, Rektörlük, İSLAM ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2012 - Continues

2012 - Continues

Deputy Head of Department

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Non Academic Experience

1998 - 2000

1998 - 2000

Other, Ircıca

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku II

Doctorate

Doctorate

Hanefi Mezhebinin Oluşumu ve Gelişimi

Postgraduate

Postgraduate

İslam Hukuku Tarihi II

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

İslam İbadet Esasları

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Usulü

Postgraduate

Postgraduate

İslam Hukuku Mezhepleri II

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukukuna Giriş

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2017

2017

An Unnoticed Fatwa Book: Bostanu Shaqa'iq al-Nu'man

Furat A. H.

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.21, no.3, pp.1775-1796, 2017 (ESCI) identifier identifier

2014

2014

Maddetu Tarihi'l-Fıkh ve Muhtevâhâ

FURAT A. H.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.23, pp.409-420, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2012

2012

İslam Hukukunda Vakıf Akdinin Bağlayıcılığ

FURAT A. H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.27, pp.61-84, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2010

2010

Osmanlı Hanedanında Şafii Bir Fakih: Şehzade Korkud

FURAT A. H.

Ekev, no.22, pp.193-212, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2010

2010

el-Kaffal el-Sagir ve Süleymaniye Kütüphanesi 675 Numarada Kayıtlı Fetava İsimli Eserin Ona Aidiyeti Üzerine

FURAT A. H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.20, pp.27-50, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2008

2008

Kâdılkudâtlık Müessesesinin Oluşumu ve İlk Kâdılkudâtlar

FURAT A. H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.18, pp.103-121, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2007

2007

Cemaleddin Konevi ve Kitabu'l-İ'caz fi'l-İ'tiraz ala Edilleti'ş-Şer'iyye Adlı Risalesi

FURAT A. H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.16, pp.275-299, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2006

2006

Sakızlı Mehmed b. Ali ve Surretu'l-Fetava Adlı Eseri

FURAT A. H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.13, pp.133-145, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2005

2005

Ali Himmet Berki, Hayatı, Eserleri ve İslam Hukukuna Katkısı

FURAT A. H.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.6, pp.503-514, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Raqs va Dawran Debates of the 16th Century Ottoman Empire

Furat A. H.

The Treatise-Literature (rasāʾil) as Documentation of Socially Relevant Discussions in Pre-Modern Muslim Societies, Osnabrück, Germany, 25 - 26 June 2020, pp.20-21

0

0

“İstanbul’da Birlikte Yaşamanın Hukuki Altyapısı: Fatih Sultan Mehmed’in Cenevizlilerle Yaptığı Anlaşma"

FURAT A. H.

Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Birarada Yaşaması “İstanbul Tecrübesi/The Experience of Istanbul, İstanbul, Turkey, pp.195

Books & Book Chapters

2018

2018

Hafîd Efendi’nin Galatât’ında Fıkıh Terimleri

FURAT A. H.

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) - XVIII. Yüzyıl, Furat A. H., Yorulmaz N. K., Arı O. S., Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.201-210, 2018

2013

2013

16. Asır Osmanlı Dünyasında Fıkıh

FURAT A. H.

Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2013

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

İSLAM TETKİKLERİ DERGİSİ

Publication Committee Member

2019 - 2020

2019 - 2020

İSLAM TETKİKLERİ DERGİSİ

Editor

Scientific Refereeing

August 2020

August 2020

İSLAM TETKİKLERİ DERGİSİ

Other Journals

August 2020

August 2020

İSLAM tETKİKLERİ DERGİSİ

Other Journals

August 2020

August 2020

iSLAM TETKİKLERİ DERGİSİ

Other Journals

July 2020

July 2020

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2010

January 2010

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

Nisan 2021

Nisan 2021

Memlükler Döneminde İlim Geleneği I

Scientific Congress

Furat A. H. , Ayaz F. Y. , Bedir M., Kalkan Yorulmaz N., Hançabay H. İ. , Kaya M. C. , et al.
İstanbul, Turkey

Aralık 2016

Aralık 2016

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a: Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası. Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler - XVII. Yüzyıl

Scientific Congress

Aydar H., Yavuz A. F. , Demirli E., Furat A. H. , Kuzudişli B., Arıkan A., et al.
İstanbul, Turkey


Jury Memberships

December-2020

December 2020

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

September-2020

September 2020

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Kırklareli Üniversitesi