Prof.Dr.

Ahmet Hamdi FURAT


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölüm

İslam Hukuku Ana Bilim Dalı

Biyografi

İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalında “Hanefi Mezhebinin Oluşumunda Kufe Şehrinin Sosyo-kültürel Yapısının Etkisi” isimli doktora tezini 2006’da bitirdi. İÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalında 2007’de Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2014 yılında Doçent olan Furat, Aralık 2019’da ise Profesör olarak atanmıştır. 2010-2011’de bir yıl süreyle Oxford Üniversitesi’nde doktora sonrası (post-doc) çalışmalarını yürüttü. Ocak 2019 yılında başladığı İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü devam ettirmektedir. Hanefi Mezhebinin İlk Oluşum Dönemi: Kufe Ekolü (İstanbul 2009), 16. Asır Osmanlı Fakihleri (İstanbul 2011), Mualla b. Mansur ve Nevadiri (İstanbul 2011) isimli eserleri bulunmaktadır. 

Eğitim Bilgileri

2001 - 2006

2001 - 2006

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri /İslam Hukuku, Türkiye

1998 - 2001

1998 - 2001

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Türkiye

1994 - 1999

1994 - 1999

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih, Türkiye

Yaptığı Tezler

2006

2006

Doktora

Hanefi mezhebinin oluşumunda Kûfe şehrinin sosyo-kültürel yapısının etkisi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku

2001

2001

Yüksek Lisans

Temettuat Defterlerine göre Üsküb`ün sosyal ve ekonomik tarihi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , İslam Hukuku, Hukuk , Hukuk Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm

2015 - 2019

2015 - 2019

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm

2007 - 2015

2007 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm

2006 - 2007

2006 - 2007

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölüm

2000 - 2006

2000 - 2006

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Merkez Müdürü

İstanbul Üniversitesi, Rektörlük, İSLAM ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İslam Hukuku II

Doktora

Doktora

Hanefi Mezhebinin Oluşumu ve Gelişimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Hukuku Tarihi II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Lisans

Lisans

İslam İbadet Esasları

Lisans

Lisans

İslam Hukuk Usulü

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Hukuku Mezhepleri II

Lisans

Lisans

İslam Hukukuna Giriş

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

An Unnoticed Fatwa Book: Bostanu Shaqa'iq al-Nu'man

Furat A. H.

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, ss.1775-1796, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Maddetu Tarihi'l-Fıkh ve Muhtevâhâ

FURAT A. H.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.409-420, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

İslam Hukukunda Avcılık Fıkıh Kitaplarındaki Kitabu's-Sayd Bahsinden Modern Avcılığa Bakış

FURAT A. H.

Ekev Akademik Dergi, ss.225-242, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

İslam Hukukunda Vakıf Akdinin Bağlayıcılığ

FURAT A. H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.61-84, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

Osmanlı Hanedanında Şafii Bir Fakih: Şehzade Korkud

FURAT A. H.

Ekev, ss.193-212, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

el-Kaffal el-Sagir ve Süleymaniye Kütüphanesi 675 Numarada Kayıtlı Fetava İsimli Eserin Ona Aidiyeti Üzerine

FURAT A. H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.27-50, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2008

2008

Hicri Dördüncü Asırda İmamiye - Hanefi Polemiğine Bir Örnek

FURAT A. H.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.349-365, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2008

2008

Kâdılkudâtlık Müessesesinin Oluşumu ve İlk Kâdılkudâtlar

FURAT A. H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.103-121, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2007

2007

Cemaleddin Konevi ve Kitabu'l-İ'caz fi'l-İ'tiraz ala Edilleti'ş-Şer'iyye Adlı Risalesi

FURAT A. H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.275-299, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2006

2006

Sakızlı Mehmed b. Ali ve Surretu'l-Fetava Adlı Eseri

FURAT A. H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.133-145, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2005

2005

Ali Himmet Berki, Hayatı, Eserleri ve İslam Hukukuna Katkısı

FURAT A. H.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.503-514, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Raqs va Dawran Debates of the 16th Century Ottoman Empire

Furat A. H.

The Treatise-Literature (rasāʾil) as Documentation of Socially Relevant Discussions in Pre-Modern Muslim Societies, Osnabrück, Almanya, 25 - 26 Haziran 2020, ss.20-21

0

0

“İstanbul’da Birlikte Yaşamanın Hukuki Altyapısı: Fatih Sultan Mehmed’in Cenevizlilerle Yaptığı Anlaşma"

FURAT A. H.

Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Birarada Yaşaması “İstanbul Tecrübesi/The Experience of Istanbul, İstanbul, Türkiye, ss.195

0

0

Darulfünün İlahiyat Fakültesi’nde Okutulan Fıkıh Tarihi Dersi ve Muhtevası

FURAT A. H.

Darulfünün İlahiyat Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, ss.357

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Hafîd Efendi’nin Galatât’ında Fıkıh Terimleri

FURAT A. H.

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) - XVIII. Yüzyıl, Furat A. H., Yorulmaz N. K., Arı O. S., Editör, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.201-210, 2018

2013

2013

16. Asır Osmanlı Dünyasında Fıkıh

FURAT A. H.

Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2013

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

İSLAM TETKİKLERİ DERGİSİ

Yayın Kurul Üyesi

2019 - 2020

2019 - 2020

İSLAM TETKİKLERİ DERGİSİ

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2020

Ağustos 2020

İSLAM tETKİKLERİ DERGİSİ

Diğer Dergiler

Ağustos 2020

Ağustos 2020

iSLAM TETKİKLERİ DERGİSİ

Diğer Dergiler

Ağustos 2020

Ağustos 2020

İSLAM TETKİKLERİ DERGİSİ

Diğer Dergiler

Temmuz 2020

Temmuz 2020

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2010

Ocak 2010

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Nisan 2021

Nisan 2021

Memlükler Döneminde İlim Geleneği I

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Furat A. H. , Ayaz F. Y. , Bedir M. , Kalkan Yorulmaz N. , Hançabay H. İ. , Kaya M. C. , et al.
İstanbul, Türkiye

Aralık 2016

Aralık 2016

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a: Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası. Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler - XVII. Yüzyıl

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yavuz A. F. , Aydar H. , Demirli E. , Furat A. H. , Kuzudişli B. , Arıkan A. , et al.
İstanbul, Türkiye


Jüri Üyelikleri

Aralık-2020

Aralık 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2020

Eylül 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Kırklareli Üniversitesi