Prof. Ahmet Hamdi FURAT


Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Department of Islamic Jurisprudence


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Law, Law, History of Law

Former Researcher

Email: ahfurat@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 532 6064 Extension: 27711
Fax Phone: +90 212 532 6207
Web: http://ilahiyat.istanbul.edu.tr/?p=6367
Office: A Blok- 311
Address: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Baba Hasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. A Blok Fatih İstanbul

Metrics

Publication

28

Project

7

Thesis Advisory

7

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. Ayrıca 2023 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini (İLİTAM) bitirdi.  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalında “Hanefi Mezhebinin Oluşumunda Kufe Şehrinin Sosyo-kültürel Yapısının Etkisi” isimli doktora tezini 2006’da bitirdi. İÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalında 2007’de Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2014 yılında Doçent olan Furat, Aralık 2019’da ise Profesör olarak atanmıştır. 2010-2011’de bir yıl süreyle Oxford Üniversitesi’nde doktora sonrası (post-doc) çalışmalarını yürüttü. Ocak 2019 yılında başladığı İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü devam ettirmektedir. Hanefi Mezhebinin İlk Oluşum Dönemi: Kufe Ekolü (İstanbul 2009), 16. Asır Osmanlı Fakihleri (İstanbul 2011), Mualla b. Mansur ve Nevadiri (İstanbul 2011) isimli eserleri bulunmaktadır. 

Education Information

2012 - 2023

2012 - 2023

Undergraduate

Sakarya University, Faculty Of Theology, Turkey

2001 - 2006

2001 - 2006

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri /İslam Hukuku, Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih, Turkey

1994 - 1999

1994 - 1999

Undergraduate

Istanbul University, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih, Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

Hanefi mezhebinin oluşumunda Kûfe şehrinin sosyo-kültürel yapısının etkisi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İslam Hukuku

2001

2001

Postgraduate

Temettuat Defterlerine göre Üsküb`ün sosyal ve ekonomik tarihi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Islamic Law

Law

History of Law

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2015 - 2019

2015 - 2019

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2007 - 2015

2007 - 2015

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2006 - 2007

2006 - 2007

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic History And Arts

2000 - 2006

2000 - 2006

Research Assistant

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Director of The Institution

Istanbul University, İslam Tetkikleri Enstitüsü

2020 - Continues

2020 - Continues

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul University, Institute of Social Sciences

2019 - Continues

2019 - Continues

Director of the Center

Istanbul University, Rektörlük, İSLAM ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2012 - Continues

2012 - Continues

Deputy Head of Department

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Non Academic Experience

1998 - 2000

1998 - 2000

Other, Ircıca

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku II

Doctorate

Doctorate

Hanefi Mezhebinin Oluşumu ve Gelişimi

Postgraduate

Postgraduate

İslam Hukuku Tarihi II

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

İslam İbadet Esasları

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Usulü

Postgraduate

Postgraduate

İslam Hukuku Mezhepleri II

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukukuna Giriş

Articles Published in Other Journals

2010

2010

Osmanlı Hanedanında Şafii Bir Fakih: Şehzade Korkud

FURAT A. H.

Ekev , no.22, pp.193-212, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Raqs va Dawran Debates of the 16th Century Ottoman Empire

Furat A. H.

The Treatise-Literature (rasāʾil) as Documentation of Socially Relevant Discussions in Pre-Modern Muslim Societies, Osnabrück, Germany, 25 - 26 June 2020, pp.20-21

0

0

“İstanbul’da Birlikte Yaşamanın Hukuki Altyapısı: Fatih Sultan Mehmed’in Cenevizlilerle Yaptığı Anlaşma"

FURAT A. H.

Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Birarada Yaşaması “İstanbul Tecrübesi/The Experience of Istanbul, İstanbul, Turkey, pp.195

0

0

Darulfünün İlahiyat Fakültesi’nde Okutulan Fıkıh Tarihi Dersi ve Muhtevası

FURAT A. H.

Darulfünün İlahiyat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, pp.357

2019

2019

Fuat Sezgin GAS'ı Bağlamında İslam Hukuku Literatürü Hakkında Bir İnceleme

KÜTÜK Ş., FURAT A. H.

Fuat Sezgin ve İslami İlimler Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 01 November 2019, pp.213-226 identifier identifier

Books & Book Chapters

2018

2018

Hafîd Efendi’nin Galatât’ında Fıkıh Terimleri

FURAT A. H.

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) - XVIII. Yüzyıl, Furat A. H., Yorulmaz N. K., Arı O. S., Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.201-210, 2018

2013

2013

16. Asır Osmanlı Dünyasında Fıkıh

FURAT A. H.

Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2013

Supported Projects

2009 - 2011

2009 - 2011

XVI. ASIR OSMANLI FAKİHLERİ (İSLAM HUKUKÇULARI)

Project Supported by Higher Education Institutions

FURAT A. H. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

İSLAM TETKİKLERİ DERGİSİ

Publication Committee Member

2019 - 2020

2019 - 2020

İSLAM TETKİKLERİ DERGİSİ

Editor

Scientific Refereeing

August 2020

August 2020

İSLAM TETKİKLERİ DERGİSİ

Other Journals

August 2020

August 2020

İSLAM tETKİKLERİ DERGİSİ

Other Journals

August 2020

August 2020

iSLAM TETKİKLERİ DERGİSİ

Other Journals

July 2020

July 2020

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2010

January 2010

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed JournalJury Memberships

December-2020

December 2020

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

September-2020

September 2020

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Kırklareli Üniversitesi