Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2022, pp.96-97

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2022, pp.136-137

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2022, pp.179

Multidisipliner Vaskülit Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 16 April 2022, pp.11-12

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme 2022, Sakarya, Turkey, 23 - 27 March 2022, pp.38-39

BIR DILEMMA: NON-HODGKIN LENFOMA TANISI ALAN İTP HASTASI

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme 2022, Sakarya, Turkey, 23 - 27 March 2022, pp.86

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme 2022, Sakarya, Turkey, 24 - 27 March 2022, pp.37-38

Cerrahpaşa Behçet Hastalığı Sempozyumu - I, İstanbul, Turkey, 21 - 22 February 2020, pp.19

Metrics

Publication

18

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals