Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kardiyomiyopatiye Neden Olan Troponin T Gen Mutasyonlarının Araştırılması

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.17-24, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of microRNA expression in coronary artery disease.

American Society of Human Genetics Congress, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 21 October 2017, ss.3

Genotype-Phenotype Evaluation In 476 Turkish Dystrophinopathy Patients

The 66th AAN Annual Meeting, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 26 April 2014 - 03 May 0215, ss.96

Gene-Gene Interaction between APOA4 and FTO for Obesity in TARF Study

29th Turkish Cardiology Congress of the Turkish-Society-of-Cardiology (TSC) with International Participation, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2013, cilt.62 identifier

ESR1 gene promoter methylation in adipose tissue

European Human Genetics Conference 2013, Paris, Fransa, 8 - 11 June 2013, ss.550

Kitap & Kitap Bölümleri

TEKHARF 2015: Yetişkinlerimizin Sağlığı ve Kronik Hastalıklara Tıbbın Yaklaşımına Öncülük

TEKHARF genetik Kanadı: Koroner Kalp Hastalığı ve Metabolik SEndrom Genetik Risk Faktörleri, Onat A, Editör, Logos Yayıncılık, İstanbul, ss.240-252, 2015