Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prevalence of Prader-Willi Syndrome among Infants with Hypotonia

JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.164, sa.5, ss.1064-1067, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigating the role of ceramide metabolism-associated CERS5 (LASS5) gene in atherosclerosis pathogenesis in endothelial cells

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, cilt.45, sa.2, ss.118-125, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

15 Yıllık Huntington Hastalığı Genetik Test Sonuçları ve Literatürdeki HH Test Kılavuzları

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.10, ss.10-16, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kardiyomiyopatiye Neden Olan Troponin T Gen Mutasyonlarının Araştırılması

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.10, ss.17-24, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Obezitede Epigenetik Mekanizmalar

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.7-16, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of microRNA expression in coronary artery disease.

American Society of Human Genetics Congress, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 21 Ekim 2017, ss.3

Genotype-Phenotype Evaluation In 476 Turkish Dystrophinopathy Patients

The 66th AAN Annual Meeting, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 26 Nisan 2014 - 03 Mayıs 0215, ss.96

Gene-Gene Interaction between APOA4 and FTO for Obesity in TARF Study

29th Turkish Cardiology Congress of the Turkish-Society-of-Cardiology (TSC) with International Participation, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2013, cilt.62 identifier

ESR1 gene promoter methylation in adipose tissue

European Human Genetics Conference 2013, Paris, Fransa, 8 - 11 Haziran 2013, ss.550

Kitap & Kitap Bölümleri

TEKHARF Genetik Kanadı Koroner Kalp Hastalığı ve Metabolik Sendrom Genetik Risk Faktörleri

TEKHARF 2017, Tıp Dünyasının Kronik Hastalıklara Yaklaşımına Öncülük, Prof. Dr. Altan Onat, Editör, Logos Yayınevi, İstanbul, ss.262-275, 2017

TEKHARF Genetik Kanadı Koroner Kalp Hastalığı ve Metabolik Sendrom Genetik Risk Faktörleri

TEKHARF 2015 Yetişkinlerimizin Sağlığı ve Kronik Hastalıklara Tıbbın Yaklaşımına Öncülük, Altan Onat, Editör, Logos Yayınevi, İstanbul, ss.329-252, 2015