Dr.Öğr.Üyesi

İbrahim Sena ARVAS


İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2013 - 2019

2013 - 2019

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Fakültesi Bölümü, Türkiye

2004 - 2006

2004 - 2006

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Türkiye

1999 - 2004

1999 - 2004

Lisans

Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Cumhuriyet Döneminde basında etik bağlamda ortaya konulan uygulamalar ve bir meslek örgütü: Basın Konseyi Creative Commons License

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Fakültesi Bölümü

2006

2006

Yüksek Lisans

II. Meşrutiyet'ten Bugüne Merkez Sağ Partileri, Merkez Sağ Gazeteleri: Yeni Şafak İncelemesi Creative Commons License

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Gazetecilik Gelişimi

Mesleki Eğitim

Poynter Institute

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Gazetecilik

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Stratejik İletişim Anabilim Dalı

2015 - 2020

2015 - 2020

Yrd.Doç.Dr.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2011 - 2017

2011 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksekokulu

2012 - 2015

2012 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Yönetimsel Görevler

2016 - 2017

2016 - 2017

Rektör Danışmanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Rektörlük

2015 - 2017

2015 - 2017

Bölüm Başkan Yardımcısı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2012 - 2012

2012 - 2012

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Mezuniyet Projesi

Lisans

Lisans

İç Staj

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Lisans

Lisans

Kitle İletişim Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik İletişimde Medya ve Etik

Lisans

Lisans

Yerel Gazetecilik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Gazetecilikte Araştırma Yöntem ve Süreçleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

İfade Özgürlüğü Ulusal Bir Tehdit Olabilir mi: Türkiye’de Youtube, Twitter ve Wikipedia Sorunları

Arvas İ. S.

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, cilt.10, ss.193-214, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Türkiye'deki Gazetecilerin Barış Gazeteciliği Kavramını Algılayış Biçimleri Üzerine Bir Araştırma

Arvas İ. S.

Turkish Studies Social Sciences, cilt.14, ss.277-293, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

Dijital Haberleşme Çağında Yerel Basının Karşılaştığı Sorunlar

Arvas İ. S.

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.6, ss.97-110, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

Türkiye’nin Radyo ile Tanışması ve Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi

Arvas İ. S.

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) , cilt.4, ss.406-428, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2011

2011

Basında Sosyal Sorumluk Anlayışı Bağlamında Günümüz Türkiye’sindeki Özdenetim Uygulamaları

Arvas İ. S.

Erciyes İletişim Dergisi Akademia, cilt.2, ss.82-92, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2010

2010

Türk Basınında Kanuni ve Gönüllülük Temeline Dayanan Denetim Uygulamalarında Cevap ve Düzeltme (Tekzip) Hakkı

Arvas İ. S.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, cilt.2, ss.1-12, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Covid-19 Pandemisinin Türkiye'de Gazete Tirajlarına Etkisi

Arvas İ. S.

Communication in the Millenium, Eskişehir, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2020, cilt.1, ss.4-13 Creative Commons License

2018

2018

Cumhurbaşkanı Adaylarının Twitter Hesaplarındaki İçeriklerin Türlerine Göre Geri Bildirim Alma Oranları

Arvas İ. S.

International Conference on Multidisciplinary Sciences, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2018, cilt.2, ss.451-464 Creative Commons License

2018

2018

Basın Meslek Etiği Bağlamında Barış Gazeteciliği

Arvas İ. S.

II. International Symposium of Educational Sciences and Social Sciences, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018, cilt.1, ss.627-635 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Atatürk ve Radyo: Efendiler Bakın Propaganda Yapıyorlar

Arvas İ. S. , İris M. , Kihtir A. , Aytekin M. , Akdemir T.

Atatürk ve Kitle İletişimi, Nil Çokluk, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.83-126, 2021 Creative Commons License

2020

2020

Comparison of Feedback Given to Social Media Accounts of News Agencies in Turkey

Arvas İ. S.

New Communication Approaches in the Digitalized World, M. Serdar Erciş,Enes Emre Başar, Editör, Cambridge International Science Publishing , Newcastle-Upon-Tyne, ss.274-290, 2020

2019

2019

Dijital Çağda Akademik Dergilerin Dönüşümü: Tr Dizin ve İletişim Konulu Dergiler

Arvas İ. S.

Dijitalleşme ve Dergicilik, Prof.Dr. Aslı Yapar Gönenç,Mesut İris, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.15-44, 2019

2019

2019

A Comparison Between the Feedback Statistics of The Twitter Accounts of Presidential Candidates and The Results of The June 2018 Turkish Presidential Elections

Arvas İ. S.

Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, Prof.Dr. Kürşat Özdaşlı,Doç.Dr. Murat Cem Demir,Dr.Öğr.Üyesi Olcay Tire,Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Sena Arvas, Editör, Yedigece Kitapları, Ankara, ss.9-26, 2019

2018

2018

Türk Basınındaki Özdenetim Arayışlarına Tarihsel Bir Bakış

Arvas İ. S.

Medya ve İletişime Diyalektik Bakış, Prof.Dr. Suat Gezgin, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.145-174, 2018

2018

2018

Gazetecilik Uygulamaları Bakımından Türkiye'de İnternetin Yasal Düzeni

Arvas İ. S.

İnternet Haberciliği: Kuram, Uygulama ve Eleştiri , Kenan Duman, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.195-226, 2018

2016

2016

İfade Özgürlüğü Bağlamında Türkiye’de Twitter

Arvas İ. S.

Sosyal Medya Araştırmaları-III, Ali Murat Kırık,Ali Büyükaslan, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.145-188, 2016

2015

2015

Ulusal ve Uluslararası Etik Kodlar ve Yasal Düzenlemeler Bağlamında Dünyada ve Türkiye'de İnternet

Arvas İ. S.

Küreselleşme Ekseninde İktidar ve İletişim, Fuat Ustakara, Editör, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Konya, ss.14-49, 2015

2014

2014

Türk Basınında Etik ve Özdenetim

Arvas İ. S.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2014

2007

2007

Naylon Gazeteler ve Besleme Basının Yerel Basına Etkileri

Arvas İ. S.

Türkiye'de Yerel Basın, Prof.Dr. Suat Gezgin, Editör, İstanbul Yayınları, İstanbul, ss.357-364, 2007

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - 2018

2018 - 2018

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi / International Journal of Social Sciences

Yayın Kurul Üyesi

2016 - 2017

2016 - 2017

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research - UHIVE

Editörler Kurulu Üyesi

2016 - 2017

2016 - 2017

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) / Abant Journal of Cultural Studies

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Turkish Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

Academic Social Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Turkish Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Aralık 2018

Aralık 2018

4th Internatıonal Congress on Economy Admınıstratıon and Market Surveys / 4. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Arvas İ. S.
Ankara, Türkiye

Aralık 2017

Aralık 2017

1st Internatıonal Congress on Social Sciences – Humanities and Education / 1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Arvas İ. S.
İstanbul, Türkiye


Jüri Üyelikleri

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Yayıncılık Etkinlikleri

2015 - 2016

2015 - 2016

AREL POST, T.C. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrenci Uygulama Gazetesi

Haber Ajansı

Arvas İ. S.

2013 - 2014

2013 - 2014

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Girişimcilik Gazetesi

Haber Ajansı

Arvas İ. S.

2012 - 2013

2012 - 2013

Gazete 216

Gazete Yayıncılığı

Arvas İ. S.

2007 - 2007

2007 - 2007

İstanbul Anadolu Gazetesi

Gazete Yayıncılığı

Arvas İ. S.

2004 - 2004

2004 - 2004

Turkuaz Bakış Gazetesi

Gazete Yayıncılığı

Arvas İ. S.