Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of efficacy of the self-assembling peptide-based remineralization agent on artificial enamel lesions

MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE, cilt.82, ss.1065-1072, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Turkish Ectodermal Dysplasia Cohort: From Phenotype to Genotype in 17 Families.

Cytogenetic and genome research, cilt.157, ss.189-196, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Er: YAG Laser on Cavity Preparation and Surface Treatment in Terms of Microleakage.

JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH, cilt.12, ss.42-6, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Assessment of infraoccluded primary molars in pediatric dentistry clinic.

INTERNATİONAL JOURNAL OF PAEDİATRİC DENTİSTRY, ss.25-26, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Presence of Oral Bacterial Species in Primary Endodontic Infections of Primary Teeth

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, cilt.38, ss.155-160, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of Salivary Streptococcus mutans Serotype k in Children Undergoing Congenital Heart Surgery

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, cilt.38, ss.175-178, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oral health status of children in Pediatric Dentistry clinics, Istanbul.

INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL, ss.334-335, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

A novel c.1255G > T (p.D419Y) mutation in SH3BP2 gene causes cherubism in a Turkish family

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY, cilt.114, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A novel c.1255G>T (p.D419Y) mutation in SH3BP2 gene causes cherubism in a Turkish family.

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.11, no.5, ss.42-46, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Prevalance and characteristics of ectopic eruption of the first permanent molars.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.21, ss.170-1, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

A study on neonatal factors and eruption time of primary teeth.

COMMUNITY DENTAL HEALTH, cilt.27, ss.52-56, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

SEM analysis of adhesive system /dentin interfaces on Er:YAG laser or bur prepared cavities.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.21, ss.170-1, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Microleakage of adhesives in Er:YAG laser and bur prepared cavities.

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.90, ss.3209-0, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Bond strength of adhesives to Er:YAG laser and bur prepared dentin.

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.90, ss.2467-0, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Elution of residual monomers from dental composite materials.

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.113, ss.110-114, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Elution of residual monomers from dental composite materials

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.11, ss.110-114, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dental Implant Systems

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, cilt.11, ss.1580-1678, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A study on neonatal factors and eruption time of primary teeth

COMMUNITY DENTAL HEALTH, cilt.27, ss.52-56, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Antimicrobial efficacy of ozone on in vitro Zurich biofilm model.

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.89, ss.1784-5, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Oral health status of cardiac surgical children in Istanbul.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.19, ss.170-1, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Bond strengths of self-etched adhesives in laser prepared cavities

INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.19, ss.75-5, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Assessment of peadiatric dental emergencies in Istanbul, Turkey.

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.88, ss.3334-4, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Ozone treatments of initial occlusal caries in children:12-month results

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.88, ss.1873-3, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Craniodentofacial Manifestations In Hallermann-Streiff Syndrome

CRANIO-THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR PRACTICE, cilt.27, ss.33-38, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Craniodentofacial manifestations in Hallerman-Streiff Syndrome.

The Journal of Craniomandibular Practice, cilt.27, ss.33-38, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Orodental findings of a family with lacrimo-auriculo-dento-digital (LADD) syndrome

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY, cilt.106, ss.33-44, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Orodental findings of Lacrimo-Auriculo-Dento-Digital (LADD) Syndrome.

Oral Med Oral Pathol Oral Radio, cilt.106, ss.33-40, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Dentin shear bond strengths of self-etch adhesives.

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.87, ss.403-3, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Effect of Er:YAG Laser on Bond Strength of Sealants

JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.87, ss.3119-9, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Orodental findings of a family with lacrimo-auriculo-dento digital (LADD) syndrome.

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTICS, cilt.106, ss.33-44, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Assessment of the penetration depth of an Ormocer based fissure sealant.

Pan European Federation Meeting Book, cilt.3, ss.688-9, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vital Pulpa Tedavilerinde Güncel Yaklaşımlar

TDB Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, cilt.12, ss.68-73, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Konumlanmış Dişlerde Ototransplantasyon ile Tedavi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.28-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Dental Travma Sonrası Gelişen Dentoalveolar Ankilozda Tedavi Yaklaşımları

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi /Çocuk Dişhekimliği Özel, cilt.25, ss.43-49, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobil ve Oral Mikrobiyomun Sistemik Hastalıklardaki Rolü

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.74-78, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral Bacteria of Children with Turner Syndrome

The Journal of Pediatric Research, cilt.6, ss.44-50, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Oral Bacteria of Children with Turner Syndrome

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.6, ss.44-50, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mobil ve oral mikrobiyomun sistemik hastalıklardaki rolü.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri / Çocuk Dişhekimliği Özel, cilt.-, ss.74-78, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı konumlanmış dişlerde ototransplantasyon ile tedavi.

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimi Dergisi / Çocuk Dişhekimliği Özel, cilt.-, ss.28-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of er: YAG laser on cavity preparation and surface treatment in terms of microleakage

Journal of Clinical and Diagnostic Research, cilt.12, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fissür örtücü materyallerin antibakteriyel özelliklerinin değerlendirilmesi.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk dişhekimliğinde elektronik apeks bulucuların kullanımı.

TDB Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, cilt.8, ss.49-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Scardovia Wiggsiae and the other microorganisms in severe early childhood

Journal of Dentistry and Oral Care Medicine, cilt.3, ss.302-307, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda obstruktif uyku apne sendromu

TDB Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, cilt.5, ss.35-41, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

10 yaşındaki bir çocukda gözlenen dentigeröz kistde tedavi yaklaşımı: Bir olgu sunumu.

Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, ss.259, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alveoler kemik fraktürü. Olgu sunumu

Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, ss.246, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kök kırıklı kesici dişlerin multidisipliner tedavisi:2 yıllık takip

Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, ss.258, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alveolar kemik fraktürü: Olgu sunumu

Türkiye Klinikleri J Dental Sciences, cilt.23, ss.246, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

10 yaşındaki bir çocukda gözlenen dentigeröz kistde tedavi yaklaşımı: Bir olgu sunumu

Türkiye Klinikleri J Dental Sciences, cilt.23, ss.259, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prevalence and characteristics of talon cusps in Turkish population.

Dental research journal, cilt.13, ss.145-50, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prevalence and characteristics of talon cusps in Turkish population.

Dental research journal, cilt.13, ss.145-50, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Bebeklerde beslenme modelleri ve erken çocukluk çağı çürükleri.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.64-70, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuklarda çürük risk değerlendirmesinde “Cariogram” kullanımı.

Turkiye Klinikleri J Pediatr Dent-Special Topics, cilt.1, ss.12-18, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Curuk Risk Değerlendirmesinde“Cariogram” kullanımı

Türkiye Klinikleri Journal of Pediatric Dentistry-Special Topics, cilt.1, ss.12-18, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Çürük Risk Değerlendirmesinde 'Cariogram' Kullanımı

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.12-18, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alignment Of Premaxillary Supernumerary Teeth In Pediatric Dentistry Clinic

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.4, ss.34-35, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Preservation of Involved Teeth Associated with Large Dentigerous Cysts.

International scholarly research notices, cilt.2014, ss.289463, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Interdisciplinary management of root dilacerated central incisor

Dent.Traumatology Prcd., cilt.-, ss.177-8, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management of a complex dental trauma in a pediatric patient

Dent.Traumatology Prcd., cilt.-, ss.219-9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

X-Ray Diffraction Analysis Of Mta-Plus, Mta-Angelus And Diaroot Bioaggregate

European J Dent, cilt.8, ss.211-215, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adezif sistemlerin yapısal özelliklerinin adezif sistem-diş yüzeyi bağlantısındaki rolü.

İ.Ü. Diş Hek Fak. Derg, cilt.48, ss.57-65, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

X-ray diffraction analysis of MTA-Plus, MTA-Angelus and DiaRoot BioAggregate.

European journal of dentistry, cilt.8, ss.211-215, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Adeziv sistemlerin yapısal özelliklerinin adeziv sistem-diş yüzeyi bağlantısındaki rolü

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, no.2, ss.57-65, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lateral Luksasyon Yaralanması Sonrası Gelişen Iltihabi Rezorpsiyonun Tedavisi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kongre Dergisi, cilt.-, ss.85-86, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lateral luksasyon yaralanması sonrası gelişen iltihabi rezorpsiyonun tedavisi

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.Spec Iss., ss.85-6, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ektopik sürekli kesici dişin sürdürülmesi

J of Istanbul University Faculty of Dentistry, cilt.2, ss.92-4, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tükürük biyomarkerların erken tanıdaki rolü.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.47, ss.73-0, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuk dişhekimliğinde çürük risk faktörleri.

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, cilt.135, ss.60-64, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Çocuk Dişhekimliğinde çürük risk faktörleri ve topikal fluorid uygulama protokolü

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, cilt.135, ss.60-64, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düşük doğum ağırlıklı ve erken doğan çocuklarda ağız diş sağlığı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, cilt.46, ss.83-87, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Düşük doğum ağırlıklı ve erken doğan çocuklarda ağız diş sağlığı.

İ.Ü.Diş Hek Fak Derg, cilt.46, ss.83-87, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kök kanal infeksiyonlarının mikrobiyal florası

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.84, ss.84-87, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conservative management of a large dentigerous cyst in a 6-year-old girl: A Case Report

J Dent Child, cilt.78(3), ss.163-0, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürekli kesici ve küçük azı dişlerinde görülen dental anomaliler

İ.Ü.Diş Hek Fak Derg, cilt.45, ss.23-28, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sürekli kesici ve küçük azı dişlerinde görülen dental anomaliler.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.23-28, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Er:YAG lazer ile pürüzlendirilmenin fissür örtücülerin bağlanma kuvvetlendirmeleri üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.1-6, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A study on neonatal factors and eruption time of primary teeth.

Methodological Issues in oral health reseaech-Intervention studies Cong.Prcd., cilt.SpecIss, ss.45-6, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ektrüze üst orta kesici dişin ortodontik olarak intrüzyonu.

Türk Dişhekimleri Birliği Çanakkale Dişhekimleri Odası Dergisi, cilt.9, ss.9-11, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Kalp hastası çocuklarda ağız-diş sağlığı

Türk Dişhekimleri Dergisi, cilt.75, ss.100-4, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk dişhekimliğinde antibiyotik profilaksisi.

Dişhekimliği Dergisi, cilt.5, ss.50-54, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of dental features in 16 children with hypohidrotic ectodermal dysplasia

PEDIATRIC DENTAL JOURNAL, cilt.19, ss.106-111, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of dental features in 18 children with hypohidrotic ectodermal dysplasia.

Journal of Disability and Oral Health, cilt.9, ss.177-7, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri

Türk Dişhekimleri Dergisi, cilt.15, ss.159-164, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt dişi çürüğü önemli sağlık sorunu.

Dentiss, cilt.2, ss.3-4, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Orodental findings of lacrimo-auriculo-dento-digital(LADD) syndrome.

Bass Procd., cilt.SpecIss, ss.143-4, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş Çürüğü Tanısında Kullanılan Modern Tanı Yöntemleri: QLF, DI-FOTI ve µCT.

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.21, ss.101-6, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda ağızdan solunumun ağız diş sağlığına ve çevre dokulara etkilerinin değerlendirilmesi

İ.Ü. Dişhekimliği Fak.Derg, cilt.41, ss.65-74, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Süt dişlenme döneminde maloklüzyonların değerlendirilmesi

İ.Ü.Dişhekimliği Fak Derg 2007, cilt.41, ss.28-36, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuk dişhekimliğinde formokrezol kullanımında hala ısrarcı olunmalı mı?

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.20, ss.110-5, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlıklı çocuklarda dental erozyonun değerlendirilmesi.

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.20, ss.116-25, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt dişlerinde endodontik tedavi.

Türk Dişhekimleri Birliği Uluslararası Kong.Drg., cilt.-, ss.78-0, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hamilelikte bebeğin diş sağlığı için dengeli beslenmeli.

Dişhekimliği Dergisi 2005, cilt.65, ss.24-6, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teratojenik ilaçların kraniofasiyal malformasyonlara etkisi.

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.18, ss.51-7, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endodontide Laser Kullanımı

İ.U.Dishekimliği Fakultesi Dergisi, cilt.38, ss.59-67, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuklarda ağızdan solunumun ağız diş sağlığına ve çevre dokulara etkilerinin araştırılması.

Turk Pedodonti D.Kong. Kitabı, cilt.-, ss.10-0, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişhekimliğinde Fluorid

Dergi, cilt.89, ss.30-1, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda çürük risk faktörlerinin belirlenmesi

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.16, ss.13-21, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mutans streptokoklarının geçişinin önlenmesi

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.15, ss.117-119, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral health knowledge and attitudes of primary school children in Istanbul

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.1, ss.35-0, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elazığ Tepecik ortaçağ toplumunda hipoplazi

İ.Ü. Diş Hek Fak Derg, cilt.34, ss.98-104, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi ve yaklaşımları.

Türk Pedodonti D. Kong. Özet Kitabı, cilt.-, ss.29-9, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Büyükçekmece ilçesi ilkokul çocuklarında diş çürüğü sıklığı

İ.Ü.Diş Hek Fak Derg, cilt.32, ss.70-77, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İleri derecede madde kaybı bulunan dişlerin amalgam restorasyonlarında uygulanan tutuculuk yöntemleri.

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.4, ss.244-50, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süt dişi dizisinde actinobacillus actinomycetemcomitans’ın varlığı

İ.Ü.Diş Hek Fak Derg, cilt.30, ss.81-0, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk çocuklarında süt dişi kavislerinin morfolojik olarak incelenmesi

Pedodonti Klinik/Araştırma, cilt.2, ss.41-45, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Formokrezol, glutaraldehit ve mortal amputasyon tekniklerinin klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi.

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.8, ss.112-118, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul bölgesi dişhekimlerinin fissür örtücü kullanımına yaklaşımları.

Pedodonti Klinik/Araştırma, cilt.2, ss.88-90, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk dişhekimliğinde diş ve çene travmaları

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.7, ss.60-68, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşırı madde kaybı görülen genç sürekli dişlerin protetik restorasyonu.

Dişhekimliği, cilt.3, ss.237-241, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radikuler dentin displazisi-olgu bildirisi

Dişhekimliği, cilt.3, ss.121-123, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişhekimlerinin çürük profilaksisine yaklaşımları

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.6, ss.11-13, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Papillon- Lefevre sendromu olgularının incelenmesi

İ.Ü.Diş Hek Fak Derg, cilt.27, ss.33-35, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Talon tüberkülünün görüldüğü bir hiperdonti olgusu

İ.Ü.Diş Hek Fak Derg, cilt.27, ss.262-264, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Enfekte süt azılarının mikrobiyolojik olarak incelenmesi,

İ Ü Diş Hek Fak Derg 1992, cilt.26, ss.178-0, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maryland köprü tutuculuğunu etkileyen faktörlerin SEM’de incelenmesi

İ.Ü. Diş Hek Fak Derg, cilt.26, ss.119-123, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Genç sürekli dişlere uygulanan Maryland köprülerin klinik olarak değerlendirilmesi.

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.5, ss.42-46, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reye sendromu ve dişhekimliğinde analjezik seçimi

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.5, ss.5-7, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda endodontik tedavi

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.5, ss.58-66, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konjenital hemifasial hiperplazi

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.5, ss.90-94, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst orta sürekli kesici dişin ektopik olarak sürdüğü bir olgu

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.4, ss.154-157, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karbonhidrat alımı ile çürük arasındaki ilişkinin 208 çocukta incelenmesi.

İ.Ü.Diş Hek Fak Derg, cilt.25, ss.57-60, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İki yıl süre ile izlenen bir reimplantasyon olgusu

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.4, ss.30-32, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ektodermal polidisplazi olgularında protetik tedavinin önemi

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.4, ss.115-118, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maryland köprü tutuculuğunun genç sürekli ve süt dişlerinde araştırılması.

İ.Ü.Diş Hek Fak Derg, cilt.25, ss.169-175, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toplumun çürük profilaksisi konusundaki bilgi düzeyleri ve yaklaşımları

İ.Ü. Diş Hek Fak Derg, cilt.24, ss.106-111, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kronik böbrek yetersizliğinin dişler üzerine etkisinin araştırılması.

İ.Ü.Diş Hek Fak Derg, cilt.24, ss.134-138, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Irsi hipofosfatemik raşitizm olgu bildirisi

İ.Ü.Diş Hek Fak Derg, cilt.24, ss.122-127, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tedavi edecek dişhekimi cinsiyetinin seçiminde çocuk ve ebeveynin tercihi

İ.Ü.Diş Hek Fak Derg, cilt.23, ss.154-158, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sürekli kesicilerin lateral lüksasyonunda tedavi yaklaşımı:Olgu sunumu

26.Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 October 2019, ss.294

Effects of feeding patterns and oral health habits on ECC in Turkish children

CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, Madrid, İspanya, 19 - 21 September 2019, ss.85

A Unilateral Dentigerous Cyst in a 10-Year-Old Child.

25 th TDA International Congress, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 September 2019

Cytotoxicity of Curcumin, Aloin, MTA on human dental pulp stem cells

25 th International Congress of Turkish Dental Association,, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 September 2019, ss.83

Management of an immature maxillary incisor with complicated crown fracture.

25 th International Congress of Turkish Dental Association,, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 September 2019

Diş Sağlığı/Biomimetik Yaklaşımlar

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2.Uluslararası Sempozyumu,, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 April 2019, ss.19

Assessment of the mobile microbiome in children with congenital heart disease.

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting&25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 October 2018

Conservative treatment approach to impacted inverted tooth:a case report.

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting&25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.127

Socio-behavioural factors on severe early childhood caries in Istanbul.

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting&25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 October 2018, ss.48

Remineralizing efficacy of the self-assembling peptide p11-4 on artificial caries lesions: a quantitative assessment using µct.

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting&25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 October 2018, ss.56

Assessment of antibacterial properties of fissure sealant materials.

TDA 24rd International Congress, Ankara, Türkiye, 27 - 30 September 2018, cilt.24 (Suppl)

Clinical success of fissure sealant materials used in initial caries lesions

International Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 March - 08 May 2018, ss.15

A new treatment approach in agebnesis cases:CAD/CAM System.P0266

International Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 March 2018

Apert sendromu: Olgu Sendromu.

Türk Pedodonti Derneği 24.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 October 2017, ss.13

Turner Sendromulu Çocuklarda Ağız Bakterilerinin Ağız Sağlığına Etkisi

Türk Pedodonti Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 October 2017, ss.89-90

Assessment of infraoccluded primary molars in pediatric dentistry clinic.

26th International Association of Paediatric Dentistry Congress, Santiago, Şili, 4 - 07 October 2017, cilt.27, no.2, ss.25-26

Alveolar bone fracture: A case report.

TDA 23rd International Congress, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 September 2017, cilt.23, no.1, ss.246

Alveolar bone fracture: A case report. (Alveolar kemik fraktürü: Olgu sunumu).

TDA 23rd International Congress, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 September 2017, ss.83

Multidisciplinary management of root fractured incisors: A 2 year follow-up.

TDA 23rd International Congress, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 September 2017, cilt.23, no.1, ss.258

Treatment approach of dentigerous cyst in a 10 year old boy: A case report

TDA 23 rd International Congress, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 September 2017, cilt.23, no.1, ss.259

Comparison of the success rates of four different pulpotomy techniques.

FDI 105th World Congress, Madrid, İspanya, 29 August - 01 September 2017, ss.93

The cytotoxicity of various kids’ toothpastes on L929 cells.

105th FDI World Dental Congress, Madrid, İspanya, 29 August - 01 September 2017, cilt.27, no.2, ss.126

Çocuklarda risk faktörleri ve koruyucu uygulamalar

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Akademi 2017 Sürekli Eğitim Programı,Aydın Dişhekimleri Odası Etkinliği, Aydın, Türkiye, 08 April 2017, ss.86-87

Çocuklarda çürük risk faktörleri ve koruyucu uygulamalar

TDB Akademi Sürekli Eğitim Etkinlik 2016 Programı, Ankara, Türkiye, 12 October 2016, ss.86-0

Okul öncesi çocuklarda ağız ve diş sağlığı

TDB Akademi Sürekli Eğitim Etkinlik 2016 Programı, Ankara, Türkiye, 11 October 2016, ss.114-4

Horizontal kök kırığı ve palatinal luksasyon gözlenen üst kesici dişin tedavisi.

23. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Aydın, Türkiye, 24 - 28 September 2016, ss.60

Füzyonlu Orta Kesici Diş Olgusunda ‘Ototransplantasyon’

22.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 28 September 2016, ss.49

Füzyonlu orta kesici dişin ototransplantasyon ile tedavisi: Bir olgu sunumu.

23. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Aydın, Türkiye, 24 - 28 September 2016, ss.49

Horizontal kök kırığı ve palatinal luksasyon gözlenen üst sürekli kesici dişin tedavisi

23.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 28 September 2016, ss.60-0

The effect of silicate based materials on fracture strength

13.CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY (EAPD), Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 2 - 05 June 2016, ss.46-47

The effect of calcium silicate based materials on fracture strength

13th EAPD Congress, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 2 - 05 June 2016, ss.46-0

Autotransplantation of an impacted supernumerary tooth to replace a fused central incisor

PDAA 2016 10th biennial Conference of the Pediatric Dentistry Association of Asia, Tokyo, Japonya, 26 - 28 May 2016, ss.147

Multidisciplinary management of a fused maxillary central incisor with meisodens

PDAA 2016 10th biennial Conference of the Pediatric Dentistry Association of Asia, Tokyo, Japonya, 26 - 28 May 2016, ss.147

Management of fractured young permanent incisors.A case report.

22nd TDA International Dental Congress, İzmir, Türkiye, 19 - 21 May 2016, ss.274-0

Travmaya uğramış genç sürekli kesici dişlerde tedavi yaklaşımı : olgu sunumu

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 22. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 May 2016, ss.274-275

Multidisciplinary approach for the treatment of a fused maxillary central incisor with mesiodens

22.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 November 2015, ss.154-0

Pravalance and characteristics of talon cusps in Turkish population

22.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 November 2015, ss.253-0

Gömük ve dilasere üst santral kesici dişlerin yönetimi

22.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 November 2015, ss.152

Türk toplumunda talon tüberkülü görülme sıklığı ve karakteristik özellikleri

22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 November 2015, cilt.PS-145, ss.1

Management of impacted and dilacerated maxillary central incisors

22.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 November 2015, ss.152-0

Management of an impacted maxillary incisor associated with supernumerary tooth.

22.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 November 2015, ss.157-0

Çocuklarda ağız ve diş diş sağlığı

MEB/BSBF İl Öğretmenleri Eğitim Programı, İstanbul, Türkiye, 09 October 2015, ss.1-32

Alliance for a Cavity Free Future: Challenges/Priorities/Developments of Turkish Chapter.

20 th EADPH Congress of European Association of Public Dental Health, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 September 2015, ss.68-0

X-ray diffraction analysis of MTA-Plus, MTA-Angelus and Bioaggregate

24'ÜNCÜ ULUSLARARASI PEDİYATRİK DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Seul, Güney Kore, 12 - 15 June 2015, ss.109

Pulpotomy procedures

21st TDA International Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 May 2015, ss.88-0

Caries Risk Assessment of Paediatric Patients in Istanbul Using Cariogram

2015 IADR/AADR/CADR General Session, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 14 March 2015, ss.1069

İlkokul çocuklarında ağız ve diş sağlığı.

İlkokul Öğretmenleri/Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 25 November 2014

Kesici dişte subgingival kırık-ortodontik ekstrüzyonun restoratif amaçlı kullanımı.

7.İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 November 2014, cilt.48, ss.17-0

Subgingivally fractured incisor:the use of orthodontic extrusion for restorative purpose.

7th International Congress of Istanbul University Dental Faculty, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 November 2014, cilt.48, ss.17-0

Süpernümerer dişlerin pedodonti kliniğinde seviyelendirilmesi.

7.İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 November 2014, ss.35-5

Premaksiller süpernümerer dişlerin pedodonti kliniğinde seviyelendirilmesi.

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi 7. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 November 2014, cilt.48, ss.34-0

Interdisciplinary management of a child with impacted permanent incisor and odontoma.

8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 November 2014, cilt.-, ss.120-0

Management of multiple dental trauma episodes in a pediatric patient.

8th International Congress of Mediterranean Societies of Paediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 November 2014, ss.82

Impacted maxillary incisors due to a large dentigerous cyst.

8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 November 2014, cilt.-, ss.111-0

Intentional replantation of a horizontally impacted premolar. 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry and 21st Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry

8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry and 21st Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 November 2014, ss.115

Management of ectopically erupted mandibular lateral incisor by autotransplantation.

8th International Congress of Mediterranean Societies of Paediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 November 2014, ss.79

ACFF/Global Perspektifleri ve Stratejileri.

21.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 November 2014

Orthodontic extrusion of an ıntruded permanent incisor.

8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 November 2014, ss.190-1

İntrüze olmuş daimi kesici dişin ortodontik ekstrüzyonu ile tedavisi.

21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 November 2014, ss.190-191

Intentional replantation of a horizontally impacted premolar.

8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 November 2014, cilt.-, ss.115-0

Atypical barrier formation with calcium hydroxide apexification.

8th International Congress of Mediterranean Societies of Paediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 November 2014, ss.78

Management of a complex dental trauma in a pediatric patient: a case report.

18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 June 2014, ss.219-0

Different treatment approaches in lateral luxation injuries. two case reports.

18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 June 2014, ss.289

Conservative management of a unilateral condylar fracture in a child:2 year follow-up.

18th World Congress on Dent.Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 June 2014, ss.198-0

Okul öncesi çocuklarda ağız ve diş sağlığı.

Okul Öncesi Öğretmenleri/Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Etkinlikleri, İstanbul, Türkiye, 23 May 2014, ss.2-3

Lateral luksasyon yaralanması sonrası gelişen iltihabi rezorpsiyonun tedavisi: olgu sunumu

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi 6. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.93-0

Ektopik orta sürekli kesici dişin sürdürülmesi

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi 6. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.92-0

Treatment of inflammatory root resorption following lateral luxation: a case report

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.55-0

Forced eruption of the permanent central incisor.

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi 6.Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.92-0

Antimicrobial activity of different mouthwashes and toothpastes: an in-vitro study.

10 th IADR World Congress on Preventive Dentistry, Budapest, Macaristan, 1 - 04 October 2013, cilt.92, ss.56-0

Oral health assessment of children requring cardiac surgery.

10 th IADR World Congress on Preventive Dentistry, Budapest, Macaristan, 1 - 04 October 2013, cilt.92, ss.67-0

Oral health status of children in Pediatric Dentistry Clinics, Istanbul

101st FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 August 2013, cilt.63, ss.334-335

ACFF ‘AllianceForACavityFreeFuture’-Turkey Declaration.

FDI 101st World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 26 - 31 August 2013

Perspectives on making a difference in creating a cavity-free future / complacency around caries and cavities.

FDI 101st World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 26 - 31 August 2013, ss.15-7

Assessment of odontogenic infections in pediatric patients.

FDI 101th Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 August 2013, ss.70

Oral health status of children in pediatric dentistry clinics.

FDI 101th Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 August 2013, ss.334

CONSERVATIVE MANAGEMENT OF DENTIGEROUS CYSTS IN 4 CHILDREN

24th Congress of International Association of Paediatric Dentistry, Güney Kore, 1 - 04 July 2013, cilt.23, ss.189

Regional odontodysplasia: report of two cases

24th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry, Seul, Güney Kore, 12 - 15 June 2013, ss.188

Presence of Aggregatibacter actinomycetemcomitans in saliva and cardiac tissue samples of children with congenital heart disease.

24th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry, Seoul, Güney Kore, 1 - 04 June 2013, cilt.23, ss.157-0

X-ray diffraction analysis of MTA-plus,MTA-angelus and bioaggregate

24th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry, Seoul, Güney Kore, 1 - 04 June 2013, cilt.23, ss.53-0

Multidisciplinary management of displaced and impacted maxillary central incisors withautotransplantation and orthodontic treatment: a case report.

24th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry, Seuol, Güney Kore, 1 - 04 June 2013, cilt.23, ss.188-0

Conservative Management Of Dentigerous Cyst In Four Children

24th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry, Güney Kore, 1 - 04 June 2013, cilt.23, ss.189-9

ACFF Turkey

ACFF ‘Alliance For A Cavity FreeFuture’ Kick off Meeting., İstanbul, Türkiye, 30 March 2013, ss.3-0

Çocuklarda koruyucu diş tedavisinin önemi

ACFF ‘Alliance For A Cavity FreeFuture’ Kick off Meeting, İstanbul, Türkiye, 30 March 2013, ss.2-3

Çocuklarda çürük risk faktörleri ve koruyucu uygulamalar

Hedef Sıfır Çürük, Colgate Danışma Kurulu Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 15 December 2012

Çocuk dişhekimliğinde pulpa tedavilerinde başarı.

İstanbul Dişhekimleri Odası Eğitim Etkinlikleri, İstanbul, Türkiye, 09 December 2012

Diş sağlığının korunması ve izlenmesi.

Uluslararası katılımlı 2.Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi,Istanbul, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 November 2012, ss.15-22

Konjenital Eritropoietik Porfiride Eritrodonti:Bir Olgu Raporu

19.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2012, ss.163

4 Yaşındaki Hastada Mandibula Kırığının Konservatif Yaklaşımla Tedavisi: Olgu Raporu

19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2012, ss.102-2

A conservative approach in the management of mandibular fracture in a 4 year-old-boy: a case report

17th World Congress on Dental Traumatology, Rio De Janeiro, Brezilya, 19 - 22 September 2012, ss.93

Management of inflammatory external root resorption resulting from dental avulsion – a case report

17th World Congress on Dental Traumatology, Rio De Janeiro, Brezilya, 19 - 22 September 2012, cilt.3, ss.73-0

Dişhekimi gözüyle ağız diş sağlığı;Antalya

48.Türk Pediatri Kongresi ve International Association for Adolescent Health 17 th European Meeting, Antalya, Türkiye, 15 - 18 May 2012, ss.56-60

Prevalance and characteristics of ectopic eruption of the first permanent molars

23rd Congress of the International Assciation of Paediatic Dentistry, Yunanistan, 1 - 04 July 2011, ss.377

Prevalance and characteristics of ectopic eruption of the first permanent molars.

23rd Congress of the International Assciation of Paediatic Dentistry, Atina, Yunanistan, 15 - 18 June 2011, cilt.21, ss.170-0

A descriptive study on developmental anomalies of teeth in paedodontic patients in Istanbul.

23rd Congress of the International Assciation of Paediatic Dentistry, Atina, Yunanistan, 15 - 18 June 2011, cilt.21, ss.170-0

SEM analysis of adhesive system/dentin interfaces on Er:YAG laser or bur prepared cavities.

23rd Congress of the International Assciation of Paediatic Dentistry, Atina, Yunanistan, 15 - 18 June 2011, cilt.21, ss.170-0

SEM analysis of adhesive system/dentin interfaces on Er:YAG laser or bur prepared cavities

23rd Congress of the International Assciation of Paediatic Dentistry, Yunanistan, 1 - 04 June 2011, ss.170

Microleakage of adhesives in Er:YAG laser and bur prepared cavities

89th General Session of the IADR, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 April 2011, ss.3209

Er:YAG lazer ya da frez ile hazırlanmış kavitelerde adeziv sistem-dentin ara yüzeylerinin SEM ile incelenmesi.

7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar and Workshop Proceedings, İstanbul, Türkiye, 31 March - 02 April 2011, ss.59-0

Birinci büyük azılarda ektopik sürme görülme sıklığının ve özelliklerinin incelenmesi.

7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar and Workshop Proceedings, İstanbul, Türkiye, 31 March - 02 April 2011, ss.66-0

Fracture resistance of immature teeth filled with BioAggreagate, MTA and calcium hydroxide

7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar and Workshop, İstanbul, Türkiye, 31 March - 02 April 2011, ss.31-0

Bond strength of adhesives to Er:YAG laser and bur prepared dentin

89th IADR General Congress, San Dıego, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 March 2011, ss.2467

Microleakage of adhesives in Er:YAG laser and bur prepared cavities.

89th General Session of the IADR, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 March 2011, cilt.90, ss.3209-0

Ectopic eruption of the first permanent molars

7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar and Workshop, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 March 2011, ss.171-172

Endodontic treatment in primary teeth/Perspectives of Turkey

7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar and Workshop, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 March 2011, ss.89-0

Çocuklarda ağız ve diş sağlığı.

Aptamil-Uzmanına Danışalım-Çocuk Doktorlarına Eğitim Toplantıları., İstanbul, Türkiye, 05 December 2010, ss.25-0

Novel P.D419Y Mutation in SH3P2 Gene Cause Cherubism in a Turkish Family.

9th National Medical Genetics Congress of Turkish Medical Genetics Society with International Participation, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 December 2010, ss.18-19

Antimicrobial efficacy of ozone on in vitro Zurich biofilm model

88 th General Session of IADR, Barcelona, İspanya, 1 - 04 July 2010, cilt.89, ss.1784-0

Assessment of infraoccluded primary molars

10 th EAPD Congress, Harrogate, İngiltere, 1 - 04 June 2010, cilt.17, ss.30-0

Orthodontic intrusion of an extruded maxillary central incisor

10 th EAPD Congress, Harrogate, İngiltere, 1 - 04 June 2010, cilt.17, ss.48-0

A study on neonatal factors and eruption time of primary teeth

4th International Meeting on Methodological Issues In Oral Health Research: Intervention Studies, Türkiye, ss.45-46

Bond strengths of self-etch adhesives in laser prepared cavities

22 nd meeting of the International Association of Paediatric Dentistry, Almanya, 1 - 04 July 2009, ss.74

Bond strengths of self-etched adhesives in laser prepared cavities

22 nd meeting of the International Association of Paediatric Dentistry, Munich, Almanya, 1 - 04 June 2009, cilt.19, ss.75-0

Oral health status of cardiac surgical children in Istanbul

22 nd Meeting of the International Association of Paediatric Dentistry, Munich, Almanya, 1 - 04 June 2009, cilt.19, ss.170-0

Kalp hastası çocuklarda ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi

16. Turk Pedodonti Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 May 2009, ss.11-1

Çocuklarda dişlerde renkleşmeler: Vaka sunumu.

31.Pediatri Günleri, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 2009, ss.204

Er:YAG lazer ile hazırlanmış kavitelerde self-etch adezivlerin bağlanma kuvvetleri.

16.Turk Pedodonti Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 May 2009, ss.8

Assessment of paediatric dental emergencies in Istanbul, Turkey.

87 th General Session of International Association for Dental Research, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 May 2009, ss.3334

Assessment of peadiatric dental emergencies in Istanbul,Turkey.

87 th General Session of International Association for Dental Research, Miami, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 April 2009, cilt.88, ss.3334-4

Ozone treatments of initial occlusal caries in children:12-month results.

87 th General Session of International Association for Dental Research, Miami, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 April 2009, cilt.88, ss.1873-3

Assessment of dental features in 18 children with hypohidrotic ectodermal dysplasia

19th Congress of the IADH, Santos, Brezilya, 1 - 04 October 2008, ss.177-0

Effect of Er:YAG Laser on bond strength of sealants

86th of International Association for Dental Research, Toronto, Kanada, 1 - 04 July 2008, cilt.87, ss.3119-0

Dentin shear bond strengths of self-etch adhesives

86th of International Association for Dental Research, Kanada, 1 - 04 July 2008, ss.403

Dentin shear bond strengths of self-etch adhesives.

86th of International Association for Dental Research, Toronto, Kanada, 1 - 04 July 2008, cilt.87, ss.403-0

A clinical comparative study of self etching and conventional sealants.

9th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. Dubrovnik, Croatia, Dubrovnik, Hırvatistan, 1 - 04 June 2008, ss.90-0

ER:YAG Lazer ile pürüzlendirilen mine yüzeylerinde fissür örtücülerin bağlanma kuvvetinin değerlendirilmesi.

Türk Pedodonti Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.6

Marfan Sendromu: Bir olgu sunumu.

Türk Pedodonti Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.10

Nano-hidroksiapatitin mine remineralizasyonu üzerine olan etkisinin SEMde incelenmesi.

Türk Pedodonti Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.8

Remineralization of in-vitro dental caries assessed with micro-computed tomography.

The 42 nd annual meeting of IADR- Continental European and Israeli Divisions, Atina, Yunanistan, 1 - 04 September 2007, cilt.86, ss.160-0

Shear bond strengths of self-etching andconventional fissure sealants.

42nd Annual Meeting of IADR-Continental European and IsraeliDivisions, Atina, Yunanistan, 1 - 04 Eylül 2007, cilt.86, ss.226-0

Success rates of mineral trioxide aggregate, ferric sulfate, formocresol pulpotomies.

42nd Annual meeting of IADR- ContinentalEuropean and Israeli Divisions, Atina, Yunanistan, 1 - 04 September 2007, cilt.86, ss.358-8

Risk factors and dental anomalies in children with orofacial clefts.

21st Congress of International Association of Paediatric Dentistry, Hongkong, Hong Kong, 1 - 04 June 2007, cilt.17, ss.28-0

Orodental findings of lacrimo-auriculo-dento-digital syndrome

12th Congress of Balkan Stomatological Society, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 April 2007, ss.143-0

Assesment of dental caries and erosion in children with phenylketonuria

20 th Congress of International Association of Pediatric Dentistry, Sydney, Avustralya, 31 October - 05 November 2005, ss.40-0

Endodontic treatment in primary teeth.

Türk Dişhekimleri Birliği 12. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 2005, ss.78-0

Süt dişlenme döneminde malokluzyonların değerlendirilmesi

Türk Pedodonti Derneği 14. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 May 2005, ss.33-34

Çocuklarda ağızdan solunumun ağız diş sağlığına ve çevre dokulara etkilerinin araştırılması.

Türk Pedodonti Derneği 14. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 May 2005, ss.14-4

Comparison of µTBS of different adhesive systems.

The Joint Meeting of the Continental European Division, Scandinavian Division and Israeli Division of the International Association for Dental Research, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 August 2004, cilt.83, ss.261-1

Prevalance of dental erosion in 7-12 year old children.

The Joint Meeting of the Continemtal European Division, Scandinavian Division and Israeli Divisionof IADR, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 August 2004, cilt.83, ss.320-0

A microleakage study of the sealant materials

82 nd General Session of the International Association for Dental Research, Hawai, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 March 2004, ss.1779-0

A clinical study of sealant materials on permanent teeth

19 th Congress of International Association of Paediatric Dentistry, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 October 2003, ss.15

In vivo monomer release from sealant materials

81 st General Session of International Association for Dental Research, Goteborg, İsveç, 25 - 28 June 2003, ss.260-0

Effects of thermocycling and occlusal loading on microleakage of fissure sealnts

81 st Genaral Session of the International Association for Dental Research, Goteborg, İsveç, 25 - 28 June 2003, ss.60-0

Histopathological evaluation of root canal filling materials on rat connective tissues

81 th General Session of the International Association for Dental Research, Goteborg, İsveç, 25 - 28 June 2003, cilt.82, ss.299-0

Comprehensive dental treatment of children under general anesthesia during a 3 year period

81 st General Session of the International Association for Dental Research, Goteborg, İsveç, 25 - 28 June 2003, ss.66

Fenilketonürili çocukların çürük ve erozyon açısından incelenmesi.

Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 May 2003, ss.7

Fissür örtücülerin mikrosızıntı analizinde termosiklus ve okluzal yüklemenin etkisi.

Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 May 2003, ss.9

Assessment of the penetration depth of an Ormocer based fissure sealant.

Joint Meeting of the British Division , Continental European Division, Irish Division of IADR, Cardiff, İngiltere, 25 - 28 September 2002, ss.688-8

Cytotoxicity of root canal filling materials on rat connective tissues

80 th General Session of the International Association for Dental Research, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 09 March 2002, cilt.81, ss.377-7

Çocukların diş çürük sıklığı ve beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi.

Türk Pedodonti Derneği 12.Bilimsel Kongresi,, Antalya, Türkiye, 27 - 31 May 2001, ss.13-3

Süt ve Genç Sürekli Dişlerde Endodontik Tedavi Yaklaşımları

Türk Pedodonti Derneği 12.Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 May 2001, cilt.2, ss.15-0

Dental anomalies and maloclussıon in 6-12 years old children

5 th Congress of Primary European Academy of Pediatric dentistry., Bergen, Norveç, 7 - 11 June 2000, ss.43

Oral health status of children in İstanbul.

5 th Congress of Primary European Academy of Pediatric dentistry, Bergen, Norveç, 7 - 11 June 2000, ss.35

Dental anomalies and malocclusions in 6-12 years-old children.

5th Congress International Association of Paediatric Dentistry, Bergen, Norveç, 7 - 11 June 2000, ss.43

Oral healt knowledge and attitudes of primary scholl children in İstanbul- Turkey

5 th Congress of Primary European Academy of Pediatric dentistry., Bergen, Norveç, 7 - 11 June 2000, ss.35

An invitro caries inhibition of photopolymerized components.

5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. June 7-11, 2000 Bergen, Norway., Norveç, 1 - 04 June 2000, ss.23

A two year clinical-radiographic follow- up of pulpotomies in primary molars.

78 th General session of International Association for Dental Research, Washington Dc, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 April 2000, cilt.79, ss.543-0

İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi ve yaklaşımları.

Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 12 June 1999, ss.15-5

İstanbul ili ilköğretim okulları öğretmenlerinin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgi ve yaklaşımları.

Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 12 June 1999, ss.15-5

İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin ağız diş sağlığı bulgularının değerlendirilmesi.

Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 12 June 1999, ss.13-3

Ferric sulfate, glutaraldehyde and formocresol pulpotomies in primary teeth

76 th General Session of International Association for Dental Research, Nice, Fransa, 24 - 27 June 1998, cilt.77, ss.800-0

Çocuklarda diş çürüğü sıklığının araştırılması.

İ.Ü. Diş Hek. Fak. Öğrenci Araştırma Kulubü 5.Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 08 October 1997, ss.20-21

Elazığ Tepecik ortaçağ toplumunda hipoplazi

Türk Pedodonti Derneği 10. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 August - 06 September 1997, ss.26-6

7-12 Yaşlar arasındaki çocuklarda diş çürüğü sıklığı.

Türk Pedodonti Derneği 10. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 August - 06 September 1997, ss.19-9

Pedodontics in Dental Practice.

4th International Congress of Turkish Dental Association, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 1997, ss.44-0

Assessment of glutaraldehyde and formocresol pulpotomies in primary molars

75 th General Session for Dental Research, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 23 March 1997, cilt.76, ss.60

Çocuklarda diş travmaları.

Okmeydanı Eğitim Hastanesi eğitim etkinlikleri, İstanbul, Türkiye, 14 February 1997, ss.9-0

Çocuk dişlerinde endodontik ve restoratif tedavi

Okmeydanı Eğitim Hastanesi Etkinlikleri, İstanbul, Türkiye, 01 December 1995

Süt dişi dizisinde actinobacillus actinomycetemcomitans’ın varlığı

Türk Pedodonti Derneği 9. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 09 September 1995, ss.11-1

Fracture resistance of complex amalgams in primary molars

73 rd General Session of the International Association for Dental Research, Singapore, Singapur, 28 June - 01 July 1995, cilt.74, ss.554-0

Pulpal effects of Nd:YAG laser on young permanent teeth

15 th Congress of International Association of Paediatric Dentistry, Goteborg, İsveç, 1 - 04 June 1995, ss.37-7

Çocuklarda ağız ve diş sağlığı

Meslek Lisesi Eğitim Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 20 June 1994

Endodontic Treatment in primary and young permanent teeth.

2nd International Congress of Turkish Dental Association, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 1994, ss.33-0

Pedodontide yumusak doku uygulamalarinda Nd:YAG lazerin kullanimi.

Turk Dishekimleri Birligi 2. Uluslararasi Dishekimligi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 1994, ss.226-6

Türk çocuklarında süt dişi kavislerinin morfolojik olarak incelenmesi.

Türk Pedodonti Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 April 1994, ss.17

Clinical applications in pediatric dentistry

1st International Congress of Turkish Dental Association, İzmir, Türkiye, 1 - 04 October 1992, ss.62-0

İstanbul bölgesi dişhekimlerinin fissur ortucu kullanimindaki goruslerinin degerlendirilmesi.

Türk Pedodonti Derneği 1.İzmir Pedodonti Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1992, ss.32

Çocuklarda endodontik tedavi

İstanbul Dişhekimleri Odası Eğitim Etkinlikleri, İstanbul, Türkiye, 23 January 1992

Konjenital hemifasial hiperplazi

Türk Periodontoloji Derneği 22.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 25 May 1991, ss.8

İki yıl süre ile izlenen bir reimplantasyon olgusu.

Türk Periodontoloji Derneği 22.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 25 May 1991, ss.8

Radikuler dentin displazisi-olgu bildirisi.

Türk Periodontoloji Derneği 22.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 25 May 1991, ss.8

Toplumun çürük profilaksisi konusundaki bilgi düzeyleri ve yaklaşımları.

Türk-Cezayir Pedodonti Günü, İstanbul, Türkiye, 13 May 1991, ss.12

Irsi hipofosfatemik raşitizm- olgu bildirisi

Türk Pedodonti Derneği 7. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 26 May 1990, ss.43-3

Reye sendromu ve dişhekimliğinde analjezik seçimi.

Türk Pedodonti Derneği 7.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 26 May 1990, ss.73-3

Üst orta sürekli kesici dişin ektopik olarak sürdüğü bir olgu.

Türk Pedodonti Derneği 7.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 26 May 1990, ss.59-9

Kronik böbrek yetersizliğin dişler üzerine etkisinin araştırılması.

Türk Pedodonti Derneği 7.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 26 May 1990, ss.60-0

Toplumun çürük profilaksisi konusundaki bilgi düzeyleri ve yaklaşımları.

Toplum Ağız ve Dis Sağlığı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 13 - 14 October 1989, ss.5-6

Tedavi edecek diş hekimi cinsiyetinin seçiminde çocuk ve ebeveynin tercihi.

Turk Pedodonti Derneği 6.Bilimsel Kongresi,, Antalya, Türkiye, 14 - 20 May 1989, ss.17-7

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuk Diş Hekimliği: Multidisipliner Yaklaşımlar.

Farklı konumlanmış dişlerde ototransplantasyon ile tedavi., Oya Aktören, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.28-34, 2019

Çocuk Diş Hekimliği: Multidisipliner Yaklaşımlar.

Mobil ve oral mikrobiyomun sistemik hastalıklardaki rolü., Oya Aktören, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.74-8, 2019

Çocuk Diş Hekimliği: Multidisipliner Yaklaşımlar

Çocuklarda travma sonrası gelişen dentoalveolar ankilozda tedavi yaklaşımları. , Oya Aktören, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.43-9, 2019

Oxford Klinik Diş Hekimliği El Kitabı

Ortodonti - Bölüm 4, Gencay K, Tuna İnce EB, Editör, İstanbul Medikal Sağlık Ve Yayıncılık, İstanbul, 2017

Oxford Klinik Diş hekimliği El Kitabı

Koruyucu ve toplum diş hekimliği, Gençay K, Tuna EB, Editör, İstanbul Medikal Sağlık Ve Yayıncılık, İstanbul, ss.23-51, 2017

Hayatın Evreleri Dilimi, İstanbul Tıp Fakültesi 187.Yıl Ders Kitapları Serisi

Çocuk Diş Sağlığı, Gökçay G, Tapul L, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Tic.Ltd.Şti., İstanbul, ss.93-105, 2015

Hydroxyapatite: Synthesis and Applications

Hydroxiapatite-based biocomposites, Oshida Y, Editör, Momentum Press, New York, ss.213-262, 2015

Diğer Yayınlar