Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

What It Means to Be A Monetarist

International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), cilt.23, no.1, ss.103-107, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ekonomik Sistemler ve Rejimler

Journal of Emerging Economies and Policy (JOEEP), cilt.2, no.1, ss.124-136, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Modern Macroeconomic Schools: Their Methodology, Assumptions, Conclusions, Policy Recommendations and Relevance

PressAcademia Procedia (PAP), Elsevier-ScienceDirect, cilt.4, no.1, ss.327-335, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Keynesgil İktisat ve Post-Keynesgil İktisat: Günümüz için Geçerlilikleri

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Trakya University Journal of Social Science), Sobe, ISSN: 1305-7766, cilt.16, no.2, ss.39-63, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Neo Klasik İktisat ve Neo Klasik Sentez

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Trakya University Journal of Social Science), Sobe, ISSN: 1305-7766, cilt.16, no.1, ss.251-272, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Anti-Keynesian Views: Fiscal and Monetary Policy Guidelines

The Global Science and Technology Forum Journal on Business Review (GTSF), cilt.3, no.3, ss.120-127, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Klasikler, Marx, Keynes Ve Sonrası: Laissez-Faire Liberalizminden Günümüz Piyasa Ekonomisine

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Trakya University Journal of Social Science), Sobe, cilt.15, no.2, ss.95-110, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Adaptive Expectations and Phillips Curve: A Comparison of Them with other Macroeconomic Schools and Their Relevance for DCs, LDCs and NICs

The Global Science and Technology Forum Journal on Business Review (GTSF), cilt.3, no.1, ss.154-166, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Globalization and its Effects on Turkey, Bric, Balkan, East European Countries and the Different Strategies Pursued by the Emerging Markets

The Global Science and Technology Forum Journal on Business Review (GTSF), cilt.2, no.4, ss.258-261, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Short-Run Macroeconomic Model for Less Developed and Newly Industrializing Countries based on the Keynesian Aggregate Demand Function

The Global Science and Technology Forum Journal on Business Review (GTSF), cilt.2, no.2, ss.132-144, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Globalization in Historical Perspective

International Journal of Business and Social Science, Center for Promoting Ideas (CPI) Publishing, IJBSS, cilt.3, no.8, ss.92-98, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effects of the Global Economic Crisis on Turkey’s Economy and the Recent Tilt in Her International Relations

International Journal of Business and Management Studies, The Social Sciences Research Society Publishing, IJBM, cilt.3, no.2, ss.227-236, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk Tarımında Kadının Yeri (The Role of Women in Turkish Agricultural Sector)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın Organı Çiftçi ve Köy Dünyası, ss.1-6, 2004 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Tarım Sektörü Uzun Yıllar İhmal Edilmiştir (The Agricultural Sector has been neglected for years)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın Organı Çiftçi ve Köy Dünyası, no.218, ss.26-28, 2003 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Yeni Keynesgil Mönü Maliyetleri Modeli ve Eksik İstihdam Dengesi (New Keynesian Menu Cost Models and Keynesian Unemployment Equilibrium)

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.52, no.4374, ss.85-100, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gıda Atıklarının Tarımda Gübre Olarak Kullanılabilme Olanakları

International Conference on Eurasian Economies 2019, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 11 - 13 Haziran 2019, cilt.1, ss.321-323 Creative Commons License

Evolution of New Keynesian Economics

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, WOCTINE 2019, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, cilt.158, ss.1025-1032 Creative Commons License identifier

Türk Tarım Sektöründe Verimliliğin Arttırılmasında Kadın Çiftçilerin Eğitim Açığının Giderilmesinin Önemi

2nd Eurasian Conference on Language & Social Sciences, ECLSS2017b, Antalya, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.328-343 Creative Commons License

New Keynesian Hysteresis Models

23rd Eurasia Business and Economic Society, EBES 2017, Madrid, İspanya, 27 - 29 Eylül 2017, cilt.1, ss.594-604 Creative Commons License

New Keynesian Efficiency Wage Models

22nd Eurasia Business and Economic Society Rome Conference, EBES 2017, Rome, İtalya, 24 - 26 Mayıs 2017, cilt.3, ss.1623-1633 Creative Commons License

New Keynesian Menu Cost Models

1st Eurasian Conference on Language & Social Sciences, ECLSS 2017a, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2017, cilt.1, ss.470-483 Creative Commons License

Modern Macroeconomics

2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, “Reform for Intellectual Economy and Innovative Entrepreneurship” , WCTIE, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, cilt.4, no.43, ss.327-335 Creative Commons License

Keynesgil Sistem’in Gelişmesi ve Günümüz için Geçerliliği: Keynes’in Gözünden Günümüzün Bir Değerlendirmesi

International Congress of Management Economy and Policy 2016, ICOMEP16 , İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.4, ss.4847-4879 Creative Commons License

What It Means To Be A New Keynesian Economist

16th Eurasia Business and Economic Society İstanbul Conference sponsored by the Turkish Central Bank, EBES 2015, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015, cilt.1, ss.1059-1075 Creative Commons License

What it means to be A New Classical Economist

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.574-579 Creative Commons License identifier

A Summary of the Developments Regarding The Economic Regime Implemented in the Developed and Developing Countries

International Conference on Eurasian Economies 2013, ICEE 2013, ISBN: 978-975-6319-21-5, Sankt-Peterburg, Rusya, 1 - 04 Eylül 2013, ss.125-132 Creative Commons License

The Past of the Future of Globalization

7th Eurasia Business and Economic Society Istanbul Conference, EBES 2012, ISBN: 978-605-61069-5-8, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.2345-2365 Creative Commons License

An Extended Study Of The Effects Of The 2008 Global Economic Crisis On Turkish Economy And Her International Relations

Annual International Conference on Qualitative and Quantitative Economics Research, QQE 2011, DOI: 10.5176/978-981-08-8957-9_QQE-005, ISBN: 987-981-08-8957-9, Singapore, Singapur, 23 - 24 Mayıs 2011, ss.95-101 Creative Commons License

The Present Global Crisis and Its Effect on the Turkish Economy

1st International Conference on Eurasian Economies 2010, ICEE 2010, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2010, ss.110-114 Creative Commons License

The Recent Move in Less Developed and Newly Industrializing Countries Towards the Market Economy and Globalization

5th All-Ukraine Scientific and Practical Conference on Economics: Current Affairs & Development Prospects, ISSN: 0131-6788, Kyyiv, Ukrayna, 23 Mart 2007, ss.52-56 Creative Commons License

The Shrinking Turkish Economy, Agriculture and Women Farmers

IFAP 36th World Farmers’ Congress, Washington Dc., Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 17 Mayıs 2004, ss.1-12

Kitap & Kitap Bölümleri

Cumhuriyetten Günümüze Türk Tarım Politikaları: Derleme, Değerlendirme ve Çözüm Önerileri

İktisadi Ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar, UAKB , Zafer GÖLEN,Yüksel Akay UNVAN,Sevilay ÖZER, Editör, IVPE, Gnjilane, ss.192-210, 2020 Creative Commons License

Foundations of Post-Kesnesian Economics: Its Birth, Development and Current State

Academic Studies in Social, Human and Administrive Sciences, Zafer GÖLEN,Abidin TEMİZER, Editör, IVPE, Gnjilane, ss.127-146, 2019 Creative Commons License

An Efficiency Analysis of Keynesian Monetary and Fiscal Policies: Choosing the Right Policy

Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, Künüçen H. H.,Quliyeva X.,Seçgin Y., Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.50-66, 2019 Creative Commons License

Extrapolation Error and Investing Behavior

Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, H. Hale Künüçen,Xatire Quliyeva,Yılmaz Seçgin, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.140-154, 2019 Creative Commons License