Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Mühendislik Jeomorfolojisi

Marmara Coğrafya Dergisi , no.1, pp.257-266, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

Çiftlik heyelanı (Sinop)

Türk Coğrafya Dergisi , vol.28, no.28, pp.181-188, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Çiftlik Heyalanı(Sinop)

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ , no.28, pp.181-188, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)

Coğrafya’da Bilgisayar Kullanımı

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ , no.27, pp.211-214, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The effects and results of coastal protection structures on morphodynamic processes in Ardeşen and Pazar Coasts (Rize, Türkiye)

IAG REGIONAL CONFERENCE OF GEOMORPHOLOGY, Cappadocia 2023, Nevşehir, Turkey, 12 - 14 September 2023, pp.64 Creative Commons License

Determination of Shorelines on River Banks and The Coastal Law

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu-2022, Manisa, Turkey, 6 - 08 October 2022, pp.51-52 Creative Commons License

Analysis of The Living Environment of The Prehistoric Settlement of Aşağı Pınar (Kırklareli

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu-2022, Manisa, Turkey, 6 - 08 October 2022, pp.81-82 Creative Commons License

The key to solving stormwater management problems in Arhavi (Eastern Black Sea, Turkey).

2. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 June 2021, pp.1-4 Creative Commons License

Spatial analysis and results of geomorphological changes in the close vicinity of Hisarönü and Filyos Ports

2. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi , İstanbul, Turkey, 17 - 18 June 2021, pp.1-5 Creative Commons License

NIVATION CIRQUES IN ISTAVROMA PERIGLACIAL REGION

73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 May 2021, pp.1-2 Creative Commons License

Coastal Definition and Protection Zones of Dam Reservoirs

73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 24 - 28 May 2021, pp.3-4 Creative Commons License Sustainable Development

Dipsizgöl Nivatio Cirque

Türkiye 9. Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-2020), İstanbul, Turkey, 20 - 23 October 2020, pp.34-35 Creative Commons License

Istanbul’s Water Management Risks

1ST ISTANBUL INTERNATIONAL GEOGRAPHY CONGRESS, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.535-547 Creative Commons License Sustainable Development

Detection and Assessment on Geomorphology Education in Turkey

International Symposium on Geomorphology, 2019, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.12-19 Creative Commons License Sustainable Development

Gaziantep için Su Güvenliği-Su Potansiyeli hakkında coğrafi değerlendirme.

Ankara Üniversitesi Küresel Ekolojik Güvenlik Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2019, vol.1, pp.313-357

Aksu Çayı Havzasında Su Yönetimi Amaçlı Klimatik Faktörlerin Analizi (Analysis Of Climatic Factors For Water Management in Aksu River Basin).

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi (1st International Geography Congress)., İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.155-156

Jeomorfolojik ve Yasal Perspektifte Yapay Kıyılar (Artificial Coasts From The Geomorphological And Legal Perspective).

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 Ocak–01 Şubat 2019, Ankara, Türkiye (72nd Geological Congress of Turkey with international participation, 28 January–01 February 2019, Ankara, Turkey)., Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.271-272 Creative Commons License

Türkiye’de coğrafya yüksek öğretimi, mesleki yeterlilikler ve ulusal standartlar hakkında bir değerlendirme.

International Geography Education Symposium (Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu), IGES 2018, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 November 2018, pp.225-233 Creative Commons License

The Advantages Of Drone Technology In Urban Flood Studies.

International Symposium On Geomorphology, Elazığ, Turkey, 12 - 14 October 2017, vol.1, no.1, pp.526-530 Creative Commons License

Ancient Settlements in the Lower Kızılırmak Valley.

The Anatolian Rivers between East and West: axes and frontiers. Geographical, economical and cultural aspects of the human interactions, between the Tigris and the Kızılırmak in ancient times, Ankara, Turkey, 18 - 19 November 2016, pp.11-12 Creative Commons License

DROUGHT HAZARD AND WATER SHORTAGES IN ISTANBUL, TURKEY

"16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM 2016", Albenia, Varna, Bulgaria, 28 June - 07 September 2016, vol.3, no.1, pp.259-266 Creative Commons License Sustainable Development

“Sensitivity of streamflow to climate change in Melen River basin (NW TURKEY)”

“16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM”, Albena, Varna, Bulgaria, 28 June - 07 July 2016, vol.3, no.1, pp.645-651 Creative Commons License Sustainable Development

"Climatic assessment of sustainable water management in the Melen River Basin (NW Turkey)"

“GEOMED 2016-The 4th International Geography Symposium”, Antalya, Turkey, 22 May - 26 September 2016, vol.1, no.1, pp.164-173 Creative Commons License Sustainable Development

SENSITIVITY OF STREAMFLOW TO CLIMATE CHANGE IN MELEN RIVER BASIN (NW TURKEY)

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2016), Albena, Bulgaria, 30 June - 06 July 2016, pp.645-651 Sustainable Development identifier

DROUGHT HAZARD AND WATER SHORTAGES IN ISTANBUL, TURKEY

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2016), Albena, Bulgaria, 30 June - 06 July 2016, pp.259-266 Sustainable Development identifier

"Land-use change and impacts on wetland ecosystem in east part of Meriç River’s Delta (Turkey)."

"2nd International Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality.", Vienna, Austria, 21 - 24 September 2015, vol.1, no.1, pp.240 Sustainable Development

“Possible Effects of Climate Change on Water Management in Istanbul”.

The Conference on Global Climate Change, 6-7 September 2013.Yıldız Technical University Auditorium, Istanbul, İstanbul, Turkey, 9 June - 09 July 2013, pp.1-10 Creative Commons License Sustainable Development

Sinop şehrinin sürdürülebilir kentsel gelişimi için fiziksel planlama yaklaşımı

Sinop İli Değerleri Sempozyumu, Sinop, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.129-130 Creative Commons License Sustainable Development

Amik Ovası Taşkınları

III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Turkey, 1 - 04 February 2013, pp.495-498 Creative Commons License

From past to present: Flooding in Edirne and its vicinity (Turkey)

2nd International Balkan Annual Conference: The Balkans at a Crossroads; Evaluating Past, Reading Present, Imagining Future, Albania, 1 - 04 October 2012, pp.14 Creative Commons License

2012. Sinop Roma Dönemi Yaşam Çevresinin Coğrafi Verilere Dayandırılan Modellemesi

I. International Conference On The Black Sea Regional Culture. Sinop, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.6-7

Sinop Roma Dönemi Su Yapılarının Coğrafi Verilere Dayandırılan Modellemesi

1. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.6-7

Yapılaşmanın Doğal Akım Yönü ve Akım Birikimi Üzerindeki Etkileri

VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu 2010, Ankara, Turkey, 1 - 04 November 2010, pp.29-36 Creative Commons License

Alçak Kıyılarda Kıyı Kenar Çizgisi Problemi

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010, Afyon, Turkey, 1 - 04 October 2010, pp.206-218 Creative Commons License

Şehirsel Gelişmenin İstanbul Selleri Üzerindeki Etkisi

İstanbul’un Afetlerden Zarar Görebilirliği Sempozyumu 2010, İstanbul, Turkey, 1 - 04 October 2010, pp.46-56 Creative Commons License

FLOODS AND FLASHFLOODS IN EDIRNE (TURKEY)

10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Albena, Bulgaria, 20 - 26 June 2010, pp.9-10 Creative Commons License identifier identifier

Yoncatepe (Van) Arkeolojik Sahası Paleo-Landuse Çalışmalarında Fiziki Coğrafya Verileri

Türkiye Kuaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2007, pp.76-87

Fırtına Deresi Havzasının Jeomorfolojik Gelişiminde Havza Analizi Verileri

TURQUA VI, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2007, pp.161

Flood and flash floods analysis for Bartin River Basin

International River Basin Management Congress, Proceeding, Turkey, 1 - 04 March 2007, pp.0-14 Sustainable Development

Landslide susceptibility assessment using GIS and RS in the Havran river basin (Balikesir-TURKEY)

12th Conference of the International-Association-for-Mathematical-Geology, Beijing, China, 26 - 31 August 2007, pp.185-186 Sustainable Development identifier identifier

Yoncatepe (Van) Arkeolojik Sahası ve Onun Yakın Çevresi İçin CBS ve UA Teknolojileri ile Paleo-Landuse Analizi

4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri Konferansı, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.73-80 Sustainable Development

Study of the Iğneada province (Kırklareli-Turkey) from the point of ecotourism

Proceeding of Management and Education Vol. II - 2006, Bulgaria, 1 - 04 September 2006, pp.79-82 Sustainable Development

Trabzon-Sarp arası Karadeniz Sahil Yolu İnşaatının Jeomorfolojik Etkileri

Ulusal Coğrafya Kongresi 2005 (Prof.Dr.İsmail Yalçınlar Anısına), İstanbul, Turkey, 29 - 30 September 2005, vol.1, no.1, pp.353-361 Creative Commons License

Bartın’da Meydana Gelen Sel ve Taşkınlara Ait Zarar Azaltma ve Önleme Önerileri

İ.T.Ü. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2005, pp.104-110 Sustainable Development

Fiziksel Planlama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

EGE Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2005, pp.355-368 Sustainable Development

Geomorphological Analyasis using Remote Sensing and Geographical Information System Technologies in Bartın (NW Turkey) and Its vicinity

Proceedings of International Symposium on Earth System Sciences 2004, Turkey, 1 - 04 October 2004, pp.741-752 Sustainable Development

Hatalı Kıyı Kullanımının Neden Olduğu Bir Problem: Karaburun Limanının (İstanbul) Dolması

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V.Ulusal Konferansı, Adana, Turkey, 1 - 04 May 2004, vol.2, pp.633-642

Bartın'da Meydana Gelen Sel ve Taşkınların Coğrafi Analizi

Sırrı Erinç Sempozyumu 2003, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2003, pp.158-165

K.Çekmece İlçesinin (İstanbul) Afet Yönetimi ve Planlaması Çalışmaları Kapsamında Geçici İskân Alanlarının Değerlendirilmesi

Küçükçekmece ve yakın Çevresi Teknik Kongresi "Deprem ve Planlama", İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2003, pp.226-237

Coğrafyacı ve Coğrafya Eğitimi

Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 04 January 2003

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Coğrafya

Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 04 January 2003

Göksu Deltasındaki jeomorfolojik değişimler, sebep ve sonuçları

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, Ankara, Turkey, 1 - 04 November 2002

Geomorphic environmental changes at Uluabat and Manyas lakes (Southern Marmara region, Turkey) from neotectonics to present time

4th International Conference on Environmental Problems in Coastal Regions, RHODES, Greece, 16 - 18 September 2002, vol.8, pp.93-102 Sustainable Development identifier identifier

İğneada Koyunda CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ile Arazi Kullanımı Analizi

28. Coğrafya Meslek Haftası, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2000, pp.37-52 Sustainable Development

Tekirdağ-M. Ereğlisi Kıyılarının Arazi Kullanım Analizi

TÜRKİYE KIYILARI 98” Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Alanları II. Ulusal Konferansı, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 1998, pp.485-496 Sustainable Development

Karasu (Sakarya Deltası) Kıyılarının Arazi Kullanımı ve Uygulama Sorunları

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları I.Ulusal Konferansı, Ankara, Turkey, 1 - 04 June 1997 Sustainable Development

Bodrum Örneğinde, Hatalı Arazi Kullanımının Çevre Kirliliği Üzerine Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 May 1997, vol.2, pp.641-658 Sustainable Development

Bodrum Yarımadasındaki bazı koyların arazi potansiyel - kullanım ilişkisinin GIS ile değerlendirilmesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 96, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 1996, pp.239-248

Karadeniz’de Çevre Sorunlarının Boyutları

4. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 16 - 17 June 1994, pp.71-88

Karadeniz’xxde Çevre Sorunlarının Boyutları

4. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 16 - 17 June 1994

Karadeniz'de Çevre Sorunlarının Boyutları

4. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 16 - 17 June 1994, pp.72-88

Books & Book Chapters

Edirne Şehri Taşkınları, Önleme ve Zarar Azaltma Çalışmalarının Coğrafi Değerlendirmesi

in: Edirne Araştırmaları, Yüksel TOPALOĞLU - Metin ÜNVER, Editor, Trakya Üniversitesi Yayınevi, Edirne, pp.636-662, 2023 Creative Commons License

An Archaeo-Geographical Evaluation Of Bartın Province And Its Surroundings (Turkey)

in: Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması (BİYA) İlk Tespitler ve Belgeler. Paphlagonia’dan Parthenios’a - I, Fatma Bağdatlı ÇAM, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.113-148, 2022 Creative Commons License

EKONOMİK FAALİYETLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

in: Coğrafya Eğitimi (Temel Düzey), AKBIYIK S., TUROĞLU H., Editor, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, pp.236-291, 2020

"Şehir Seli ve Taşkını Araştırmalarında Sayısal Yüzey Modellemesi (SYM) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) Verisi Kullanımı"

in: Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Ebru Akköprü,Mehmet Fatih Döker, Editor, Pegem Akademi Yayınevi, Ankara, pp.1-28, 2019 Creative Commons License

Jeolojik Temel Bilgiler

in: Genel Fiziki Coğrafya, Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.103-134, 2018 Creative Commons License

“Kıyı Mevzuatı ve Jeomorfolojik Değerlendirmesi ”

in: Yasal ve Bilimsel Boyutlarıyla KIYI, Turoğlu H., Yiğitbaşıoğlu H., Editor, Jeomorfoloji Derneği Yayını, No:1, İstanbul, pp.45-62, 2017 Creative Commons License

“Deniz ve Göllerde Kıyı”

in: Yasal ve Bilimsel Boyutlarıyla KIYI, Turoğlu H., Yiğitbaşıoğlu H., Editor, Jeomorfoloji Derneği Yayını No: 1, İstanbul, pp.1-30, 2017 Creative Commons License

“Tarihlendirilmiş Bazı Jeomorfolojik Verilere Dayandırılan, Anadolu’nun Kuvaterner İklim Özellikleri Rekonstrüksiyonu”

in: Prof Dr hc İbrahim ATALAY ın 45 ci Meslek yılına armağan, Efe R., Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, pp.75-102, 2015 Creative Commons License

2. BÖLÜM: COĞRAFYA BÖLÜMLERİ İÇİN CBS MÜFREDATI VE YETERLİLİKLER

in: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU, Arı Y., Turoğlu H., Ölgen K., Editor, Coğrafyacılar Derneği Ve Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü, Balıkesir, pp.10-14, 2014 Creative Commons License

1. BÖLÜM: COĞRAFYA BÖLÜMLERİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN (CBS) GENEL DURUMU

in: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Çalıştayı Sonuç Raporu., Arı Y., Turoğlu H., Ölgen K., Editor, Coğrafyacılar Derneği Ve Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü., Balıkesir, pp.1-9, 2014 Creative Commons License

Buzullar ve Buzullaşma

in: Genel Jeoloji, Temel İlkeler (Essentials of Geology, Eleventh Edition), Helvacı C., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.260-285, 2013

Arşiv verilerine dayalı öndeğerlendirme: Edirne'de meydana gelen eski ve güncel taşkınlar.

in: Prof. Dr. Asaf KOÇMAN'a Armağan, Prof. Dr. Ertuğ ÖNER, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi Yayın No:180, Bornova, İzmir, pp.161-172, 2013 Creative Commons License

Amik Ovası Taşkın Problemi: Önleme çalışmaları, Tartışma ve Öneriler.

in: Prof. Dr. İlhan KAYAN'a Armağan., Öner E., Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, Edebiyat Fakültesi Yayın No: 181, Bornova, İzmir, pp.791-802, 2013 Creative Commons License

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları (3. Baskı)

Çantay Kitapevi – İstanbul., İstanbul, 2011

Buzullar ve Buzul Jeomorfolojisi

Çantay Kitapevi – İstanbul., İstanbul, 2011 Sustainable Development

Preliminary Assessment On Environmental Changes In The Lake Van Region (Turkey): Palynological Implications Derived From Sediments of Kadim Dam Lake

in: Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel, Ekinci D., Editor, Babil Basım, İstanbul, pp.431-444, 2011 Creative Commons License Sustainable Development

İstanbul'da Meydana Gelen Sel ve Taşkınlar

in: Fiziki Coğrafya Araştırmaları; Sistematik ve Bölgesel, Ekinci D., Editor, Babil Basım, İstanbul, pp.411-430, 2011 Creative Commons License Sustainable Development

Outlines of the Holocene Geomorphology of Anatolia

in: Prehistoric Economies of Anatolia: Subsistence Strategies and Exchange, Wawruschka C., Editor, The Austrian Academy Of Sciences, Vienna, pp.1-15, 2009 Creative Commons License Sustainable Development

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları

Çantay Kitapevi, İstanbul., İstanbul, 2000

Episodes in the Encyclopedia

DOĞAL AFETLER

TÜBITAK Yayınları, pp.331-332, 2022

Expert Reports

Other Publications

Metrics

Publication

159

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

24

Thesis Advisory

36

Open Access

53
UN Sustainable Development Goals