Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Analysis of Supply Chain Distribution Risk with Logistic Regression

5th International Social And Economic Research Student Congress , Konya, Turkey, 22 - 23 December 2022, pp.67 Sustainable Development

The Effects of Green Marketing Mix on the Green Purchasing Behavior of Generation Z

5 th INTERNATIONAL SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH STUDENT CONGRESS, Konya, Turkey, 22 - 23 December 2022, pp.41

Liquidity Risk under the Basel III Consensus

5th International Social And Economic Research Student Congress, Konya, Turkey, 22 - 23 December 2022, pp.13-14

A Research on Entrepreneurship Tendencies of University Students: A Research Study of Istanbul University Faculty of Economics

6th Economic Research and Financial Market Congress with International Partipication, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2022, pp.13

Bakım Kartlarından Üreyen Rutin Olmayan İşlerin Adam Saat Tahmini: Türk Hava Yolları Teknik Üzerinde Bir Uygulama

III. International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS – 2019), İzmir, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.1

New Trends and Industrial Changes in Production Technology

5th International Social and Education Sciences Studies Congress, Yalova, Turkey, 14 February - 17 May 2019, pp.402

Bir Örgütsel Değişim Aracı Olarak E-Porfolyonun İşletme Eğitim Programına Entegrasyonu

III. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Kayseri, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.75-76

Marka İletişiminde Hikayeleştirmenin Marka Bağlılığına Olan Etkisi

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018

Which is Harder: Go or Stay? The Moderating Effect of Overqualification Perception on the Relationship Between Careerism and Turnover Intention

International EMI Entrepreneurship and Social Science Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 3 - 05 May 2018, vol.7, pp.305

A Qualitative Research on the Industry 4.0 Concepts in Production Management

ınternational EMI Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018, pp.1

A Research on Development of Open Innovation Scale in Enterprises

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.1

New Industrial Revolution and Logistics 4.0

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.59 Creative Commons License

A Proposed Conceptual Model of Abusive Supervision Whistleblowing Relationship: The Moderator Role of Envy

12th International Strategic Management Conference, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2016, vol.12, no.1, pp.433-439

Election of Deputy Candidates for Nomination with AHP-Promethee Methods

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.603-613 identifier

Assessment of TEOG Examination Success: Topsis Multi-Criteria Decision-Making Method Practice

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.915-924 identifier

Application of a Hybrid Method in the Financial Analysis of Firm Performance

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.403-412 identifier

An Application for Measuring Performance Quality of Schools by Using the PROMETHEE Multi-Criteria Decision Making Method

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.729-738 Sustainable Development identifier

The Fuzzy Logic for the Selection of the Transportation Type A firm Application

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.1593-1601 identifier

ADVANTAGE OF MASS CUSTOMIZATION IN MANUFACTURING: A CASE STUDY

INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Antalya, Turkey, 01 June 2007, pp.1-16

THE IMPORTANCE OF AGILE MANUFACTURING AS A COMPETITIVE ADVANTAGE: A CASE STUDY

INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Antalya, Turkey, 01 June 2007

A Multi-Criteria Model For Optimization; A New Strategic Information Technology Investment

International Strategic Management Conference, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 June 2005, pp.1

The Effect of Manufacturing Strategies on the Financial Performance

International Conference On Business, Economics And Management, İzmir, Turkey, 16 - 19 June 2005, pp.1

The Use of Information Technologyies in Qualitiy Systems an Application

4. GAP Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Şanlıurfa, Turkey, 6 - 08 June 2002, pp.1

Bilişim Teknolojilerine Geçiş Sürecinde Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Temel Sorunlar: Aksaray Örneği

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü’ 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri’, Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 3 - 04 January 2002, pp.2

KOBİ’lerin Üretim Sorunlarının Tespiti Ve Rekabet Güçlerinin Artırılmasında Teknoloji Faktörü’: Konya Örneği

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü’ 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri’ Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 3 - 04 January 2002, pp.1

Computer Aided Design And Computer Aided Manufacturing (CAD-CAM)/“Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Bilgisayar Destekli Üretim

Tübitak Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi, Uluslararası Workshop” Scientific Computations, Konya, Turkey, 29 - 30 July 1996, pp.3

Bir Sanayi İşletmesinde Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Bilgisayar Destekli Üretim Uygulaması

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Bilgisayar Sempozyumu, Konya, Turkey, 9 - 10 June 1993, pp.4

Books & Book Chapters

Circular Value Chains: Circular Strategies and Managerial Perceptions of Supply Chain Professionals from Turkey

in: Circular Economy Strategies and the UN Sustainable Development Goals, Michael Odei Erdiaw-Kwasie,G. M. Monirul Alam, Editor, Palgrave Macmillan, London , Singapore, pp.459-488, 2023 Sustainable Development

New Trends and Industrıal Changes in Production Technology

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Doç.Dr. Emel İSLAMOĞLU, Doç.Dr. Sinem YILDIRIMALP , Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.453-465, 2019

Mahallem İstanbul

İstanbul Kalkınma Ajansı - Karakış Basım, İstanbul, 2017

İŞLETMELERDE SAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2015

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2015

ÜRETİM SİSTEMLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2015

ÜRETİM YÖNETİMİ

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2015

Metrics

Publication

88

Citation (WoS)

121

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

95

H-Index (Scopus)

3

Project

13

Thesis Advisory

33

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals