Prof.Dr.

Necmettin GÖKKIR


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölüm

Tefsir Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2010 - 2011

2010 - 2011

Post Doktora

Ürdün Üniversitesi, Şeria Fakültesi, Tefsir, Ürdün

2008 - 2008

2008 - 2008

Post Doktora

University Of Dublin-Trinity College, Iııs-Institute Of International Integration Studies, Theology, İrlanda

2000 - 2004

2000 - 2004

Doktora

The University Of Manchester, Faculty Of Arts, Middle Eastern Studies, İngiltere

1996 - 1999

1996 - 1999

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

1991 - 1996

1991 - 1996

Lisans

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

The Application of Critical Theories to the Study of the Qur'an- with a particular focus on Qur'anic studies in Turkey between 1980-2001

The University of Manchester, Faculty Of Arts, Middle Eastern Studies

1999

1999

Yüksek Lisans

Kur'an-ı Kerim'in Diğer İlahi Kitaplara Bakışı

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Tefsir

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2010 - 2015

2010 - 2015

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2006 - 2011

2006 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

1996 - 2006

1996 - 2006

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Günümüz İslam Dünyasında Kur'an'a Yaklaşımlar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mushaf Tarihi

Lisans

Lisans

Tafsir 1

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BATI KUR'AN ARAŞTIRMALARINDA METOT VE YÖNTEMLER

Lisans

Lisans

Tefsir III

Doktora

Doktora

Günümüz İslam Düşünürleri ve Kur'an

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Lisans

Lisans

Tefsir 1

Lisans

Lisans

Islamic Researches in the West

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kur'an Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Modern Interpretation of the Qur'an

Lisans

Lisans

Tefsir Tarihi ve Uslü

Lisans

Lisans

Methodology of Qur'anic Commentary

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ulumul kuran okumaları

Doktora

Doktora

Tefsir ilminin temel kaynakları

Doktora

Doktora

Kur'anın Temel Konuları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Batıda Müslüman Azınlığın Kur'an'a Yaklaşımı

Lisans

Lisans

Qur'anic Commentary I

Lisans

Lisans

Tefsir Tarihi ve Usulü

Lisans

Lisans

Qur'anic Commentary II

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2009

2009

Muslim Community/Ummah in Changing Society: Re-Contextualization of the Qur.an in Political Context

GÖKKIR N.

Hemispheres Studies on Cultures and societies, ss.29-40, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Tefsir Tarih Yazıcılığında Oryantalist Hegemoni: Taberi Tefsiri Matbuatı Örneği

Gökkır N.

Kisbu İlahiyat Dergisi, cilt.1, ss.7-24, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

Printing Mushaf or Gaining Power and Authority over the Muslim World

Gokkir N.

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, ss.23-43, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Sufi or Salafi? Alusi’s Struggle For His Reputation Against Ottoman Bureaucracy With His Tafsir, Ruh al-Maani

GÖKKIR B. , GÖKKIR N.

USUL İSLAM ARAŞTIRMALARI, ss.7-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

The Study Qur an A New Translation and Commentary

GÖKKIR N.

İslam Araştırmaları Dergisi, ss.179-182, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Has Tabari’s Tafsir, Jami’ al-Bayan Ever Been Lost? Rethinking the Historiography of Tafsir in the Light of Ottoman Documents

GÖKKIR N.

Hemispheres Studies on Cultures and Societies, cilt.31, ss.15-24, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2015

2015

Kur'an Araştırmalarında Batılı Yaklaşımlar ve Türkiye'ye Etkileri

GÖKKIR N.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.10, ss.303-326, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

Western Challenges and Muslim Hermeneutical Responses: Post-Colonial Interpretations of the Qur’an in the Middle East

GÖKKIR N.

Usul-İslam Araştırmaları Dergisi, ss.1-29, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Ahmed Cevdet Paşa’nın Tefsir İlmine Katkısı ve Tercüme-i Şerife Adlı Eseri

Armağan E., GÖKKIR N.

Usul- İslam araştırmaları Dergisi, ss.141-180, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

• Dialectic Relationship Between The Qur’an and Society In Islamic Hermeneutical Traditions

GÖKKIR N.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.1-24, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Hz. Muhammedin Ümmi Olması Kuran-ı Kerimin Peyderpey Nazil Olmasının Hikmetlerinden Biri Midir?

GÖKKIR N.

İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, ss.197-222, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

European Muslims and The Quran- Interpretation And Integration In Diaspora

GÖKKIR N.

Milel ve Nihal, no.3, ss.189-237, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Discussions on the Language of Prayer in Turkey: A Modern Version of the Classical Debate

AYDAR H. , GÖKKIR N.

TURKISH STUDIES, cilt.8, ss.121-136, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Political Language of Tafsir: Redefining of Ummah, A Religio-Communal Concept of The Quran: Past and Present

GÖKKIR N.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.245-272, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Biçim Sabit Kalır, Fakat Muhteva Hareketlidir: Muhammed Şahrur’un el-Kitab ve’l-Kur’an” adlı Eserinde Kur’an ve Tefsirler

GÖKKIR N.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.283-285, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Turning Face Towards the West: The Transformation of Qur’anic Studies in Turkey

GÖKKIR N.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.89-105, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Western Impact on Contemporary Qur’anic Studies: The Application of Literary Criticism

GÖKKIR N.

Usul İlmi Araştırmalar Dergisi, ss.67-90, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Izutsu sonrası Kur'an Araştırmalarında Kullanılan Yapısal Semantiği Kavramlaştırma Problemi

GÖKKIR N.

İslami Araştırmalar, no.1, ss.75-103, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Critical Interpretation of Religious Texts in the West and the Reflection on the Study of the Qur’an

GÖKKIR N.

Milel ve Nihal, no.2, ss.19-64, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Kur'ân Araştırmalarında Kullanılan Yeni Metot ve Teoriler

GÖKKIR N.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.75-103, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Kur’an-ı Kerim Açışından İlahi Kitapların Tahrifi Meselesi

GÖKKIR N.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.221-256, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Kur’an-ı Kerim’de Farklı Kültürlere ait Kavramlar

GÖKKIR N.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.210-225, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Çağdaş Tefsirin Konu Sorunu

Gökkır N.

Günümüz Tefsir Problemleri Çalıştayı II, Sakarya, Türkiye, 30 Haziran 2020, ss.1-10

2020

2020

Batı Kur'an Tarihi Araştırmalarınının modellemesi: İmkan ve Sınırları

Gökkır N.

Batı Oryantalizminin Mushaf Tarihi Araştırmaları: Paradigma ve Yöntemler, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Şubat 2020, ss.1

2017

2017

TÜRKİYE’DE KUR’AN VE MUSHAF TARİHİ ARAŞTIRMALARI: KİŞİLER, KURUMLAR VE YÖNELİŞLER

GÖKKIR N.

Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler: Batı İslam dünyası Mukayesesi, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2017, ss.108

2017

2017

Mushaf Basımı ve Siyaset

GÖKKIR N.

II Uluslararası Kıraat Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2017, ss.1

2017

2017

KUR’AN VE MUSHAF TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA İLAHİYAT FAKÜLTELERİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN DURUMU

GÖKKIR N.

Uluslararası Tefsir Tezleri Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2017, ss.1

2016

2016

Tanzimat Dönemi Matbuat Politikasının Tefsir Eğitimine Yansımaları

GÖKKIR N.

Osmanlı'da Tefsir Dersi Gelenekleri, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2016, ss.1

2016

2016

Ottoman Bureaucracy and Tafsir Studies the Case of Ahmet Cevdet Pasha and his Tarjama Sharifa

GÖKKIR N.

23. International Davo Congress, Tübingen, Almanya, 6 - 09 Ekim 2016, ss.1

2016

2016

Mushaf Printings during Colonial time To Gain Power and Authority over Muslim World

GÖKKIR N.

BRISMES Annual Conference 2016 Networks Connecting the Middle East Through Time Space and Cyberspace, Lampeter, İngiltere, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.32 Creative Commons License

2014

2014

Tanzimat Dönemi Tefsir Matbuatı ve Denetiminde Osmanlı Devlet Politikası

GÖKKIR N. , GÖKKIR B.

Türkiye innovasyon Haftası, İstanbul, Türkiye, 04 Aralık 2014 - 07 Şubat 2015, ss.1

2014

2014

Mushaf-Printing in the Context of Political Relations between Ottoman and Europe

GÖKKIR N.

Horizons of Islamic Theology, Frankfurt, Almanya, 24 - 27 Eylül 2014, ss.1

2013

2013

From “Brother” to “Other” Recontextualisation of “Ummah” within the Dyamc Socio-Political Structure of Islam

GÖKKIR N.

SESAMO XI Convegno della Societa per gli Studi sul Medio Orient, Pavia, İtalya, 27 - 29 Eylül 2013, ss.1

2013

2013

Qur’anic Studies between the Literature and Ottoman Bureaucracy in Tanimat Era

GÖKKIR N.

DOT2013 32. Deutschen Oriententag, Münster, Almanya, 13 - 15 Eylül 2013, ss.1

2013

2013

A Theo-Political Response to Egyptian Islamic Revival Movement in Turkey: Sheikh al-Islam versus Muhammed Abduh

GÖKKIR N.

BRISMES- Popular Movement in the Middle East and Islamic World, Dublin, İrlanda, 6 - 08 Haziran 2013, ss.1

2013

2013

Kuranda Medine Yahudilerinin Kimliği

GÖKKIR N.

10. Tefsir Akademisyenleri buluşması Kuran Nuzulünün Medine Dönemi, Kahramanmaraş, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2013, cilt.1, no.20, ss.197-217

2012

2012

Yetim Kavramı Bağlamında Mekki ayetlerde Toplumun Zayıf Unsurlarına Yönelik Koruyucu Dil Başlıklı Tebliğin Müzakeresi

GÖKKIR N.

Kur'an Nuzulünün Mekke Dönemi Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2012, cilt.1, no.1, ss.461-464

2012

2012

Çağdaş Tefsir tipolojilerinde Okuyucu Bağlamı

GÖKKIR N.

Dini ve felsefi metinler yirmibirinci yüzyılda yeniden okuma, anlama ve algılama, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2012, cilt.2, ss.613-622

2011

2011

Mekke Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısını Kuran Lafızlarında Okuma Veya Lafızları Anlamada Sosyo-Kültürel Bağlam

GÖKKIR N.

8. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması Sempozyum Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2011, ss.385-408

2010

2010

Re-Contextualisation of Muslim Community (Ummah) in Past and Present

GÖKKIR N.

WOCMES Barcelona 2010 World Congress for Middle Eastern Studies, İspanya, 1 - 04 Temmuz 2010, ss.85

2008

2008

THE LEGACY OF TOSHIHIKO IZUTSU IN TURKEY: APPLICATION OF SEMANTICS IN CONTEMPORARY QUR'ANIC STUDIES

Gokkir N.

International Conference on Contemporary Scholarship on Islam: Japanese Contribution to Islamic Studies - The Legacy of Toshihiko Izutsu, Kuala-Lumpur, Malezya, 5 - 07 Ağustos 2008, ss.293-306 identifier

2009

2009

Political Language of Islam: Redefining of "Society" in Islamic History

GÖKKIR N.

Change and Stability. State, Religion and Politics in the Modern Middle East and North Africa, Polonya, 1 - 04 Ocak 2009

2008

2008

The Legacy of Toshihiko Izutsu in Turkey: Application of Semantics in Contemporary Turkey

GÖKKIR N.

International Conference on Contemporary Scholarship on Islam Japanese Contribution to Islamic Studies: The Legacy of Toshihiko Izutsu, Malezya, 1 - 04 Ağustos 2008

2006

2006

Reconstruction of Traditional Islamic Hermeneutics For the Needs of Contemporary Society: A Revivalist Attitude Toward Maqasid in the Case of Yasar Nuri Ozturk

GÖKKIR N.

Islamic Jurisprudence and The Challenges of The 23st Century : Maqasid al-Sharia’h and Its Realization in Contemporary Societie, Malezya, 1 - 04 Ağustos 2006

2003

2003

The Accommodation of the Western Literary Criticism in the Qur’anic Text in Turkish Scholarship

GÖKKIR N.

Interpretative Approaches in a Multi-vocal World, İngiltere, 1 - 04 Haziran 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Osmanlı'da Tefsir Dersi Gelenekleri: Saray- Tekke-Medrese

GÖKKIR N. , GÖKKIR B. , Abay M., Kara Ö.

İlim Yayma Vakfı Kur'an Ve Tefsir Akademisi, İstanbul, 2018

2018

2018

Tanzimat Dönemi Matbuat Politikalarının Tefsir Eğitimine Yansımaları

GÖKKIR N.

Osmanlıda Tefsir Ders Gelenekleri, Kara, Ö., Gökkır, B., Gökkır, N., Abay, M., Editör, İlim Yayma Vakfı Kur'an Ve Tefsir Akademisi, İstanbul, ss.407-456, 2018

2018

2018

Mushaf-Printings During the Colonial Time: Gaining Power and Authority over the Muslim World

GÖKKIR N.

Book Studies and Islamic Studies in Conversation, Dominguez, M., Editör, Kodex-Jahrbuch Der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, Harrassowitz Verlag · Wiesbaden, ss.71-82, 2018

2016

2016

İslam Araştırmaları ve Oryantalizm

GÖKKIR B. , GÖKKIR N.

Marmara M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları Fakültesi Vakfı, İstanbul, 2016

2015

2015

Tanzimattan Günümüze Din-Devlet İlişkileri ve Siyaset Bağlamında Mushaf Basımı

GÖKKIR N.

İfav-İlahiyat M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2015

2015

2015

Rahman Fazlur (1919-88)

GÖKKIR N.

The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, Leaman, O., Editör, Bloomsbury, New York, ss.397-400, 2015

2014

2014

Kuran Dilinin Sosyo Kültürel Bağlamı

GÖKKIR N.

İfav- İlahiyat M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2014

2013

2013

Modern Türkiyede Kurana Yaklaşımlar

GÖKKIR N.

Tefsire Akademik Yaklaşımlar, Koç, M. A., Albayrak. İ., Editör, Otto, Ankara, ss.187-222, 2013

2011

2011

Osmanlı Arşivlerinde Kur'an ve Tefsir Konulu Belgeler

YILMAZ N. , GÖKKIR N.

Osmanlı Toplumunda Kur'an kültürü ve Tefsir Çalışmaları, Gökkır B- Gökkır N- Abay M- Kara Ö- Yılmaz N, Editör, İlim Yayma Vakfı, İstanbul, ss.31-42, 2011

2010

2010

Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar

GÖKKIR B. , GÖKKIR N. , Kara Ö., Abay M.

Kur'an Ve Tefsir Akademisi, Ankara, 2010

2010

2010

The Legacy of Toshihiko Izutsu in Turkey: Application of Semantics in Contemporary Turkey

GÖKKIR N.

Japanese Contribution to Islamic Studies: The Legacy of Toshihiko Izutsu Interpreted, Anis Malik Thoha, Editör, Iıum Press, Kuala Lumpur, ss.293-306, 2010

2010

2010

Kur’an Dilinde Ehl-i Kitab Kültürünün İzleri: Sosyo-Linguistik Bir Yaklaşım

GÖKKIR N.

Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar, Bilal Gökkır, Necdet Yılmaz, Ömer Kara, Muhammed Abay, Necmettin Gökkır, Mustafa Karagöz, Editör, Kur'an Ve Tefsir Akademisi, Ankara, ss.93-121, 2010

2009

2009

Din ve Dünya Barışı

GÖKKIR N. , ALPYAĞIL R.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul, 2009

2009

2009

Tefsir Usulünde "Lafız-Mana" İlişkisinin Tespiti Ve Bağlam Bilgisinin Önemi

GÖKKIR N.

Tarih ve Günümüzde Kuran İlimleri ve Tefsir Usulü, Bilal Gökkır, Necdet Y., Ömer K., Muhammed A.y, Necmettin G., Editör, Kur'an Ve Tefsir Akademisi, Ankara, ss.333-344, 2009

Ansiklopedide Bölümler

2006

2006

The Qur’an: an Encyclopaedia

GÖKKIR N.

Routledge, London/New York , ss.519, 2006

2006

2006

The Qur''an: an Encyclopaedia

GÖKKIR N.

Routledge, London/New York , ss.229, 2006

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

RaT: Journal of Religion and Transformation in Contemporary European Society

Yayın Kurul Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Usul İlmi Araştırmalar Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2019 - 2020

2019 - 2020

Usul İslam Araştırmaları

Baş Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

SESAMO

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2013

Mart 2013

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2012

Aralık 2012

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2012

Kasım 2012

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2012

Mart 2012

Usul ilmi araştırmalar dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2012

Mart 2012

Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2011

Ekim 2011

Gümüşhane Üniveristesi ilahiyat fakültesi dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2011

Ağustos 2011

İnsan ve Toplum Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2010

Eylül 2010

Journal of Medical Ethics

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2010

Temmuz 2010

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Şubat 2020

Şubat 2020

Batı Oryantalizminin Mushaf Tarihi Araştırmaları: Paradigma ve Yöntemler

Çalıştay Organizasyonu

Gökkır N.
İstanbul, Türkiye

Ödüller

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Onur Ödülü

İstanbul ÜniversitesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

Mushaf Printings during Colonial time To Gain Power and Authority over Muslim World

Katılımcı

-İngiltere

2014

2014

KURAMER Mucize ve Gayb Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Horizons of Islamic Theology

Katılımcı

Frankfurt-Almanya

2013

2013

Tarihten Günümüze Mushaf-ı Şerif

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

SESAMO XI Convegno della Societa per gli Studi sul Medio Oriente

Katılımcı

Pavia-İtalya

2013

2013

DOT2013 32. Deutschen Oriententag

Katılımcı

Münster-Almanya

2013

2013

BRISMES- Popular Movement in the Middle East and Islamic World

Katılımcı

Dublin-İrlanda

2013

2013

Workshopdes Graduiertenkollegs Islamische Theologie su «Genese und Exegese des Korans»

Katılımcı

Frankfurt-Almanya

2013

2013

Kur’an Nuzulünün Medine Dönemi Sempozyumu

Katılımcı

Kahramanmaraş-Türkiye

2010

2010

WOCMES Barcelona 2010 World Congress for Middle Eastern Studies

Katılımcı

Barcelona-İspanya

2009

2009

Change and Stability. State, Religion and Politics in the Modern Middle East and North

Katılımcı

Cracow-Polonya

2008

2008

International Conference on Contemporary Scholarship on Islam Japanese Contribution to Islamic Studies: The Legacy of Toshihiko Izutsu

Katılımcı

Kuala Lumpur-Malezya

2006

2006

Brismes

Katılımcı

Birmingham-İngiltere

2006

2006

Islamic Jurisprudence and The Challenges of The 23st Century : Maqasid al-Sharia’h and Its Realization in Contemporary Societies

Katılımcı

Kuala Lumpur-Malezya

2005

2005

Brismes

Katılımcı

Durham-İngiltere

2004

2004

Brismes

Katılımcı

London-İngiltere

2003

2003

Intersections: Interpretative Approaches in a Multi-vocal World,

Katılımcı

Manchester-İngiltere

Burslar

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TÜBİTAK

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

ORS

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Yurt Dışı Doktora Eğitimi

YÖK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2013

Nisan 2013

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçent Atama Jürisi - İstanbul Sabahatin Zaim Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçent Atama Jürisi - İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

Aralık-2012

Aralık 2012

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Jürisi - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ekim-2012

Ekim 2012

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı doçent Atama jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Kur'an ve Tefsir Akademisi

İlim Yayma Vakfı, Turkey