Prof. Necmettin GÖKKIR


Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Department of Qur'anic Exegisis


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Quranic Commentary

Metrics

Publication

99

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

1

Project

19

Thesis Advisory

24

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2010 - 2011

2010 - 2011

Post Doctorate

Ürdün Üniversitesi, Şeria Fakültesi, Tefsir, Jordan

2008 - 2008

2008 - 2008

Post Doctorate

University of Dublin-Trinity College, Iııs-Institute Of International Integration Studies, Theology, Ireland

2000 - 2004

2000 - 2004

Doctorate

The University of Manchester, Faculty Of Arts, Middle Eastern Studies, United Kingdom

1996 - 1999

1996 - 1999

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

1991 - 1996

1991 - 1996

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat, Turkey

Dissertations

2004

2004

Doctorate

The Application of Critical Theories to the Study of the Qur'an- with a particular focus on Qur'anic studies in Turkey between 1980-2001

The University of Manchester, Faculty Of Arts, Middle Eastern Studies

1999

1999

Postgraduate

Kur'an-ı Kerim'in Diğer İlahi Kitaplara Bakışı

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Quranic Commentary

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Qur'anic Studies

2010 - 2015

2010 - 2015

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Qur'anic Studies

2006 - 2011

2006 - 2011

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Qur'anic Studies

1996 - 2006

1996 - 2006

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Theology, Qur'anic Studies

Non Academic Experience

2010 - 2011

2010 - 2011

Research Fellow

University of Jordan

2008 - 2008

2008 - 2008

Research Fellow

The University of Dublin Trinity College-İrlanda

Courses

Doctorate

Doctorate

Günümüz İslam Dünyasında Kur'an'a Yaklaşımlar

Postgraduate

Postgraduate

Mushaf Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Tafsir 1

Postgraduate

Postgraduate

BATI KUR'AN ARAŞTIRMALARINDA METOT VE YÖNTEMLER

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir III

Doctorate

Doctorate

Günümüz İslam Düşünürleri ve Kur'an

Postgraduate

Postgraduate

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir 1

Undergraduate

Undergraduate

Islamic Researches in the West

Postgraduate

Postgraduate

Kur'an Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Modern Interpretation of the Qur'an

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir Tarihi ve Uslü

Undergraduate

Undergraduate

Methodology of Qur'anic Commentary

Postgraduate

Postgraduate

ulumul kuran okumaları

Doctorate

Doctorate

Tefsir ilminin temel kaynakları

Doctorate

Doctorate

Kur'anın Temel Konuları

Undergraduate

Undergraduate

Qur'anic Commentary I

Undergraduate

Undergraduate

Tefsir Tarihi ve Usulü

Undergraduate

Undergraduate

Qur'anic Commentary II

Advising Theses

2021

2021

Doctorate

Günümüz Kur'an araştırmalarında Makâsıdî yaklaşım

Gökkır N. (Advisor)

G.KÜLÜNKOĞLU(Student)

2020

2020

Doctorate

İbn Hazm'ın Kur'an'ı yorumlama metodolojisi

Gökkır N. (Advisor)

M.YAŞAR(Student)

2019

2019

Postgraduate

Kur'an'da ashab kavramı ve kıssaları

Gökkır N. (Advisor)

A.YASİN(Student)

2019

2019

Postgraduate

İngiliz oryantalizminde Kur'an ayetlerinin tarihlendirilmesi

Gökkır N. (Advisor)

R.HAFIZOĞLU(Student)

2018

2018

Doctorate

Kur'ân'ın konusu olarak melekler

Gökkır N. (Advisor)

Ş.KARATAŞ(Student)

2015

2015

Postgraduate

Ahmet Cevdet Paşa ve Tercüme-i Şerife

Gökkır N. (Advisor)

E.ARMAĞAN(Student)

2013

2013

Postgraduate

Klasik ve çağdaş Kuran yorumlarında Zülkarneyn kıssasının tahlili

Gökkır N. (Advisor)

A.ŞEKERCİOĞLU(Student)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Modern Approaches in Tefsir

Gökkır N.

islami İlimlerde Klasik ve Modern Yaklaşımlar, İstanbul, Turkey, 15 - 16 October 2022

2022

2022

Kur'an Karşıtı Söylemler

Gökkır N.

İKSİR programı- Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Turkey, 05 October 2022

2021

2021

Reception and Perception of the Cairo Edition of the Qurʾan in Post-Ottoman Turkey

Gökkır N.

The Cairo Edition of the Qurʾān 1924, Al-Qahira, Egypt, 16 - 17 October 2021, pp.1-5

2020

2020

Çağdaş Tefsirin Konu Sorunu

Gökkır N.

Günümüz Tefsir Problemleri Çalıştayı II, Sakarya, Turkey, 30 June 2020, pp.1-10

2020

2020

Batı Kur'an Tarihi Araştırmalarınının modellemesi: İmkan ve Sınırları

Gökkır N.

Batı Oryantalizminin Mushaf Tarihi Araştırmaları: Paradigma ve Yöntemler, İstanbul, Turkey, 17 - 18 February 2020, pp.1

2017

2017

TÜRKİYE’DE KUR’AN VE MUSHAF TARİHİ ARAŞTIRMALARI: KİŞİLER, KURUMLAR VE YÖNELİŞLER

GÖKKIR N.

Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler: Batı İslam dünyası Mukayesesi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 November 2017, pp.108

2017

2017

Mushaf Basımı ve Siyaset

GÖKKIR N.

II Uluslararası Kıraat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 October 2017, pp.1

2017

2017

KUR’AN VE MUSHAF TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA İLAHİYAT FAKÜLTELERİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN DURUMU

GÖKKIR N.

Uluslararası Tefsir Tezleri Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 22 - 23 September 2017, pp.1

2016

2016

Tanzimat Dönemi Matbuat Politikasının Tefsir Eğitimine Yansımaları

GÖKKIR N.

Osmanlı'da Tefsir Dersi Gelenekleri, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2016, pp.1

2016

2016

Ottoman Bureaucracy and Tafsir Studies the Case of Ahmet Cevdet Pasha and his Tarjama Sharifa

GÖKKIR N.

23. International Davo Congress, Tübingen, Germany, 6 - 09 October 2016, pp.1

2016

2016

Mushaf Printings during Colonial time To Gain Power and Authority over Muslim World

GÖKKIR N.

BRISMES Annual Conference 2016 Networks Connecting the Middle East Through Time Space and Cyberspace, Lampeter, United Kingdom, 13 - 15 July 2016, pp.32 Creative Commons License

2014

2014

Tanzimat Dönemi Tefsir Matbuatı ve Denetiminde Osmanlı Devlet Politikası

GÖKKIR N., GÖKKIR B.

Türkiye innovasyon Haftası, İstanbul, Turkey, 04 December 2014 - 07 February 2015, pp.1

2014

2014

Mushaf-Printing in the Context of Political Relations between Ottoman and Europe

GÖKKIR N.

Horizons of Islamic Theology, Frankfurt, Germany, 24 - 27 September 2014, pp.1

2013

2013

From “Brother” to “Other” Recontextualisation of “Ummah” within the Dyamc Socio-Political Structure of Islam

GÖKKIR N.

SESAMO XI Convegno della Societa per gli Studi sul Medio Orient, Pavia, Italy, 27 - 29 September 2013, pp.1

2013

2013

Qur’anic Studies between the Literature and Ottoman Bureaucracy in Tanimat Era

GÖKKIR N.

DOT2013 32. Deutschen Oriententag, Münster, Germany, 13 - 15 September 2013, pp.1

2013

2013

A Theo-Political Response to Egyptian Islamic Revival Movement in Turkey: Sheikh al-Islam versus Muhammed Abduh

GÖKKIR N.

BRISMES- Popular Movement in the Middle East and Islamic World, Dublin, Ireland, 6 - 08 June 2013, pp.1

2013

2013

Kuranda Medine Yahudilerinin Kimliği

GÖKKIR N.

10. Tefsir Akademisyenleri buluşması Kuran Nuzulünün Medine Dönemi, Kahramanmaraş, Turkey, 17 - 19 May 2013, vol.1, no.20, pp.197-217

2012

2012

Yetim Kavramı Bağlamında Mekki ayetlerde Toplumun Zayıf Unsurlarına Yönelik Koruyucu Dil Başlıklı Tebliğin Müzakeresi

GÖKKIR N.

Kur'an Nuzulünün Mekke Dönemi Sempozyumu, Çorum, Turkey, 29 June - 01 July 2012, vol.1, no.1, pp.461-464

2012

2012

Çağdaş Tefsir tipolojilerinde Okuyucu Bağlamı

GÖKKIR N.

Dini ve felsefi metinler yirmibirinci yüzyılda yeniden okuma, anlama ve algılama, İstanbul, Turkey, 1 - 04 January 2012, vol.2, pp.613-622

2011

2011

Mekke Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısını Kuran Lafızlarında Okuma Veya Lafızları Anlamada Sosyo-Kültürel Bağlam

GÖKKIR N.

8. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması Sempozyum Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 January 2011, pp.385-408

2010

2010

Re-Contextualisation of Muslim Community (Ummah) in Past and Present

GÖKKIR N.

WOCMES Barcelona 2010 World Congress for Middle Eastern Studies, Spain, 1 - 04 July 2010, pp.85

2008

2008

THE LEGACY OF TOSHIHIKO IZUTSU IN TURKEY: APPLICATION OF SEMANTICS IN CONTEMPORARY QUR'ANIC STUDIES

Gokkir N.

International Conference on Contemporary Scholarship on Islam: Japanese Contribution to Islamic Studies - The Legacy of Toshihiko Izutsu, Kuala-Lumpur, Malaysia, 5 - 07 August 2008, pp.293-306 identifier

2009

2009

Political Language of Islam: Redefining of "Society" in Islamic History

GÖKKIR N.

Change and Stability. State, Religion and Politics in the Modern Middle East and North Africa, Poland, 1 - 04 January 2009

2008

2008

The Legacy of Toshihiko Izutsu in Turkey: Application of Semantics in Contemporary Turkey

GÖKKIR N.

International Conference on Contemporary Scholarship on Islam Japanese Contribution to Islamic Studies: The Legacy of Toshihiko Izutsu, Malaysia, 1 - 04 August 2008

2006

2006

Reconstruction of Traditional Islamic Hermeneutics For the Needs of Contemporary Society: A Revivalist Attitude Toward Maqasid in the Case of Yasar Nuri Ozturk

GÖKKIR N.

Islamic Jurisprudence and The Challenges of The 23st Century : Maqasid al-Sharia’h and Its Realization in Contemporary Societie, Malaysia, 1 - 04 August 2006

2003

2003

The Accommodation of the Western Literary Criticism in the Qur’anic Text in Turkish Scholarship

GÖKKIR N.

Interpretative Approaches in a Multi-vocal World, United Kingdom, 1 - 04 June 2003

Books & Book Chapters

2021

2021

Kur'an Araştırmaları ve Oryantalizm

Gökkır N. (Member Of Editors Board)

M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2021

2021

2021

Batıda Kur’an Tarihi Araştırmaları: Tematik Alanlar, Paradigmalar ve Yöntemler

Gökkır N.

in: Kur'an Araştırmaları ve Oryantalizm, Necmettin Gökkır,Bilal Gökkır,Muhammed Abay, Editor, İFAV, İstanbul, pp.15-30, 2021

2021

2021

Hayat Rehberi Kur'an

Gökkır N. (Editor)

in: Hayat Rehberi Kur'an, Mehmet Paçacı,Ali Akpınar,Bilal Gökkır,Fatma Asiye Şenat,Harun Öğmüş,İbrahim hilmi Karslı,İsmail Çalışkan,Muammer Erbaş,Necdet Çağıl,Necmettin Gökkır,Ömer Çelik,Ömer Kara,Zekeriya Pak,Esra Gözeler, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.1, 2021

2021

2021

Münafıklar

Gökkır N.

in: Hayat Rehberi Kur'an, ehmet Paçacı,Ali Akpınar,Bilal Gökkır,Fatma Asiye Şenat,Harun Öğmüş,İbrahim Hilmi Karslı,İsmail Çalışkan,Muammer Erbaş,Necdet Çağıl,Necmettin Gökkır,Ömer Çelik,Ömer Kara,Zekeriya Pak,Esra Gözeler, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.211-234, 2021

2021

2021

Yahudiler

Gökkır N.

in: Hayat Rehberi Kur'an, Mehmet Paçacı,Ali Akpınar,Bilal Gökkır,Fatma Asiye Şenat,Harun Öğmüş,İbrahim hilmi Karslı,İsmail Çalışkan,Muammer Erbaş,Necdet Çağıl,Necmettin Gökkır,Ömer Çelik,Ömer Kara,Zekeriya Pak,Esra Gözeler, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.235-264, 2021

2021

2021

Melek

Gökkır N., Gökkır B., Çalışkan İ., Paçacı M.

in: Hayat Rehberi Kur'an, Mehmet Paçacı,Ali Akpınar,Bilal Gökkır,Fatma Asiye Şenat,Harun Öğmüş,İbrahim hilmi Karslı,İsmail Çalışkan,Muammer Erbaş,Necdet Çağıl,Necmettin Gökkır,Ömer Çelik,Ömer Kara,Zekeriya Pak,Esra Gözeler, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.271-294, 2021

2021

2021

GÖZÜBÜYÜKZÂDE İBRÂHİM EFENDİ (1747 - 1838)

Gökkır N.

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Akif Fidan, Editor, OTTO, Ankara, pp.21-23, 2021

2021

2021

SIRRÎ GIRIDÎ, (Ö. 1313/ 1895)

Gökkır N.

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Akif Fidan, Editor, OTTO, Ankara, pp.23-26, 2021

2021

2021

ABDULLAH EYYÛBÎ (1763 - 1836)

Gökkır N.

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Akif Fidan, Editor, OTTO, Ankara, pp.19-21, 2021

2021

2021

ABDULLAH EYYÛBÎ (1763 - 1836)

Gökkır N.

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Akif Fidan, Editor, OTTO, Ankara, pp.17-19, 2021

2021

2021

AHMED RÜŞDİ PAŞA EL-KEDOSÎ (GEDİZLİ) (1833 - 1897)

Gökkır N.

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Akif Fidan, Editor, OTTO, Ankara, pp.27-29, 2021

2020

2020

Çağdaş Sorunlar ve Çağdaş Tefsir Ürünleri

Gökkır N.

in: Tefsir ve Toplumsal Sorunlar, Ali Karataş, Editor, İlahiyat, İstanbul, pp.115-130, 2020

2020

2020

Çağdaş Tefsirin Konu sorunu

Gökkır N.

in: Tefsir ve Toplumsal Sorunlar, Ali Karataş, Editor, İlahiyat, İstanbul, pp.331-357, 2020

2020

2020

Veysel Güllüce’nin Destekleyenler ve Karşı olanlar Açısından Bilimsel Tefsir adlı Tebliğin Müzakeresi

Gökkır N.

in: Kur'n ve Pozitif bilimler, Muhammed Turan Çalışkan, Editor, Kuramer, İstanbul, pp.157-162, 2020

2018

2018

Osmanlı'da Tefsir Dersi Gelenekleri: Saray- Tekke-Medrese

GÖKKIR N., GÖKKIR B., Abay M., Kara Ö.

İlim Yayma Vakfı Kur'an Ve Tefsir Akademisi, İstanbul, 2018

2018

2018

Mushaf-Printings During the Colonial Time: Gaining Power and Authority over the Muslim World

GÖKKIR N.

in: Book Studies and Islamic Studies in Conversation, Dominguez, M., Editor, Kodex-Jahrbuch Der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, Harrassowitz Verlag · Wiesbaden, pp.71-82, 2018

2018

2018

Tanzimat Dönemi Matbuat Politikalarının Tefsir Eğitimine Yansımaları

GÖKKIR N.

in: Osmanlıda Tefsir Ders Gelenekleri, Kara, Ö., Gökkır, B., Gökkır, N., Abay, M., Editor, İlim Yayma Vakfı Kur'an Ve Tefsir Akademisi, İstanbul, pp.407-456, 2018

2016

2016

İslam Araştırmaları ve Oryantalizm

GÖKKIR B., GÖKKIR N.

Marmara M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları Fakültesi Vakfı, İstanbul, 2016

2015

2015

Tanzimattan Günümüze Din-Devlet İlişkileri ve Siyaset Bağlamında Mushaf Basımı

GÖKKIR N.

İfav-İlahiyat M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2015

2015

2015

Rahman Fazlur (1919-88)

GÖKKIR N.

in: The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, Leaman, O., Editor, Bloomsbury, New York, pp.397-400, 2015

2014

2014

Kuran Dilinin Sosyo Kültürel Bağlamı

GÖKKIR N.

İfav- İlahiyat M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2014

2013

2013

Modern Türkiyede Kurana Yaklaşımlar

GÖKKIR N.

in: Tefsire Akademik Yaklaşımlar, Koç, M. A., Albayrak. İ., Editor, Otto, Ankara, pp.187-222, 2013

2011

2011

Osmanlı Arşivlerinde Kur'an ve Tefsir Konulu Belgeler

YILMAZ N., GÖKKIR N.

in: Osmanlı Toplumunda Kur'an kültürü ve Tefsir Çalışmaları, Gökkır B- Gökkır N- Abay M- Kara Ö- Yılmaz N, Editor, İlim Yayma Vakfı, İstanbul, pp.31-42, 2011

2010

2010

Kur’an Dilinde Ehl-i Kitab Kültürünün İzleri: Sosyo-Linguistik Bir Yaklaşım

GÖKKIR N.

in: Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar, Bilal Gökkır, Necdet Yılmaz, Ömer Kara, Muhammed Abay, Necmettin Gökkır, Mustafa Karagöz, Editor, Kur'an Ve Tefsir Akademisi, Ankara, pp.93-121, 2010

2009

2009

Din ve Dünya Barışı

GÖKKIR N., ALPYAĞIL R.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul, 2009

2009

2009

Tefsir Usulünde "Lafız-Mana" İlişkisinin Tespiti Ve Bağlam Bilgisinin Önemi

GÖKKIR N.

in: Tarih ve Günümüzde Kuran İlimleri ve Tefsir Usulü, Bilal Gökkır, Necdet Y., Ömer K., Muhammed A.y, Necmettin G., Editor, Kur'an Ve Tefsir Akademisi, Ankara, pp.333-344, 2009

Episodes in the Encyclopedia

2020

2020

ABDULLAH EYYÛBÎ (1763 - 1836)

Gökkır N.

Otto, pp.19-21, 2020

2020

2020

SENÂULLAH DEHLEVI (1730 - 1810)

Gökkır N.

Otto, pp.17-19, 2020

2020

2020

SIRRÎ GIRIDÎ, (Ö. 1313/ 1895)

Gökkır N.

Otto, pp.23-26, 2020

2006

2006

The Qur''an: an Encyclopaedia

GÖKKIR N.

Routledge, London/New York , pp.229, 2006

2006

2006

The Qur’an: an Encyclopaedia

GÖKKIR N.

Routledge, London/New York , pp.519, 2006

Supported Projects

2022 - 2025

2022 - 2025

The Impact Analysis of Maghrib and Andalusian Orthography Tradition on the 1924 Cairo Amiriyya Mushaf Edition

Project Supported by Higher Education Institutions

Gökkır N. (Executive)

2015 - 2021

2015 - 2021

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Konulu Tefsir Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

Gökkır N. (Executive)

2018 - 2020

2018 - 2020

Tarihte Müslümanlar

Culture and Tourism Ministry

Gökkır N., Aycan İ.(Executive), ADIGÜZEL C. E.

2018 - 2019

2018 - 2019

Osmanlı'da Tefsir Matbuat Politikaları

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKKIR N. (Executive)

2016 - 2016

2016 - 2016

Mushaf-Printings during Colonial Time: To Gain Power and Authority over Muslim World

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKKIR N. (Executive)

2014 - 2014

2014 - 2014

Mushaf-Printing in the Context of Ottoman-Europe Relations

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKKIR N. (Executive)

2013 - 2014

2013 - 2014

FROM BROTHER TO OTHER: Re-contextualization of Ummah within the Dynamic Socio-political Structure of Islam

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKKIR N. (Executive)

2012 - 2014

2012 - 2014

Diaspora Hermeneutiği: Avrupa?da Müslüman Azınlığın Kur'an Anlayışı ve Yorumu

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKKIR N. (Executive)

2013 - 2013

2013 - 2013

QUR'ANIC STUDIES BETWEEN LITERATURE AND OTTOMAN BUREAUCRACY IN TANZIMAT ERA

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKKIR N. (Executive)

2013 - 2013

2013 - 2013

"A Teo-political Response to Egyptian Islamic Revival Movement in Turkey: Sheikh al-Islam versus Muhammed Abduh"

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKKIR N. (Executive)

2010 - 2013

2010 - 2013

Osmanlı'da Sansürlenen Tefsir Eserleri

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKKIR N. (Executive)

2010 - 2010

2010 - 2010

Re-Contextualisation of Muslim community (Ummah) in Past and Present

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKKIR N. (Executive)

2009 - 2009

2009 - 2009

POLITICAL LANGUAGE OF ISLAM: REDEFINING OF SOCIETY IN ISLAMIC CIVILIZATION

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKKIR N. (Executive)

2008 - 2008

2008 - 2008

The Legacy of Toshihiko Izutsu in Turkey: Application of Semantics in Contemporary Qur'anic Studies

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKKIR N. (Executive)

2008 - 2008

2008 - 2008

Ethics in Globalisation

EU Supported Other Project

GÖKKIR N.

Activities in Scientific Journals

2014 - Continues

2014 - Continues

RaT: Journal of Religion and Transformation in Contemporary European Society

Publication Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Advisory Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Usul İlmi Araştırmalar Dergisi

Publication Committee Member

2011 - Continues

2011 - Continues

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Advisory Committee Member

2019 - 2020

2019 - 2020

Usul İslam Araştırmaları

First Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2013 - Continues

2013 - Continues

SESAMO

Member

Scientific Refereeing

March 2013

March 2013

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2012

December 2012

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2012

November 2012

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

National Scientific Refreed Journal

July 2012

July 2012

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2012

May 2012

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2012

March 2012

Usul ilmi araştırmalar dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2012

March 2012

Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2011

October 2011

Gümüşhane Üniveristesi ilahiyat fakültesi dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2011

August 2011

İnsan ve Toplum Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2010

September 2010

Journal of Medical Ethics

SCI Journal

July 2010

July 2010

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

Şubat 2020

Şubat 2020

Batı Oryantalizminin Mushaf Tarihi Araştırmaları: Paradigma ve Yöntemler

Workshop Organization

Gökkır N.
İstanbul, Turkey

Mobility Activity

2023 - 2023

2023 - 2023

Other Exchange Programme

Scientific Research

Université Ez-Zitouna, Tunisia

2022 - 2022

2022 - 2022

Other

Scientific Research

Ezher University, Egypt

Awards

May 2014

May 2014

Onur Ödülü

İstanbul ÜniversitesiCongress and Symposium Activities

15 October 2022 - 16 October 2022

15 October 2022 - 16 October 2022

İslami İlimlerde Klasik ve Modern Yaklaşımlar

Panelists

İstanbul-Turkey

01 July 2017 - 01 July 2017

01 July 2017 - 01 July 2017

Mushaf Printings during Colonial time To Gain Power and Authority over Muslim World

Attendee

-United Kingdom

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

KURAMER Mucize ve Gayb Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

Horizons of Islamic Theology

Attendee

Frankfurt-Germany

01 December 2013 - 01 December 2013

01 December 2013 - 01 December 2013

Tarihten Günümüze Mushaf-ı Şerif

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2013 - 01 September 2013

01 September 2013 - 01 September 2013

SESAMO XI Convegno della Societa per gli Studi sul Medio Oriente

Attendee

Pavia-Italy

01 September 2013 - 01 September 2013

01 September 2013 - 01 September 2013

DOT2013 32. Deutschen Oriententag

Attendee

Münster-Germany

01 June 2013 - 01 June 2013

01 June 2013 - 01 June 2013

BRISMES- Popular Movement in the Middle East and Islamic World

Attendee

Dublin-Ireland

01 June 2013 - 01 June 2013

01 June 2013 - 01 June 2013

Workshopdes Graduiertenkollegs Islamische Theologie su «Genese und Exegese des Korans»

Attendee

Frankfurt-Germany

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

Kur’an Nuzulünün Medine Dönemi Sempozyumu

Attendee

Kahramanmaraş-Turkey

01 July 2010 - 01 July 2010

01 July 2010 - 01 July 2010

WOCMES Barcelona 2010 World Congress for Middle Eastern Studies

Attendee

Barcelona-Spain

01 May 2009 - 01 May 2009

01 May 2009 - 01 May 2009

Change and Stability. State, Religion and Politics in the Modern Middle East and North

Attendee

Cracow-Poland

01 August 2008 - 01 August 2008

01 August 2008 - 01 August 2008

International Conference on Contemporary Scholarship on Islam Japanese Contribution to Islamic Studies: The Legacy of Toshihiko Izutsu

Attendee

Kuala Lumpur-Malaysia

01 July 2006 - 01 July 2006

01 July 2006 - 01 July 2006

Brismes

Attendee

Birmingham-United Kingdom

01 June 2006 - 01 June 2006

01 June 2006 - 01 June 2006

Islamic Jurisprudence and The Challenges of The 23st Century : Maqasid al-Sharia’h and Its Realization in Contemporary Societies

Attendee

Kuala Lumpur-Malaysia

01 September 2005 - 01 September 2005

01 September 2005 - 01 September 2005

Brismes

Attendee

Durham-United Kingdom

01 July 2004 - 01 July 2004

01 July 2004 - 01 July 2004

Brismes

Attendee

London-United Kingdom

01 June 2003 - 01 June 2003

01 June 2003 - 01 June 2003

Intersections: Interpretative Approaches in a Multi-vocal World,

Attendee

Manchester-United Kingdom

Invited Talks

January 2023

January 2023

Tefsir Süreci: Yönelimler Metotolar

Seminar

Mahya ve IIIT-Turkey

December 2022

December 2022

Güncel Tefsir

Seminar

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-Turkey

December 2022

December 2022

Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar

Seminar

-Germany

March 2020

March 2020

Din-Devlet İlişkileri ve Siyaset Bağlamında Kur’an-ı Kerimlerin Basımı”

Conference

Sakarya Üniversitesi-Turkey

Scholarships

2010 - Continues

2010 - Continues

Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TUBITAK

2001 - Continues

2001 - Continues

ORS

Official Institutions of Foreign Countries

2000 - Continues

2000 - Continues

Yurt Dışı Doktora Eğitimi

YOK

Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

July-2020

July 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

June-2020

June 2020

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

June-2020

June 2020

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

April-2013

April 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yardımcı Doçent Atama Jürisi - İstanbul Sabahatin Zaim Üniversitesi

January-2013

January 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yardımcı Doçent Atama Jürisi - İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

December-2012

December 2012

Doctorate

Doktora Tez Jürisi - Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

October-2012

October 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yardımcı doçent Atama jürisi - Gümüşhane Üniversitesi

June-2012

June 2012

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Scientific Research / Working Group Memberships

2008 - Continues

2008 - Continues

Kur'an ve Tefsir Akademisi

İlim Yayma Vakfı, Turkey