Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

SECOND HOME OWNERS PERCEPTIONS TOWARDS ENVIRONMENTAL EFFECTS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, no.2, pp.585-592, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

SOCIOCULTURAL IMPACTS OF TOURISM DEVELOPMENT ON HERITAGE SITES

ROUTLEDGE HANDBOOK OF TOURISM IMPACTS: THEORETICAL AND APPLIED PERSPECTIVES, pp.252-264, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

A bibliometric analysis of Length of Stay studies in tourism (Accepted)

European Journal of Tourism Research, vol.31, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

The Relationship Between The New Ecological Paradigm, Participation in Recreation Activities and Demographic Variables: Evidence From Istanbul

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (Saffron Journal of Culture and Tourism Research), vol.4, no.1, pp.73-94, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF SLOW TOURISM

ADVANCES IN HOSPITALITY AND TOURISM RESEARCH-AHTR, vol.9, no.1, pp.157-178, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Boş Zaman Kısıtları Ve Yaşam Doyumu İlişkisi

Journal of Recreation and Tourism Research /JRTR, vol.7, no.3, pp.375-391, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yoga as a Spiritual Awakening Instrument in Tourism

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.152-163, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Recreation Experience on Psychological Well-Being: A Research on Generation Y

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi (Journal of Sport Sciences Researches), vol.4, no.2, pp.124-139, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

OTEL ISLETMELERINDE ÇALISANLARIN IS TATMINI ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAGLILIKLARI ÜZERINDEKI ETKISI

International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries, vol.3, pp.146-164, 2019 (Other Refereed National Journals)

BUTİK OTELLERDE OTANTİK UNSURLARIN VE HİZMET UZANTILARININ MİSAFİR MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.3, pp.2331-2344, 2018 (International Refereed University Journal)

OTEL İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ ÖĞRENEN ÖRGÜT ALGILARI: İSTANBUL’DA DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.18, no.2, pp.79-104, 2018 (International Refereed University Journal)

GREEN INNOVATION PRACTICES IN HOTEL ENTERPRISES

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.1, no.0, pp.58-73, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Evaluation of Turkey’s Renewable Energy Resources and Thermal Tourism Development

Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.39-45, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Impact of direct flights on tourist volume: Case of Turkish Airlines

Journal of Tourismology, vol.2, pp.36-50, 2017 (International Refereed University Journal)

YAŞAM MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE KAPSAMLI BIR MODEL ÖNERİSİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.27, pp.217-235, 2017 (International Refereed University Journal)

MÜZE ZİYARETÇİLERİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ALANYAZIN TARAMASI

Journal of Recreation and Tourism Research, vol.4, no.4, pp.308-320, 2017 (International Refereed University Journal)

İstanbul’daki 1. Sınıf Restoranlarda Gelir Yönetimi Uygulamaları

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, vol.4, no.4, pp.20-38, 2016 (International Refereed University Journal)

Woman Labour Force in Tourism Industry in Turkey: Opportunities and Barriers.

Eurasian Academy of SciencesSocial Sciences, vol.1, pp.379-395, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Understanding The Motivational Factors Of Dining Out: A Study At Fatih Kadinlar Bazaar In Istanbul

Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, vol.11, no.1, pp.19-38, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antalya Bölgesinde Hizmet Veren Konaklama İşletmeleri Web Sayfalarının Rekreasyon Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, vol.7, no.23, pp.115-127, 2016 (International Refereed University Journal)

Türkiye’de Organik Eko-turizm Çiftlikleri Üzerine Bir Araştırma

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.6, pp.14-29, 2016 (National Refreed University Journal)

Litvanya Karay Türklerinin Etnik Turizm Potansiyelinin İncelenmesi

Turizm Araştırma Dergisi TURAR, vol.1, no.5, pp.1-27, 2016 (International Refereed University Journal)

İnanç Turizmi Kapsamında Hacı Bektaş Veli Dergahına Yönelik Bir Araştırma

TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ, no.80, pp.183-217, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Travel Motivations and Satisfaction Levels of Excursionists Visiting: A Case Study of Haji Bektash Veli Museum

Journal of Tourismology, vol.1, no.1, pp.16-30, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde İş Kazaları Riskleri ve Nedenlerine Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, vol.3, no.2, pp.234-260, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN REKREASYONELETKİNLİKLERE KATILIMLARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİNBELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Journal of Recreation and Tourism Research, vol.2, no.4, pp.37-45, 2015 (International Refereed University Journal)

kamu çalışanlarının örgütsel sinizm düzeyleri ve işten ayrılma niyeti ilişkisi

Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.6, no.12, pp.117-136, 2015 (International Refereed University Journal)

The Relation between Demographic Factors and the Turnover Intention in Pre-opening Hotel Businesses

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.207, pp.377-384, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

BOŞ ZAMAN PARADİGMASININ MASLOW'UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMIYLA İLİŞKİSİ VE TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDEKİ GELİŞİMİ

Journal of Recreation and Tourism Research, vol.2, no.3, pp.28-36, 2015 (International Refereed University Journal)

Örgütsel Bağlılık ve Rekreasyonel İmkanlar Arasındaki İlişki: Antalya'da Konaklama İşletmelerinde Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.8, no.38, pp.789-805, 2015 (International Refereed University Journal)

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND THE ENVIRONMENT AL MANAGEMENT PERCEP TION OF EMPLOYEES: A RESEARCH ON GREEN STAR HOTELS

Research Journal of Business and Management – (RJBM), vol.2, no.2, pp.169-184, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

OTEL İŞLETMELERİNDE İŞGÖREN DEVİR HIZINA ETKİ EDEN RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.6, no.12, pp.87-107, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Hemşirelik Mesleğine Yaklaşım ile Toplumsal Statü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, no.7, pp.115-142, 2014 (Other Refereed National Journals)

Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), vol.15, pp.17-44, 2008 (National Refreed University Journal)

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Etik Algılamaları Üzerine Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2008-1, pp.1-13, 2008 (National Refreed University Journal)

Seyahat Acentalarında İşgören Bulma ve İşgören Seçme Yöntemlerine Yönelik Bir Araştırma

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.275-293, 2007 (National Refreed University Journal)

Employee Motivation in Organisations Using Outsoursing: An Investigation in 5-Star Hotels in Istanbul

Öneri, Journal of Marmara University Institute of Social Sciences,, vol.28, no.7, pp.59-72, 2007 (National Refreed University Journal)

THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICS AND QUALITY: CONFLICTS AND COMMON GROUNDS

SERBIAN JOURNAL OF MANAGEMENT, vol.2, no.2, pp.127-145, 2007 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Yerel Halkın Turizmin Etkilerini Algılamalarına ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma

Sakarya Üniversitesi SBE Akademik İncelemeler Dergisi, vol.1, no.2, pp.77-109, 2006 (National Refreed University Journal)

Seyahat Acentalarında İnternetin Rolü ve Önemi Üzerine Bir Araştırma

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.12, pp.128-148, 2006 (National Refreed University Journal)

Akçakoca’yı Ziyaret Eden Turistlerin Müşteri Tatminini Ölçmeye Yönelik Bir Alan Çalışması

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.13, pp.74-99, 2006 (National Refreed University Journal)

Otel Yöneticilerinin Etik Politika ve Yöntemlere Yaklaşımları Üzerine Ampirik Bir Araştırma

ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.22-34, 2006 (National Refreed University Journal)

Otel Büyüklüğünün Önbüro Bölümü Organizasyon Yapısına Etkileri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.7, pp.7-20, 2003 (National Refreed University Journal)

Otel İşletmelerinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Bir Araştırma

Türk Standartları Enstitüsü, Ekonomik ve Teknik Dergi, Standard,, vol.497, pp.34-38, 2003 (National Refreed University Journal)

Uluslararası İşletmeleri Etkileyen Çevresel Faktörler ve Teknoloji Transferi

ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.3, pp.171-183, 2000 (National Refreed University Journal)

1999 Yılında Seyahat Acentelerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Araştırma

TUGEV Turizmden Seçme Makaleler, vol.34, pp.33-46, 2000 (National Refreed University Journal)

Uluslararası Otel İşletmeciliği ve Organizasyon Yapılarına Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma

Turizm Akademik, Gazi Üniversitesi Vakfı, vol.1, pp.1-11, 2000 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Faaliyette Bulunan Uluslar arası Otel İşletmelerinde Teknoloji Transferi Değerlendirmesi

TUGEV Turizmden Seçme Makaleler, vol.31, pp.16-36, 1999 (National Refreed University Journal)

Turizm Yatırımcıları İçin Bir Alternatif: Golf Turizmi

TUGEV Turizmden Seçme Makaleler,, vol.28, pp.33-53, 1997 (National Refreed University Journal)

Golf Turizmi

Turizm ve Teknik, vol.2006-1, pp.30-31, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE ROLE OF CULTURAL HERITAGE TOURISM IN REGIONALDEVELOPMENT: SAMPLE OF EUPHRATES ROUTE (MALATYAELAZIGBINGOL- TUNCELI)

5th International Regional Development Conference (IRDC’2019),, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1085-1113

Economic Evaluation of Tourist Movement between Turkey and the Balkan Countries

8th International Balkan Annual Conference, Zagreb, Croatia, 26 - 28 September 2018, vol.1, pp.7

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN TURKISH HOTEL BUSINESS

4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL SCIENCE (SOBY), Talin, Estonia, 6 - 07 July 2018, pp.68

Türkiye Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetim Sistemleri

IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu (SOBY), Talin, Estonia, 6 - 07 July 2018, no.5, pp.68

Bölgesel Kalkınma Kapsamında Tunceli Ilinin Termal Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 20 - 27 April 2018, pp.1-10

The Perceptions of Holiday-Makers in Summer Houses Towards Sustainable Environment

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), Roma, Italy, 4 - 07 October 2017, vol.1, pp.321

COMPONENTS OF PACKAGE TOUR QUALITY

7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management conference, Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 10 - 15 July 2017

THE PERCEPTION AND ATTITUDES OF THE LOCAL PEOPLE TOWARDS RESTORATION WORKS AND TOURISM DEVELOPMENT APPLIED IN HISTORICAL AREAS OF ISTANBUL

2 nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.56

The relationship between work alienation and demographic factors: a research at five different 5-star hotels in Istanbul

6th. World Congress on Psychology and Behavioral Sciences (WCPBS 2016), Barselona, Spain, 7 - 09 October 2016, pp.45-50

Sakin Şehir Vize’ye Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Bir Bakış

ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Muş, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.423-455

UNESCO Dünya Miras Listesinde Yer Alan Doğu Anadolu Bölgesi Varlıklarına Yönelik SWOT Analizi

ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Muş, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.405-418

Creative Aspects of Package Tour Experiences in Destinations

Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development, Östersund, Sweden, 11 - 14 September 2016, pp.165-167

The Package Tour Experıences

6th Advances In Hospıtalıty & Tourısm Marketıng & Management Conference, Guangzhou, China, 14 - 17 July 2016, pp.93-96

KENTLEŞME OLGUSU İÇİNDE İSTANBUL'DAKİ REKREASYON ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, pp.100-110

Dark Turizm ve Etik İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

3rd International Congress of Tourism & Management Researches,, Antalya, Turkey, 19 May 2016 - 21 January 2017, pp.1859-1878

TÜRKİYE’DE ÇEVRESEL ETİK KAPSAMINDA TURİZM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.101

The Use Of Social Responsibility And Ethics On Hotels’ Websites: A study at 5 Star Hotels in Istanbul

3rd Belgrade International Tourism Conference: Tourism Education in the 21st Century: Policies, Practices, Internationalization, Belgrade, Serbia And Montenegro, 18 - 19 March 2016, pp.420-432

The Impact of Turkish Renewable Energy Resourges on Sustainable Thermal Tourism Development

II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium (KABEP – 2015), St. Petersburg, Russia, 9 - 13 November 2015, pp.1278-1288

A Research upon the Sustainable Nature-Based Tourism:Case of Western Black Sea Region of Turkey

İnternational Tourism and Hospitality Management Conferance, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 30 September - 04 October 2015, pp.145-159

The Relation between Demographic Factors and the Turnover Intention in Pre-Opening Hotel Businesses

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Austria, 23 - 25 July 2015, vol.207, pp.377-384 identifier

Components of experiential value: Case of hospitality industry

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.1040-1049 identifier

İSTANBUL'UN İNANÇ TURİZMİ POTANSİYELİ

INTERNATIONAL CONFERANCE ON RELIGIOUS TOURİSM AND TOLERANCE, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.1-26

Congress Tourism in Turkey: SWOT Analysis and Related Strategies

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Kazakhstan, 1 - 04 October 2012, pp.224-236

Turizm Öğrencilerinin Kontrol Odağı Yönelimlerinin İş Tatminine Etkisi

10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Ukraine, 1 - 04 August 2012, pp.897-916

”How to Manage Yacht Tourism in Turkey: Swot Analysis And Related Strategies”, , 1003-1013

VII. International Strategic Management Conference, France, 1 - 04 July 2011, pp.10003-10013

Analysing the Impacts of Tourism upon the Turkey’s Economy by Using the Input-Output Analysis

International Conference on Euroasian Economies, Kyrgyzstan, 1 - 04 June 2011, pp.390-396

Strategies For Tourism Industry Under The Global Economic Crisis: A SWOT Analysis For Turkish Tourism

International Conference on Euroasian Economies, Kyrgyzstan, 1 - 04 June 2011, pp.382-389

Menü Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: 3p Analiz Yöntemi

III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.277-280

How to manage yacht tourism in Turkey: A swot analysis and related strategies

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 identifier identifier

Merger and Chaos (The Example of Yapıkredi and Koçbank)

III. International Strategic Management Conference, Turkey, 1 - 04 July 2007, pp.876-886

Koç and Sabancı: Competition or Coorparation

II. International Strategic Management Conference,, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.669-676

E-Ticaretin Turizm İşletmeleri Açısından Güçlü ve Zayıf Yönleri: Seyahat Acentalarında Bir Araştırma

5th Knowledge Economy and Management Congress, Turkey, 1 - 04 November 2006, vol.II, pp.812-822

A Sample Case Study About The Dimensions of Human Resources Satrategic Management: Çırağan Palace Hotel Kempinski İstanbul

Turk - Kazakh nternational Tourism Conference - New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management in The Future,, Turkey, 1 - 04 May 2006, vol.II, pp.1251-1259

A Strategic Value Social Accountabality Federal Mogul – Turkey Example.

II. International Conference on Business Management and Economics, Turkey, 1 - 04 May 2006, pp.1-8

Önbüro Bölümü Elemanlarında Aranan Nitelikler Üzerine Bir Araştırma

Yeni Bin Yılda Turizm ve Türkiye Semineri, Karabük, Turkey, 1 - 04 April 2001, pp.153-160

ş Etüdü Uygulamalarının Konaklama İşletmelerinin Verimliliğine Etkileri Konusunda Pamukkale’de Yapılan Bir Örnek Çalışma

İDenizli’de Sanayileşme ve Kentleşme Sempozyumu, 147-154, Denizli, Turkey, 1 - 04 October 1999, pp.147-154

Books & Book Chapters

Understanding Online Heritage Destination Image through User Generated Contents (Accepted)

in: Handbook on Tourism and Social Media , Doğan Gursoy,Rahul Pratap Singh, Editor, Edward Elgar , Birmingham, 2022

Understanding Online Heritage Destination Image through User Generated Contents (ın press)

in: Handbook on Tourism and Social Media, Doğan Gürsoy,Rahul Pratap Singh Kaurav, Editor, Edward Elgar , London, 2021

TOURISM MARKETING : PLACE

in: TOURISM MARKETING IN THE LIGHT OF CHANGING MARKET DYNAMICS, ŞEHNAZ DEMİRKOL, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.175-202, 2020

Sociocultural impacts of tourism development on heritage sites

in: The Routledge Handbook of Tourism Impacts Theoretical and Applied Perspectives, Doğan Gürsoy; Robin Nunkoo, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.252-264, 2019

Türkiye Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetim Sistemleri

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler - V, .e, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.879-898, 2018

LİDERLİK DAVRANIŞI İLE ÖRGÜTSEL SESLİLİK VE ÇALIŞAN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar, "ERYILMAZ B." "Özlü K." "Keskin Y.B."YÜCETÜRK C.", Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.259-278, 2018

The Relationship Between Leadership Behavior, Organizational Commitment and Intention to Leave: A Research Upon 5 Star Hotels in Istanbul

in: NEW TRENDS ıN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2, Zafer Gölen-İbrahim Serbestoğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.669-694, 2017

The Perception And Attitudes Of The Local People Towards Restoration Works And Tourism Development Applied In Historical Areas Of Istanbul

in: NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2, Gölen Z., Serbestoğlu İ., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.641-650, 2017

The Relationships Between Social Support by the Colleagues, Work-Holiday Interference, Recovery Experience and Holiday Satisfaction

in: Developments in Social Sciences, Recep EFE Rositsa PENKOVA Jan A. WENDT Kuat T. SAPAROV Jaras G. BERDENOV, Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, pp.595-612, 2017

Türkiye'de çevresel etik ve çevre sorunları

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan.H, Özer S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.821-832, 2016

Türkiye'de Çevresel Etik ve Çevre Hukuku Kapsamında Turizm Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, BABACAN,H.,ÖZER S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.821-832, 2016

Örgüt Kültürü ve Öz-Yeterlilik İlişkisi: Butik Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan, H., Özer S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.803-820, 2016

Kültürlerarası İletişim Aracı Olarak Turizm

in: Uluslararası İlişkilere Disiplinlerarası Bir Yaklaşım:Uluslararası İletişim Perspektifi, Burcu Sunar Cankurtaran, Editor, Röle Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.190-218, 2016

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

in: Turizm İşletmeciliği Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.205-250, 2015

Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk ve Etik

in: Turizm işletmeciliği: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Orhan Akova, İsmail Kızılırmak, Haluk Tanrıverdi, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.301-332, 2015

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

in: Turizm İşletmeciliği Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.205-250, 2015

Örgütlerde Duygusal Emek

in: Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Küçükaltan D, Aydın Tükeltürk Ş.,Gürkan GÇ:, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.33-52, 2015

Çatışma Yönetimi

in: Yönetsel ve Örgütsel Etkinliği Geliştirme Yöntemleri, Özer KO, Hızıroğlu M, Saladamlı A., Editor, Adra Yayıncılık, İstanbul, pp.516-549, 2015

Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk ve Etik

in: Turizm İşletmeciliği: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H, Editor, Detay, Ankara, pp.295-320, 2015

Turizm Sektörü için Toplam Kalite Yönetimi

in: Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, Demirkol . ş ve Halis. M, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.56-94, 2010

Kuruluş Yeri Seçimi

in: Profesyonel Restoran Yönetimi İlkeler, Uygulamalar ve Örnek Olaylar, M. Sarıışık, Ş. Çavuş ve K. Karamustafa, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.37-62, 2010

Turizm İşletmelerinin Pazarlanmasında Uygunluk (Convenience)

in: Turizm İşletmelerinin Pazarlanmasında 7P ve 7C,, C. Avcıkurt, Ş. Demirkol ve B. Zengin, , Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.281-313, 2009

Otel Yöneticileri Açısından Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğrencilerinin Sahip Olması Gereken Yetkinliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

in: Pof.Dr. Fermani Maviş Anı Kitabı, N.Kozak, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.187-208, 2009

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Adalet

in: Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, F.Okumuş, U.Avcı, , Editor, Detay Yayıncılık,, Ankara, pp.457-484, 2008

Etik ve Kalite İlişkisi: Teorik ve Pratik Perspektifler

in: Hizmet Kalitesi,, Ş. Gümüşoğlu, İ. Pırnar, P. Akan ve A. Akbaba, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.232-259, 2007