Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sex Differences of Migraine: Results of a Nationwide Home-based Study in Turkey.

Noro psikiyatri arsivi, cilt.57, ss.126-130, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Efficacy of hyaluronic acid spray on swelling, pain, and trismus after surgical extraction of impacted mandibular third molars.

International journal of oral and maxillofacial surgery, cilt.43, ss.1399-403, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Close Look at EEG in Subacute Sclerosing Panencephalitis

JOURNAL OF CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY, cilt.30, ss.348-356, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Body Mass Index and Related Factors of Aged Living in a District of Istanbul, Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF GERONTOLOGY, cilt.6, ss.177-181, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SLEEP DISORDERS DURING OLD AGES AND RELATED FACTORS: THE RESULTS OF THE+65 ACTIVE AGING PROJECT

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.15, ss.390-395, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Challenges in diagnosing SSPE

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.27, ss.2041-2044, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Microbiological Evaluation of Indoor Air of Kindergartens in Fatih District of Istanbul

INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, cilt.20, ss.618-625, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of oxidative stress and antioxidant profile in patients with oral lichen planus

JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE, cilt.40, ss.286-293, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of oxidative stress and antioxidant profile in patients with oral lichen planus.

J Oral Pathol Med. 40: 286-293, 2011., cilt.40, ss.286-293, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Anti-HLA Antibody Profile of Turkish Patients With End-Stage Renal Disease

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.41, ss.3651-3654, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of beta-Glucan on Recurrent Aphthous Stomatitis

JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE, cilt.15, ss.111-112, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

CD46 expression is decreased in subacute sclerosing panencephalitis patients

JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, cilt.203, ss.201, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE SIGNIFICANCE OF FOOD ANALYSIS IN PUBLIC HEALTH

NOBEL MEDICUS, cilt.4, ss.7-14, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Functional outcome of inpatient stroke rehabilitation Yatarak rehabilite edilen ṅmeli hastalarin fonksiyonel sonuçlari

Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.54, ss.17-21, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

FISH detection of chimerism in pediatric hematopoietic stem cell transplantation.

International journal of laboratory hematology, cilt.29, ss.208-14, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Alterations in cell-mediated immune response in subacute sclerosing panencephalitis

JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, cilt.170, ss.179-185, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Smoking addiction among university students in Istanbul

ADDICTION BIOLOGY, cilt.7, ss.397-402, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Epilepsy prevalence in a rural area in Istanbul

SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, cilt.11, ss.397-401, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Epilepsy prevalence in a rural area in Istanbul.

AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY, cilt.153, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Alcohol addiction among the university students in Istanbul.

AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY, cilt.153, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Smoking addiction among the university students in Istanbul.

AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY, cilt.153, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Daily living activities of elderly people in Kucukcekmece region, Istanbul.

AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY, cilt.153, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dependency Levels and Related Factors of Individuals Receiving Home Based Health Care in Turkey

Nursing & Healthcare International Journal, cilt.4, ss.1-7, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki kamu kurumunda çalışanların ilaç kullanım alışkanlıkları

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, cilt.4, ss.363-370, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevresel olarak toksik bir ağır metal olan kurşunun fetus sağlığı üzerindeki etkileri

TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, cilt.13, ss.363-370, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF DEATH IN TURKEY BETWEEN 2009-2016 AND THE IMPORTANCE OF THE DEATH STATEMENT SYSTEM

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.82, ss.149-155, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of Air Quality in the City of Istanbul during the Years 2013 and 2015

Journal of Environmental Science and Engineering B, cilt.6, ss.465-470, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Investigation of Relationship with Health Problems and Environmental Problems in the Silivri District of Istanbul

Journal of Environmental Science and Engineering, cilt.4, ss.641-646, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of Relationship with Health Problems and Environmental Problems in the Silivri District of Istanbul"

Journal of Environmental Science and Engineering, cilt.4, ss.641-646, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Gebelerin Anne Sütü ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Tutumları

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, cilt.24, ss.41-48, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A lecture to explain endocrine disrupting chemicals to the second class students of a medical faculty

Procedia, cilt.174, no.1, ss.959-962, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUATION OF PERIODICAL SCREENING RESULTS OF THE REFECTORY STAFF OF A MEDICAL FACULTY HOSPITAL

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.77, ss.51-54, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

NUTRITION HABITS AND FOOD CONSUMPTION FREQUENCIES OF MEDICAL FACULTY STUDENTS

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.76, no.2, ss.25-30, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

MICROBIOLOGIC EXAMINATION OF AIR, WATER AND FECES OF WORKERS FROM HOSPITAL KITCHENS

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.76, no.4, ss.65-71, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

IMPORTANCE OF WATER AND WATER ANALYSIS IN RELATION WITH ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.72, ss.65-70, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ENVIRONMENTAL FACTORS' EFFECTS ON GENES AND GENETIC ANALYSIS METHODS

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.72, ss.108-111, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

HLA Haplotypes in Turkish Patients with Pemphigus and Their Healthy Relatives

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, cilt.41, ss.86-89, 2007 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

HLA Antıgens in Erosive Oral Lıchen Planus

BALKAN JOURNAL OF STOMATOLOGY, no.10, ss.7-11, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Tıp Fakültesi 4. Sınıf Öğrencilerinin Hepatit B Konusunda Eğitimi

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.68, ss.102-104, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TRAINING OF 4TH YEAR MEDICAL STUDENTS ON HEPATITIS B

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.68, ss.102-104, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Marmara Bölgesi NO2 değerlerinin mortalite üzerine etkisi

3. Uluslararası, 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019, ss.10

Marmara Bölgesi PM10 düzeylerinin kronik bronşit insidansına etkisi

3. Uluslararası, 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019, ss.11

İstanbul'daki iki ilçede aile sağlığı merkezlerindeki sağlık çalışanlarının aşı ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları

3. ULUSLARARASI, 21. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019, ss.1129

Bir tıp fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin testis kanseri ile ilgili bilgi, tutum ve davranıĢları

3. Uluslararası, 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019, ss.1193

Kök hücre bağışçılığı farkındalığının değerlendirilmesi

3. Kök hücre ve hücresel tedaviler kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, ss.1

Organ Bağışçılığı Farkındalığının Değerlendirilmesi

7. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Muğla, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2020, ss.1

Diabetes in Turkey and prevention

8th Annual Meeting of the Diabetes and Cardiovascular Disease EASD Study Group and 1st CVOT Summit in Diabetes, Münih, Almanya, 29 - 31 October 2015, cilt.25, no.6, ss.429-430

Silivri Bölgesinde Yaşayanların İçme ve Kullanma Suyu Tüketim Bilinci

18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 09 October 2015, cilt.1, no.1, ss.486-487

Silivri İlçesinde 18 yaş ve üstü bireylerin beslenme alışkanlıklarının saptanması

18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 09 October 2015, cilt.1, no.1, ss.287-288

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP WITH HEALTH PROBLEMS AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE SILIVRI DISTRICT OF ISTANBUL

ICOEST International Conference on Environmental Science and Technology, Saraybosna, Bosna-Hersek, 9 - 12 September 2015, cilt.1, no.1, ss.1

Education And Knowledge Of Medical Students About Environment

ICOEST International Conference on Environmental Science and Technology, Saraybosna, Bosna-Hersek, 9 - 13 September 2015, cilt.1, no.1, ss.1

A lecture to explain endocrine disrupting chemicals to the second class students of a medical faculty

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.959-962 identifier

Comparison of a novel mouthwash with benzydamine-hydrochloride in the treatment of RAS.

11th Biennial Congress of European Association of Oral Medicine, Atina, Yunanistan, 13 - 15 September 2012, ss.32

Comparison of a hyben x containing agent and triamcinolone acetonide in the treatment of RAS

11th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM), Yunanistan, 1 - 04 September 2012, ss.41

Evaluation of anti-HLA and MICA antibodies after kidney transplantation

22nd European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, Toulouse, Fransa, 2 - 05 Nisan 2008, cilt.71, ss.293 identifier

Relationship of HLA and underlying original renal diseases in Turkish renal transplantation candidates

22nd European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, Toulouse, Fransa, 2 - 05 Nisan 2008, cilt.71, ss.304-305 identifier

Akut Miyeloid Lösemide Kromozom Anormalliklerin Sıklığı Yaşla ve Cinsiyetle Değişir mi?

X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 September 2007, ss.223

Does the frequency of chromosomal aberrations change with age and gender in acute myeloid leukemia?

21st European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, Barcelona, İspanya, 5 - 08 Mayıs 2007, cilt.69, ss.461 identifier

Chimerism analysis in pediatric hematopoietic stem cell transplantation

19th European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2005, cilt.6 identifier

Surveillance study of hot water epilepsy in Istanbul, turkey

26th International Epilepsy Congress, Paris, Fransa, 28 Ağustos - 01 Eylül 2005, cilt.46, ss.287 identifier

Dentists Practising in Istanbul and Their Knowledge and Opinions About Oral Mucosal Lesions

7th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine & 26th Annual Scientific Meeting of the Academy of Oral Pathology and Oral Medicine (AKOPOM), Almanya, ss.51-52

Cytokines and chemokines in subacute sclerosing panencephalitis (SSPE)

7th International Congress of the International-Society-of-Neuroimmunology, Venice, İtalya, 28 Eylül - 02 Ekim 2004, cilt.154, ss.37 identifier

No response against myelin basic protein (MBP), myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) and alpha-B-crystallin in subacute sclerosing panencephalitis (SSPE)

7th International Congress of the International-Society-of-Neuroimmunology, Venice, İtalya, 28 Eylül - 02 Ekim 2004, cilt.154, ss.45 identifier

The Effects of 1.3-1.6 Beta-glukan (Imuneks®) in vitro Proliferation of Lymphocytes in Treatment of Recurrent Aphthous Stomatitis,

7th Biennial Congressof the European Association of Oral Medicine & 26th Annual Scientific Meeting of the, Almanya, 1 - 04 September 2004, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Life Health and Body Mass Index

Body-mass Index and Health, Önal AE, Editör, In Tech Open University Press, London, ss.1-6, 2018 Creative Commons License

Dolaşım Dilimi 1 Ders Notları

Dolaşım Sistemi Hastalıklarının Epidemiyolojisi Önleme ve Kontrol Programları, Alkoç Üİ, Gören T, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.85-93, 2015

Hayatın Evreleri Dilimi Ders Notları

Toplum Sağlığı Açısından Yaşlanma, Gülbin Gökçay, Leyla Tapul, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.145-148, 2015

Bronchitis and Environment

BRONCHITIS, Loeches I,M., Editör, Intech Open Access Publisher, Rijeka, ss.87-95, 2011

The 1999 Marmara Earthquake and Afterwards

Scientific Networking and the Global Health Network Supercourse, Ayşe Emel Önal,Yakut Irmak Özden, Editör, NATO, Kaunas, ss.117-124, 2006

Diğer Yayınlar