Assoc. Prof. Ali Osman BALKANLI


Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration

Department of Economics


Research Areas: Social Sciences and Humanities, International Economics

Web: http://aves.istanbul.edu.tr/aobalkan/
Office: İktisat Ana Bilim Dalı, No: 25 S.B.F., Ana Kampus
Address: aobalkan@yahoo.com

Education Information

1990 - 1996

1990 - 1996

Doctorate

Istanbul University, İktisat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Doktora, Turkey

1987 - 1990

1987 - 1990

Postgraduate

Istanbul University, İktisat Fakültesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Master, Turkey

Dissertations

1996

1996

Doctorate

Sermaye Piyasalarına Devlet Müdahalesi ve Türkiye

Istanbul University, İktisat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

1990

1990

Postgraduate

İhracata Dönük Sanayileşme ve Türkiye Sustainable Development

Istanbul University, İktisat Fakultesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

International Economics

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration

2018 - 2020

2018 - 2020

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Department of Political Sciences and Public Administration

Non Academic Experience

1987 - 1988

1987 - 1988

Uzman

Özel Kuruluş-Banka

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Dünya Ekonomisinde Güncel Tartışmalar

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Ekonomisi

Postgraduate

Postgraduate

Türkiye Ekonomisinde Güncel Konular

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İktisadi İlişkiler

Postgraduate

Postgraduate

Ekonomik İstikrar ve İktisadi Büyüme Politikaları

Undergraduate

Undergraduate

Türk İktisat Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Ululararası İktisadi İlişkiler

Undergraduate

Undergraduate

Ululararası İktisat ve İktisadi Kalkınma

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

1991

1991

Türkiye’de Sanayileşme

BALKANLI A. O.

İktisat Dergisi , vol.1991, no.319, pp.41-47, 1991 (SSCI) Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

1994

1994

Ekonomik Bütünleşmeler ve Küreselleşme

BALKANLI S. Y. S. R. A. O.

Gümrük Dergisi , vol.1994, no.10, pp.3-7, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2024

2024

Technological Changing and Changing Structure of Economics

Balkanlı A. O.

"ECONOMIC SCIENCES AND SUSTAINABLE EDUCATION, Shumen, Bulgaria, 17 - 19 May 2024, vol.1, no.1

2022

2022

DEVELOPMENT OF WORLD ECONOMY IN THE FOCUS OF TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE: ANALYSIS OF PROGRESS, FROM TRANSISTOR TO METAVERSE PHENOMENON

Balkanlı A. O.

Международна научна конференция „ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ И УСТОЙЧИВО ОБРАЗОВАНИЕ“, Shumen, Bulgaria, 8 - 09 April 2022, vol.1, no.1, pp.4-12 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

THE GROWTH DECREASING AND DESTABILIZATION EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE GLOBAL ECONOMYНАМАЛЯВАНЕ НА РАСТЕЖА И ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ЕФЕКТИ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА

Златева Д. Д. Р. D. Z., Balkanlı A. O.

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКА КОХЕЗИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК – ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, D. A. TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS – SVISHTOV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SOCIOECONOMIC COHESION IN THE 21ST CENTURY: TRENDS AND CHALLENGES Svishtov, 8th - 9th November 2021, Veliko Turnovo, Bulgaria, 8 - 09 November 2021, vol.2, pp.241-249 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

DÜNYA EKONOMİSİNDE SOSYO-EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İSTİKRARSIZLAŞTIRICI BİR FAKTÖR OLARAK KÜRESEL SALGINLAR

Balkanlı A. O., Zlateva R.

Tesam, International Sustainable Cities Symposium 2020, Sürdürülebilir Şehirler Kongresi, 25 - 26 November 2020, vol.1, no.2020, pp.26-28 Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

"Gagauz Etnosu ve Gagauzyeri'nde Ekonomik-Toplumsal Yapının Gelişimi"

BALKANLI A. O.

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi | TESAM ve Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 October 2018, vol.12.Oturum, pp.96 Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

ECONOMY-LAW INTERACTION AND ECONOMY LAW , (An International Perspective on Economic Law) Ass.Prof.Dr.Ferhat ERCİN and Ass.Prof.Dr. Ali Osman BALKANLI

ERÇİN F., BALKANLI A. O.

Mechnikov Odessa National University, International Congress of Sciences, Education and Technology Research, Odessa, Ukraine, 10 - 12 August 2018, vol.1, no.1, pp.1-7

2018

2018

"Economy-Law Interaction and Economy Law", (An International Perspective on Economic Law)

ERÇİN F., BALKANLI A. O.

Mechnikov National University, International Congress of Sciences, Education and Technology Research, Odessa, Ukraine, 10 - 12 August 2018, vol.1, no.1, pp.566-572

2018

2018

"The Competition in the World Economy and It's Determinants"

BALKANLI A. O.

Mechnikov National University, International Congrees of Science, Education and Technology Research, Odessa, Ukraine, 10 - 12 August 2018, vol.1, no.1, pp.552-566 Creative Commons License

2018

2018

Macroeconomics of Tourism and It's Effects on Global Economy (Sözlü Sunum)

BALKANLI A. O.

Odessa National Economy University/Ukraine, "Experience of Development for Border Regions and Prospects for Cooperation for Local Communities, in Social and Economic, Humanitarian Fields and Tourism"., Odessa, Ukraine, 20 - 23 June 2018, vol.1, no.11, pp.1

2017

2017

"Bölgeselleşme ve Bölgesel Ekonomik İşbirlikleri","Regionalisation and Regional Economic Cooperation"

BALKANLI A. O.

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Komrat, Moldova, 8 - 13 September 2017, pp.163-172 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Dış Borçlanmanın İktisat Teorisindeki Yeri ve Makro Ekonomik Etkileri(Theoretical Aspects of External Debt and It's Macro economic Effects)

BALKANLI A. O.

Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi-2017, Constanta, Romania, 6 - 13 September 2017, pp.379-390 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

"İslam Ekonomilerinde Büyüme-Dış Ticaret-Sermaye Hareketleri Sarmalı Ve Ortak Hareket Etme Kültürü"

BALKANLI A. O.

ISEFE17, Uluslararası İslam Ekonomisi,Finans ve Etiği Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2017, vol.1, no.2017, pp.359-373

2004

2004

Bilgi Toplumunda Yeni Ekonominin Yansımaları ve E-dönüşüm Stratejisi

BALKANLI A. O.

Osmangazi Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, III.Ulusal Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 December 2004, pp.155-166 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2022

2022

Küresel Dünyada Finansal Krizlerin Anatomisi

Balkanlı A. O.

Kitapyurdu-Akademik, İstanbul, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

The Impacts of Outbreaks on External Trade and Macroeconomic Structure: The Case of Covid-19 Pandemic in Turkey

Balkanlı A. O.

in: CORONALOGY: Multidisciplinary Academic Analysis in Perspective of Covid-19 CORONALOGY: Multidisciplinary Academic Analysis in Perspective of Covid-19, Sefer Darıcı and Ayşe Meriç Yazıcı, Editor, Walter de Gruyter, Inc. , Little-Harbour, pp.197-218, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

Finansal Piyasalara Devlet Müdahalesi

BALKANLI A. O.

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2019

2018

2018

Gagavuzya Ekonomisinde Ekonomik Yapı, Dış Ticaret ve Gelişme Sorunsalı

BALKANLI A. O.

in: Türkiye - Türk Dünyası İlişkileri “Politik ve Ekonomik Boyut”, Prof.Dr.İlyas TOPSAKAL ve Doç.Dr. Sema AY, Editor, Ekin Yayınevi, İstanbul, pp.103-114, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

2011

2011

Makroekonomik Denge ve Küresel Krizler

BALKANLI A. O.

Filiz Yayınları, İstanbul, 2011 Sustainable Development

2006

2006

"Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin Sanayileşmesi ve Sanayileşme Politikaları

BALKANLI A. O.

in: Türk Dünyası Kültür Atlası (İngilizce ve Türkçe uluslararası Yayım-Dağıtım)., Prof.Dr.A.G.Sayar, Dr.M. Eriş v.d.leri. Çoklu Hakem Kurulu, Editor, T.K.H.V., İstanbul, pp.23-36, 2006 Creative Commons License Sustainable Development

2006

2006

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarım Sektörünün Gelişim

BALKANLI A. O.

in: Türk Dünyası Kültür Atlası, Prof.Dr.A.G.Sayar, Dr.M. Eriş v.d.leri. (Çoklu Hakem Kurulu), Editor, T.K.H.V., İstanbul, pp.1-22, 2006 Creative Commons License

1995

1995

Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar ve Türkiye (Değerlendirme Raporu)

BALKANLI A. O.

in: BALKANI,Ali Osman ve Diğer Komisyon Üyeleri, “Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar ve Türkiye (Değerlendirme Raporu”, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Komisyon Çalışması), Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2374, 1995., Turan G., Editor, Kalkınma Bakanlığı/Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, pp.1-100, 1995 Creative Commons License

Supported Projects

2020 - 2021

2020 - 2021

Covit19 Salgınının Türk Eğitim Sistemine Etkisi Ve Geleceğe Dönük Projeksiyonlar

Project Supported by Other Official Institutions

Creative Commons License
Balkanlı A. O. (Executive)

2019 - 2019

2019 - 2019

Dış Ticaretin Geliştirilmesinde Toplum-Ekonomi İlişkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

BALKANLI A. O. (Executive)

2018 - 2018

2018 - 2018

Elektronikten, Faktörel Üstünlüğe, Dünya Ekonomisinde Rekabet ve Belirleyicileri

Project Supported by Higher Education Institutions

BALKANLI A. O. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Devlet Denetim Elemanları Derneği Dergisi

Advisory Committee Member

2014 - 2015

2014 - 2015

İktisat, İşletme,Finans

Evaluation Committee Member