Doç.Dr.

Ali Osman BALKANLI


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

İktisat Ana Bilim Dalı

Biyografi

Aydın'da doğan araştırmacı ilk orta eğitimini burada tamamlamıştır. Orta öğrenimin ardından İstanbul Üniversitesi,Siyasal Bilgiler Fakültesinde lisans eğitimine başlamıştır. Araştırmacı, akademi dışında, özel kesim iş deneyimi olarak Sabah gazetesinde ekonomi yayın alanında haberci  ve  Milliyet Gazetesi,  dergi grubunda ekonomi alanında köşe yazarlığı yapmıştır. Yüksek lisans ve Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi ,İktisat Fakültesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümünde tamamlamış, eğitim sırasında İstanbul Üniversitesi,Siyasal Bilgiler Fakültesi 'nde İktisat  Ana Bilim Dalında açılan asistanlık sınavına girmiş ve sınavı kazanmasının ardından burada çalışmaya başlamıştır.  Akademik çalışma sürecinde, 2009 yılında Balıkesir Üniversitesi'nin düzenlediği sempozyuma katılmak üzere Balıkesir'e giderken, geçirdiği trafik kazası sonucu uzun dönemli hastanede tedavi-kalış ve yılları içeren uzun süreli nekahat döneminden sonra, yeniden üniversiteye çalışmaya dönen araştırmacı, halen aynı kurumda çalışmaktadır. İktisat Kuramı, Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı alanında araştırmaları olan araştırmacının bu alanlarda yayınlanmış ulusal ve uluslararası kitapları, makaleleri, proje çalışmaları bulunmaktadır. 

Eğitim Bilgileri

1990 - 1996

1990 - 1996

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Doktora, Türkiye

1987 - 1990

1987 - 1990

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Master, Türkiye

Yaptığı Tezler

1996

1996

Doktora

Sermaye Piyasalarına Devlet Müdahalesi ve Türkiye

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

1990

1990

Yüksek Lisans

İhracata Dönük Sanayileşme ve Türkiye

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakultesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Uluslararası İktisat

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

2018 - 2020

2018 - 2020

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi Bölümü

2001 - 2018

2001 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dünya Ekonomisinde Güncel Tartışmalar

Lisans

Lisans

Türkiye Ekonomisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türkiye Ekonomisinde Güncel Konular

Lisans

Lisans

Türkiye Ekonomisi

Lisans

Lisans

Uluslararası İktisadi İlişkiler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ekonomik İstikrar ve İktisadi Büyüme Politikaları

Lisans

Lisans

Türk İktisat Tarihi

Lisans

Lisans

Türkiye Ekonomisi

Lisans

Lisans

Türkiye Ekonomisi

Lisans

Lisans

Ululararası İktisadi İlişkiler

Lisans

Lisans

Ululararası İktisat ve İktisadi Kalkınma

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Ekonomik Gelişme ve Uluslararası Ticarette Nanoelektronik, Eğitim ve İnsan Sermayesinin Etkenliğinin Değişimi ve Endüstri 4.0 Devrimi

BALKANLI A. O.

Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE), cilt.9, sa.1, ss.107-132, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Türkiye’de Dış Borç ve Büyüme İlişkisi: Ekonometrik Bir İnceleme (1983-2017)

BALKANLI A. O.

Journal of Strategic Research in Social Science, cilt.5, no.2019, ss.29-46, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Küresel Ekonomide Ekonomi Hukuku ve Etkinliğinin Gelişimi

ERÇİN F. , BALKANLI A. O.

Avrasya Bilimler Akademisi İşletme ve İktisat Dergisi / Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal, cilt.2018, ss.1-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

KÜRESEL EKONOMİDE EKONOMİ HUKUKU VE ETKİNLİĞİNİN GELİŞİMİ

Erçin F. , Balkanlı A. O.

Busecon Eurasia Economics and Business Journal, cilt.2018, ss.1-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN EKONOMİK ETKİNLİĞİ VE TÜRKİYE'DE ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN GELİŞİMİ

BALKANLI A. O. , Üstündağ H. C.

Eurasian Busines and Economics Journal, cilt.2018, sa.15, ss.1-22, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

TECHNOLOGY FACTOR, THE DEVELOPMENT OF THE LABOR POSITION, AND THE UNEMPLOYMENT IN THE WORLD ECONOMY

BALKANLI A. O.

Eurasian Business and Economic Journal, cilt.03-2018, sa.14, ss.24-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Güney Kore ve Tayvan'da Dışa Açık Yapılanma ve Ekonomik Gelişme

BALKANLI A. O.

Eurasian Business and Economics Journal, cilt.2017, sa.12, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

THE SPIRAL OF GROWTH-FOREIGN TRADE-CAPITAL MOVEMENTS IN ISLAMIC ECONOMIES AND CULTURE OF JOINT-MOVEMENT

BALKANLI A. O.

Eurasian Business and Economics Journal, cilt.2017, sa.11, ss.89-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

THE EFFECTS OF DIRECT FOREIGN CAPITAL INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH, EMPLOYMENT AND BALANCE OF PAYMENTS

BALKANLI A. O.

Eurasian Academy of Sciences EURASIAN BUSINESS & ECONOMICS Journal, cilt.10, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

INTERVENE TO FINANCIAL MARKETS OF CENTRAL BANKING , FİNANSAL PİYASALARA MÜDAHALEDE MERKEZ BANKACILIĞI

BALKANLI A. O.

Eurasian Academy of Sciences EURASIAN BUSINESS & ECONOMICS Journal, cilt.10, ss.15-27, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2006

2006

“Liberalizasyon Sürecinde Makro Ekonomik Denge-Büyüme Sorunsalı (Latin Amerika-Güney Asya Ülke Örnekleri ve Finansal Liberalizasyon)

BALKANLI A. O.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, sa.35, ss.73-100, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Türkiye'de Tarım Sektöründe Gelişme Sorunu ve Belirleyicisi Olan Faktörler

BALKANLI A. O.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, sa.27, ss.147-181, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Küresel Ekonominin Belirleyicileri Üzerine

BALKANLI A. O.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.1, ss.13-26, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1996

1996

Türkiye Ekonomisinde İç Borçlanmanın Dışlama Etkisinin Analizi

BALKANLI A. O.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.15, ss.17-34, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1994

1994

Ekonomik Bütünleşmeler ve Küreselleşme

BALKANLI S. Y. S. R. A. O.

Gümrük Dergisi, cilt.1994, sa.10, ss.3-7, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1991

1991

Türkiye’de Sanayileşme

BALKANLI A. O.

İktisat Dergisi, cilt.1991, sa.319, ss.41-47, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

DÜNYA EKONOMİSİNDE SOSYO-EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İSTİKRARSIZLAŞTIRICI BİR FAKTÖR OLARAK KÜRESEL SALGINLAR

Balkanlı A. O. , Zlateva R.

Tesam, International Sustainable Cities Symposium 2020, Sürdürülebilir Şehirler Kongresi, 25 - 26 Kasım 2020, cilt.1, sa.2020, ss.26-28 Creative Commons License

2018

2018

"Gagauz Etnosu ve Gagauzyeri'nde Ekonomik-Toplumsal Yapının Gelişimi"

BALKANLI A. O.

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi | TESAM ve Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, cilt.12.Oturum, ss.96 Creative Commons License

2018

2018

"The Competition in the World Economy and It's Determinants"

BALKANLI A. O.

Mechnikov National University, International Congrees of Science, Education and Technology Research, Odessa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018, cilt.1, no.1, ss.552-566 Creative Commons License

2018

2018

"Economy-Law Interaction and Economy Law", (An International Perspective on Economic Law)

ERÇİN F. , BALKANLI A. O.

Mechnikov National University, International Congress of Sciences, Education and Technology Research, Odessa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018, cilt.1, no.1, ss.566-572

2018

2018

ECONOMY-LAW INTERACTION AND ECONOMY LAW , (An International Perspective on Economic Law) Ass.Prof.Dr.Ferhat ERCİN and Ass.Prof.Dr. Ali Osman BALKANLI

ERÇİN F. , BALKANLI A. O.

Mechnikov Odessa National University, International Congress of Sciences, Education and Technology Research, Odessa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018, cilt.1, no.1, ss.1-7

2018

2018

Macroeconomics of Tourism and It's Effects on Global Economy (Sözlü Sunum)

BALKANLI A. O.

Odessa National Economy University/Ukraine, "Experience of Development for Border Regions and Prospects for Cooperation for Local Communities, in Social and Economic, Humanitarian Fields and Tourism"., Odessa, Ukrayna, 20 - 23 Haziran 2018, cilt.1, sa.11, ss.1

2017

2017

"Bölgeselleşme ve Bölgesel Ekonomik İşbirlikleri","Regionalisation and Regional Economic Cooperation"

BALKANLI A. O.

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Komrat, Moldova, 8 - 13 Eylül 2017, ss.163-172 Creative Commons License

2017

2017

Dış Borçlanmanın İktisat Teorisindeki Yeri ve Makro Ekonomik Etkileri(Theoretical Aspects of External Debt and It's Macro economic Effects)

BALKANLI A. O.

Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi-2017, Constanta, Romanya, 6 - 13 Eylül 2017, ss.379-390 Creative Commons License

2017

2017

"İslam Ekonomilerinde Büyüme-Dış Ticaret-Sermaye Hareketleri Sarmalı Ve Ortak Hareket Etme Kültürü"

BALKANLI A. O.

ISEFE17, Uluslararası İslam Ekonomisi,Finans ve Etiği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2017, cilt.1, sa.2017, ss.359-373

2004

2004

Bilgi Toplumunda Yeni Ekonominin Yansımaları ve E-dönüşüm Stratejisi

BALKANLI A. O.

Osmangazi Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, III.Ulusal Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2004, ss.155-166 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

The Impacts of Outbreaks on External Trade and Macroeconomic Structure: The Case of Covid-19 Pandemic in Turkey

Balkanlı A. O.

CORONALOGY: Multidisciplinary Academic Analysis in Perspective of Covid-19 CORONALOGY: Multidisciplinary Academic Analysis in Perspective of Covid-19, Sefer Darıcı and Ayşe Meriç Yazıcı, Editör, Walter de Gruyter, Inc. , Little-Harbour, ss.197-218, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Finansal Piyasalara Devlet Müdahalesi

BALKANLI A. O.

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2019

2018

2018

Gagavuzya Ekonomisinde Ekonomik Yapı, Dış Ticaret ve Gelişme Sorunsalı

BALKANLI A. O.

Türkiye - Türk Dünyası İlişkileri “Politik ve Ekonomik Boyut”, Prof.Dr.İlyas TOPSAKAL ve Doç.Dr. Sema AY, Editör, Ekin Yayınevi, İstanbul, ss.103-114, 2018 Creative Commons License

2011

2011

Makroekonomik Denge ve Küresel Krizler

BALKANLI A. O.

Filiz Yayınları, İstanbul, 2011

2006

2006

"Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin Sanayileşmesi ve Sanayileşme Politikaları

BALKANLI A. O.

Türk Dünyası Kültür Atlası (İngilizce ve Türkçe uluslararası Yayım-Dağıtım)., Prof.Dr.A.G.Sayar, Dr.M. Eriş v.d.leri. Çoklu Hakem Kurulu, Editör, T.K.H.V., İstanbul, ss.23-36, 2006 Creative Commons License

2006

2006

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarım Sektörünün Gelişim

BALKANLI A. O.

Türk Dünyası Kültür Atlası, Prof.Dr.A.G.Sayar, Dr.M. Eriş v.d.leri. (Çoklu Hakem Kurulu), Editör, T.K.H.V., İstanbul, ss.1-22, 2006 Creative Commons License

1995

1995

Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar ve Türkiye (Değerlendirme Raporu)

BALKANLI A. O.

BALKANI,Ali Osman ve Diğer Komisyon Üyeleri, “Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar ve Türkiye (Değerlendirme Raporu”, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Komisyon Çalışması), Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: 2374, 1995., Turan G., Editör, Kalkınma Bakanlığı/Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, ss.1-100, 1995 Creative Commons License

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Devlet Denetim Elemanları Derneği Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2014 - 2015

2014 - 2015

İktisat, İşletme,Finans

Değerlendirme Kurul Üyesi