Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arranging Bus Behaviour by Finding the Best Prediction Model with Artificial Neural Networks

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.26, ss.885-892, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Statistical and Clustering Based Rules Extraction Approaches for Fuzzy Model to Estimate Academic Performance in Distance Education

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.11, ss.391-404, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analyses of distance education performance based on quantile regression method

Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.2015, ss.21-25, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Improved Fuzzy Modelling to Predict the Academic Performance of Distance Education Students

INTERNATIONAL REVIEW OF RESEARCH IN OPEN AND DISTRIBUTED LEARNING, cilt.14, ss.144-165, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Interpersonal Communication and Gender in the ICT Profession

IEEE TECHNOLOGY AND SOCIETY MAGAZINE, cilt.28, ss.48-56, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Teaching ICT to Teacher Candidates Using PBL: A Qualitative and Quantitative Evaluation

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, cilt.9, ss.96-106, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Teaching ICT to teacher candidates using PBL: A qualitative and quantitative evaluation

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, cilt.9, ss.96-106, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kidney allocation expert system with case-based reasoning

ADVANCES IN INFORMATION SYSTEMS, PROCEEDINGS, cilt.3261, ss.489-498, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

UBV photometry of the massive eclipsing binary TT Aur

PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF AUSTRALIA, cilt.18, ss.151-157, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Analysis of Students' Views on Flipped Classroom

YUKSEKOGRETIM DERGISI, cilt.9, ss.353-368, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

THE EFFECT OF A FLIPPED CLASSROOM ON STUDENTS' ACHIEVEMENTS, ACADEMIC ENGAGEMENT AND SATISFACTION LEVELS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.20, ss.31-60, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bilişim Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Sanal Gerçeklik Algıları

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.7, ss.284-301, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effectiveness of business accelerator services in Turkey: from the perspective of startups

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING, cilt.26, ss.426-443, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kamu Spotlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma

Selçuk İletişim, cilt.11, ss.273-291, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÖRGÜN VE UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN KULLANILABİLİRLİK ARAŞTIRMASI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ WEB SİTESİ

Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.12-22, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sipariş Teslim Tarihi Problemi İçin Çok Kriterli ve Çok Yöntemli Karar Destek Sistemi Önerisi*

Istanbul Management Journal, cilt.16, ss.65-78, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Analysis of the Business Accelerator Programs in Turkey

International Journal of Computer (IJC), cilt.29, no.1, ss.13-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teslim Tarihi Problemi ve İnovatif Bir Karar Modeli Önerisi

Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.103-119, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AND E-LEARNING

LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.3, ss.40-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Value of Decision Making to the Airlines: An Analysis of Passenger Preferences on Check-ins

Journal of Transportation and Logistics, cilt.2, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Voting Tendencies in Turkey through Data Mining Algorithms

INTERNATIONAL JOURNAL OF E-ADOPTION, cilt.9, ss.50-58, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Top 10 Turkish Universities Twitter Analysis User Sentiment Analysis And Comparison With International Ones

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, cilt.1, ss.129-139, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Top 10 Turkish Universities Twitter Analysis User Sentiment Analysis and Comparison With International Ones

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, cilt.2, ss.129-139, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Seçmen Eğilimlerinin C4.5 Karar Ağacı Algoritması İle Belirlenmesi

Yönetim Bilişim Sistemleri, cilt.1, ss.223-233, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

New Technology Experience In Turkey: The Case Of Bitcoin

İstanbul Journal of Innovation in Education, cilt.1, ss.47-52, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cultural E-Learning Through Erasmus Experience Management

Istanbul Journal of Innovation in Education, cilt.1, ss.25-36, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Assessing E-Learning Readiness of Instructors in Turkey

Istanbul Journal of Innovation in Education, cilt.1, ss.13-28, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aşırı Bilgi Artışının Bilgiye Erişim Sürecindeki Etkileri: İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Örneği

Journal of Research in Education and Teaching/Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, no.37, ss.334-344, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Regular and Vocational High Schools' Organizational Learning Levels

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.1-23, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Değer Olarak Bilgi ve Bilginin Yönetimi

Türk Kütüphaneciliği, cilt.28, ss.62-68, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rules Optimization Based Fuzzy Model of Predicting Distance Education Students Grades

International Journal of Information and Education Technology, cilt.4, ss.59-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison for On-line and F2F Education Methods in Teaching Computer Programming

World Journal on Educational, cilt.5, ss.291-300, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Comparison of On-line and F2F Education Methods in Teaching Computer Programming

World Journal on Educational Technology, cilt.5, ss.291-300, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Can Geogebra Make Easier The Understanding Of Cartesian Co-Ordinates? A Quantitative Study In Turkey

International Journal on New Trends in Education and Their Implications - IJONTE, cilt.3, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Can GeoGebra Make Easier The Understanding of Cartesian Co-Ordinates? A Quantitative Study In Turkey

International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE), cilt.3, ss.19-29, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cloud Computing And Some Scenarios For Its Application In Universities

European Researcher, cilt.30, no.3, ss.1515-1526, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A COMPARISON OF REGULAR HIGH SCHOOLS AND VOCATIONAL HIGH SCHOOLS IN TERMS OF ORGANIZATIONAL LEARNING LEVELS.

Journal of Educational Sciences & Practices, cilt.10, ss.197-217, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adoption of PBL to Online Environments: Student's Perspectives

International Journal of E-adoption. IGI Global Publication, cilt.2, ss.19-34, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik Eğitime Destek Olarak Web Üzerinden Ödev Hazırlama Süreci Örneği

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.135-149, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Empowering Learners in The Production of a Web-Based Learning Resource For A Science Course: An Active Learning Case Study

EEC Energy, Environment and Communication, cilt.2, ss.29-44, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımını Etkileyen Psikolojik Etmenler

Eğitim ve Bilim Dergisi, ss.7-11, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Astronomi Tabanlı Çalışmalarda Hizmet Verecek Bir Bilgi Yönetim Sistemi, ISSN 1300–3410

Endüstri Mühendisliği, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayını, cilt.10, ss.19-24, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çok kullanıcılı Sistemlerden PC_LAN’lara Doğru

8. Türkiye Bilgisayar Kongresi, İstanbul, Türkiye, ss.1

Yükseköğretimde Öğretim Yöntem ve Teknoloji Kullanımı

New Information Technologies in Education 2002 Workshop Proceedings, İstanbul, Türkiye, ss.194

Yapay Sinir Ağları ile Finansal Uygulamalar ve Döviz Kuru Tahmini için bir Öneri

The Forth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAIIN’95), İstanbul, Türkiye, ss.51

Sismik Tehlike Araştırmalarında Veri Tabanı Yönetim Sistemi İçin bir Önçalışma

Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği ve Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Bilimsel Kongreleri, İstanbul, Türkiye, ss.1386

Eğitimde Çokluortamların Kullanımı

Açık Sistem 96 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, ss.107

Güvenli Internet Bankacılığı Eğitim Sistemi (GIBES)

Akademik Bilişim 2010 Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla, Türkiye, ss.1

Fen Eğitimi için bir Model: Bilgi Teknolojisi Destekli Astronomi Eğitimi

1. Uluslararası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, ss.1

Yapay Zeka ve Modern Bilgi Sistemleri

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XVI Kongresi YA/EM94, Ankara, Türkiye, ss.1

Jeofizikte Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması ve Sismik Verilere Uygulanması

Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği ve Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Bilimsel Kongreleri, İstanbul, Türkiye, ss.960

Yeni Nesil Mobil Öğrenme Aracı: Podcast

Akademik Bilişim 2010 Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla, Türkiye, ss.114

Bilgi Teknolojisi’nin Astronomi Araştırmalarına ve Eğitim-Öğretimine Etkileri

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, ss.10

Akıllı Karar Sistemleri ve Uygulamaları

KHO.1. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, ss.727

Hyper-Öğrenme Ortamları ve Teknofobi

Ortaöğretimde Temel Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, ss.141

Eğitimde Farklı Bir Boyut: e-Öğrenme

Özel BILFEN Okulları I. Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, ss.20

Sanal Gerçeklik Uygulamalarının İnme Geçiren Hastaların Rehabilitasyonundaki Rolü

6th International Management Information Systems Conference (IMISC 2019), İstanbul, Türkiye, 9 - 12 October 2019, ss.78

Skin Lesion Segmentation by using Deep Learning Techniques

TIPTEKNO'19 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 05 October 2019

Otel Rezervasyon İptallerinin Makine Öğrenmesi Teknikleriyle Tahmin Edilmesi

International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA) 2018, Yalova, Türkiye, 4 - 07 October 2018

Bir Öğrenci Bilgi Sisteminin Kullanılabilirliğinin Makine Öğrenmesi Teknikleriyle Tahmin Edilmesi

International Conference on Data Science and Applications, Yalova, Türkiye, 4 - 07 October 2018, cilt.1, ss.106-107

Positioning of Emoji in The Context of Ecosemiotic: A Meaning-Related Inquiry Conducted Among University Students

Ecosemiotic Paradigm For Nature & Culture: Transdisciplinary Explorations in the Cybernetics of Learning, Adapting, Understanding & Knowing, Mikolow, Polonya, 9 - 12 July 2018, ss.17-18

Communication and Double Blind: Exploring the Technology-vs- Ecology Dilemmas

Ecosemiotic Paradigm For Nature & Culture: Transdisciplinary Explorations in the Cybernetics of Learning, Adapting, Understanding & Knowing, Mikolow, Polonya, 9 - 12 July 2018, ss.15-16

Accelerator Programs in Turkey: Who Benefits the Most from These Programs?

14 th International Conference ON Social Science, Frankfurt, Almanya, 2 - 03 March 2018, ss.563

Classification of Mammography Images by Machine Learning Techniques

3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Sarajevo, Bosna-Hersek, 20 - 23 Eylül 2018, ss.580-585 identifier identifier

Decision Making Process Through Participatory Design: Mobile Game Design For Children Case

ICITS 2017 ICITS 2017 – 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 December 2017, ss.20

Risk Management in Startups: How Using Lean Principles Helps Startups Manage Their Risks More Efficiently

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE'17), Konya, Türkiye, 7 - 09 December 2017, ss.146-150

Üniversite Mobil Uygulamalarının İçerik Açısından Değerlendirilmesi

4th International Management Information Systems Conference, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 October 2017, cilt.1, no.1, ss.165

The Rising Fundamental Skills of It Field in Industry 4.0 Age

4th International Management Information Systems Conference ”Industry 4.0, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 October 2017, ss.239

A Propasal of Multi Criteria and Multi Method Decision Support System for Order Delivery Date Problem

4. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 October 2017, ss.9

New Educational Leadership: Next Generation

World Education Day-2017(WED-2017), Dalian, Çin, 27 - 29 September 2017, ss.10

Predicting E-Learning Readiness of Learners with Data Mining Techniques

The International Educational Technology Conference (IETC) 2017, Cambridge, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 18 August 2017

Distance learning: Is It a choise or necessity?

36 th International Human Science Research Conference ” Between Neccessity and Choice: Exitential Dilemmas in the Human Life World, Jelenia Góra, Polonya, 11 - 14 July 2017, ss.5-6

From Necessity to choice in women's professional development and employment

36th international human science research conference, Brüksel, Belçika, 11 - 14 July 2017, ss.27-28

FROM NECESSITY TO CHOICE IN WOMEN’S PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT: A Real Story of a Project from Beyoğlu District of Istanbul

36Th International Human Science Research Conference: “Between Necessity and Choice: Existential Dilemmas in the Human Life-World, Jelenia Góra, Polonya, 11 - 14 Temmuz 2017, ss.27-28

Forecasting of Daily Passenger Numbers at Bus Stop With Artificial Neural Networks

International Conference on Advances and Innovations in Engineering, Elazığ, Türkiye, 10 - 12 May 2017, ss.1125

Awareness of Electronic Waste (E-Waste) in Turkey

6th International Symposium on Energy From Biomass and Waste Venice 2016, Venedik, İtalya, 14 - 17 Kasım 2016

Awareness of Electronıc Waste (E-Waste) in Turkey

6th International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venedik, İtalya, 14 - 17 November 2016, ss.1-13

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programları Sektörün İhtiyaçlarını Karşılıyor mu?

3. Uluslar arası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (IMISC 2016), İzmir, Türkiye, 6 - 08 October 2016, ss.227-237

Research Trends in Web Site Usability: A Systematic Review

5th International Conference on Design, User Experience, and Usability (DUXU) held as part of 18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International), Toronto, Kanada, 17 - 22 Temmuz 2016, cilt.9746, ss.517-528 identifier identifier

Aspects of Students about Information Technology Courses in Social Science

International Educational Technology Conference IETC, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 05 Eylül 2014, cilt.176, ss.148-154 identifier

The Good Reader of Digital World, Digital Natives: Are They Good Writer Also?

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 Şubat 2014, cilt.191, ss.2396-2401 identifier

Aspects Of Students About Information Technology Courses In Social Science

International Educational Technology Conference, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 05 Eylül 2014

Assessing E-Learning Readiness Of Instructors In Turkey

5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 May 2014, ss.1-8

Assessing E-Learning Readiness Of Learners In Turkey

5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 May 2014, ss.7

Assessing E-learning Readiness of Instructors in Turkey

5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 May 2014, ss.9

Cultural e-learning through Erasmus experience management

5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 May 2014, ss.1

Dijital Dünyadan Yansımalar: Bilgide ve Vatandaşlıkta Değişim

XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 October 2013, ss.223-227

Multitasking: Digital Natives' Interaction with New Media

10th International Conference, EPCE 2013, Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 26 July 2013, cilt.1, ss.94-103

Clustering Of Microarray Data Analysis

International Conference on Bioinformatics and Computational Biology - BIOCOMP BG 2012, Bulgaristan, 1 - 04 October 2012, cilt.VolP54, ss.92

Distance Learning in Lithuania and Turkey: A Comparative Study

4th International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learnin, Türkiye, ss.259-279

Can Geogebra Make Easier TheUnderstanding Of Cartesian Co-Ordinates? A Quantitative Study in Turkey

International Conference on New Trends in Education and Their Implications - ICONTE, Antalya, Türkiye, 26 - 28 April 2012, ss.160

Türkçeleştirebilişim

XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Uşak, Türkiye, ss.69

Kaynak Kod Benzerliği ve Klon Kod Tespit Araçları

Akademik Bilişim’12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı, Uşak, Türkiye, 1 - 03 February 2012, ss.311-318

A Genetic-Fuzzy Based Mathematical Model to Evaluate The Distance Education Students' Academic Performance

3rd International Conference on New Horizons in Education (INTE), Prague, Çek Cumhuriyeti, 5 - 07 Haziran 2012, cilt.55, ss.409-418 identifier

Teaching Computer Programming Online or Face To Face: A Quantitative Study

2nd World Conference On Informatıon Technology - WCIT, Antalya, Türkiye, 22 - 27 November 2011, ss.136

Teaching computer programming online or face to face: a quantitative study

2nd World Conference on Information Technology - WCIT-2011, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.136

Üniversite Öğrencileri İçin Haber Portalı Uygulaması

XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Malatya, Türkiye, 1 - 05 February 2011, ss.1

To Develop an Education System for Secure Internet Banking: GIBES

1st World Conference on Information Technology (WCIT), İstanbul, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2010, cilt.3 identifier identifier

To Develop an Education System for Secure Internet Banking: GIBES

World Conference on Information Technology, Türkiye, 1 - 04 October 2010, cilt.3, ss.1333-1340

Gülseçen S., Kartal Karataş E., Ayvaz Reis Z., Kabaca T., "The effect of the GeoGebra use in mathematics education: A case study on integers in Turkey

First North American GeoGebra Conference, Ithaca Ny, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 28 July 2010, cilt.1, no.1, ss.1-10

Reflections on the First Eurasia Meeting of GeoGebra: Experiences met on where continents meet

First North American GeoGebra Conference, Ithaca, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 28 July 2010, ss.1

The effect of the GeoGebra use in mathematics education: A case study on integers in Turkey

First North American GeoGebra Conference, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 28 July 2010, ss.1

The Analysis of Distance Learning Initiatives and Experience at Vilnius Gediminas Technical University and Istanbul University

Third International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 May 2010, ss.1

Çeşitli Parametrik Eğrilerin İnşasının Görselleştirilmesi

First Euroasia Meeting of GeoGebra (EMG), İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2010, ss.56-68

Integrated e-Learning in a Blended Approach in Dental Education: Preliminary Analysis of Students’ Achievement

FL2010, Third International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, Türkiye, ss.393-400

Yeni Nesil Mobil Öğrenme Aracı: Podcast

Akademik Bilişim '10, XII. Akademik Bilişim Konferansı, Muğla, Türkiye, 10 - 12 February 2010, ss.795-800

Güvenli Internet Bankacılığı Eğitim Sistemi (GIBES)

Akademik Bilişim 2010, Muğla, Türkiye, 10 - 12 February 2010, cilt.1, no.1, ss.1-5

Mobil Öğrenme Aracı: Podcast

Akademik Bilişim 2010, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 February 2010, cilt.0, no.0

Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Sürecinde Veri Madenciliği Yaklaşımı

ÜNAK 2009 Bilgi Çağında Varoluş:”Fırsatlar ve Tehditler” Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, ss.148-168

İş Süreçlerinin Değişiminde Bilgi Yönetiminin Sihirli Gücü

ÜNAK’09 Bilgi Çağında Varoluş: “Fırsatlar ve Tehditler, İstanbul, Türkiye, ss.82

Sanal Sınıf Uygulamalarının Karşılaştırılması.

26. Bilişim Kurultayı Bldiriler Kitabı,, İstanbul, Türkiye, 01 January 2009, cilt.0, no.0, ss.21-25

İş Sürekliliği Yönetimi Programında Web Tabanlı Eğitim Yönetiminin Uygulanması.

Risk Yönetiminde Başarı Faktörü "iş Sürekliliği Yönetimi",, İstanbul, Türkiye, 01 January 2009, cilt.0, no.0

Kataklismik Değişen SDSS J1730+6248’in Rotse Verilerinden Süperhump Araştırması

XVI. Ulusal Astronomi Toplantısı ve V. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, Prof. Dr. Erdal İnönü Onuruna, ISBN: 975-8100-33-5, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 December 2008, cilt.1, ss.349-361

Kataklismik Değişen SDSS J1730+6248’in Rotse Verilerinden Süperhump Araştırması,(ISBN: 975-8100-33-5)

XVI. Ulusal Astronomi Toplantısı ve V. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 8 - 12 September 2008, cilt.7a, ss.349-361

İlköğretim Öğrencilerinin Diş Sağlığı Bilincinin Web Tabanlı Eğitim Ile Desteklenmesi:Bir Pilot Çalışma

Second International Conference on Innovations in Learning for the Future 2008 e-Learning, Tunus, 1 - 04 August 2008, ss.857-865

Using Web-based Learning Resources for E-learning – An Exploratory Study

Second International Conference on Innovations in Learning for the Future 2008 e-Learning Proceedings, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 16 May 2008, ss.517-524

Bir Web Sayfasının Veri Madenciliği İle Analizi

Akademik Bilişim 2007, Kütahya, Türkiye, 1 - 04 March 2007, ss.136

Bir Aktif Öğrenme Yaklaşımı olarak e-Öğrenme, Proceedings (ISBN: 975-441-216-2)

New Information Technologies in Education. Second International 2004 Workshop, NITE 2004, İzmir, Türkiye, 20 - 22 September 2004, ss.250-260

Active Information Flow through Different Mental Gates within the Framework of e-Learning

First International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning Proceedings, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 March 2004, ss.341-350

1999 Eclipse Observations of Istanbul University and Abastumani Astrophysical Observatory

International Conference: First Results of 1999 Total Solar Eclipse Observations, Varna, Bulgaristan, 11 - 15 September 2000, ss.93-102

1999 Eclipse observations of Istanbul University observatory and Abastumani astrophysical observatory

First Results of 1999 Total Eclipse Observations, Varna, Bulgaristan, 11 - 15 September 2000, ss.93-102

Objectives of the Georgian-Turkish Joint Group at Solar Eclipse in Elazığ

The Last Total Eclipse of The Millennium in Turkey, ASP Conference Series, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 April 2000, cilt.205, ss.190-200

Fen Eğitimi için bir Model: Bilgi Teknolojisi Destekli Astronomi Eğitimi

1. Uluslararası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 14 - 16 October 1999, ss.34

Study to Install an Information System at University of Istanbul Astronomy and Space Sciences Department, Astronomical Society of The Pascific Conference Series

Astronomical Data Analysis Software and Systems VIII, Urbana/Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 November 1998, cilt.172, ss.261-264

Hiperöğrenme Ortamları ve Teknofobi, Eyüboğlu Eğitim Kurumları Yayınları

Ortaöğretimde Temel Bilimler Sempozyumu (Astronomi: Matematik ve Fen Bilimlerinin Uygulama Alanı), İstanbul, Türkiye, 1 - 02 November 1997, no.2, ss.141-147

Orta Eğitim Ve Öğretimde Çokluortam Kullanımı

Açık Sistem’96 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 May 1996, cilt.1, no.1, ss.107-110

Akıllı Karar Sistemleri ve Uygulamaları

KHO.1. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 13 October 1995, cilt.1, ss.727-735

Jeofizikte yapay sinir ağlarının (Neural Networks) kullanılması ve sismik verilere uygulanması

Temsilci Kurum MSB. Harita Genel Komutanlığı, Harita Genel Komutanlığı, TUJJB, Ankara, Türkiye, 1 - 05 May 1995, cilt.3, ss.960-969

Sismik tehlike araştırmalarında veri tabanı yönetim sistemi için bir ön çalışma

Harita Genel Komutanlığı, TUJJB, Ankara, Türkiye, 1 - 05 May 1995, cilt.4, ss.1386-1394

Çok Kullanıcılı Sistemlerden PC_LAN’lara Doğru

8. Türkiye Bilgisayar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 May 1991, ss.305-310

Kitap & Kitap Bölümleri

Sustainable Mega City Communities

Future needs from the SMC plans-smart green city-the case of Istanbul, Woodrow C., Editör, Butterworth-Heinemann , Oxford, 2020

Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi Temel Kavramlar, Algoritmalar, Uygulamalar

Tek-Sınıflı Sınıflandırıcı Modeliyle Tuş Vuruş Tabanlı Kimlik Doğrulama, Balaban M.E, Kartal E., Editör, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, ss.289-320, 2019

Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ

Semiyotik, İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Yapay Zekâ, BULUT M., DİLMEN N., ESMER G.B., GEZER M., EROL Ç., ŞENER L., Editör, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, ss.15-27, 2019

The semiotics of Lifeworld Existentials: Between Necessity and Choice

From Necessity To Choice In Women’s Professional Development And Employment: A Real Story Of A Project From Beyoğlu District Of Istanbul, Wasik Z., Wasik E.M., Zaprucki J., Editör, Karkonoska Panstwowa Szkola Wyzsza W Jeleniej Górze, Jelenia Góra, ss.155-178, 2019

NEW STUDIES AND RESEARCH IN ECONOMICS

Accelerator Programs in Turkey: Who Benefits the Most from These Programs?, Giuseppe T.D., Editör, Euser, Roma, ss.5-16, 2019

Industry 4.0 from the MIS Perspective

Peter Lang International Academic Publishers, Berlin, 2018

Yönetim Bilişim Sistemlerinde Gündem

CRM Yazılımı Seçiminde Kullanılmak Üzere Web Tabanlı Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi, Gülseçen S., Selçukcan Erol Ç., Ayvaz Reis Z., Gezer M., Editör, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, ss.177-187, 2018

Yönetim Bilişim Sistemlerinde Gündem

Web sitelerinde kullanıcı deneyimin geliştirilmesine yönelik eklenti önerisi, Gülseçen S., Erol Ç., REİS Ayvaz Z., Gezer M., Editör, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, ss.23-36, 2018

Bilgisayar Bilimine Giriş

Yapay Zekâ ve Yapay Sinir Ağları, Çölkesen T. R., Aliefendioğlu O., Editör, Papatya Bilim Kitabevi, İstanbul, ss.523-558, 2017

Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları

Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları, T. Orhan, Editör, Sakarya Kitabevi, Sakarya, ss.426, 2017

Selected Paper Series I PM Summıts 2012 2013 2015

Transistanbul: An Android Application For Istanbul Public Transportation Information System, Meltem Özturan, Zuhal Tanrıkulu, Editör, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.15-25, 2016

Smart Technology & Smart Management Akıllı Teknoloji & Akıllı Yönetim

Tuş Vuruş Dinamikleri Tabanlı Kimlik Doğrulama Sistemlerinde Çok-Katmanlı İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağı Sınıflandırıcılarının Karşılaştırılması, Tecim V., Tarhan Ç., Can A., Editör, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, ss.228-241, 2016

Smart Technology & Smart Management Akıllı Teknoloji & Akıllı Yönetim

An Artificial Neural Network Approach To Predict Software Project Effort: One-Class vs. Binary Classification, Tecim V., Tarhan Ç., Can A., Editör, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, ss.206-216, 2016

R ile Veri Madenciliği Uygulamaları

R ile Geri Yayılım Yapay Sinir Ağı Algoritması Kullanarak Bir Sınıflandırma Uygulaması, BALABAN M.E, KARTAL E., Editör, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, ss.73-100, 2016

Economics and Business Challenges

Evaluation of E-Government Interoperatibility Issues From The Perspective of ICT Infrastructures: The Case of Turkey, Wojciech Dyduch, Malgorzata Pankowska, Editör, Pubslishing House Of The University Of Economics İn Katowice, Katowice, ss.119-138, 2014

E-learning as a Socio-Cultural System

The Socio-Cultural Dimensions of E-learning in Turkish Higher Education Institutions, V. Zuzeviciute, Butrime E., Vitkute-Adzgauskiene D., Vladimirovich Fomin V. , Kikis-Papadakis K. , Editör, Igı Global Pub, Usa, ss.237-252, 2014

E-learning as a Socio-Cultural System

The Socio-Cultural Dimensions of E-learning in Turkish Higher .Eduction Institutions, V. Zuzeviciute, Butrime E., Vitkute-Adzgauskiene D., Vladimirovich Fomin V. , Kikis-Papadakis K. , Editör, Igı Global Pub, Usa, ss.237-252, 2014

New Challenges in Education

EDUCATION IN SMART CITIES, Gallova, M., Guncaga, J., Chanasova, Z., Chovancova, M., Editör, Verbum – Vydavatelstvo Katolíckej Univerzity V Ruzomberku, Ruzomberok, ss.118-139, 2013

New Challenges in Education

Education In Smart Cities New Challenges in Education, Gallová M, Guncaga J, Chanasová Z, Moldová Chovancová M., Editör, Verbum, Ruzomberok, ss.118-139, 2013

C ile Programlamaya Giriş

İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011

Technologies for Enhancing Pedagogy, Engagement ans Empowerment in Education: Creating Learning-Friendly Environments

Digital Learning Environments and Student-Centered Curriculum in a University Context , Le, T. and L., Q., , Editör, Igı Global, Pennsylvania, ss.105-115, 2011

First Eurasia Meeting of GeoGebra Proceedings

Istanbul Kültür University Pub: 126, İstanbul, 2010

Diğer Yayınlar