Prof.Dr.

Ali Murat VURAL


İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1997 - 2001

1997 - 2001

Doktora

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri , Türkiye

1991 - 1993

1991 - 1993

Yüksek Lisans

Loughborough University Of Technology, Yayımcılık, Yayımcılık, İngiltere

1988 - 1989

1988 - 1989

Yüksek Lisans

London College of Communication, İletişim , Basın Teknolojisi, İngiltere

1983 - 1987

1983 - 1987

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Basım Ve Yayımcılık Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1997

1997

Doktora

“Bir İletişim Kurumu Olarak Yerel Basının Kamuoyu Oluşumu Sürecindeki İşlevi ve Yerel Basın-Kamuoyu İlişkileri- Eskişehir Basını Örneğinde Bir Uygulama

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri

1993

1993

Yüksek Lisans

“Türk ve İngiliz Yerel Basınında Karşılaştırmalı İçerik Analizi”

Loughborough University of Technology, Yayımcılık, Yayımcılık

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kitle İletişimi ve Araçları, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, İletişim Bilimleri, Medya ve İletişim Sistemleri, İletişim Tasarımı

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2007 - 2011

2007 - 2011

Prof.Dr.

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Basım Ve Yayımcılık Bölümü

2002 - 2007

2002 - 2007

Doç.Dr.

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Basım Ve Yayımcılık Bölümü

1997 - 2002

1997 - 2002

Yrd.Doç.Dr.

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Basım Ve Yayımcılık Bölümü

1993 - 1997

1993 - 1997

Öğretim Görevlisi

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Basım Ve Yayımcılık Bölümü

1988 - 1993

1988 - 1993

Araştırma Görevlisi

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Basım Ve Yayımcılık Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Istanbul University Press İcra Kurulu Başkanlığı

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

İstanbul Ünv. Bilim ve Araştırma Politikaları Danışma Kurulu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Akademik Performans D. Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

İletişim Fakültesi ConnectIst Hakemli Bilim Dergisi Editörlüğü

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

İletişim Fakültesi Bilim ve Araştırma Komisyon Başkanlığı

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Gazetecilik

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik İletişim

Lisans

Lisans

İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Algı Yönetimi

Doktora

Doktora

İletişim Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İletişim Araştırmaları Tasarımı

Lisans

Lisans

Research Techniques and Media Analysis

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Örgütsel Davranış

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Haber toplama ve yazma

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İletişim Çalışmalarında Bilimsel Araştırma Yöntemleril

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Yeni Medyanın Postmodernizm Bağlamında İncelenmesi

Vural A. M. (Danışman)

M.Gülnar(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Mersin Yerel Medyası

VURAL A. M.

S.Güleç(Öğrenci)

2004

2004

Yüksek Lisans

Embeded-İliştirilmiş Gazetecilik

VURAL A. M.

Ö.Demirkan(Öğrenci)

2003

2003

Yüksek Lisans

Azınlık Gazeteleri

VURAL A. M.

A.Uruş(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Medyada Kadın Temsiline İlişkin Toplumsal Algı -Türkiye Örneklemi-

Vural A. M.

2nd International World Women Conference. The Book of Full Texts, cilt.1, sa.1, ss.661-686, 2021 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

2019

2019

Türkiye’de İç Güvenliğin Sağlanması Sürecinde Dijital İletişim Sistemlerinin Etkin Kullanımına İlişkin Farkındalığın Belirlenmesi

Vural A. M.

Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis Sempozyumu, sa.1, ss.159-175, 2019 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2014

2014

İliştirilmiş Gazeteciliğin Etik Çerçevede Değerlendirilmesi

Vural A. M.

Communication in the Millenium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars Sempozyumu II, cilt.1, sa.1, ss.35-52, 2014 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

2011

2011

Mesele, Hakikati ve Dönüşümü Anlayıp Anlamlandırabilmekte

Vural A. M.

NPQ - New Perspectives Quarterly, cilt.8, sa.5, ss.37-40, 2011 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

Parti İçi Demokrasi ve Siyasal İletişime Katkıları

VURAL A. M.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.13, ss.147-168, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

“İletişim Fakülteleri Ne Öğretiyor. Gerçek Hayat Ne İstiyor?”

Vural A. M.

MediaCat Dergisi PR Plus Eki, sa.184, ss.12-14, 2010 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

“Medyanın Toplumsal İşlevleri ve Medya Profesyonellerinin Sorumluluğu

VURAL A. M.

Güncel Hukuk Dergisi, sa.10, ss.48-49, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Medya Profesyonellerinde Etik Anlayışı Hakim Kılabilmek

VURAL A. M.

Güncel Hukuk Dergisi, sa.10, ss.48-49, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

“Yedi Yıllık Örneklem Çerçevesinde Bir Kamuoyu Yansıması Olarak Okur Mektupları”,

Vural A. M.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.25, ss.155-167, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Bir Gazetecinin Kişisel Arşivinde Toplanan Kamuoyu Yansımaları

Vural A. M.

Kurgu Dergisi 20, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları, cilt.20, ss.1-14, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

Toplumsal Gelişim Sürecine Katkı Sağlayan Bir Araç Olarak Yerel Medya

VURAL A. M.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.11, ss.115-126, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Basın, Kamuoyu ve Üniversite

Vural A. M.

Kurgu Dergisi, sa.17, ss.117-126, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Yerel Medya

Vural A. M.

Alternatif Medya Aylık İletişim Dergisi, sa.6, ss.15-18, 2000 (Hakemsiz Dergi)

2000

2000

Medyanın Kültürel Kalkınmayı Sağlama ve Eğitim İşlevi”,

VURAL A. M.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.1, ss.105-113, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Medya Mensubunun Rol ve Güç Arayışında Kamuoyu Olgusu

Vural A. M.

Rtük İletişim Dergisi, cilt.2, sa.9, ss.15-16, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Kitle İletişim Aracı Olarak Basın

Vural A. M.

Jandarma Dergisi, sa.85, ss.55-62, 1999 (Hakemsiz Dergi)

1998

1998

Kamusal Göreve Sahip Bir Kurum Olarak Medya ve Kamu Yararı İlkesi

Vural A. M.

RTÜK İletişim Dergisi, Radyo Televizyon Üst Kurulu Yayın Organı, cilt.1, sa.8, ss.30-32, 1998 (Hakemsiz Dergi)

1998

1998

Yerel Basın Okurlarının Bilgi Elde Etmede Tercih Ettiği İletişim Kanalları

Vural A. M.

Kurgu Dergisi, sa.15, ss.154-174, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Türkiye’deki Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Yerel Basının Yüklendiği İşlevler ve Misyonlar

Vural A. M.

Yeni Türkiye Dergisi, cilt.4, sa.4, ss.2781-2795, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Türk Basınının Gerçek Mesleki İşlev ve İlkelerine Dönmesi Gerekliliği

Vural A. M.

RTÜK İletişim Dergisi, Radyo Televizyon Üst Kurulu Yayın Organı, cilt.1, sa.7, ss.30-32, 1998 (Hakemsiz Dergi)

1998

1998

Türkiye’de Tarihsel Yapılanması İle Basın

Vural A. M.

RTÜK İletişim Dergisi, Radyo Televizyon Üst Kurulu Yayın Organı, cilt.1, sa.5, ss.22-23, 1998 (Hakemsiz Dergi)

1997

1997

Yerel Basında Sorunlar ve Yeni Arayışlar

Vural A. M.

BAS-MEN Matbaacılık Dergisi, Basım Mensupları Derneği Yayın Organı, sa.46, ss.26-28, 1997 (Hakemsiz Dergi)

1996

1996

Bir İletişim Aracı Olarak Fotoğrafın İşlevsel Açıdan Gazetelerde Kullanılmasının Önemi

Vural A. M.

Kurgu, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, sa.14, ss.34-49, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1996

1996

Yerel Kamuoyunun Kitle İletişim Aracı Olarak Basın

Vural A. M.

Yeni Türkiye Dergisi, cilt.2, sa.12, ss.1053-1067, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1992

1992

Teknolojik Gelişmelerin Yazılı Basın Sektöründeki Yansımaları ve Haber-Dizgi-Baskı Servislerindeki Uygulanışı

Vural A. M.

Kurgu Dergisi 11, cilt.11, sa.1, ss.280-302, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1992

1992

Demokratik Toplumlarda Basın Ahlakı ve Araştırma Gazeteciliği

Vural A. M.

Kurgu Dergisi, sa.10, ss.127-139, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1991

1991

Günümüz Baskı Tekniklerine Genel Bir Bakış

Vural A. M.

Kurgu Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.135-143, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1990

1990

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Yerel Basın

Vural A. M.

Kurgu Dergisi, sa.8, ss.241-253, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Ev, Mahalle ve Komşuluğa Dair: Kentsel Dönüşüm Sürecinde Tarlabaşı Örneği

Vural A. M.

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2017, ss.73-94

2016

2016

Güvenlikli Sitede “Arap” Komşu:Peygamber Soyu Oldukları İçin Ağır Konuşmak İstemiyorum Ama Pisler

VURAL A. M.

VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2016, ss.167-179

2016

2016

Otorite Figürü Karşısında Medyanın Şaşırtıcı Tektipleşmesi Türkiye Örneklemi / Uniformity in Media When Faced With an Authority Figure Sample Study on Turkey

VURAL A. M.

1. 8. Avrupa Sosyal ve Davranış Bilimleri Araştırmaları Konferansı (VII.European Conference on Social and Behavioral Sciences in Paris), Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016, ss.10-20

2010

2010

Küresel Ekonomik Kriz Sonrası ‘Yeni Normal’ Medya ve İletişim” / 'The New Normal', Media and Communications Post Global Economic Crisis

VURAL A. M.

IAMCR/ Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Derneği Konferansı, Braga, Portekiz, 18 - 22 Temmuz 2010, ss.89-99

2009

2009

Edebi Bozulmuş Adabı Dağılmış Bir Toplumsal Kurum Olarak Medya

VURAL A. M.

Medya ve Etik Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, cilt.1, ss.38-48

2009

2009

Güven Çelişkisi: Kitle İletişim Araçları Bu Sorunu Çözebilir mi? / The Paradox Of Trust: Can Mass Media Resolve The Issue?

VURAL A. M.

IAMCR / Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Derneği Konferansı, Mexico City, Meksika, 21 - 24 Temmuz 2009, ss.245-255

2009

2009

In-Party Democracy and Its Contribution to Political Communications (Parti İçi Demokrasi ve Siyasal İletişime Katkıları)

VURAL A. M.

21nci Dünya Politik Bilimler Kongresi, Santiago, Şili, 12 - 16 Temmuz 2009, ss.122-132

2008

2008

Siyasal İletişimin Aktörleri ve Açmazları

Vural A. M.

Türkiye'de Siyasetin Dinamikleri Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2008, ss.217-235

2007

2007

Basın ve Plastik Cerrahi

VURAL A. M.

29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2007, ss.1-5

2005

2005

Kamuoyunun Okur Mektuplarındaki Görünümü-Tanınmış Bir Köşe Yazarının Kişisel Arşivindeki 2000-2001-2002 Yılları Yansımaları

VURAL A. M.

3rd International Symposium “Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars, North Carolina, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 13 Mayıs 2005, cilt.1, ss.48-55

2003

2003

Medya Tıp Etiği: Medyanın Sağlıksızlaşması Sağlığın Medyatikleşmesi

VURAL A. M.

Türkiye Biyoetik Derneği ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Tıp Etiği Kongresi, Bursa, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2003, cilt.1, ss.124-132

2003

2003

Türk Basınındaki Ünlü Bir Köşe Yazarının Kişisel Arşivinde Toplanan Kamuoyu Yansımaları

VURAL A. M.

Communication in the Millenium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars Sempozyumu, Austin-Texsas, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 21 Şubat 2003, cilt.1, ss.50-60

2001

2001

Medya Profesyonellerinin Eyleminin Meşruiyeti ve Ahlakiliği Boyutlarında Değerlendirilmesi

VURAL A. M.

Uluslararası İletişim Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2001, cilt.1, ss.45-55

2000

2000

Yerel Medya’da Haber Toplama Teknikleri

Vural A. M.

Konrad Adenauer Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Eğitim Semineri, Malatya, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2000, ss.101-118

2000

2000

Yerel Basın Eğitim Seminerleri Genel Değerlendirmesi

Vural A. M.

Konrad Adenauer Vakfı & Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Eğitim Semineri, Muğla, Türkiye, 20 - 21 Temmuz 2000, ss.1-10

2000

2000

Yerel Habercilik

Vural A. M.

Konrad Adenauer Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Eğitim Semineri-16, Yalova, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2000, ss.105-120

1997

1997

Yerel Basının Kamuoyu Oluşturma Gücü

VURAL A. M.

Yerel Basının Sorunları, Hatay, Türkiye, 14 Nisan 1997, cilt.1, ss.23-32

1992

1992

Yerel Gazetelerimizin Genel Görünümü

VURAL A. M.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Kurultayı, Adana, Türkiye, 11 Mayıs 1992, cilt.1, ss.45-55

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Gastronomide İletişim

Vural A. M.

Sağlıklı Mutfak, Prof. Dr. Y. Birol Saygı, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.32-48, 2021

2017

2017

Bölüm 1: İlişki Yönetimi ve Medya İlişkilerine Giriş. Bölüm: 7: Kriz Yönetiminde Medya İlişkileri

Vural A. M.

Medya İlişkileri, Doç.Dr. İzlem VURAL Yrd.Doç.Dr. Ufuk ERİŞ, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.2-25, 2017

2017

2017

Managing the Crisis Communication in Today’s World Replete With Crises

Vural A. M.

Communication & Media Researches, Hasan Arslan,Mehmet Ali İçbay,Christian.Ruggiero, Editör, International Association of Social Science Research, Bialystok, ss.33-42, 2017

2016

2016

The Perception Of Turkey And The World Among The Business Community Professionals

Vural A. M.

Research On Humanities And Social Sciences Communication, Social Sciences, Arts, Hasan Arslan,Mehmet Ali İçbay,Christian Ruggiero, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, ss.21-40, 2016

2012

2012

Haber Türleri

VURAL A. M.

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012

2012

2012

Ünite 1: Habercilikte Uzmanlaşma ve Tematik Ayrımlar

VURAL A. M.

Haber Türleri, -, Editör, Aöf Yayın, Eskişehir, 2012

2010

2010

Basın Fotoğrafçılığı

VURAL A. M.

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2010

2010

2010

Geleceği Tasarlamak

VURAL A. M.

Bersay İletişim Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2010

2010

2010

Ünite 1: Basın ve Fotoğrafçılık, Ünite 7: Haber - Fotoğraf Etiği

VURAL A. M.

Basın Fotoğrafçılığı, -, Editör, Aöf Yayın No:1178, Eskişehir, 2010

2009

2009

Dünya Görüşü

VURAL A. M.

Bersay İletişim Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2009

2009

2009

Ünite 5: Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri, Ünite 6: Haberin Temel Taşıyıcısı Olarak; Gazeteci

VURAL A. M.

Haberciliğin Temel Kavramları, Halil İbrahim Gürcan, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2009

2007

2007

İşlev, Önem ve Misyonlarıyla Yerel Basın ve Eskişehir Örnekleminden Elde Edilen Bulgular

Vural A. M.

Türkiye'de Yerel Basın, Prof. Dr. Suat Gezgin, Editör, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.337-356, 2007

2005

2005

Turkish Public Opinion as Reflected in a Renowed Columnist’s Personel Archive

Vural A. M.

Mass Media; International Issues, Alexandros Arampatzis,Yorgo Pasadeos, Editör, Athens Institute For Education and Research, Athens, ss.103-114, 2005

2003

2003

Ünite 4: Basın Makalesi, Haber Mektubu, Röportaj

VURAL A. M.

Halkla İlişkiler Yazarlığı, Sevil Uzoğlu Bayçu, Editör, A.Ü. Yayın, Eskişehir, 2003

1999

1999

Yerel Basın ve Kamuoyu

VURAL A. M.

Anadolu Üniversitesi Yyaınları, Eskişehir, 1999

1997

1997

Bir Kentin Çığlığı (Çevre Sorunun Yerel Medyadaki Yansımaları)

VURAL A. M.

Eskişehir Demokrasi Platformu Yayınları, Eskişehir, 1997

1994

1994

Türk Basınında Teknoloji ve İnsan

VURAL A. M.

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1994

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

2019 - 2019

2019 - 2019

Sigorta Segmentasyonu ve Derin Algı Analizleri

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Vural A. M. (Yürütücü)

2018 - 2019

2018 - 2019

Dijital Yerliler İçin Para - Finans ve Banka : Bugün ve Yarın

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje

Vural A. M. (Yürütücü)

2017 - 2018

2017 - 2018

Medyada Kadın Temsili

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Vural A. M. (Yürütücü) , Oktay Yılmaz B. , İri M.

2016 - 2016

2016 - 2016

World Communication Forum Istanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Vural A. M. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye Tanıtım Grubu

Yönetim Kurulu Üyesi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Uluslararası Sosyal Bilim Araştırmaları Derneği

Bilim Kurulu Üyesi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

World Communication Forum

Yönetim Kurulu Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Daha İyi Yargı Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Türkiye Etik ve İtibar Derneği – TEİD

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2021

Mayıs 2021

E-Journal of Intermedia

ESCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2021

Nisan 2021

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Y.Lisans, Ege Üniversitesi, Türkiye

Mart 2021

Mart 2021

SELÇUK İLETİŞİM

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2021

Ocak 2021

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Güdümlü, Ege Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2020

Ekim 2020

TURKISH STUDIES

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ekim 2020

Ekim 2020

Eurasian Research Journal

ESCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

E-Journal of Intermedia

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2020

Ocak 2020

Digital Transformation in Communication and Media Studies

Diğer Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitapta bölüm

Ocak 2020

Ocak 2020

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Güdümlü, Ege Üniversitesi, Türkiye

Ocak 2020

Ocak 2020

Bilimsel Yayın/Eser

İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Eylül 2019

Eylül 2019

Digital Siege

Diğer Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Ağustos 2019

Ağustos 2019

Bilimsel Yayın/Eser

İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Mart 2018

Mart 2018

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2017

Haziran 2017

E journal of Intermedia

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2013

Haziran 2013

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Diğer Dergiler

Haziran 2013

Haziran 2013

SAYIŞTAY DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Haziran 1992

Haziran 1992

Milliyet 1992 Yılı Ödülleri Gazetecilik Ana Dalı Birincilik Ödülü.

Milliyet

Eylül 1987

Eylül 1987

Hürriyet Gazetesi Genç Gazeteciler Yarışması En İyi Sayfa Tasarımı Dalında İkincilik. 1987.

Hürriyet

Eylül 1987

Eylül 1987

Hürriyet Gazetesi Genç Gazeteciler Yarışması Araştırma-İnceleme Dalında Birincilik

HürriyetKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2011

2011

“Kurgulanmış Gerçekliğe, Siyasal Taraflılığın Körleşmesine ve Toplumsal Güvensizliğe Mahkum Olmuş Bir Toplumsal Kurum: Medya” / “The Media: A Social Institution Doomed to Speculated Reality, Blunting of Political Partisanship and Social Mistrust” IAMCR / Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Derneği Konferansı: Şehirler, Yaratıcılık Bağlantı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

“Küresel Ekonomik Kriz Sonrası ‘Yeni Normal’ Medya ve İletişim” / 'The New Normal', Media and Communications Post Global Economic Crisis”, IAMCR/ Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Derneği Konferansı: İletişim ve Vatandaşlık: Krizi ve Değişimi Yeniden Düşünmek,

Katılımcı

Braga-Portekiz

2009

2009

“Edebi Bozulmuş Adabı Dağılmış Bir Toplumsal Kurum Olarak Medya”, Medya ve Etik Sempozyumu, Fırat Üniversitesi

Katılımcı

Elazığ-Türkiye

2009

2009

“Güven Çelişkisi: Kitle İletişim Araçları Bu Sorunu Çözebilir mi? / The Paradox Of Trust: Can Mass Media Resolve The Issue?”, IAMCR / Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Derneği Konferansı: İnsan Hakları İletişimi, Mexico City

Katılımcı

Mexico City-Meksika

2009

2009

“In-Party Democracy and Its Contribution to Political Communications (Parti İçi Demokrasi ve Siyasal İletişime Katkıları)”, 21nci Dünya Politik Bilimler Kongresi Santiago

Katılımcı

şili-Şili

2008

2008

“Siyasal İletişimin Aktörleri ve Açmazları”, Türkiye'de Siyasetin Dinamikleri Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Katılımcı

Bolu-Türkiye

2007

2007

“Basın ve Plastik Cerrahi”, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2005

2005

“Bir Gazetecinin Kişisel Arşivinde Toplanan Kamuoyu Yansımaları-Bölgesel Düzeyde Kategorilerine Göre Belgelerde Yer Alan Konular-” 3rd International Conference on Communication and Mass Media, Athens Institute For Educatin And Research

Katılımcı

Atina-Türkiye

2005

2005

“Kamuoyunun Okur Mektuplarındaki Görünümü-Tanınmış Bir Köşe Yazarının Kişisel Arşivindeki 2000-2001-2002 Yılları Yansımaları”, 3rd International Symposium “Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars”, University of North Carolina Chapel Hill and Elon University

Katılımcı

North Carolina-Amerika Birleşik Devletleri

2004

2004

“Haber Toplama Yazma Aşamalarına İlişkin Teknik Yaklaşımlar” Konrad Adenauer Vakfı & Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Eğitim Semineri

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2004

2004

“Embedded-İliştirilmiş Gazeteciliğin Etik Çerçevede Değerlendirilmesi” Communication in the Millenium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars Sempozyumu II, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi;

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2003

2003

“Medya Tıp Etiği: Medyanın Sağlıksızlaşması Sağlığın Medyatikleşmesi”, Türkiye Biyoetik Derneği ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Tıp Etiği Kongresi

Katılımcı

bursa-Türkiye

2003

2003

“Türk Basınındaki Ünlü Bir Köşe Yazarının Kişisel Arşivinde Toplanan Kamuoyu Yansımaları”, Communication in the Millenium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars Sempozyumu. Texsas Austin University

Katılımcı

Texas-Austin-Amerika Birleşik Devletleri

2001

2001

Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1. Ulusal Etik Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2001

2001

1. Ulusal Etik Kongresi.

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2001

2001

“Medya Profesyonellerinin Eyleminin Meşruiyeti ve Ahlakiliği Boyutlarında Değerlendirilmesi”, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası İletişim Sempozyumu

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2000

2000

“Yerel Medya’da Haber Toplama Teknikleri”, Konrad Adenauer Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Eğitim Semineri

Katılımcı

Malatya-Türkiye

2000

2000

“Yerel Basın Eğitim Seminerleri Genel Değerlendirmesi”, Konrad Adenauer Vakfı & Türkiye Gaz. Cem. Yerel Basın Eğitim Semineri

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2000

2000

“Yerel Habercilik” Konrad Adenauer Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Eğitim Semineri

Katılımcı

Yalova-Türkiye

1997

1997

Yerel Basının Kamuoyu Oluşturma Gücü” Antakya Gazeteciler Cemiyeti“Yerel Basının Sorunları Paneli

Katılımcı

Antakya-Türkiye

1992

1992

"Yerel Gazetelerimizin Genel Görünümü," Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Kurultayı

Katılımcı

Adana-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Kasım 2020

Kasım 2020

Atatürk ve Türk Milletine Bıraktığı Duyguyu Anlamak

Konferans

İş Dünyası Topluluğu 2-Türkiye

Kasım 2020

Kasım 2020

Atatürk ve Türk Milletine Bıraktığı Duyguyu Anlamak

Konferans

İş Dünyası Topluluğu 1-Türkiye

Ekim 2020

Ekim 2020

Etik Tüketim ve Sürdürülebilirlik

Konferans

Akkök Holding Dünya Etik Günü Webinarı-Türkiye

Temmuz 2020

Temmuz 2020

COVID 19 Öncesi Sırası Sonrasıyla Bir Okuma ve Sosyolojik Bilanço.

Konferans

Karaköy Rotary Klüp Konferansı.-Türkiye

Haziran 2020

Haziran 2020

COVID 19 Öncesi Sırası Sonrasıyla Bir Okuma ve Sosyolojik Bilanço.

Konferans

Türkiye Etik ve İtibar Derneği / TEİD Konferansı.-Türkiye

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Sosyolojik ve Sosyal Psikolojik Değişimler Açısından Covid

Konferans

Sosyal Topluluk 1-Türkiye

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Sosyolojik ve Sosyal Psikolojik Değişimler Açısından Covid

Konferans

Sosyal Topluluk 2.-Türkiye

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Değişimin Yeni Mimarları Yetişirken

Konferans

İş Dünyası Topluluğu 1.-Türkiye

Mayıs 2020

Mayıs 2020

COVID 19 Öncesi Sırası Sonrasıyla Bir Okuma ve Sosyolojik Bilanço

Konferans

“E Ticaret Merkezim” Konferansı-Türkiye

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Değişimin Yeni Mimarları Yetişirken

Konferans

İş Dünyası Topluluğu 1-Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

İletişimde Dürüstlük

Konferans

L’Oreal Türkiye-Türkiye

Temmuz 2018

Temmuz 2018

İletişimi Yönetmek

Konferans

Türkiye Hemofili Derneği. 23. Türkiye Hemofili Kampı-Türkiye

Ekim 2017

Ekim 2017

Faaliyet Raporlarında Teknik ve Artistik Hareketlerin Dengesi

Konferans

TÜYİD – Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği-Türkiye

Nisan 2017

Nisan 2017

Uyuşturucu Bağımlılığı İle Mücadelede Medya-Düzce

Konferans

Yeşilay & Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Eğitim Semineri-Türkiye

Mart 2017

Mart 2017

İletişimi Yönetmek

Konferans

İstanbul Kültür Üniversitesi-Türkiye

Aralık 2016

Aralık 2016

Uyuşturucu Bağımlılığı İle Mücadelede Medya-İstanbul

Seminer

Yeşilay & Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü-Türkiye

Aralık 2016

Aralık 2016

Uyuşturucu Bağımlılığı İle Mücadelede Medya-Gaziantep

Seminer

Yeşilay & Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Eğitim Semineri-Türkiye

Kasım 2016

Kasım 2016

Kişisel ve Kurumsal İtibar için Dönüştürülebilir Araçlar / Convertible Instruments for Personal and Corporate Reputation

Konferans

Davos Dünya İletişim Forumu-Türkiye

Haziran 2016

Haziran 2016

Türk İstiklal Harbinde Kamuoyu Yönetimi ve Türk Basınının Faaliyetleri

Konferans

Harp Akademileri Komutanlığı Kara Harp Akademisi-Türkiye

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Başarı Hikayeleri ile Bilim Kadınları

Konferans

Loreal / Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı-Türkiye

Mayıs 2016

Mayıs 2016

İstanbul Üniversitesi Personeli Eğitim Semineri / Etik Kurallar

Seminer

İstanbul Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2016

Nisan 2016

Algı ve İletişim Yönetimi

Konferans

Harp Akademileri Komutanlığı Hava Harp Akademisi-Türkiye

Mart 2016

Mart 2016

Kriz İletişimi Yönetimi

Konferans

Davos Dünya İletişim Forumu-İsviçre

Mart 2016

Mart 2016

Adapting The Army For Future Security Environment: Hybrid Warfare / Leadership

Konferans

Harp Akademileri Komutanlığı Kara Harp Akademisi-Türkiye

Şubat 2016

Şubat 2016

Algılama ve İletişim Yönetimi.

Konferans

Kara Kuvvetleri Komutanlığı-Türkiye

Ocak 2016

Ocak 2016

İletişim Yönetimi.

Seminer

Mersin Gelecek Kolejleri -Türkiye

Eylül 2015

Eylül 2015

"Communıcatıon World: Changes, Challenges, Chances" / İtibar Yönetiminde Olmazsa Olmazlar

Çalıştay

Davos Dünya İletişim Forumu – Kuala Lumpur, Malezya / World Communication Forum Kuala Lumpur-Malezya

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Yetişkinlerde Uyuşturucu Bağımlılığı Farkındalığı Artırma Projesi (Drug Addiction Awareness on Adults - DAWAP) Seminer Programı / Kriz İletişimi Yönetimi

Seminer

Yeşilay -Türkiye

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Algılamayı ve İletişimi Yönetmek

Konferans

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Konvansiyonu-Türkiye

Nisan 2015

Nisan 2015

Algılamayı ve İletişimi Yönetmek

Konferans

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Maltepe Şubesi-Türkiye

Eylül 2014

Eylül 2014

Stratejik İletişim Planı ve Yönetimi

Seminer

Kalkınma Ajansları Seminer Programı-Türkiye

Mart 2012

Mart 2012

İletişimi Yönetmek

Konferans

Mersin Üniversitesi-Türkiye

Şubat 2012

Şubat 2012

İletişimi Yönetmek

Konferans

Eurofertil Tüp Bebek Merkezi-Türkiye

Kasım 2011

Kasım 2011

İletişimi Yönetmek

Konferans

Doğuş Üniversitesi-Türkiye

Mayıs 2011

Mayıs 2011

İletişimi Yönetmek

Konferans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Türkiye

Mart 2011

Mart 2011

İletişimi Yönetmek

Konferans

İstanbul Aydın Üniversitesi-Türkiye

Mart 2011

Mart 2011

letişimi Yönetmek

Konferans

AISEC -Türkiye

Aralık 2010

Aralık 2010

İletişim Yönetimi

Konferans

AISEC Genel Yıllık Toplantısı-Türkiye

Şubat 2010

Şubat 2010

Kooperatifçilik Semineri

Seminer

Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Köy İşleri Genel Müdürlüğü-Türkiye

Haziran 2009

Haziran 2009

1.Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi

Çalıştay

İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD)-Türkiye

Kasım 2008

Kasım 2008

“Toplum Liderleri Geliyor” Ufuk Geliştirme ve Liderlik Eğitimleri Programı

Konferans

Anadolu Üniversitesi-Türkiye

Kasım 2008

Kasım 2008

Cumhuriyetin 85. Yılı Anma Konferansı / Atatürk ve Kadın

Konferans

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Örgütü-Türkiye

Ekim 2008

Ekim 2008

Etkin İletişim Becerisi

Konferans

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası-Türkiye

Ekim 2008

Ekim 2008

Florance Nigthangale Hemşirelik Yüksekokulu 6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi

Çalıştay

İstanbul Üniversitesi-Türkiye

Mart 2008

Mart 2008

Medya Türban ve Siyaset

Konferans

Eskişehir Rotary Kulübü-Türkiye

Kasım 2006

Kasım 2006

Cumhuriyetin 83. Yılında Türk Medyası Konferansı

Konferans

TSK, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1. Hava Kuvvet Komutanlığ-Türkiye

Kasım 2006

Kasım 2006

Hizmetiçi Polis Eğitim Semineri

Seminer

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü-Türkiye

Kasım 2006

Kasım 2006

Türk Basının Tarihsel Süreci ve Bugünü Konferansı

Konferans

Anadolu Rotary Kulübü-Türkiye

Aralık 2005

Aralık 2005

Atatürk ve Cumhuriyet Konferansı / Hoca Ahmet Yesevi Lisesi

Konferans

Atatürkçü Düşünce Derneği-Türkiye

Aralık 2005

Aralık 2005

Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İletişim Kulübü

Konferans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Türkiye

Aralık 2005

Aralık 2005

Atatürk ve Cumhuriyet Konferansı / Kılıçoğlu Anadolu Lisesi

Konferans

Atatürkçü Düşünce Derneği-Türkiye

Aralık 2005

Aralık 2005

Hizmetiçi Polis Eğitim Semineri / Polis ve Medya İlişkileri

Seminer

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü-Türkiye

Ekim 2005

Ekim 2005

Atatürk ve Cumhuriyet Konferansı / Salih Zeki Anadolu Lisesi

Konferans

Atatürkçü Düşünce Derneği-Türkiye

Mart 2005

Mart 2005

Hizmetiçi Polis Eğitim Semineri / İletişim Unsuru Olarak Güzel ve Etkin Konuşma

Seminer

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü-Türkiye

Eylül 2004

Eylül 2004

Hizmetiçi Polis Eğitim Semineri / Stress ve Çalışma

Seminer

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şubesi-Türkiye

Şubat 2004

Şubat 2004

Hizmet İçi Polis Eğitim Semineri / Meslek İçi İletişim.

Seminer

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü-Türkiye

Şubat 2004

Şubat 2004

Hizmetiçi Polis Eğitim Semineri / Meslek İçi İletişim

Seminer

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü-Türkiye

Kasım 2003

Kasım 2003

Eğiticilerin Eğitimi Semineri / Meslek Etiği

Seminer

Eskisehir Trafik Polis Eğitim Merkezi-Türkiye

Nisan 2003

Nisan 2003

Yerel Medya Paneli - Haber ve Habercilik

Konferans

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti-Türkiye

Eylül 2002

Eylül 2002

Meslek İçi Eğitim Semineri / 2000’li Yıllarda Yerel Medya.

Seminer

Antakya Gazeteciler Cemiyeti -Türkiye

Mayıs 2002

Mayıs 2002

Medya’ya Güven. İnönü Üniversitesi Yerel Medya Paneli

Konferans

İnönü Üniversitesi-Türkiye

Mayıs 2002

Mayıs 2002

Basınla İlişkiler ve İmajımız.

Seminer

Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Meslek İçi Eğitim Semineri.-Türkiye

Ekim 2001

Ekim 2001

Kent Gazetecisinin Gözüyle Kent Gündemi Konferansı.

Konferans

Egitim-Sen-Türkiye

Ekim 2001

Ekim 2001

Çalışanlara Yönelik Meslek İçi Eğitim Semineri İletişim ve Etkin Konuşma

Seminer

Eskişehir Ticaret Odası-Türkiye

Şubat 2000

Şubat 2000

Medya ve Türkiye Konferansı

Konferans

Eskişehir Rotary Kulübü-Türkiye

Şubat 2000

Şubat 2000

4. Kuvvet Olarak Medya Konferansı

Konferans

Eskişehir Kuzey Kafkas Halkları Kültür ve Dayanışma Derneği-Türkiye

Mart 1998

Mart 1998

Yerel Basın ve Kamuoyu. Yerel Basın ve Medya: Demokratikleşme ve Gelişmeye Etkileri Paneli

Konferans

Çukurova Üniversitesi-Türkiye

Mart 1998

Mart 1998

Yerel Basının İçeriksel ve Biçimsel Düzenlemelerinde Yeni Politikalar.

Konferans

Cumhuriyetin Kuruluşunun 75. Yılında Yerel Basın ve Yeni Politika Arayışları Paneli-Türkiye

Aralık 1997

Aralık 1997

Siyasal Yapılanmada Basının Yeri Paneli

Konferans

Antalya Gazeteciler Cemiyeti-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Nisan-2021

Nisan 2021

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Mart-2021

Mart 2021

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Marmara Üniversitesi

Mart-2021

Mart 2021

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Sakarya Üniversitesi

Ocak-2021

Ocak 2021

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2021

Ocak 2021

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2021

Ocak 2021

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - İstanbul Arel Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Kasım-2020

Kasım 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Anadolu Üniversitesi

Eylül-2020

Eylül 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Selçuk Üniversitesi

Eylül-2020

Eylül 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Ege Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Kastamonu Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Ege Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Nisan-2018

Nisan 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Ege Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Ege Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Selçuk Üniversitesi

Eylül-2017

Eylül 2017

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Selçuk Üniversitesi

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Başkent Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Ardahan Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Selçuk Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Ege Üniversitesi

Aralık-2016

Aralık 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Anadolu Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - İstanbul Aydın Üniversitesi

Aralık-2014

Aralık 2014

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Fırat Üniversitesi

Nisan-2014

Nisan 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Gazi Üniversitesi

Nisan-2014

Nisan 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Akdeniz Üniversitesi

Eylül-2013

Eylül 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Kayseri Üniversitesi

Eylül-2013

Eylül 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Eylül-2013

Eylül 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Galatasaray Üniversitesi

Şubat-2013

Şubat 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Anadolu Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Mersin Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Mersin Üniversitesi

Şubat-2011

Şubat 2011

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Eylül-2010

Eylül 2010

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Selçuk Üniversitesi