Prof. Ali Murat VURAL


Communication faculty, Journalism Department

Department of General Journalism


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media, Journalism, Public Relations, Communication Sciences, Media 6 Communication Systems, Communication Design

Metrics

Publication

92

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

23

Thesis Advisory

35
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1997 - 2001

1997 - 2001

Doctorate

Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, İletişim Bilimleri , Turkey

1991 - 1993

1991 - 1993

Postgraduate

Loughborough University of Technology, Yayımcılık, Yayımcılık, United Kingdom

1988 - 1989

1988 - 1989

Postgraduate

London College of Communication, İletişim , Basın Teknolojisi, United Kingdom

1983 - 1987

1983 - 1987

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Communıcatıon Scıences, Department Of Prıntıng And Publıshıng, Turkey

Dissertations

1997

1997

Doctorate

“Bir İletişim Kurumu Olarak Yerel Basının Kamuoyu Oluşumu Sürecindeki İşlevi ve Yerel Basın-Kamuoyu İlişkileri- Eskişehir Basını Örneğinde Bir Uygulama

Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri

1993

1993

Postgraduate

“Türk ve İngiliz Yerel Basınında Karşılaştırmalı İçerik Analizi”

Loughborough University of Technology, Yayımcılık, Yayımcılık

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Mass Communications and Mass Media

Journalism

Public Relations

Communication Sciences

Media 6 Communication Systems

Communication Design

Academic Titles / Tasks

2011 - Continues

2011 - Continues

Professor

Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

2007 - 2011

2007 - 2011

Professor

Anadolu University, Sosyal Bilimler Fakültesi, Basım Ve Yayımcılık Bölümü

2002 - 2007

2002 - 2007

Associate Professor

Anadolu University, Sosyal Bilimler Fakültesi, Basım Ve Yayımcılık Bölümü

1997 - 2002

1997 - 2002

Assistant Professor

Anadolu University, Sosyal Bilimler Fakültesi, Basım Ve Yayımcılık Bölümü

1993 - 1997

1993 - 1997

Lecturer

Anadolu University, Sosyal Bilimler Fakültesi, Basım Ve Yayımcılık Bölümü

1988 - 1993

1988 - 1993

Research Assistant

Anadolu University, Sosyal Bilimler Fakültesi, Basım Ve Yayımcılık Bölümü

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Istanbul University Press İcra Kurulu Başkanlığı

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2019 - Continues

2019 - Continues

Vice Dean

Istanbul University, Communication Faculty

2018 - Continues

2018 - Continues

İstanbul Ünv. Bilim ve Araştırma Politikaları Danışma Kurulu Üyeliği

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2015 - Continues

2015 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2015 - Continues

2015 - Continues

Academic Performance D. Board Member

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2013 - Continues

2013 - Continues

İletişim Fakültesi ConnectIst Hakemli Bilim Dergisi Editörlüğü

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2007 - Continues

2007 - Continues

İletişim Fakültesi Bilim ve Araştırma Komisyon Başkanlığı

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2013 - 2016

2013 - 2016

Deputy Head of Department

İstanbul Üniversitesi, Gazetecilik

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Stratejik İletişim

Undergraduate

Undergraduate

İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Stratejik Yönetim

Postgraduate

Postgraduate

Algı Yönetimi

Doctorate

Doctorate

İletişim Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

İletişim Araştırmaları Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Research Techniques and Media Analysis

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Postgraduate

Postgraduate

Örgütsel Davranış

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Haber toplama ve yazma

Postgraduate

Postgraduate

İletişim Çalışmalarında Bilimsel Araştırma Yöntemleril

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Advising Theses

Continues

Continues

Doctorate

Yeni Medyanın Postmodernizm Bağlamında İncelenmesi

Vural A. M. (Advisor)

M.Gülnar(Student)

2019

2019

Postgraduate

Millileşen Siyasal Söylemin Kırılma Noktaları

Vural A. M. (Advisor)

E.Yılmazlı(Student)

2019

2019

Doctorate

Çokluk Mekânı Olarak Dijital Medya ve Bellek Yitimi

Vural A. M. (Advisor)

S.Bulut(Student)

2018

2018

Postgraduate

Beden - İktidar Ekseninde Medya Söylemleri

Vural A. M. (Advisor)

E.Öztokat(Student)

2005

2005

Postgraduate

Mersin Yerel Medyası

VURAL A. M.

S.Güleç(Student)

2004

2004

Postgraduate

Embeded-İliştirilmiş Gazetecilik

VURAL A. M.

Ö.Demirkan(Student)

2003

2003

Postgraduate

Azınlık Gazeteleri

VURAL A. M.

A.Uruş(Student)

Articles Published in Other Journals

2000

2000

Basın, Kamuoyu ve Üniversite

Vural A. M.

Kurgu Dergisi , no.17, pp.117-126, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

2000

2000

Yerel Medya

Vural A. M.

Alternatif Medya Aylık İletişim Dergisi , no.6, pp.15-18, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

1999

1999

Medya Mensubunun Rol ve Güç Arayışında Kamuoyu Olgusu

Vural A. M.

Rtük İletişim Dergisi , vol.2, no.9, pp.15-16, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

1999

1999

Kitle İletişim Aracı Olarak Basın

Vural A. M.

Jandarma Dergisi , no.85, pp.55-62, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

1996

1996

Yerel Kamuoyunun Kitle İletişim Aracı Olarak Basın

Vural A. M.

Yeni Türkiye Dergisi , vol.2, no.12, pp.1053-1067, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

1991

1991

Günümüz Baskı Tekniklerine Genel Bir Bakış

Vural A. M.

Kurgu Dergisi , vol.9, no.1, pp.135-143, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

1990

1990

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Yerel Basın

Vural A. M.

Kurgu Dergisi , no.8, pp.241-253, 1990 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

REPRESENTATION OF WOMEN IN INTERNET NEWS SITES IN TURKEY SAMPLES

VURAL A. M.

WORLD WOMEN CONFERENCE-IV, India, 08 March 2022, pp.581-596

2021

2021

SOCIAL PERCEPTION OF WOMEN'S REPRESENTATION IN THE MEDIA - IN TURKEY SAMPLES

Vural A. M.

WORLD WOMEN CONFERENCE-II, Baku, Azerbaijan, 11 - 12 February 2021, pp.661-686

2019

2019

Türkiye’de İç Güvenliğin Sağlanması Sürecinde Dijital İletişim Sistemlerinin Etkin Kullanımına İlişkin Farkındalığın Belirlenmesi

Yolcu E., Vural A. M., Yolcu Ö., Kaya Erdem B., Sarı Ü., Arda Ö., et al.

Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis” Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2019, pp.159-175

2017

2017

Ev, Mahalle ve Komşuluğa Dair: Kentsel Dönüşüm Sürecinde Tarlabaşı Örneği

Vural A. M.

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2017, pp.73-94 Sustainable Development

2017

2017

Kentsel Dönüşüm Sürerken Tarlabaşı: Tutum, Beklenti ve Eğilimler

Bektaş Ata L., Vural A. M.

III. Ulusal Şişli Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2017, pp.1-30 Sustainable Development

2016

2016

Otorite Figürü Karşısında Medyanın Şaşırtıcı Tektipleşmesi Türkiye Örneklemi / Uniformity in Media When Faced With an Authority Figure Sample Study on Turkey

VURAL A. M.

1. 8. Avrupa Sosyal ve Davranış Bilimleri Araştırmaları Konferansı (VII.European Conference on Social and Behavioral Sciences in Paris), Paris, France, 3 - 06 February 2016, pp.10-20

2010

2010

Küresel Ekonomik Kriz Sonrası ‘Yeni Normal’ Medya ve İletişim” / 'The New Normal', Media and Communications Post Global Economic Crisis

VURAL A. M.

IAMCR/ Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Derneği Konferansı, Braga, Portugal, 18 - 22 July 2010, pp.89-99

2009

2009

Edebi Bozulmuş Adabı Dağılmış Bir Toplumsal Kurum Olarak Medya

VURAL A. M.

Medya ve Etik Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 7 - 09 October 2009, vol.1, pp.38-48 Sustainable Development

2009

2009

Güven Çelişkisi: Kitle İletişim Araçları Bu Sorunu Çözebilir mi? / The Paradox Of Trust: Can Mass Media Resolve The Issue?

VURAL A. M.

IAMCR / Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Derneği Konferansı, Mexico City, Mexico, 21 - 24 July 2009, pp.245-255

2009

2009

In-Party Democracy and Its Contribution to Political Communications (Parti İçi Demokrasi ve Siyasal İletişime Katkıları)

VURAL A. M.

21nci Dünya Politik Bilimler Kongresi, Santiago, Chile, 12 - 16 July 2009, pp.122-132

2008

2008

Siyasal İletişimin Aktörleri ve Açmazları

Vural A. M.

Türkiye'de Siyasetin Dinamikleri Sempozyumu, Bolu, Turkey, 4 - 05 April 2008, pp.217-235

2007

2007

Basın ve Plastik Cerrahi

VURAL A. M.

29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, Turkey, 17 - 20 October 2007, pp.1-5

2005

2005

Kamuoyunun Okur Mektuplarındaki Görünümü-Tanınmış Bir Köşe Yazarının Kişisel Arşivindeki 2000-2001-2002 Yılları Yansımaları

VURAL A. M.

3rd International Symposium “Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars, North Carolina, United States Of America, 11 - 13 May 2005, vol.1, pp.48-55

2004

2004

Embedded – İliştirilmiş Gazeteciliğin Etik Çerçevede Değerlendirilmesi.

Vural A. M.

Communication in the Millenium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 March 2004, pp.35-52

2003

2003

Medya Tıp Etiği: Medyanın Sağlıksızlaşması Sağlığın Medyatikleşmesi

VURAL A. M.

Türkiye Biyoetik Derneği ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Tıp Etiği Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 28 June 2003, vol.1, pp.124-132

2003

2003

Türk Basınındaki Ünlü Bir Köşe Yazarının Kişisel Arşivinde Toplanan Kamuoyu Yansımaları

VURAL A. M.

Communication in the Millenium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars Sempozyumu, Austin-Texsas, United States Of America, 19 - 21 February 2003, vol.1, pp.50-60

2001

2001

Medya Profesyonellerinin Eyleminin Meşruiyeti ve Ahlakiliği Boyutlarında Değerlendirilmesi

VURAL A. M.

Uluslararası İletişim Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 April 2001, vol.1, pp.45-55

2000

2000

Yerel Medya’da Haber Toplama Teknikleri

Vural A. M.

Konrad Adenauer Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Eğitim Semineri, Malatya, Turkey, 12 - 13 October 2000, pp.101-118

2000

2000

Yerel Basın Eğitim Seminerleri Genel Değerlendirmesi

Vural A. M.

Konrad Adenauer Vakfı & Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Eğitim Semineri, Muğla, Turkey, 20 - 21 July 2000, pp.1-10

2000

2000

Yerel Habercilik

Vural A. M.

Konrad Adenauer Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Eğitim Semineri-16, Yalova, Turkey, 25 - 26 May 2000, pp.105-120

1997

1997

Yerel Basının Kamuoyu Oluşturma Gücü

VURAL A. M.

Yerel Basının Sorunları, Hatay, Turkey, 14 April 1997, vol.1, pp.23-32

1992

1992

Yerel Gazetelerimizin Genel Görünümü

VURAL A. M.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Kurultayı, Adana, Turkey, 11 May 1992, vol.1, pp.45-55

Books & Book Chapters

2022

2022

A SOCIAL READING OF THE PANDEMIC PERIOD IN TERMS OF COMMUNICATION SOCIOLOGY

VURAL A. M.

in: Tıp Bilişimi II, Nilgün Bozbuğa, Sevinç Gülseçen, Vedat Kamer, Başak Kurtuldu, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.13-22, 2022

2022

2022

Sosyal Medyanın Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mülteciler Üzerindeki Etkisi

VURAL A. M., Aldamen Y.

in: Current Debates on Social Sciences 8, Zeynep Karacagil, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, pp.730-744, 2022

2021

2021

Gastronomide İletişim

Vural A. M.

in: Sağlıklı Mutfak, Prof. Dr. Y. Birol Saygı, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.32-48, 2021

2017

2017

Bölüm 1: İlişki Yönetimi ve Medya İlişkilerine Giriş. Bölüm: 7: Kriz Yönetiminde Medya İlişkileri

Vural A. M.

in: Medya İlişkileri, Doç.Dr. İzlem VURAL Yrd.Doç.Dr. Ufuk ERİŞ, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.2-25, 2017

2017

2017

Managing the Crisis Communication in Today’s World Replete With Crises

Vural A. M.

in: Communication & Media Researches, Hasan Arslan,Mehmet Ali İçbay,Christian.Ruggiero, Editor, International Association of Social Science Research, Bialystok, pp.33-42, 2017

2016

2016

The Perception Of Turkey And The World Among The Business Community Professionals

Vural A. M.

in: Research On Humanities And Social Sciences Communication, Social Sciences, Arts, Hasan Arslan,Mehmet Ali İçbay,Christian Ruggiero, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.21-40, 2016

2012

2012

Haber Türleri

VURAL A. M.

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012

2012

2012

Ünite 1: Habercilikte Uzmanlaşma ve Tematik Ayrımlar

VURAL A. M.

in: Haber Türleri, -, Editor, Aöf Yayın, Eskişehir, 2012

2010

2010

Basın Fotoğrafçılığı

VURAL A. M.

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2010

2010

2010

Geleceği Tasarlamak

VURAL A. M.

Bersay İletişim Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2010

2010

2010

Ünite 1: Basında Fotoğraf Kullanımının Önemi / Ünite 7: Fotoğraf Etiği

Vural A. M.

in: Basın Fotoğrafçılığı, -, Editor, Aöf Yayın No:1178, Eskişehir, 2010

2009

2009

Dünya Görüşü

VURAL A. M.

Bersay İletişim Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2009

2009

2009

Ünite 5: Kitle İletişim Araçlarına Göre Habercilik Türleri, Ünite 6: Haberin Temel Taşıyıcısı Olarak; Gazeteci

VURAL A. M.

in: Haberciliğin Temel Kavramları, Halil İbrahim Gürcan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2009

2007

2007

İşlev, Önem ve Misyonlarıyla Yerel Basın ve Eskişehir Örnekleminden Elde Edilen Bulgular

Vural A. M.

in: Türkiye'de Yerel Basın, Prof. Dr. Suat Gezgin, Editor, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.337-356, 2007

2005

2005

Turkish Public Opinion as Reflected in a Renowed Columnist’s Personel Archive

Vural A. M.

in: Mass Media; International Issues, Alexandros Arampatzis,Yorgo Pasadeos, Editor, Athens Institute For Education and Research, Athens, pp.103-114, 2005

2003

2003

Ünite 4: Basın Makalesi, Haber Mektubu, Röportaj

VURAL A. M.

in: Halkla İlişkiler Yazarlığı, Sevil Uzoğlu Bayçu, Editor, A.Ü. Yayın, Eskişehir, 2003

1999

1999

Yerel Basın ve Kamuoyu

VURAL A. M.

Anadolu Üniversitesi Yyaınları, Eskişehir, 1999

1997

1997

Bir Kentin Çığlığı (Çevre Sorunun Yerel Medyadaki Yansımaları)

VURAL A. M.

Eskişehir Demokrasi Platformu Yayınları, Eskişehir, 1997

1994

1994

Türk Basınında Teknoloji ve İnsan

VURAL A. M.

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1994

Other Publications

Supported Projects

2019 - 2019

2019 - 2019

Sigorta Segmentasyonu ve Derin Algı Analizleri

Project Supported by Other Private Institutions

Vural A. M. (Executive)

2018 - 2019

2018 - 2019

Dijital Yerliler İçin Para - Finans ve Banka : Bugün ve Yarın

Project Supported by Other Private Institutions

Vural A. M. (Executive)

2018 - 2018

2018 - 2018

IGA - Dünya Havalimanları İsimlendirme Süreç Analizleri, Değerlendirme Model ve Önerileri

Project Supported by Other Private Institutions

Vural A. M. (Executive)

2017 - 2018

2017 - 2018

Medyada Kadın Temsili

Ministry of Family and Social Policies

Vural A. M. (Executive), Oktay Yılmaz B., İri M.

2017 - 2017

2017 - 2017

Uluslararası Geçmişten Geleceğe Yeni Medya Sempozyum Araştırması

Project Supported by Other Official Institutions

Vural A. M. (Executive)

2016 - 2016

2016 - 2016

World Communication Forum Istanbul

Culture and Tourism Ministry

Vural A. M. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences

Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2018 - Continues

2018 - Continues

Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye Tanıtım Grubu

Board Member

2016 - Continues

2016 - Continues

Uluslararası Sosyal Bilim Araştırmaları Derneği

Member of Science Committee

2016 - Continues

2016 - Continues

World Communication Forum

Board Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Daha İyi Yargı Derneği

Board Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Türkiye Etik ve İtibar Derneği – TEİD

Board Member

Scientific Refereeing

December 2022

December 2022

JOURNAL OF TURKISH STUDIES

Other Indexed Journal

February 2022

February 2022

Erciyes İletişim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

E-Journal of Intermedia

Journal Indexed in ESCI

April 2021

April 2021

Digital Seige

Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

April 2021

April 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP MSc, Ege University, Turkey

March 2021

March 2021

SELÇUK İLETİŞİM

National Scientific Refreed Journal

January 2021

January 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Guided, Ege University, Turkey

October 2020

October 2020

TURKISH STUDIES

Journal Indexed in SCI-E

October 2020

October 2020

Eurasian Research Journal

Journal Indexed in ESCI

June 2020

June 2020

E-Journal of Intermedia

Journal Indexed in ESCI

January 2020

January 2020

Digital Transformation in Communication and Media Studies

Chapter Scientific / Professional Book Published by Other Publishers

January 2020

January 2020

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Guided, Ege University, Turkey

January 2020

January 2020

Scientific Publication

Istanbul University, Turkey

September 2019

September 2019

Digital Siege

Scientific / Professional Book Published by Other Publishers

August 2019

August 2019

Scientific Publication

Istanbul University, Turkey

May 2018

May 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Hacettepe University, Turkey

May 2018

May 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Erciyes University, Turkey

March 2018

March 2018

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION

Journal Indexed in SCI-E

October 2017

October 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Ataturk University, Turkey

June 2017

June 2017

E journal of Intermedia

Other Indexed Journal

June 2013

June 2013

SAYIŞTAY DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2013

June 2013

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Other Journals

Awards

June 1992

June 1992

Milliyet 1992 Yılı Ödülleri Gazetecilik Ana Dalı Birincilik Ödülü.

Milliyet

September 1987

September 1987

Hürriyet Gazetesi Genç Gazeteciler Yarışması En İyi Sayfa Tasarımı Dalında İkincilik. 1987.

Hürriyet

September 1987

September 1987

Hürriyet Gazetesi Genç Gazeteciler Yarışması Araştırma-İnceleme Dalında Birincilik

HürriyetCongress and Symposium Activities

30 September 2021 - 01 October 2021

30 September 2021 - 01 October 2021

2nd Congress of Informatics in Medicine

Panelists

İstanbul-Turkey

09 June 2021 - 09 June 2021

09 June 2021 - 09 June 2021

Workshop on Combating Sexual Violence Against WomenSustainable Development

Working Group

İstanbul-Turkey

01 July 2011 - 01 July 2011

01 July 2011 - 01 July 2011

“Kurgulanmış Gerçekliğe, Siyasal Taraflılığın Körleşmesine ve Toplumsal Güvensizliğe Mahkum Olmuş Bir Toplumsal Kurum: Medya” / “The Media: A Social Institution Doomed to Speculated Reality, Blunting of Political Partisanship and Social Mistrust” IAMCR / Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Derneği Konferansı: Şehirler, Yaratıcılık Bağlantı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 July 2010 - 01 July 2010

01 July 2010 - 01 July 2010

“Küresel Ekonomik Kriz Sonrası ‘Yeni Normal’ Medya ve İletişim” / 'The New Normal', Media and Communications Post Global Economic Crisis”, IAMCR/ Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Derneği Konferansı: İletişim ve Vatandaşlık: Krizi ve Değişimi Yeniden Düşünmek,

Attendee

Braga-Portugal

01 October 2009 - 01 October 2009

01 October 2009 - 01 October 2009

“Edebi Bozulmuş Adabı Dağılmış Bir Toplumsal Kurum Olarak Medya”, Medya ve Etik Sempozyumu, Fırat ÜniversitesiSustainable Development

Attendee

Elazığ-Turkey

01 July 2009 - 01 July 2009

01 July 2009 - 01 July 2009

“In-Party Democracy and Its Contribution to Political Communications (Parti İçi Demokrasi ve Siyasal İletişime Katkıları)”, 21nci Dünya Politik Bilimler Kongresi Santiago

Attendee

şili-Chile

01 July 2009 - 01 July 2009

01 July 2009 - 01 July 2009

“Güven Çelişkisi: Kitle İletişim Araçları Bu Sorunu Çözebilir mi? / The Paradox Of Trust: Can Mass Media Resolve The Issue?”, IAMCR / Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Derneği Konferansı: İnsan Hakları İletişimi, Mexico CitySustainable Development

Attendee

Mexico City-Mexico

01 April 2008 - 01 April 2008

01 April 2008 - 01 April 2008

“Siyasal İletişimin Aktörleri ve Açmazları”, Türkiye'de Siyasetin Dinamikleri Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Attendee

Bolu-Turkey

01 October 2007 - 01 October 2007

01 October 2007 - 01 October 2007

“Basın ve Plastik Cerrahi”, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 May 2005 - 01 May 2005

01 May 2005 - 01 May 2005

“Kamuoyunun Okur Mektuplarındaki Görünümü-Tanınmış Bir Köşe Yazarının Kişisel Arşivindeki 2000-2001-2002 Yılları Yansımaları”, 3rd International Symposium “Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars”, University of North Carolina Chapel Hill and Elon University

Attendee

North Carolina-United States Of America

01 May 2005 - 01 May 2005

01 May 2005 - 01 May 2005

“Bir Gazetecinin Kişisel Arşivinde Toplanan Kamuoyu Yansımaları-Bölgesel Düzeyde Kategorilerine Göre Belgelerde Yer Alan Konular-” 3rd International Conference on Communication and Mass Media, Athens Institute For Educatin And Research

Attendee

Atina-Turkey

01 May 2004 - 01 May 2004

01 May 2004 - 01 May 2004

“Haber Toplama Yazma Aşamalarına İlişkin Teknik Yaklaşımlar” Konrad Adenauer Vakfı & Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Eğitim Semineri

Attendee

Çanakkale-Turkey

01 March 2004 - 01 March 2004

01 March 2004 - 01 March 2004

“Embedded-İliştirilmiş Gazeteciliğin Etik Çerçevede Değerlendirilmesi” Communication in the Millenium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars Sempozyumu II, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi;

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2003 - 01 June 2003

01 June 2003 - 01 June 2003

“Medya Tıp Etiği: Medyanın Sağlıksızlaşması Sağlığın Medyatikleşmesi”, Türkiye Biyoetik Derneği ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Tıp Etiği Kongresi

Attendee

bursa-Turkey

01 February 2003 - 01 February 2003

01 February 2003 - 01 February 2003

“Türk Basınındaki Ünlü Bir Köşe Yazarının Kişisel Arşivinde Toplanan Kamuoyu Yansımaları”, Communication in the Millenium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars Sempozyumu. Texsas Austin University

Attendee

Texas-Austin-United States Of America

12 November 2001 - 13 November 2001

12 November 2001 - 13 November 2001

1. Ulusal Etik Kongresi.

Attendee

Ankara-Turkey

12 November 2001 - 13 November 2001

12 November 2001 - 13 November 2001

Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1. Ulusal Etik Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 April 2001 - 01 April 2001

01 April 2001 - 01 April 2001

“Medya Profesyonellerinin Eyleminin Meşruiyeti ve Ahlakiliği Boyutlarında Değerlendirilmesi”, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası İletişim Sempozyumu

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 October 2000 - 01 October 2000

01 October 2000 - 01 October 2000

“Yerel Medya’da Haber Toplama Teknikleri”, Konrad Adenauer Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Eğitim Semineri

Attendee

Malatya-Turkey

01 September 2000 - 01 September 2000

01 September 2000 - 01 September 2000

“Yerel Basın Eğitim Seminerleri Genel Değerlendirmesi”, Konrad Adenauer Vakfı & Türkiye Gaz. Cem. Yerel Basın Eğitim Semineri

Attendee

Muğla-Turkey

01 May 2000 - 01 May 2000

01 May 2000 - 01 May 2000

“Yerel Habercilik” Konrad Adenauer Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Eğitim Semineri

Attendee

Yalova-Turkey

01 April 1997 - 01 April 1997

01 April 1997 - 01 April 1997

Yerel Basının Kamuoyu Oluşturma Gücü” Antakya Gazeteciler Cemiyeti“Yerel Basının Sorunları Paneli

Attendee

Antakya-Turkey

01 May 1992 - 01 May 1992

01 May 1992 - 01 May 1992

"Yerel Gazetelerimizin Genel Görünümü," Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yerel Basın Kurultayı

Attendee

Adana-Turkey

Invited Talks

February 2022

February 2022

Kültürlerarası Stratejik İletişim Uygulamalı Eğitim Programı

Seminar

Yunus Emre Enstitüsü ve Bosna Hersek Ankara Büyükelçiligi-Turkey

October 2021

October 2021

A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu

Conference

Eskişehir Barosu-Turkey

November 2020

November 2020

Atatürk ve Türk Milletine Bıraktığı Duyguyu Anlamak

Conference

İş Dünyası Topluluğu 2-Turkey

November 2020

November 2020

Atatürk ve Türk Milletine Bıraktığı Duyguyu Anlamak

Conference

İş Dünyası Topluluğu 1-Turkey

October 2020

October 2020

Etik Tüketim ve Sürdürülebilirlik

Conference

Akkök Holding Dünya Etik Günü Webinarı-Turkey

July 2020

July 2020

COVID 19 Öncesi Sırası Sonrasıyla Bir Okuma ve Sosyolojik Bilanço.

Conference

Karaköy Rotary Klüp Konferansı.-Turkey

June 2020

June 2020

COVID 19 Öncesi Sırası Sonrasıyla Bir Okuma ve Sosyolojik Bilanço.

Conference

Türkiye Etik ve İtibar Derneği / TEİD Konferansı.-Turkey

May 2020

May 2020

Sosyolojik ve Sosyal Psikolojik Değişimler Açısından Covid

Conference

Sosyal Topluluk 2.-Turkey

May 2020

May 2020

Değişimin Yeni Mimarları Yetişirken

Conference

İş Dünyası Topluluğu 1.-Turkey

May 2020

May 2020

Değişimin Yeni Mimarları Yetişirken

Conference

İş Dünyası Topluluğu 1-Turkey

May 2020

May 2020

COVID 19 Öncesi Sırası Sonrasıyla Bir Okuma ve Sosyolojik Bilanço

Conference

“E Ticaret Merkezim” Konferansı-Turkey

May 2020

May 2020

Sosyolojik ve Sosyal Psikolojik Değişimler Açısından Covid

Conference

Sosyal Topluluk 1-Turkey

December 2019

December 2019

İletişimde Dürüstlük

Conference

L’Oreal Türkiye-Turkey

July 2018

July 2018

İletişimi Yönetmek

Conference

Türkiye Hemofili Derneği. 23. Türkiye Hemofili Kampı-Turkey

October 2017

October 2017

Faaliyet Raporlarında Teknik ve Artistik Hareketlerin Dengesi

Conference

TÜYİD – Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği-Turkey

April 2017

April 2017

Uyuşturucu Bağımlılığı İle Mücadelede Medya-Düzce

Conference

Yeşilay & Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Eğitim Semineri-Turkey

March 2017

March 2017

İletişimi Yönetmek

Conference

İstanbul Kültür Üniversitesi-Turkey

December 2016

December 2016

Uyuşturucu Bağımlılığı İle Mücadelede Medya-İstanbul

Seminar

Yeşilay & Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü-Turkey

December 2016

December 2016

Uyuşturucu Bağımlılığı İle Mücadelede Medya-Gaziantep

Seminar

Yeşilay & Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Eğitim Semineri-Turkey

November 2016

November 2016

Kişisel ve Kurumsal İtibar için Dönüştürülebilir Araçlar / Convertible Instruments for Personal and Corporate Reputation

Conference

Davos Dünya İletişim Forumu-Turkey

June 2016

June 2016

Türk İstiklal Harbinde Kamuoyu Yönetimi ve Türk Basınının Faaliyetleri

Conference

Harp Akademileri Komutanlığı Kara Harp Akademisi-Turkey

May 2016

May 2016

Başarı Hikayeleri ile Bilim Kadınları

Conference

Loreal / Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı-Turkey

May 2016

May 2016

İstanbul Üniversitesi Personeli Eğitim Semineri / Etik Kurallar

Seminar

İstanbul Üniversitesi-Turkey

April 2016

April 2016

Algı ve İletişim Yönetimi

Conference

Harp Akademileri Komutanlığı Hava Harp Akademisi-Turkey

March 2016

March 2016

Kriz İletişimi Yönetimi

Conference

Davos Dünya İletişim Forumu-Switzerland

March 2016

March 2016

Adapting The Army For Future Security Environment: Hybrid Warfare / Leadership

Conference

Harp Akademileri Komutanlığı Kara Harp Akademisi-Turkey

February 2016

February 2016

Algılama ve İletişim Yönetimi.

Conference

Kara Kuvvetleri Komutanlığı-Turkey

January 2016

January 2016

İletişim Yönetimi.

Seminar

Mersin Gelecek Kolejleri -Turkey

September 2015

September 2015

"Communıcatıon World: Changes, Challenges, Chances" / İtibar Yönetiminde Olmazsa Olmazlar

Workshop

Davos Dünya İletişim Forumu – Kuala Lumpur, Malezya / World Communication Forum Kuala Lumpur-Malaysia

May 2015

May 2015

Algılamayı ve İletişimi Yönetmek

Conference

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Konvansiyonu-Turkey

May 2015

May 2015

Yetişkinlerde Uyuşturucu Bağımlılığı Farkındalığı Artırma Projesi (Drug Addiction Awareness on Adults - DAWAP) Seminer Programı / Kriz İletişimi Yönetimi

Seminar

Yeşilay -Turkey

April 2015

April 2015

Algılamayı ve İletişimi Yönetmek

Conference

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Maltepe Şubesi-Turkey

September 2014

September 2014

Stratejik İletişim Planı ve Yönetimi

Seminar

Kalkınma Ajansları Seminer Programı-Turkey

March 2012

March 2012

İletişimi Yönetmek

Conference

Mersin Üniversitesi-Turkey

February 2012

February 2012

İletişimi Yönetmek

Conference

Eurofertil Tüp Bebek Merkezi-Turkey

November 2011

November 2011

İletişimi Yönetmek

Conference

Doğuş Üniversitesi-Turkey

May 2011

May 2011

İletişimi Yönetmek

Conference

Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Turkey

March 2011

March 2011

İletişimi Yönetmek

Conference

İstanbul Aydın Üniversitesi-Turkey

March 2011

March 2011

letişimi Yönetmek

Conference

AISEC -Turkey

December 2010

December 2010

İletişim Yönetimi

Conference

AISEC Genel Yıllık Toplantısı-Turkey

February 2010

February 2010

Kooperatifçilik Semineri

Seminar

Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Köy İşleri Genel Müdürlüğü-Turkey

June 2009

June 2009

1.Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi

Workshop

İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD)-Turkey

November 2008

November 2008

Cumhuriyetin 85. Yılı Anma Konferansı / Atatürk ve Kadın

Conference

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Örgütü-Turkey

November 2008

November 2008

“Toplum Liderleri Geliyor” Ufuk Geliştirme ve Liderlik Eğitimleri Programı

Conference

Anadolu Üniversitesi-Turkey

October 2008

October 2008

Florance Nigthangale Hemşirelik Yüksekokulu 6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi

Workshop

İstanbul Üniversitesi-Turkey

October 2008

October 2008

Etkin İletişim Becerisi

Conference

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası-Turkey

March 2008

March 2008

Medya Türban ve Siyaset

Conference

Eskişehir Rotary Kulübü-Turkey

November 2006

November 2006

Cumhuriyetin 83. Yılında Türk Medyası Konferansı

Conference

TSK, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1. Hava Kuvvet Komutanlığ-Turkey

November 2006

November 2006

Türk Basının Tarihsel Süreci ve Bugünü Konferansı

Conference

Anadolu Rotary Kulübü-Turkey

November 2006

November 2006

Hizmetiçi Polis Eğitim Semineri

Seminar

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü-Turkey

December 2005

December 2005

Atatürk ve Cumhuriyet Konferansı / Kılıçoğlu Anadolu Lisesi

Conference

Atatürkçü Düşünce Derneği-Turkey

December 2005

December 2005

Atatürk ve Cumhuriyet Konferansı / Hoca Ahmet Yesevi Lisesi

Conference

Atatürkçü Düşünce Derneği-Turkey

December 2005

December 2005

Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İletişim Kulübü

Conference

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Turkey

December 2005

December 2005

Hizmetiçi Polis Eğitim Semineri / Polis ve Medya İlişkileri

Seminar

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü-Turkey

October 2005

October 2005

Atatürk ve Cumhuriyet Konferansı / Salih Zeki Anadolu Lisesi

Conference

Atatürkçü Düşünce Derneği-Turkey

March 2005

March 2005

Hizmetiçi Polis Eğitim Semineri / İletişim Unsuru Olarak Güzel ve Etkin Konuşma

Seminar

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü-Turkey

September 2004

September 2004

Hizmetiçi Polis Eğitim Semineri / Stress ve Çalışma

Seminar

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şubesi-Turkey

February 2004

February 2004

Hizmet İçi Polis Eğitim Semineri / Meslek İçi İletişim.

Seminar

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü-Turkey

February 2004

February 2004

Hizmetiçi Polis Eğitim Semineri / Meslek İçi İletişim

Seminar

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü-Turkey

November 2003

November 2003

Eğiticilerin Eğitimi Semineri / Meslek Etiği

Seminar

Eskisehir Trafik Polis Eğitim Merkezi-Turkey

April 2003

April 2003

Yerel Medya Paneli - Haber ve Habercilik

Conference

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti-Turkey

September 2002

September 2002

Meslek İçi Eğitim Semineri / 2000’li Yıllarda Yerel Medya.

Seminar

Antakya Gazeteciler Cemiyeti -Turkey

May 2002

May 2002

Medya’ya Güven. İnönü Üniversitesi Yerel Medya Paneli

Conference

İnönü Üniversitesi-Turkey

May 2002

May 2002

Basınla İlişkiler ve İmajımız.

Seminar

Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Meslek İçi Eğitim Semineri.-Turkey

October 2001

October 2001

Çalışanlara Yönelik Meslek İçi Eğitim Semineri İletişim ve Etkin Konuşma

Seminar

Eskişehir Ticaret Odası-Turkey

October 2001

October 2001

Kent Gazetecisinin Gözüyle Kent Gündemi Konferansı.

Conference

Egitim-Sen-Turkey

February 2000

February 2000

Medya ve Türkiye Konferansı

Conference

Eskişehir Rotary Kulübü-Turkey

February 2000

February 2000

4. Kuvvet Olarak Medya Konferansı

Conference

Eskişehir Kuzey Kafkas Halkları Kültür ve Dayanışma Derneği-Turkey

March 1998

March 1998

Yerel Basının İçeriksel ve Biçimsel Düzenlemelerinde Yeni Politikalar.

Conference

Cumhuriyetin Kuruluşunun 75. Yılında Yerel Basın ve Yeni Politika Arayışları Paneli-Turkey

March 1998

March 1998

Yerel Basın ve Kamuoyu. Yerel Basın ve Medya: Demokratikleşme ve Gelişmeye Etkileri Paneli

Conference

Çukurova Üniversitesi-Turkey

December 1997

December 1997

Siyasal Yapılanmada Basının Yeri Paneli

Conference

Antalya Gazeteciler Cemiyeti-Turkey

Jury Memberships

April-2021

April 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

March-2021

March 2021

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Sakarya Üniversitesi

March-2021

March 2021

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment Academic Staff - Marmara Üniversitesi

January-2021

January 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

January-2021

January 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Arel Üniversitesi

January-2021

January 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

November-2020

November 2020

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Anadolu Üniversitesi

September-2020

September 2020

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

September-2020

September 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Selçuk Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

July-2020

July 2020

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment Academic Staff - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

August-2019

August 2019

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Kastamonu Üniversitesi

August-2019

August 2019

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ege Üniversitesi

April-2019

April 2019

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ege Üniversitesi

April-2019

April 2019

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

June-2018

June 2018

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

April-2018

April 2018

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ege Üniversitesi

December-2017

December 2017

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment Academic Staff - Selçuk Üniversitesi

December-2017

December 2017

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ege Üniversitesi

September-2017

September 2017

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

July-2017

July 2017

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment Academic Staff - Selçuk Üniversitesi

July-2017

July 2017

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment Academic Staff - Başkent Üniversitesi

June-2017

June 2017

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ege Üniversitesi

June-2017

June 2017

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Selçuk Üniversitesi

June-2017

June 2017

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ardahan Üniversitesi

December-2016

December 2016

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

June-2015

June 2015

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Aydın Üniversitesi

June-2015

June 2015

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Anadolu Üniversitesi

December-2014

December 2014

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment Academic Staff - Fırat Üniversitesi

April-2014

April 2014

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Akdeniz Üniversitesi

April-2014

April 2014

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Gazi Üniversitesi

September-2013

September 2013

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Galatasaray Üniversitesi

September-2013

September 2013

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Kayseri Üniversitesi

September-2013

September 2013

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Marmara Üniversitesi

February-2013

February 2013

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Anadolu Üniversitesi

January-2013

January 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Mersin Üniversitesi

January-2013

January 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Mersin Üniversitesi

February-2011

February 2011

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Marmara Üniversitesi

September-2010

September 2010

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Selçuk Üniversitesi