Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Examination of 45-Year-Old and Older People’s Attitudes Toward Old Age and Quality of Life in Terms of Sociodemographic Characteristics

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.112-129, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Shaping the consumers' attitudes towards Halal food products in Turkey [1]

JOURNAL OF ISLAMIC MARKETING, vol.12, no.6, pp.1081-1096, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

An Overview of Air Traffic and Effective Air Traffic Control Strategies for Istanbul Airport

Journal of Transportation and Logistics, vol.6, no.1, pp.107-124, 2021 (National Refreed University Journal)

T.V. commercial dramas and their impact on tourists' attitudes towards the destination: A Turkish case

Journal of Euromarketing, vol.30, no.1-2, pp.28-39, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluations of international brand alliances

International Journal of Value Chain Management, vol.12, no.2, pp.107-132, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Impact of religiosity on ethical judgement: a study on preference of retail stores among consumers

JOURNAL OF ISLAMIC MARKETING, vol.10, pp.1332-1350, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Tüketicilerin Sponsorluk Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının Uyum Teorisi Ekseninde Sanat ve Spor Sponsorlukları Kapsamında İncelenmesi

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.206-225, 2019 (International Refereed University Journal)

Examination of Potential Factors Related with the Success of International Brand Alliances

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.18, no.4, pp.549-564, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Katılım Bankacılığında Pazarlama Alanında Yapılan Çalışmalara İlişkin Literatür İncelemesi

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.55-74, 2018 (National Refreed University Journal)

Comparison of Factors Affecting Consumer Attitudes towards Brand Extension in Terms of Domestic and Foreign Branded Products

Kırklareli Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.6, no.6, pp.19-37, 2017 (International Refereed University Journal)

The Comparison of Online Retailing Models Based on Consumer Trust And Loyalty

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.543-561, 2017 (National Refreed University Journal)

An Investigation on Discount Supermarkets: Evaluation of Bulgaria Market for Turkish Entrepreneurs

Journal of Transportation and Logistics, vol.1, pp.1-18, 2016 (National Refreed University Journal)

Evaluation of the objective and subjective features of technological products: evidences from Turkish tablet PC market

International Journal of Information Technology and Management, vol.15, no.2, pp.99-117, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

PRODUCT PLACEMENT AS A MARKETING COMMUNICATION TOOL: A CONCEPTUAL FRAMEWORK

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, vol.25, pp.96-119, 2014 (National Refreed University Journal)

MARKET SEGMENT ANALYSIS OF CONSUMERS' ATTITUDES TOWARDS PRODUCT PLACEMENT

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.9, pp.133-155, 2013 (National Refreed University Journal)

Yazılım Pazarlaması ve Yazılım Sektörünün Pazarlama Zekalarının İncelenmesi

Verimlilik Dergisi, vol.2012, no.1, pp.45-68, 2012 (Other Refereed National Journals)

Geleneksel ilan ve advertorial (tanıtıcı reklam) uygulamalarının reklam ve reklamı yapılan ürünün algısına ilişkin değerlemelerinin faktör analizi temelli incelenmesi

Journal of the School of Business Administration, Istanbul University, vol.40, no.2, pp.176-194, 2011 (International Refereed University Journal)

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığına İlişkin tutumlarının İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.36, pp.89-111, 2010 (National Refreed University Journal)

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.36, pp.89-111, 2010 (International Refereed University Journal)

Consumers' price perceptions as a segmentation criteria: An emerging market case

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.39, no.1, pp.21-34, 2010 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Images of Italy, France and Morocco as tourist destinations

International Journal of Tourism Policy, vol.2, no.4, pp.306-318, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Eğitim Hizmetlerinin Pazarlanmasında Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Algılanan Hizmet Kalitesi ile Öğrenci Memnuniyeti Arasındaki İlişki

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.8, no.2, pp.17-38, 2008 (International Refereed University Journal)

Examining the Differences of Consumers’ Risk and Benefit Perceptions In Online Shopping

The E-Business Review, International Academy of E-Business, vol.VIII, pp.157-161, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Ürün Geliştirmede Pazar Bilgisi Yönünden Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

VERİMLİLİK DERGİSİ, vol.2008, no.3, pp.7-20, 2008 (Other Refereed National Journals)

The Relationship between Customer Satisfaction, Customer Loyalty and Buying Intention in Food Retailing Industry

International Journal of Management Cases, vol.10, pp.551-560, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

EXAMINING THE EFFECTS OF PERCEIVED SERVICE QUALITY ON AIRLINE PASSENGERS' OVERALL SATISFACTION LEVEL

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.36, no.2, pp.7-29, 2007 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Pazarlama Anlayışında Siyasal Pazarlamanın Yeri Ve Pazar Konumlarına Göre Siyasi Partilerin Stratejik Analizi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.17, pp.157-172, 2007 (National Refreed University Journal)

Yapı Market Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Değerlendirmelerine Göre Pazar Bölümlerinin İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.28, pp.87-106, 2007 (National Refreed University Journal)

Havayolu Taşımacılığında Yerli Ve Yabancı Yolcuların Memnuniyet Düzeylerine Göre Beklentilerinin İncelenmesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.1, pp.152-175, 2007 (National Refreed University Journal)

Yapı Market Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Değerlendirmeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.55-75, 2006 (National Refreed University Journal)

Süpermarket Müşterilerinin Mağazaya Olan Bağlılık Derecelerine Göre Pazar Bölümlerinin Tanımlanması ve Bölümler Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, vol.17, pp.46-61, 2006 (National Refreed University Journal)

Yapı Market Müşterilerinin Mağaza Hizmet Kalitesine Yönelik Değerlendirmeleri

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.55-76, 2006 (National Refreed University Journal)

Fiyat Algılamasının Boyutları Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, vol.17, no.53, pp.3-17, 2006 (National Refreed University Journal)

İndirimli Mağaza ve Süpermarket Müşterileri Arasındaki Farklılıkların Beklenti ve Memnuniyetlerine Göre İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, vol.34, no.1, pp.105-133, 2005 (National Refreed University Journal)

Perakendecilik sektöründe tüketicilerin fiyat algılamalarına göre bölümlendirilmesi

YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.48, pp.27-38, 2004 (International Refereed University Journal)

Çevre Dostu Ürün Satınalma İle İlgisi Bulunan Değişkenlerin Belirlenmesine Yönelik Araştırma

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, vol.12, no.40, pp.29-38, 2001 (National Refreed University Journal)

Çevre Dostu Ürün Satınalanlar İle Almayan Tüketicileri Ayırt Eden Temel Özelliklerin Belirlenmesine Yönelik Araştırma

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, vol.12, no.40, pp.39-50, 2001 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Toplu Taşıma Kullanıcılarının Mobil Toplu Taşıma Uygulamalarına Yönelik Yaklaşımlarının Araştırılması

V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.186-189

Examining the attitude toward halal food products: The case of a private university

32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018, Sevilla, Spain, 15 - 16 November 2018, pp.4200-4206 identifier identifier

Examining the Image of Italy, France, and Morocco as a Tourist Destination

The 4 World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Antalya, Turkey, 22 - 27 April 2008, pp.12-24

Examining The Image of Italy, France, and Morocco As A Tourist Destination

The 4 World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Antalya, Turkey, 22 - 27 April 2008, pp.12-24

Tüketicilerin Fiyat Algılamalarında Esas Olan Pazar Bölümlerinin Oluşturulmasının Denemesi

11. Ulusal Pazarlama Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.249-266

Tüketicilerin Ambalaja İlişkin Tutum ve Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kayseri, Turkey, 1 - 04 November 2003, pp.253-269

Deodorant Kullanan Tüketicilerin, Deodorant Satın Alırken Önem Verdikleri Unsurların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kayseri, Turkey, 1 - 04 November 2003, pp.291-306

Determining Behavioral Differences Between Two Different Cola Brand Consumers

Marketing and Development Challenges in The 21st Century, Proceedings of The 7th International Conference on Marketing and Development, International Society for Marketing and Development, Gana, Ghana, 5 - 08 August 2000, pp.175-182

Books & Book Chapters

The Birth of Omni-Channel Marketing and New Dynamics of Consumers’ Approach to Retail Channels

in: Marketing Management in Turkey, Öztürkcan S., Yolbulan Okan E., Editor, Emerald Publıshıng, Bradford, pp.247-272, 2018

Sosyal Mübadele Teorisi

in: Pazarlama Teorileri (2.baskı), Yağcı M. İ., Çabuk S., Editor, Media Cat Kitapları, İstanbul, pp.13-33, 2015

İnternetten Satın Alma Davranışı ile Risk ve Fayda Algılamaları Arasındaki İlgi-SPSS Uygulaması

in: Araştırma Yöntemleri, Kurtuluş K., Editor, Türkmen Kitabevi, İstanbul, pp.217-281, 2010

SPSS Programının Kullanımına İlişkin Temel Bilgiler

in: Pazarlama Araştırmaları, 8.Basım, Kurtuluş K., Editor, Literatür Yayıncılık, İstanbul, pp.376-449, 2006

Other Publications