Prof. Yavuz ARAS


Istanbul Medical Faculty, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Brain and Nerve Surgery Department


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Neurology, Surgery Medicine Sciences, Nervous System Surgery

Metrics

Publication

201

Citation (WoS)

393

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

451

H-Index (Scopus)

14

Project

4

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2007

2001 - 2007

Expertise In Medicine

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Nöroşirürji Abd, Turkey

1992 - 1998

1992 - 1998

Undergraduate

Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

2007

2007

Expertise In Medicine

Sıçanlarda deneysel kafa travması modelinde phorbol 2,3 dibütiratın AQP4 ekspresyonu üzerine etkileri

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Nöroşirürji Ad

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Internal Medicine Sciences

Neurology

Surgery Medicine Sciences

Nervous System Surgery

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

2010 - Continues

2010 - Continues

Expert

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

2007 - 2009

2007 - 2009

UZMAN DOKTOR

ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Head Trauma and Vascular Injuries

Dolaş İ., Aras Y.

Türk Nöroşirürji Derg. , vol.30, no.2, pp.245-249, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2011

2011

Foramen magnum meningiomları

ARAS Y., KIRIŞ T.

Türk Nöroşirürji Dergisi , vol.21, no.2, pp.158-161, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Post-operative Complications of 915 Endoscopic Discectomy Patients

Poyraz A., Şahin D., Köksoy F., Özler D., Andıç E., Dölen D., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 19 October 2023, pp.95

2023

2023

Dijital Subtraksiyon Anjiyografisinde Heubner Rekürrent Arterin Taranması

DÖLEN D., ÜNAL T. C., DOLAŞ İ., ÖZTÜRK S., GÜLSEVER C. İ., BARBUROĞLU M., et al.

Türk Nöroşirürji Derneği, Nörovasküler Cerrahi ve Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu, Nörovasküler Sempozyum, Zonguldak, Turkey, 8 - 10 September 2023

2023

2023

1 Aydır Kusan Olguda İpuçları: Nadir, Unutulmaması Gereken Bir Beyin Absesi Olgusu

Coşkun G., Mete Atasever N., Dede E., Demirbuğa A., Aras Y., Hançerli Törün S., et al.

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.526-527

2022

2022

Short and mid-term results of lumbar facet joint and epidural steroid injections

Öztürk M., Öztürk S., Özata M. S., Adıyaman A. E., Ünal T. C., Dolaş İ., et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022

2022

2022

Bilateral Chronic Subdural Haematomas in Patients Under 50 Years of Age

Öztürk S., Ortahisar E., Özata M. S., Nazarlı S., Dolaş İ., Ünal T. C., et al.

TND 35. bilimsel kongresi , Antalya, Turkey, 24 - 28 November 2022, pp.302

2022

2022

Tek Merkez Forestier Hastalığı Vaka Serisi

Gülsever C. İ., Dağdeviren H. E., Şahin D., Ünal T. C., Dolaş İ., Sabancı P. A., et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2022, pp.1

2022

2022

Diagnostic and Theraputic Autoantibody Discovery Studies for Brain Tumors

Topçu O., Timirci Kahraman Ö., Sabancı P. A., Aras Y., Yetimler B., Mohr T., et al.

5th Annual Meeting New Diagnostic and Therapeautic Tools Against Multidrug Resistance Tumors, Coimbra, Portugal, 29 June - 01 July 2022, pp.50-51

2021

2021

Lomber radikülopatiyi taklit eden meraljiya parestetika: 2 olgu sunumu

Adıyaman A. E., Dölen D., Dolaş İ., Ünal T. C., Sabancı P. A., Aras Y.

Türk Nöroşirurji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu 25. Sempozyumu, Muğla, Turkey, 28 - 30 October 2021, pp.59-60

2021

2021

Cushing Hastalığında Endoskopik Transsfenoidal Cerrahi Deneyimlerimiz: 48 Hastada Sonuçlarımız

Öztürk M., Ünal T. C., Dolaş İ., Özata M. S., Dölen D., Sabancı P. A., et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsle Kongresi, 30 September - 03 October 2021, vol.31, pp.126 Creative Commons License

2021

2021

Mutlu Ü., Soyluk Selçukbiricik Ö., Aras Y., Yarman E. S.

42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 23 May 2021, pp.430-431 Creative Commons License

2019

2019

Vertebral artery injury secondary to cervical gunshot

Dölen D., Şahin M. S., Sabancı P. A., Aydoseli A., Aras Y., Barlas O.

5th Annual Meeting of Serbian Neurosurgical Society, Kragujevac, Serbia, 25 - 27 October 2019, pp.76

2019

2019

Chiari malformasyonu tanılı hastalarda cerrahi tedavi seçenekleri ve klinik tecrübemiz

Aydoseli A., Peker B., Özgen U., Aras Y., Sabancı P. A., Barlas O., et al.

33. Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 11 April 2019, pp.154

2018

2018

İntrakranyal dural arteriovenöz fistüller

Aras Y., Yıldız M. Z., Aydoseli A., Sabancı P. A., Dölen D., İzgi A. N., et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2018, pp.144

2018

2018

2011-2017 arasında yapılan endoskopik lomber laminektomi vakalarının sonuçları

Dölen D., Aydoseli A., Sabancı P. A., Aras Y., Sencer A., Yörükoğlu A. G., et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2018, pp.130

2018

2018

Retrosigmoid yolla opere edilen vestibüler schwanomlarda klinik tecrübemiz

Dolgun M., Özgen U., Aydoseli A., Aras Y., Sabancı P. A., Barlas O., et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2018, pp.66

2018

2018

Arka sistem anevrizmalarında endovasküler tedavi sonuçları

Adıyaman A. E., Gömleksiz C., Barburoğlu M., Can H., Aydoseli A., Sabancı P. A., et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2018, pp.132-133

2017

2017

Clinical and radiological evaluation of patients after endoscopic lumbar surgery

Dölen D., Boyalı O., Aydoseli A., Sabancı P. A., Aras Y., İzgi A. N., et al.

16th World Federation of Neurosurgical Societes Congress. İstanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 20 August 2017, pp.233

2017

2017

Angiographic evaluation of the treatment of 790 patients with intracranial aneurysm

Alkır G., İzgi A. N., Aydoseli A., Özgen U., Sabancı P. A., Aras Y., et al.

16th World Federation of Neurosurgical Societes Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017, pp.321-322

2017

2017

Effectiveness and safety of pediatric epilepsy surgery: a retrospective clinical study of 50 cases

Dolgun M., Genç H. M., Genç Ç., Aydoseli A., Aras Y., Sabancı P. A., et al.

16th World Federation of Neurosurgical Societes Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017, pp.196

2017

2017

Erişkinde Gergin Omurilik Sendromlu Hastalarda Klinik Tecrübemiz

Özgen U., Aydoseli A., Sabancı P. A., Aras Y., Sencer A., Hepgül K. T., et al.

Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March 2017 - 02 April 2022, pp.264

2017

2017

Kordomanın Subkutanöz Cerrahi Ekim Metastazı: Vaka Sunumu

Öztürk O., Peker B., Aras Y., Aydoseli A., Sabancı P. A., Hepgül K. T.

Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.137

2017

2017

Spondilodiskitis Tanılı Hastalarda (Endoskopik Debritmanın) Tedavi Ve Prognoza Etkisi

Genç Ç., Şencan F., Aydoseli A., Sabancı P. A., Aras Y., Hepgül K. T.

Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.142

2016

2016

Lomber Spinal Stenozun Normal Basınçlı Hidrosefali Prevalansı Üzerine Etkisi

Özdemir Ö., Dölen D., Aras Y., Aydoseli A., Sabancı P. A., İzgi A. N., et al.

Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.373

2016

2016

Anevrizmal Kemik Kistleri'nde Tedavi Seçenekleri

Özen U., Tahta A., Sabancı P. A., Aras Y., Aydoseli A., Ünal Ö. F., et al.

Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.236

2016

2016

İntrakranial Ependimomlar: 10 Yıllık Retrospektif Çalışma

Özdemir Ö., Sabancı P. A., Aras Y., Aydoseli A., İzgi A. N., Hepgül K. T., et al.

Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.187

2016

2016

Galen veni anevrizmal malformasyonunda klinik tecrübemiz

Özdemir Ö., Özgen U., Aydoseli A., Aras Y., Sabancı P. A., Sencer A., et al.

Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.235

2015

2015

Detection of High Frequency Oscillations in Epilepsy with K-means Clustering Method

Liu S., Aras Y., Sha Z., Aydoseli A., Sabancı P. A., Bebek N., et al.

7th Annual International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering (NER), Montpellier, France, 22 - 24 April 2015, pp.934-935

2015

2015

Kranyostenoz cerrahisi geçiren çocuklarda kan kaybı ve postoperatif morbiditeyi etkileyen faktörler

Alı A., Aydoseli A., Aras Y., Sabancı P. A., Ünal T. C., Yıldız M. Z., et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015, pp.75

2015

2015

BT sonrası dönemde intrakranyal abse tanılı hastalara cerrahi yaklaşım

Aras Y., Sabancı P. A., Öztürk O., Boyalı O., İzgi A. N., Barlas O., et al.

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015, pp.65

2015

2015

Nörotravmalı hastanın istatistiksel değerlendirilmesi

Sabancı P. A., Aras Y., Aydoseli A., Dölen D., Sencer A., Hepgül K. T., et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015, pp.385

2015

2015

Baklofen Pompası İmplantasyonu; İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi

Aydoseli A., Sabancı P. A., Aras Y., Genç Ç., Sencer A., Hepgül K. T., et al.

29. Türk Noroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015, pp.111

2014

2014

Anevrizmal Kemik Kistlerinde Tedavi Seçenekleri

Özgen U., Özdemir Ö., Tahta A., Aydoseli A., Aras Y., Sabancı P. A., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 25 October 2014, pp.74

2014

2014

Mikrovasküler dekompresyon yapılan 129 trigeminal nevralji olgusunun uzun dönem takip sonuçları

Aras Y., Sabancı P. A., Ünal T. C., Öztürl O., Boyalı O., Aydoseli A., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 24 October 2014, pp.72

2014

2014

, Derin Beyin Stimulasyonunda Mikroelektrod Kaydıyla Birlikte İntraoperatif BT Kullanımı: Olgu Sunumu

Tahta A., Aydoseli A., Aras Y., Sabancı P. A., Sencer A., Hepgül K. T., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 25 October 2014, pp.52

2014

2014

Galen Veni Anevrizmal Malformasyonu’nda Klinik Tecrübemiz

Özdemir Ö., Özgen U., Aydoseli A., Aras Y., Sabancı P. A., Sencer A., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği X. Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 25 October 2014, pp.72

2014

2014

Çocuklarda Epilepsi Cerrahisi, Sonuçları ve Komplikasyonları; Retrospektif Klinik Çalışma

Sencer A., Dolgun M., Aydoseli A., Aras Y., Sabancı P. A., Maraş Genç H., et al.

Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.67

2014

2014

Distoni ve Spastisite Tedavisinde İntraventriküler Baklofen Uygulamsının Yeri: Olgu Sunumu

Aydoseli A., Aras Y., İzgi A. N., Sabancı P. A., Dolgun M.

28. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.240

2013

2013

Nontraumatic non aneurismal subarachnoid hemorrhage: incidence, etiology, management and outcome

Akçakaya M. O., Alkır G., Aydoseli A., Aras Y., Sabancı P. A., Sencer N. S., et al.

The Europian Association of Neurosurgical Societies Anuual Meeting, Tel-Aviv-Yafo, Israel, 11 - 14 November 2013, pp.98

2013

2013

2003-2013 Yılları Arasında Kraniofaringiom Tanısı Konmuş Hastaların Retrospektif İncelenmesi

Tahta A., Boyalı O., Sabancı P. A., Aras Y., Aydoseli A., Hepgül K. T., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.94

2013

2013

Arteria Cerebri Media Anevrizmalı 310 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi

Aydoseli A., Alkır G., Aras Y., Sabancı P. A., Hepgül K. T., İzgi A. N.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.97-98

2013

2013

Epilepsi Cerrahisinde İnvaziv Monitorizasyon İçin Nöronavigasyon ve İntraoperatif BT Kullanımı

Şencan F., Sencer A., Aydoseli A., Dolaş İ., Ünal T. C., Aras Y., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.99

2013

2013

Kraniyosinositoz Cerrahisinde Klinik Deneyimimiz

Boyalı O., Sabancı P. A., Aras Y., Aydoseli A., Yıldız Z. M., Hepgül K. T., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.92

2013

2013

2 Olguda İntrakranyal Operasyon Sonrası Gelişen Serebral Venöz Sinüs Trombozu

Aydoseli A., Aras Y., Sabancı P. A., Ünal T. C., İzgi A. N.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.95

2013

2013

Anterior Komunikan Arter Anevrizmalı 266 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi

Alkır G., Aydoseli A., Aras Y., Sabancı P. A., İzgi A. N.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.97

2013

2013

Kafa Kaidesi Kırığına Bağlı Gelişen Sol İnternal Karotis Arter Diseksiyonu

Ünal T. C., Aras Y., Aydoseli A., Sabancı P. A., Dolaş İ., Hepgül K. T., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.94-95

2013

2013

Split Kord Malformasyonu Tedavisinde Klinik Deneyimimiz

Aras Y., Boyalı O., Aydoseli A., Sabancı P. A., Özdemir Ö., Sencer A., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.92-93

2013

2013

Foramen Magnum Kitlelerinde Cerrahi Tedavi

Aras Y., Dolaş İ., Ünal T. C., Sabancı P. A., Aydoseli A., Sencer A., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.95

2013

2013

Kranyal Metastazlarda Cerrahi Deneyimimiz

Dolaş İ., Sabancı P. A., Ünal T. C., Aydoseli A., Aras Y., Sencer A., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.93

2013

2013

Hipofiz Adenomu Cerrahisinde Klinik Deneyimimiz

Öztürk O., Aras Y., Aydoseli A., Sabancı P. A., Boyalı O., Barlas O., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.91

2013

2013

Chiari Malformasyonu Tedasinde Klinik Deneyimimiz

Özdemir Ö., Aras Y., Sabancı P. A., Aydoseli A., Sencer A., Hepgül K. T., et al.

9. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.57

2013

2013

Hemifasyal Spazm Tedavisinde Klinik Deneyimimiz

Boyalı O., Aras Y., Sabancı P. A., Sencer A., Hepgül K. T., İzgi A. N., et al.

9. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.57

2013

2013

Kafa Travmalı Hastalarda Epidemiyolojik Çalışma

Ünal T. C., Aras Y., İlhan M., Sabancı P. A., Aydoseli A., Sencer A., et al.

27. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi , Antalya, Turkey, 12 April 2013, pp.104

2013

2013

Olgu Sunumu: Lhermitte-Duclos Hastalığı

Ünal T. C., Aras Y., Dolaş İ., Sabancı P. A., Aydoseli A., Sencer A., et al.

27. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 April 2013, pp.251

2012

2012

Percutaneous balloon compression for the treatment of trigeminal neuralgia clinical experience with 80 patients

Akçakaya M. O., Aydoseli A., Aras Y., Dolgun M., Barlas O.

Xxth Congress Of Europian Society For Steeotactic And Functional Neurosurgery, Lisbon, Portugal, 26 - 29 October 2012, pp.18-22

2012

2012

İntramedüller Tümörler: 84 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi,

Boyalı O., Dolgun M., Aydoseli A., Aras Y., Yörükoğlu A. G., Şencan F., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 September 2012, pp.15

2012

2012

Spinal Intradural Ekstramedüller Kitleli Hastaların Retrospektif incelenmesi

Alkır G., Dolgun M., Aydoseli A., Aras Y., Öztürk O., Sencer A., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 April 2012, pp.46-47

2012

2012

Ekstradural Tümörler: 103 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Dolaş İ., Aras Y., Aydoseli A., Öztürk O., Dolgun M., Özdemir Ö., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 September 2012, pp.41

2012

2012

Spinal Schwannomalı 52 Hastanın Retrospektif İncelenmesi

Tahta A., Dolgun M., Aydoseli A., Aras Y., Akçakaya M. O., Özdemir Ö., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 September 2012, pp.40

2012

2012

Tam Endoskopik (Transforaminal/İnterlaminar) Lomber Diskektomi Sonuçlarımız

Güvenoğlu A. Y., Sencer A., Aras Y., Aydoseli A., Şencan F., İmer M., et al.

Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2012, pp.81

2012

2012

Blue Rubber Bleb Nevüs Sendromlu Bir Hastada Spontan Spinal Epidural Hematom Olgusu

Aras Y., Dolaş İ., Akçakaya M. O., Özdemir Ö., Aydoseli A., Sencer A., et al.

Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2012, pp.165

2012

2012

Ulnar Oluk Sendromunda Klinik Deneyimimiz

Aydoseli A., Aras Y., Dolaş İ., Akçakaya M. O., Yörükoğlu A. G., İmer M., et al.

Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2012, pp.57

2012

2012

Çocukluk Çağı Gergin Omurilik Sendromu Tedavisinde Klinik Deneyimimiz

Akçakaya O. M., Şencan F., Aras Y., Aydoseli A., Sencer A., Göker B., et al.

Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2012, pp.74

2012

2012

Erişkin Yaş Grubunda Gergin Omurilik Sendromu Tedavisinde Klinik Deneyimimiz,

Aras Y., Aydoseli A., Şencan F., Akçakaya M. O., Göker B., Hepgül K. T., et al.

Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 24 April 2012, pp.116-117

2011

2011

Full endoscopic lumbar discectomy(transforaminal/interlaminar) our preliminary results

Yörükoğlu A., Sencer A., Aras Y., İmer M., Kırış T., Hepgül K. T., et al.

European Association of Neurosurgical Societies, Rome, Italy, 9 - 14 October 2011, pp.38-40

2011

2011

Lomber Ekstraforaminal Yerleşimli Disk Hernilerinde Tam Endoskopik Ekstraforaminal Yaklaşım

Yörükoğlu A. G., Sencer A., Boyalı O., Alkır G., Akçakaya O., Aydoseli A., et al.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VII. Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 22 September 2011, pp.141

2011

2011

Atlantoaksiyel Eklemin Travmatik Rotatuar Subluksasyonuna Eşlik Eden Tip 3 Odontoid Kırığı

Akçakaya O., Aydoseli A., Aras Y., Alkır G., Sencer A., Kırış T.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VII. Bilimsel Kongresi, Çeşme Ġzmir, İzmir, Turkey, 22 - 25 September 2011, pp.74

2011

2011

Ameliyathane içi bilgisayarlı tomografi ve navigasyon uygulamaları ile ilgili klinik deneyimimiz

Şencan F., Diren F., Aras Y., Sencer A., İmer M., Kırış T., et al.

Türk Nöroşirurji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011, pp.98

2011

2011

Salmonella sp. 'nin etken olduğu bir menenjit olgusu

Aydın Bölükçü S., Aras Y., Özsüt H., Kırış T., Eraksoy Ö. H.

15.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2011, pp.280

2010

2010

Kranyoservikal bileşke ve üst servikal bölge tümörlerinde cerrahi tedavi

TAHTA A., BOYALI O., SABANCI P. A., ARAS Y., İMER M., HEPGÜL K. T., et al.

6. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi., MARMARİS, Turkey, 28 - 31 October 2010

2010

2010

Klivus kitlelerine cerrahi yaklaşım

DOLAŞ İ., AKÇAKAYA M. O., ARAS Y., TAHTA A., SENCER A., İMER M., et al.

6. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi., MARMARİS, Turkey, 28 - 31 October 2010

2010

2010

Kavernöz malformasyonlar : 56 vakanın sunumu

Akçakaya M. O., Alkır G., Aras Y., Cansever T., Sencer A., İmer M., et al.

6. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 28 - 31 October 2010, pp.33-34

2010

2010

Nöropatik Ağrının Nadir Bir Nedeni Olarak İntradural Cam Parçası: Olgu Sunumu

Akçakaya M. O., Aras Y., Sencer A., Hepgül K. T., Yörükoğlu A. G., Ovalıoğlu C., et al.

6. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 28 October 2010, pp.72-73

2008

2008

Effect of Protein Kinase C Activator Phorbol 12-13 dibutyrate on APQ4 Expression for Brain Edema by Using Experimental Head Trauma Model on Rats.

Aras Y., Karasu A., Sabancı P. A., Hepgül K. T.

76’rd AANS Annual Meeting, Journal of Neurosurgery, Illinois, United States Of America, 11 - 15 August 2008, pp.36-38

2007

2007

Serebral Kavernoma ve Epilepsi

SABANCI P. A., DİREN F., KARASU A., SENCER A., CAN H., ARAS Y., et al.

Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2007

Books & Book Chapters

2023

2023

Beyin Cerrahisi (Nöroşirurji) Hastalıkları-Merkezi Sinir Sistemi Konjenital Malformasyonları

Dağdeviren H. E., Aras Y.

in: Pediatri Atölyesi Pediatri Uygulamaları, 2023, Ercan Tutak,İsmail YILDIZ,Ahmet SOYSAL,Turan TUNÇ,C. Naci ÖNER,M. Nüvit SARIMURAT,Metin KARABÖCÜOĞLU, Editor, Karemet, İstanbul, pp.1607-1612, 2023

2021

2021

Omurga ve Omurga Travması

Aras Y., Ünal F.

in: Beyin ve Sinir Cerrahisi, Orhan Barlas, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.199-207, 2021

2021

2021

Merkezi Sinir Sisteminin Cerrahi Damar Hastalıkları

Aras Y., Barlas O., Dolaş İ., Ekizoğlu Turgut E., Sabancı P. A.

in: Beyin ve Sinir Cerrahisi, Orhan Barlas, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.137-150, 2021

2021

2021

Merkezi Sinir Sistemi Cerrahi Damar Hastalıkları

ARAS Y., BARLAS O., DOLAŞ İ., EKİZOĞLU TURGUT E., SABANCI P. A.

in: Beyin ve Sinir Cerrahisi, ORHAN BARLAS, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLER TİC. LTD. STİ., İstanbul, pp.137-150, 2021


Citations

Total Citations (WOS): 393

h-index (WOS): 13