Prof.Dr.

Fatma Füsun İSTANBULLU DİNÇER


İktisat Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1985 - 1988

1985 - 1988

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Turizm, Türkiye

1982 - 1985

1982 - 1985

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Turizm, Türkiye

1977 - 1981

1977 - 1981

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Frasız Dili V Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

1988

1988

Doktora

Turizm –Seyahat İlişkisinin Tarihi Seyri İçinde Değerlendirilmesi ve İktisadi Yönünün Ağırlık Kazanması, 1988

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

C1 İleri

C1 İleri

Fransızca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ/UZAKTAN ĞİTİM

Lisans

Lisans

TURİZMDE ETİK

Lisans

Lisans

TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI/UZAKTAN ĞİTİM

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI TURİZM

Doktora

Doktora

AVRUPA BİRLİĞİNDE TURİZM POLİTİKALARI

Lisans

Lisans

AVRUPA BİRLİĞİ VE TURİZM

Lisans

Lisans

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ/ÖRGÜN VE İKİLİ

Lisans

Lisans

TURİZM EKONOMİSİ/ÖRGÜN VE İKİLİ

Lisans

Lisans

TURİZM İŞLETMLERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TÜRK TURİZMİNİN GELİŞİMİNDE İSTANBUL'UN DOĞAL VE KÜLTÜREL TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doktora

Doktora

TURİZM İŞLTMLERİNDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ

Lisans

Lisans

TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI

Lisans

Lisans

TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI

Yönetilen Tezler

1994

1994

Yüksek Lisans

Kaplıca Turizmi

İSTANBULLU DİNÇER F. F.

G.unutmaz(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Marketing tourism experiences

Cifci M. A. , Cetin G. , Dincer F. F.

ROUTLEDGE HANDBOOK OF DESTINATION MARKETING, ss.49-59, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

Destination experience for Middle East tourists

Cetin G. , Yasankul B., Dincer F. F.

DESTINATION MARKETING: AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, cilt.36, ss.126-135, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Demografik Faktörlerin Kriz Yönetim Becerilerine Etkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma

Çakmak T. F. , İstanbullu Dinçer F. F.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi , cilt.4, ss.3325-3340, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

The Effects of Industry 4.0 on the Food and Beverage Industry

İstanbullu Dinçer F. F. , Demir Y.

Journal of Tourismology , cilt.6, ss.1-14, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

TARİHSEL OLAYLAR IŞIĞINDA, SENDİKAL HAREKETLERİN TURİZM GELİŞİMİNE ETKİLERİ

İstanbullu Dinçer F. F. , Yozcu S.

Turizm ve Arastırma Dergisi, cilt.9, ss.45-76, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

An Evaluation of New Values in Economy and Their Impacts on Future Transformation in Tourism

DİNÇER M. Z. , türkay b., İSTANBULLU DİNÇER F. F.

Procedia Computer Science, cilt.158, no.1, ss.0-1102, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

TURİZM ENDÜSTRİSİNDE E-TURİZM YÖNETİMİ VE SORUNLARI

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , DİNÇER M. Z. , AK S.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.96, no.0, ss.455-463, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Seyitgazi İlçesi Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm Farkındalıkları

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , DİNÇER M. Z. , GÖKÇE Y.

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.4, no.0, ss.107-121, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

TURİZMDE ÇOCUK: TURİST OLARAK ÇOCUKLAR

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , YALÇINKAYA B., DİNÇER M. Z.

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, cilt.6, no.0, ss.1015-1029, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Terapötik Rekreasyon Kapsamında Mevleviliğin Değerlendirilmesi

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ÇETİN G. , YOZCU S.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.3, no.0, ss.159-173, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

ZİYARETÇİ SAYILARININ ANALİZİ İLE İSTANBUL’UN TURİZM PAZARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , bahar e.

Turizm & Araştırma Dergisi, cilt.8, no.0, ss.20-41, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Demografik Değişkenlerine Göre Mesleki Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , yıldız s., göktaş l. s. , habil t.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.3, no.0, ss.1-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

TURİST REHBERLİĞİ BÖLÜMLERİ DERS PROGRAMLARININ “TÜRK KİMLİĞİ” AÇISINDAN İNCELENMESİ

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Fahri Çakmak T.

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.67-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Turizm Alanında Çıkan Akademik Kadrolar Üzerine Bir Araştırma

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Fahri Çakmak T.

SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, cilt.15, ss.263-272, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Gözetim Toplumu Yönetimi ve Turizm Endüstrisi Açısından Değerlendirilmesi

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Fahri Çakmak T.

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.6, no.1, ss.551-558, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

DÜNDEN BUGÜNE SPİRİTÜEL TURİZM

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Altınay M., acar a.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.594-604, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

POST-MODERN TURİZM PARADİGMASI ETRAFINDA ŞEKİLLENEN GERÇEK ÜSTÜ BİR DENEYİM: UZAY TURİZMİ

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , CAN İ. I. , İNAN B.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.79-93, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Understanding destination image from the perspective of Western travel bloggers: the case of Istanbul

Alrawadieh Z. , Dincer M. Z. , Dincer F. F. , Mammadova P.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURE TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH, cilt.12, ss.198-212, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

The Blue Economy:An Assessment in the Context of Coastal and Marine Tourism

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , Kulakoğlu D. N.

International Social Sciences Studies, cilt.3, ss.1749-1754, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

MODERN İPEK YOLU PROJESİ ÇERÇEVESİNDE ULAŞTIRMA AĞLARININ TURİZME KATKILARI

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Camgöz C.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, no.0, ss.1-17, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

KAPALIÇARŞI’ DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIŞVERİŞ TURİZMİNİN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , KANAY D.

Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, no.0, ss.1-18, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

THE BLUE ECONOMY APPROACH: AN ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF COASTAL AND MARINE TOURISM

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , MUGAN ERTUĞRAL S., Kulakoğlu Dilek N.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.3, no.0, ss.1749-1754, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

GREEN INNOVATION PRACTICES IN HOTEL ENTERPRISES

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , AYDOĞAN ÇİFÇİ M. , AKOVA O. , MUGAN ERTUĞRAL S.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, cilt.1, no.0, ss.58-73, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Evaluation of Sport Fishing Within the Context of Alternative Tourism

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ATSIZ O. , KAHRAMAN O. C. , ÇİFÇİ İ.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.4, ss.39-50, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Agro Turizm Faaliyetleri ve Bölgeye Olan Etkilerinin Yerel Paydaşların Bakış Açısıyla İncelenmesi: Çanakkale Kazdağı Yöresi Örneği

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , EMİROĞLU B. D.

IJSES - International Journal of Social and Economic Sciences, cilt.1, ss.1-17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

VZA Temelli TOPSIS Metodu ile Konaklama Kapasitesinin Etkin Kullanımı Açısından İllerin Sıralanması

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Göral R.

ANEMON MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.5, ss.539-558, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

GÜNÜMÜZ ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNDE TURİZMİN TÜRKİYE’DE YUMUŞAK GÜÇ OLARAK KULLANILMASINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Camgöz C., İSTANBULLU DİNÇER F. F.

Journal of Recreation and Tourism Research, cilt.4, ss.283-293, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

İslami Bakış Açısıyla Helâl Turizm

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Erkol Bayram G.

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.26-42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Geleneksel El Sanatlarının Yaratıcı Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi

Altınay M., İSTANBULLU DİNÇER F. F.

Journal of Recreation and Tourism Research, cilt.4, ss.343-352, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Coping with reintermediation: the case of SMHEs

Cetin G. , Cifci M. A. , Dincer F. F. , Fuchs M.

INFORMATION TECHNOLOGY & TOURISM, cilt.16, ss.375-392, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Marketing Strategies for Boutique Hotels: The Case of Istanbul

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , DİNÇER M. Z. , AVUNDUK Z. B.

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Journal, cilt.1, ss.94-106, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Woman Labour Force in Tourism Industry in Turkey: Opportunities and Barriers.

İstanbullu Dinçer F. F. , Akova O. , Muğan Ertuğral S. , Aydoğan Çifçi M.

Eurasian Academy of SciencesSocial Sciences, cilt.0, no.0, ss.379-395, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2016

2016

Tourist Experiences in Creative Destinations

ÇETİN G. , İoannides D., İSTANBULLU DİNÇER F. F.

Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development, cilt.1, no.0, ss.25-27, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

NEW APPROACH IN GASTRONOMY: THIRD WAVE COFFEE,

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ÖZDEMİR GÜZEL S. , GEDİK S., GEDİK S., GEDİK S.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.9, ss.811-814, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Host Perceptions of Tourism Development: The Case of Petra

Dincer M. Z. , Istanbullu Dincer F. F. , Alrawadieh Z.

ALMATOURISM-JOURNAL OF TOURISM CULTURE AND TERRITORIAL DEVELOPMENT, cilt.7, ss.156-166, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

Sürdürülebilir Kırsal Turizm Kapsamında Milli Parklar Üzerine Bir Araştırma: Munzur Vadisi Milli Parkı Örneği

İstanbullu Dinçer F. F. , Çifçi İ. , Atsız O.

International Journal of Social and Economic Sciences, cilt.1, ss.111-121, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The Effect of Nepotism on Organizational Silence, Alienation and Commitment: A Study on Hotel Employees in Turkey

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , PELİT E., KILIÇ İ.

Journal of Management Research, cilt.7, ss.82-110, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Career management in hospitality: The case of four and five star hotels in Istanbul

ÇETİN G. , Uysal S., Şahin K., İSTANBULLU DİNÇER F. F.

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, ss.1-13, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

ULUSLARARASI İKTİSADİ ÖRGÜTLERİN TÜRK TURİZM ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNDEKİ ROLLERİ

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , DİNÇER M. Z. , GEDİK S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.1107-1113, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Electronic word-of-mouth among hotel guests: Demographic and tripographic factors

ÇETİN G. , İSTANBULLU DİNÇER F. F.

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, cilt.9, no.35, ss.35-41, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Influence of customer experience on loyalty and word-of-mouth in hospitality operations

ÇETİN G. , Dincer F. F.

ANATOLIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH, cilt.25, ss.181-194, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

The Examination of ILO Norms in the Labour Market of Tourism Sector

İstanbullu Dinçer F. , Ertuğral S., Turan T.

TOURISM REVIEW, cilt.6, ss.1-23, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

İstanbul da ‘ki Özel Belgeli Konaklama İşletmelerinin Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

İSTANBULLU DİNÇER F.

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.153, ss.18-20, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

İstanbul İlindeki Tarihi Yapıların Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik Sonuçları

İSTANBULLU DİNÇER F. F.

İstanbul da ‘ki Özel Belgeli Konaklama İşletmelerinin Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, 2004 (Hakemsiz Dergi)

2003

2003

Economic Impact of Heritage Tourism Hotels in Istanbul

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , MUGAN ERTUĞRAL S.

Economic Impact of Heritage Tourism Hotels in Istanbul” başlığı ile The Journal Of Tourism Studies, cilt.14, ss.23-34, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

İstanbul’un Turizm Talebinde Kültür Turizminin Payı

İSTANBULLU DİNÇER F.

Turizm Akademik Dergisinin, no.3, ss.15-17, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

İstanbul a Olan Turizm Talebinde Kültür Turizminin Payı

Genceli M. V. , İstanbullu Dinçer F. F. , Muğan Ertuğral S.

Turizm Akademik Dergisi, cilt.1, ss.33-44, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Ekonominin Yapısı ve Turizm Sektörü Açısından Uydu Hesap Sisteminin Bağıl Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.21-24, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Kültürel Mirasın Korunması ve İstanbul İlindeki Tarihi Yapıların Turizm Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir Deneme

İSTANBULLU DİNÇER F. , MUGAN ERTUĞRAL S.

Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi Prof.Dr. Hasan Olalı Özel Sayısı, no.18, ss.15-18, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

The Evaluation of the Relations Between Turkey and The European Union from the Aspect of Tourism

İSTANBULLU DİNÇER F.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yıllığı Prof.Dr Esat Çam’a Armağan Özel Sayısı, no.3, ss.51-55, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Turizm Çeşitlendirilmesi Kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Sorunları ve Çözüm Önerileri

İSTANBULLU DİNÇER F. , KIZILIRMAK İ.

GAZI ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, ss.6-8, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Türkiye’de Konaklama Sektörünün Gelişimi ve Başlıca Sorunları Üzerine Bir Araştırma

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER M.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası Prof. Dr. Abdullah Türkoğlu’na Armağan Özel Sayısı, cilt.47, ss.1-4, 1998 (Hakemsiz Dergi)

1994

1994

Ağırlama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

İSTANBULLU DİNÇER F.

TURİZM YILLIĞI, no.71, ss.40-45, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1994

1994

Batı Türkistan ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı (II)

İSTANBULLU DİNÇER F. , YILMAZ Z., ÇINAR A.

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.84, ss.18-20, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1993

1993

Türkistan ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı (1)

İSTANBULLU DİNÇER F. , YILMAZ Z., ÇINAR A.

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.86, ss.83-90, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Exploring The General Challenges of Refugee Entrepreneurship

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ÖĞRETMENOĞLU M. , KARAYILAN E.

II. INTERNATIONAL MOBILITY, MIGRATION AND WELLBEING CONFERENCE & WORKSHOP / RENTRE-2, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Aralık 2019, ss.35-37

2019

2019

Airbnb Konaklama Sektöründe E-Şikâyetlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

DİNÇER M. Z. , demirdelen d., İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ALRAWADIEH Z.

20 ULUSAL -4 ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.1, no.1, ss.380-385

2019

2019

Yök Ulusal Tez Merkezi’nde (Yöktez) Nesnelerin İnterneti Konusunda Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Taşkıran Ö.

20 ULUSAL -4 ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.3, no.0, ss.845-853

2019

2019

DÖRT ENDÜSTRİ DEVRİMİ KAPSAMINDA DÜNYA SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİM VE TURİZMDEKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

DİNÇER M. Z. , İSTANBULLU DİNÇER F. F. , yalçınkaya p.

3. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.347-353

2019

2019

HER ŞEY DAHİL KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE GIDA İSRAFI

DİNÇER M. Z. , İSTANBULLU DİNÇER F. F. , keskin e.

4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.48-51

2019

2019

TÜRKİYE 2053 PROJESİ; “GÜÇ VE ADALET” HEDEFLERİ BAĞLAMINDA TURİZM ENDÜSTRİSİNİN İNCELENMESİ

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ALTUNÖZ SÜRÜCÜ Ö., ARSLANTÜRK Y., YALÇINKAYA B.

4. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, Kastamonu, Türkiye, 19 Temmuz 2019 - 21 Temmuz 2018, ss.13-14

2019

2019

UNRAVELING AIRBNB GROWTH IN A MATURING CULTURAL DESTINATION

DİNÇER M. Z. , demirdelen d., İSTANBULLU DİNÇER F. F. , AYDOĞAN ÇİFÇİ M. , ALRAWADIEH Z.

9th ADVANCES IN HOPITALITY AND TOURISM MARKETING AND MANAGEMENT CONFERENCE, Portsmouth, İngiltere, 9 - 12 Temmuz 2019, cilt.1, no.1, ss.464-465

2019

2019

Airbnb Konaklama Deneyimlerinin Belirlenmesine Yönelik Netnografik Bir Araştırma

DİNÇER M. Z. , demirdelen d., İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ALRAWADIEH Z.

VIII. ULUSAL IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUM, Mersin, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019, cilt.1, no.1, ss.1083-1089

2019

2019

Avrupa Birliği Çevre Politikalarının Türk Turizm Sektörü Kapsamında Değerlendirilmesi

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , demirdelen d., taşkıran ö.

VIII. ULUSAL IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUM, Mersin, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019, cilt.0, no.0, ss.1090-1095

2019

2019

Endüstri 4.0'ın Yiyecek İçecek Endüstrisi Üzerindeki Etkileri

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , demir y.

18. GELENEKSEL TURİZM SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2019, cilt.1, no.0, ss.317

2019

2019

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TURİZM POLİTİKALARI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , altun o.

18. GELENEKSEL TURİZM SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2019, cilt.1, no.0, ss.8-21

2019

2019

Müslüman Turistik Tüketicilerde Helâl Gıdaya Yönelik Davranışsal Niyet ve Gıda Neofobisi İlişkisi

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ak s., bayram a. t.

2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, cilt.0, no.0, ss.45-52

2019

2019

Sosyal İnovasyon Kapsamında Golf Terapinin Helal Turizmde Değerlendirilmesi

DİNÇER M. Z. , İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Yozcu S.

2nd INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, cilt.1, no.1, ss.27-34

2018

2018

DOĞU EKSPRESİ İLE ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN İZİNDE

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Özçit H., DİNÇER M. Z. , şahinoğlu ş.

2. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018, cilt.8, no.12, ss.266-277

2018

2018

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL İKLİM VE ÖRGÜTSEL SİNİZM

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Ulucan E., KURTULAY Z.

19.ULUSAL TURİZM KONGRESİ, Afyon, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.462-474

2018

2018

TERAPÖTİK REKREASYON KAPSAMINDA MEVLEVİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ÇETİN G. , YOZCU S.

19.ULUSAL TURİZM KONGRESİ, Afyon, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.54-64

2018

2018

Tourism in Istanbul; Past, Present and Future

DİNÇER M. Z. , İSTANBULLU DİNÇER F. F. , GEDİK S. , çakmak t. f.

2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.342-346

2018

2018

TURİST REHBERLİĞİ BÖLÜMLERİ DERS PROGRAMLARININ “TÜRK KİMLİĞİ” AÇISINDAN İNCELENMESİ

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ÇAKMAK T. F.

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT’18), Van, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.981-990

2018

2018

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN POTANSİYEL ROLÜ

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Kulakoğlu Dilek N.

2ND INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.102-103

2018

2018

Sportif Olta Balıkçılığına Katılan Turistlerin İtici ve Çekici motivasyon Faktörlerinin Belirlenmesi: Bir Pilot Çalışma

İstanbullu Dinçer F. F. , Çifçi İ. , Kahraman O. C. , Atsız O.

2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.272-281

2018

2018

EXPLORING QUALITY OF WORK LIFE AND LIFE SATISFACTION OF TOUR GUIDES: AN EMOTIONAL LABOR PERSPECTIVE

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ÇETİN G. , DİNÇER M. Z. , ALRAWADIEH Z.

8th ADVANCES IN HOSPITALITY AND TOURISM MARKETING AND MANAGEMENT (AHTMM) CONFERENCE, Bangkok, Tayland, 25 - 29 Temmuz 2018, cilt.1, no.1, ss.89-91

2018

2018

Exploring Quality of Work Life and Life Satisfaction of Tour Guides: An Emotional Labor Perspective

ALRAWADIEH Z. , ÇETİN G. , DİNÇER M. Z. , İSTANBULLU DİNÇER F. F.

8Th Advances in Hospitality and Tourism Marketıng and Management (AHTMM) Conference, Bangkok, Tayland, 25 - 29 Haziran 2018, ss.83-85

2018

2018

REKREASYONEL ALANLARDA YENİLİK UYGULAMALARINA ARZ VE TALEP PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ŞAHİN G.

17 GELENEKSEL TURİZM SEMPOZYUMU, Düzce, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.131-143

2018

2018

Semavi Dinlere Göre Dini Ritüellerin Etkinlik Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , GÜZELALP S.

17 GELENEKSEL TURİZM SEMPOZYUMU, Düzce, Türkiye, 26 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.361-371

2018

2018

Turizmde Çocuk: Turist Olan Çocuklar

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , YALÇINKAYA B., DİNÇER M. Z.

1. ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ, Sivas, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018, cilt.1, ss.47

2018

2018

Ziyaretçi Sayılarının Analizi İle İstanbul’un Kültür Turizmi Pazarlarının Değerlendirilmesi

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , bahar e.

VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Hatay, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.223

2018

2018

IMPROVING REVENUE MANAGEMENT EDUCATION

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ÇETİN G. , Demirçiftçi T.

The 23rd Annual Graduate Education and Graduate Student Research Conference in Hospitality and Tourism, Iowa, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 05 Ocak 2018, cilt.1, no.1, ss.62

2017

2017

SEYİTGAZİ İLÇESİ PAYDAŞLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM FARKINDALIKLARI

DİNÇER M. Z. , İSTANBULLU DİNÇER F. F. , GÖKÇE Y.

1.ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017, cilt.0, no.0, ss.802-815

2017

2017

Engelli Bireylerin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımında Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Destekleyici Rolü

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , DİLEK E., Kulakoğlu Dilek N.

IV. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri ve Eser Kitabı, Aydın, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, cilt.0, no.0, ss.100-107

2017

2017

A New Adventure in Anatolia: Philosophical Tourism

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Özçit H., DİNÇER Z. M. , şahinoğlu ş.

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı International Congress Of Tourism and Cultural Heritage Abstracts Book, Muğla, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, cilt.0, no.0, ss.78

2017

2017

TURİZMİN GELECEĞİNE TEMAS EDECEK AKILLI TEKNOLOJİLER VE SEKTÖRE OLASI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: NESNELERİN İNTERNETİ (IoT)

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Türkay A. G. B. , DİNÇER Z. M.

1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi ,FUTOURISM 2017 -THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, cilt.0, no.0, ss.1112-1120

2017

2017

EXPERIENTIAL COMPONENTS OF TOUR GUIDING IN PACKAGE TOURS

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ÇETİN G. , ÖZDEMİR M.

7. ADVANCES IN TOURISM MARKETING CONFERENCE "THE ART OF LIVING TOGETHER", Casablanca, Fas, 6 - 09 Eylül 2017, cilt.0, no.0, ss.392-396

2017

2017

EXAMINING THE PERCEIVED DESTINATION IMAGE OF ISTANBUL AS REPRESENTED IN THE TRAVEL BLOGS OF WESTERN TRAVELERS

DİNÇER M. Z. , İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Alrawadieh Z. , Mammadova P.

7th ADVANCES IN HOSPITALITY & TOURISM MARKETING & MANAGEMENT (AHTMM) CONFERENCE, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 10 - 15 Temmuz 2017, cilt.0, no.0, ss.552-554

2017

2017

Blue Economy Paradigm as Part of Sustainable Tourism: The Importance in Ecotourism.

Muğan Ertuğral S. , İstanbullu Dinçer F. F. , Dilek N. K.

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017), Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017, ss.7-8

2017

2017

Blue Economy Paradigm as Part of Sustainable Tourism: The Importance in Ecotourism

MUGAN ERTUĞRAL S., İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Kulakoğlu Dilek N.

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017, no.1, ss.118

2017

2017

The Typology of Tourist-Tourist Interaction

EMİROĞLU B. D. , ÇETİN G. , İSTANBULLU DİNÇER F. F.

MIRDEC-4th, International Academic Conference on Social Science, Multidisciplinary and Globalization Studies, Madrid, İspanya, 4 - 07 Temmuz 2017, ss.139-144

2017

2017

Türk Konaklama Sektöründe Teknolojik Seviyeyi Belirleyen Faktörlerin Etkili Kullanımı

DİNÇER M. Z. , İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Akagün T., Yılmaz S.

First Mediterranean International Conference on Social Sciences by UDG Mediterranean Economy, Culture, Architecture and Security, 19 - 22 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.420-432

2017

2017

Bireysel Turistik Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri: Davranışsal Finans Bağlamında Kuramsal Bir Tartışma

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , DİNÇER M. Z. , Kulakoğlu Dilek N., Altınay M., Ulucan E.

4th International Congress of Tourism and Management Researches, Girne, Kıbrıs (Kktc), 12 - 14 Mayıs 2017, no.1, ss.204-216

2017

2017

KIRSAL TURİZMİN TÜRKİYE'dE BÖLGESL KALKINMAYA ETKİSİ

DİNÇER M. Z. , İSTANBULLU DİNÇER F. F. , TURAN F.

INTERNATIONAL ECONOMICS RESEARCH AND FINANCIA L MARKET CONGRESS /ULUSLARARASI EKONOMİ ARAŞTIRMALARI VE FİNANSAL PİYASALAR KONGRESİ, Edirne, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.806-813

2017

2017

Bölgesel Kalkınma Politikaları Çerçevesinde Yozgat İlinin Turizm Potansiyelini Geliştirmeye Yönelik Stratejiler

DİNÇER M. Z. , İSTANBULLU DİNÇER F. F. , AZILI O.

II.ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları (II. International Bozok Symposium) Tourism Potential of Yozgat and its Problems, Yozgat, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.4, no.1, ss.72-92

2017

2017

Challenges with RM Adoption in SMHEs

AYDOĞAN ÇİFÇİ M. , ÇETİN G. , İSTANBULLU DİNÇER F. F. , KARAYILAN E.

8th International Conference on ‘Sustainable Tourism Development –Issues, Challenges & Debates, Katmandu, Nepal, 25 - 28 Nisan 2017, cilt.0, no.0, ss.36-46

2017

2017

Müslüman Dostu Turizm (MDT) Kapsamında Yerli Turistlerin İstek ve Beklentilerini Belirleme: İstanbul’da Bir Araştırma

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ATSIZ O. , aslan a.

1.INTERNATIONAL HALAL TOURISM CONGRESS, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2017, cilt.0, no.0, ss.526-534

2017

2017

A TYPOLOGY OF TOURIST - TOURIST INTERACTIONS

Emiroglu B. D. , Cetin G. , Dincer F. F.

4th International Academic Conference on Social Science, Multidisciplinary and Globalization Studies (MIRDEC), Madrid, İspanya, 4 - 07 Temmuz 2017, ss.139-144 identifier

2016

2016

Reintermediation for Small and Medium Hospitality Enterprises

AYDOĞAN ÇİFÇİ M. , ÇETİN G. , İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Funchs M.

Consumer Psychology of Tourism, Hospitality, and Leisure Research Symposium, Bruneck, İtalya, 14 - 17 Aralık 2016, ss.1

2016

2016

INDUSTRY 4.0 REVOLUTION EMERGING WITH DIGITAL AGE AND EVALUTION POSSIBLE EFFECTS ON THE FUTURE OF TOURISM/THE TOURISM OF FUTURE

TÜRKAY B. , İSTANBULLU DİNÇER F. F. , DİNÇER M. Z.

2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016, ss.23

2016

2016

Tourist Experiences in Creative Destinations

ÇETİN G. , İoannides D., İSTANBULLU DİNÇER F. F.

Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development, Östersund, İsveç, 11 - 14 Eylül 2016, ss.25-27

2016

2016

The World Bank’s Role in Tourism Development: The Case of Uzbekistan

DİNÇER M. Z. , İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Alrawadieh Z.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, Kaposvar, Macaristan, 29 - 31 Ağustos 2016, ss.77-81

2016

2016

HEALTH TOURISM AND POLICIES:BENCMARKING WORLD'S AND TURKEY'S SITUATION

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , TÜRKAY B. , DİNÇER M. Z.

THE 6 TH ADVANCES IN HOSPITALITY AND TOURISM MARKETING AND MANAGEMENT CONFERENCE, Guangzhou, Çin, 14 - 17 Temmuz 2016, cilt.1, no.1, ss.129-143

2016

2016

Küresel Isınmanın Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi ve Turizm Sektörü

Muğan Ertuğral S. , İstanbullu Dinçer F. F. , Dinçer M. Z. , Gemici M.

III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaycan, 25 - 27 Mayıs 2016, cilt.4, ss.458-461

2016

2016

Bölgesel Kalkınmada Yerelliğin Önemi ve Turizm Endüstrisine Etkileri

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , MUĞAN ERTUĞRAL S. , Şahinoğlu Ş.

3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2016, ss.174-197

2016

2016

Türkiye’de Kırsal Turizm Alanlarında Animasyon Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

TURAN F. , DİNÇER M. Z. , İSTANBULLU DİNÇER F. F.

Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2016, ss.25-26

2016

2016

Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Mutfak Kültürünün Güncelenmesi

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Şahinoğlu Ş.

II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.141-157

2016

2016

Significance of Tourism Industry in Regional Development and Recommendations for MENA Region

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , MUGAN ERTUĞRAL S., Şahinoğlu Ş.

İnternational Symposium On New Trends In Social And Liberal Sciences, Milan, İtalya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.119

2016

2016

İnanç Turizmi ve Geleneksel Bilgelik: Anadolu Bektaşiliği Örneği

Çifçi İ. , İstanbullu Dinçer F. F.

15. Geleneksel Turizm Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 22 Nisan 2016, ss.231-243

2016

2016

Gençlik Turizmi Sorunlarının Analizi ve Çözüm Önerileri

ŞAHİN G., İSTANBULLU DİNÇER F. F.

15. Geleneksel Turizm Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 22 Nisan 2016, ss.215-231

2016

2016

Türkiye’de Sportif Olta Balıkçılığının Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ATSIZ O. , KAHRAMAN O. C. , ÇİFÇİ İ.

I. ULUSAL ALTERNATİF TURİZM KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI, Erzincan, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016, ss.90-100

2015

2015

Evaluation Of The Renewable Energy Resources In Turkish Tourism Industry And A Comparison Between Turkey And Balkan Countries

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , DİNÇER M. Z. , GEDİK S.

II. BLACK SEA AND THE BALKANS ECONOMİC AND POLİTİCAL STUDİES SYMPOSİUM (KABEP – 2015), St. Petersburg, Rusya, 9 - 13 Kasım 2015, cilt.42, ss.1

2015

2015

Gözetim Toplumu Yönetimi ve Turizm Endüstrisi Açısından Değerlendirilmesi

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ÇAKMAK T. F.

I. Eurasia International Tourism Congress:Current Issues, Trends, and Indicators, Konya, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.178-188

2015

2015

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA SAKİN KENT FELSEFESİ VE YÖNETSEL SORUNLAR; HALFETİ ÖRNEĞİ

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Ofluoğlu M., ÖZ M.

Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, ss.325-336

2015

2015

GASTRONOMİDE YENİ YAKLAŞIM: ÜÇÜNCÜ DALGA KAHVE

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , GEDİK S. , ÖZDEMİR GÜZEL S.

IV. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU "GASTRONOMİ TURİZMİ", Hatay, Türkiye, 17 Nisan 2015, ss.1

2015

2015

Türkiye’de Geriatri Turizminin Gelişimi ve Geleceği

Ünlüyen Y., İSTANBULLU DİNÇER F. F.

14. Geleneksel Turizm Paneli, Düzce, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2015

2015

2015

Alışveriş Turizmi ve Türkiye'nin Alışveriş Profili

ÖZ M. , İSTANBULLU DİNÇER F. F.

14. Geleneksel Turizm Paneli, Sakarya, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2015

2015

2015

The Economic Contribution of Turkish Tourism Entrepreneurship on the Development of Tourism Movements In Islamic Countries

Dincer F. F. , Dincer M. Z. , Yilmaz S.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.413-422 identifier

2014

2014

Reel Effective Exchange Rate Volatilities Impact On Tourism Sector In Turkey: An Empirical Analysis Of 2003-2014

Dincer M. Z. , Dincer F. F. , Ustaoglu M.

2nd Global Conference on Business, Economics and Management and Tourism (BEMTUR), Prague, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2014, cilt.23, ss.1000-1008 identifier

2015

2015

Tourists' Approach to Local Food

Sengel T., Karagoz A., Cetin G. , Dincer F. F. , Ertugral S. , Balik M.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.429-437 identifier

2014

2014

Marketing Strategies of Boutique Hotels: A Model Proposal and an Evaluation of Boutique Hotels in İstanbul

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER M. Z. , AVUNDUK Z. B.

Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (GIBA 2014), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Mayıs 2014, ss.264-280

2013

2013

BİLGİ EKONOMİSİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TÜRKİYE TURİZMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER M. , GEDİK S.

11th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Malta, Malta, 27 - 30 Kasım 2013, ss.246-250

2013

2013

Electronic Word of Mouth Among hotel Guests: Demographic and Tripographic Factors

İSTANBULLU DİNÇER F. , ÇETİN G.

11th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Malta, Malta, 27 - 30 Kasım 2013, ss.520-523

2013

2013

İstanbul’un İnanç Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

İSTANBULLU DİNÇER F. , AKOVA O., DİLMAÇ S.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RELIGIOUS TOURISM AND TOLERANCE, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2013, ss.935-963

2013

2013

İSTANBUL'UN İNANÇ TURİZMİ POTANSİYELİ

İSTANBULLU DİNÇER F. , AKOVA O. , DİLMAÇ S.

INTERNATIONAL CONFERANCE ON RELIGIOUS TOURİSM AND TOLERANCE, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.1-26

2013

2013

Kırsal Turizm Politikalarının Beş Yıllık Kalkınma Planları Çerçevesinde İncelenmesi

İSTANBULLU DİNÇER F. , ertuğral s. m. , gündoğdu c.

2. ulusal kırsal turizm kongresi, Aksaray, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, cilt.0, no.0, ss.91-112

2013

2013

E-Turizm Kapsamında Seyahat Acentalarının Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri?

İSTANBULLU DİNÇER F. , Pişirici İ.

XII. Geleneksel Turizm Paneli 2013, Düzce, Türkiye, 17 - 14 Nisan 2013, ss.65-80

2013

2013

THE SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF TURKISH TOURISM SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM OF ISLAMIC COUNTRIES

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER M. Z. , YILMAZ S.

2.ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC ECONOMICS AND ECONOMIES ON THE OIC COUNTRIES, Malezya, 1 - 04 Ocak 2013, ss.1-23

2012

2012

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE YEREL YÖNETİMLERİN TURİZM VE REKREASYONUN GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER M. Z. , GEDİK S.

DEĞİŞEN DÜNYADA YEREL YÖNETİMLERİN MODERNİZASYONU, Kırgızistan, 1 - 04 Aralık 2012, ss.361-370

2012

2012

ISO 26000 STANDARDI VE TÜRK TURİZM ENDÜSTRİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

İSTANBULLU DİNÇER F. , akova o. , dilmaç s.

13. ulusal turizm kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012, ss.397-420

2011

2011

The Development, Importance And Evaluation Of Distance Education In Turkey: The Case Of Istanbul University

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER M., AVUNDUK Z. B.

Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi : Yeni Yönelişler ve Sorunlar, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2011, ss.42-50

2010

2010

Ege Bölgesi’nin Turizm Potansiyeli ve Bölge Kalkınmasındaki Yeri

İSTANBULLU DİNÇER F.

Egevizyon: 21.Yüzyılın Eşiğinde Ege Bölgesi Ekonomisi ve Geleceği,, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2010, ss.110-140

2009

2009

Organik Turizmin Ekolojik Dengenin Sürdürülebilirliğine Etkileri

ASLAN S. , İSTANBULLU DİNÇER F. F.

9. Geleneksel Turizm Paneli, Sakarya, Türkiye, 16 Nisan 2009, ss.1-23

2008

2008

Ekonomisinin Gelişmesinde Turizm Sektörünün Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER M. , İZGİ M. T.

Sivas İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, Sivas, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2008, ss.196-200

2008

2008

Sivas Ekonomisinin Gelişmesinde Turizm Sektörünün Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER M. , İZGİ M. T.

Sivas İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, Sivas, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2008, ss.197-205

2006

2006

Uşak Ekonomisinin Gelişmesinde Turizm Sektörünün Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER M.

Uşak İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, Uşak, Türkiye, 28 Kasım 2006, ss.192-200

2006

2006

Kütahya İlinin Ekonomik Gelişmesinde Turizm Sektörünün Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER M.

Kütahya İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri, Kütahya, Türkiye, 1 - 02 Haziran 2006, ss.188-190

2005

2005

Çanakkale İlinin Ekonomik Gelişmesinde Turizm Sektörünün Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER M. Z. , GÜNGÖR A.

Çanakkale İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri, Çanakkale, Türkiye, 23 Ekim 2005, ss.180-185

2005

2005

Aydın İlinin Ekonomik Gelişmesinde Turizm Sektörünün Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER M. , GÜNGÖR A.

Aydın İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri, Aydın, Türkiye, 14 Ekim - 15 Nisan 2005, ss.181-185

2004

2004

Turizm Sektörünün Gümüşhane Ekonomisinde Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER M. Z. , GÜNGÖR A.

Gümüşhane İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri, Gümüşhane, Türkiye, 6 - 08 Ağustos 2004, ss.173-175

2003

2003

Edirne Ekonomisinde Turizmin Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER Z. M. , GÜNGÖR A.

Edirne İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, Edirne, Türkiye, 12 Aralık 2003, ss.168-180

2003

2003

Artvin Ekonomisinde Turizm Sektörünün Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER Z. M. , Güngör A.

Artvin İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri, Artvin, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2003, ss.166-175

2003

2003

Bilecik Ekonomisinde Turizm Sektörünün Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER Z. M. , GÜNGÖR A.

Bilecik İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, Bilecik, Türkiye, 30 Mayıs 2003, ss.164

1999

1999

Tourism as an Important Sector of the Economy: The Turkish Experience

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER M.

Future-Oriented Tourism Policy – A Contribution to the Strategic Development of Places, Kdd, Slovenya, 29 Ağustos - 02 Ekim 1999, ss.100-121

1999

1999

Doğu Karadeniz Bölgesinde Turizmin Çeşitlendirilmesi Kapsamında Bayburt un Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , MUĞAN ERTUĞRAL S.

10. Yılında Bayburt Valiliği Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 1999, cilt.1, ss.20-25

1999

1999

Aksaray Ekonomisinin Gelişmesinde Turizmin Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F. , DİNÇER Z. M.

Aksaray İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, İstanbul, Türkiye, 25 Haziran - 25 Mayıs 1999, ss.5

1998

1998

Inanç Turizmi Kavramındaki Gelismeler ve Seyahat Acentalarının Inanç Turizmine Bakıs Açısı

İstanbullu Dinçer F. F. , Muğan Ertuğral S.

III. Uluslararası IX. Kusadası Ulusal Turizm Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 06 Kasım 1998, ss.9-13

1998

1998

İnanç Turizmi Kavramındaki Gelişmeler ve Seyahat Acentalarının İnanç Turizmine Bakış Açısı

İSTANBULLU DİNÇER F. , Mugan ERTUĞRAL S.

III. Uluslararası ve IX. Ulusal Turizm Kongreleri, Aydın, Türkiye, 6 - 08 Kasım 1998, ss.98-110

1998

1998

Isparta İli Turizm İşletmelerinde Hasılat Yönetiminin Uygulanması

İSTANBULLU DİNÇER F. , Koç U.

1.Ulusal Turizm Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 17 - 18 Eylül 1998, ss.120

1998

1998

Tokat Ekonomisi’nde Turizmin Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F.

Tokat İli’nin Ekonomik Gelişmesi Semineri, İstanbul, Türkiye, 17 Nisan 1998, ss.135

1998

1998

Güneydoğu Anadolu Projesi’nde (GAP) Turizmin Çeşitlendirilmesi

İSTANBULLU DİNÇER F.

21.Yüzyılın Eşiğinde Türk Turizm Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Nisan 1998, ss.25-35

1997

1997

Türkiye’de Turizmin Gelişmesinde Turist Rehberlerinin Rolü

İSTANBULLU DİNÇER F.

Hafta Sonu Semineri IV, Nevşehir, Türkiye, 5 - 07 Aralık 1997, ss.10

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Turizm Pazarlamasında Kalıcılık (Persistent)

İstanbullu Dinçer F. F. , Göktepe S.

Değişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması 9P-9C-9E, Dr. Öğretim Üyesi Şehnaz Demirkol, Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.479-502, 2020

2020

2020

Turizm Pazarlamasında Kalıcılık (Persistent)

İstanbullu Dinçer F. F. , Göktepe S.

Değişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması 9P-9C-9E, Dr. Öğretim Üyesi Şehnaz Demirkol, Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.479-502, 2020

2020

2020

yayla turizmi

İstanbullu Dinçer F. F. , Yozcu S.

gelecek turizm trendleri, sedat şahin,sağbetullah meriç, Editör, paradigma akademi, Çanakkale, ss.139-172, 2020

2020

2020

Turizm Pazarlamasında Tutarlılık (Consistent)

Gedik Arslan S., İstanbullu Dinçer F. F.

Değişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması 9P-9C-9E, Dr. Öğretim Üyesi Şehnaz Demirkol, Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.507-514, 2020

2020

2020

Turizm Pazarlamasında Tutarlılık (Consistent)

Gedik Arslan S., İstanbullu Dinçer F. F.

Değişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması 9P-9C-9E, Dr. Öğretim Üyesi Şehnaz Demirkol, Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.507-514, 2020

2020

2020

DEĞİŞEN DÜNYADA KÜLTÜREL MİRASIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: TEKNOLOJİNİN ETKİLERİ

İstanbullu Dinçer F. F. , Dilek N. K.

Kültürel Miras ve Turizm (Disiplinlerarası Yaklaşım), Murat Gümüş,S. Emre Dilek, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.117-146, 2020

2020

2020

DEĞİŞEN DÜNYADA KÜLTÜREL MİRASIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: TEKNOLOJİNİN ETKİLERİ

İstanbullu Dinçer F. F. , Dilek N. K.

Kültürel Miras ve Turizm (Disiplinlerarası Yaklaşım), Murat Gümüş,S. Emre Dilek, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.117-146, 2020

2020

2020

Fourth Generation of Rights and Their Reflections on Human Resources Practices in Tourism Businesses

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Erkol Bayram G., altunöz ö.

Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry, Şule Aydin, Bekir Bora Dedeoglu, Ömer Çoban, Editör, Igı Global Advances İn Hospitality, Tourism, And The Services Industry (Ahtsı) Book Series, Hershey, ss.60-81, 2020

2019

2019

KAPALIÇARŞI'DA ALIŞVERİŞ TURİZMİ

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , KARAYILAN E.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE KAPALIÇARŞI, ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK, Editör, İstanbul Ticaret İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, ss.107-131, 2019

2019

2019

Experiential Components of Tour Guiding in Package Tours

Ozdemir M., ÇETİN G. , İSTANBULLU DİNÇER F. F.

Advances in Tourism Marketing, Antonia Correia, Alan Fyall, Metin Kozak, , Editör, Goodfellow, Oxford, ss.42-56, 2019

2018

2018

TURİST DENEYİMİNDE PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN ROLÜ

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ÇETİN G. , ÖZDEMİR M., Akagün T.

TURİST REHBERLİĞİ ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, HACIOĞLU N.,AVCIKURT C.,KILIÇ A., ULUSOY YILDIRIM H., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.360-372, 2018

2018

2018

Marketing Tourism Experiences

AYDOĞAN ÇİFÇİ M. , ÇETİN G. , İSTANBULLU DİNÇER F. F.

The Routledge Handbook of Destination Marketing, Dogan Gursoy; Christina G. Chi, Editör, Routledge, London/New York , New York, ss.49-59, 2018

2016

2016

BölgeselKalkınmanın Sağlanmasında Turizm Endüstrisinin Önemi ve Mena (Kuzey Afrika)Bölgesi İçin Öneriler -

İstanbullu Dinçer F. F. , Muğan Ertuğral S. , Şahinoğlu Ş.

SOSYAL VE LİBERAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER, Prof. Dr. Hasan BABACAN – Yrd. Doç. Dr. Sevilay ÖZER, Editör, Bizim Büro Basımevi Gece Yayınevi, Ankara, ss.761-784, 2016

2016

2016

BÖLGESEL KALKINMANIN SAĞLANMASINDA TURİZM ENDÜSTRİSİNİN ÖNEMİ VE MENA ((KUZEY AFRİKA)BÖLGESİ İÇİN ÖNERİLER

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , MUGAN ERTUĞRAL S., Şahinoğlu Ş.

SOSYAL VE LİBERAL BİLİMLERDE YENİ EĞİLİMLER, "BABACAN H.", "ÖZER S., Editör, Gece, Ankara, ss.761-784, 2016

2016

2016

Kıyı Turizmi

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , Çakmak T. F.

Deniz Turizmi, Çakmak T. F., İstanbullu Dinçer F., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.55-88, 2016

2015

2015

Turizmin Uluslararası Boyutu

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , ÇAKMAK T. F. , KÜÇÜKALİ S. , COR C. , TANRIVERDİ H.

Turizm İşletmeciliği Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi, H., Editör, Detay Yayıncılık, İstanbul, ss.27-57, 2015

2015

2015

Destination Experience for Middle East Tourists

ÇETİN G. , BATIKAN Y., İSTANBULLU DİNÇER F. F.

Destination Marketing: An international perspective, Metin Kozak, Nazmi Kozak, Editör, Routledge, Londra, ss.187-198, 2015 Creative Commons License

2015

2015

KIŞ TURİZMİNİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYE'NİN KIŞ TURİZMİ POLİTİKASI

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , DEMİROĞLU O. C.

DEĞİŞİK PERSPEKTİFLERİYLE TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI, DERMAN KÜÇÜKALTAN, HÜSEYİN ÇEKEN, ŞEFİK OKAN MERCAN, Editör, Detay Yayıncılık, İstanbul, ss.56-86, 2015

2010

2010

Doğal Kaynaklar Ekonomisi

İSTANBULLU DİNÇER F. F.

Istanbul Üniversitesi, İstanbul, 2010

2010

2010

Seyahat İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi

İstanbullu Dinçer F. F. , Muğan Ertuğral S. , Çetin G.

Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, Şehnaz Demirkol,Muhsin Halis, Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.273-327, 2010

2010

2010

Seyahat İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi

İSTANBULLU DİNÇER F. , muğan ertuğral s., çetin G. , DEMİRKOL Ş.

Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, Prof. Dr. Muhsin Halis, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol, Editör, Değişim Kitabevi, İstanbul, ss.1-100, 2010

2009

2009

Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında Ürün

İstanbullu Dinçer F. F. , Muğan Ertuğral S.

Turizm Isletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C, Şehnaz Demirkol,Cevdet Avcıkurt,Burhanettin Zengin, Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.49-73, 2009

2009

2009

Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında Ürün (Product)

İSTANBULLU DİNÇER F. , muğan ertuğral s., DEMİRKOL Ş.

Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C, Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol, Yrd. Doç. Dr. Burhanettin Zengin, Editör, Değişim Yayınevi, İstanbul, ss.1-100, 2009

2008

2008

Sivas Ekonomisinin Gelişmesinde Turizm Sektörünün Yeri ve Önemi

İZGİ M. T. , İSTANBULLU DİNÇER F. F. , DİNÇER M. Z.

Sivas İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, İstanbullu Dinçer F., Editör, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.45-55, 2008

2008

2008

Avrupa Birliği’nde Turizm Sektörüne Yönelik Düzenlemeler ve Turizm Politikaları

İSTANBULLU DİNÇER F.

Turizm Sektörü, Osman Cenk Demiroğlu , Editör, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği, İstanbul, ss.1-100, 2008

Desteklenen Projeler

2016 - 2016

2016 - 2016

HEALTH TOURISM AND POLICIES

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DİNÇER M. Z. (Yürütücü) , TÜRKAY B. , İSTANBULLU DİNÇER F. F.

2005 - 2005

2005 - 2005

İstanbul’un Turizm Talebinde Kültür Turizminin Payı

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

İSTANBULLU DİNÇER F. F.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Danışma Kurul Üyesi

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI

Yayın Kurul Üyesi

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

. Geleneksel Turizm Paneli

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2011

Ocak 2011

TURAR

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2010

Ocak 2010

SOİD

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2005

Ocak 2005

anatolia turizm araştırmaları dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Ocak 2007

Ocak 2007

Onur Plaketi

Anatolia Dergisi

Mayıs 1988

Mayıs 1988

Başarılı Araştırıcı Belgesi

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri BirimiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2014

2014

14. Ulusal Turizm Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2014

2014

3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği ve Oturum Başkanlığı

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

14. Ulusal Turizm Kongresi

Katılımcı

KAYSERİ-Türkiye

2013

2013

3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bilim Kurulu

Katılımcı

ARDAHAN-Türkiye

2013

2013

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RELIGIOUS TOURISM AND TOLERANCE

Katılımcı

KONYA-Türkiye

2013

2013

International Conference on Religious Tourism and Tolerance

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

International Conference on Religious Tourism and Tolerance

Katılımcı

KONYA-Türkiye

2013

2013

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

Türkiye Turizmi Hukuksal Sorunlar Çalıştayı

Katılımcı

-Türkiye

2013

2013

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2013

2013

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferan

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2013

2013

TÜRKİYE TURİZMİ HUKUKUSAL SORUNLAR ÇALIŞTAYI

Katılımcı

ANKARA-Türkiye

2013

2013

Türkiye Turizmi Hukuksal Sorunlar Çalıştayı

Katılımcı

ANKARA-Türkiye

2012

2012

13. Ulusal Turizm Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

13. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2012

2012

2.nd. International Balkan Conference

Katılımcı

TİRAN-Arnavutluk

2012

2012

2.nd. International Balkan Conference

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

2.nd. INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE /IBAC

Katılımcı

TİRAN-Arnavutluk

2012

2012

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu

Katılımcı

ARTVİN-Türkiye

2012

2012

Uluslararası Sağlık Turizmi Hukuku Kongresin

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

Uluslararası Sağlık Turizmi Hukuku Kongresi

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2012

2012

III. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2012

2012

I. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu

Katılımcı

MERSİN-Türkiye

2012

2012

VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2012

2012

X. Geleneksel Turizm Paneli 2012’

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

X. Geleneksel Turizm Paneli 2012

Katılımcı

SAKARYA-Türkiye

2011

2011

12. Ulusal Turizm Kongresi

Katılımcı

DÜZCE-Türkiye

2011

2011

12. Ulusal Turizm Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2011

2011

1. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2011

2011

Karadeniz Turizminde Yeni Ufuklar Uluslararası Turizm Konferansı

Katılımcı

ORDU-Türkiye

2011

2011

Karadeniz Turizminde Yeni Ufuklar Uluslararası Turizm Konferansı

Katılımcı

-Türkiye

2011

2011

1. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu

Katılımcı

KONYA-Türkiye

2011

2011

1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2011

2011

1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu

Katılımcı

KARAMAN-Türkiye

2011

2011

Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2011

2011

Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

Katılımcı

SARAY BOSNA-Bahamalar

2011

2011

düzenlenen II. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2011

2011

X. Geleneksel Turizm Paneli 2011’

Katılımcı

-Türkiye

2011

2011

III. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı

Katılımcı

MUĞLA-Türkiye

2011

2011

III. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı

Katılımcı

-Türkiye

2011

2011

X. Geleneksel Turizm Paneli 2011

Katılımcı

SAKARYA-Türkiye

2011

2011

9. Araştırma Yöntemleri Semineri

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2010

2010

Trakya Turizm Paneli

Katılımcı

EDİRNE-Türkiye

2010

2010

11. Ulusal Turizm Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

11. Ulusal Turizm Kongresi

Katılımcı

KUŞADASI-Türkiye

2010

2010

Bir Bilim Dalı Olarak Turizm

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

Uluslararası Doğu Karadeniz Turizm Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

Uluslararası Doğu Karadeniz Turizm Sempozyumu

Katılımcı

GİRESUN-Türkiye

2010

2010

V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

Katılımcı

NEVŞEHİR-Türkiye

2010

2010

1. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

Akademik Lisansüstü Turizm Eğitimi Araştırma Konferansı

Katılımcı

MUĞLA-Türkiye

2010

2010

IX. Geleneksel Turizm Paneli 2010

Katılımcı

SAKARYA-Türkiye

2010

2010

IX. Geleneksel Turizm Paneli 2010

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

Akademik Lisansüstü Turizm Eğitimi Araştırma Konferansı

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

II. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

VIII. Araştırma Yöntemleri Semineri

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2009

2009

10. Ulusal Turizm Kongresi

Katılımcı

MERSİN-Türkiye

2009

2009

VIII. Geleneksel Turizm Paneli 2009

Katılımcı

SAKARYA-Türkiye

2009

2009

Ordu” da Turizm

Katılımcı

ORDU-Türkiye

2009

2009

Akademik Turizm Eğitimi Araştırma Konferansı

Katılımcı

MUĞLA-Türkiye

2009

2009

VII. Araştırma Yöntemleri Semineri

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2008

2008

III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu

Katılımcı

ISPARTA-Türkiye

2008

2008

I. Kocaeli Turizmini Geliştirme Projesi Çalıştayı

Katılımcı

I. Kocaeli Turizmini Geliştirme Projesi Çalıştayı-Türkiye

2008

2008

Yalova İli Saha Gezisine ve Değerlendirme Toplantısı

Katılımcı

YALOVA-Türkiye

2008

2008

IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2006

2006

II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu

Katılımcı

ISPARTA-Türkiye

2006

2006

İstanbul Türk Ocağı Şubesinde Türk Turizmi

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2006

2006

III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi

Katılımcı

ÇANAKKALE-Türkiye

2004

2004

II. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresinde “Lisansüstü Turizm Tezlerinde Konu Seçimi ve Süreci

Katılımcı

ÇANAKKALE-Türkiye

2003

2003

Yeni Binyılda Akdeniz Havzası Turizm Perspektifleri ve Türkiye İçin Yeni Hedefler

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2003

2003

Haliç Üniversitesi’nin düzenlediği AB Uyum Çalışmalarının Türkiye Turizmine Etkileri

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2002

2002

21. Yüzyılda İstanbul’un Kültür ve Turizm Açısından Bir Dünya Kenti Olarak Tanıtılması

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

Burslar

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

İlgili Üniversitenin İspanya Las Palmas'da Düzenlediği Planlama Kursuna Burslu Katılım

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 87

h-indeksi (WOS): 4

Jüri Üyelikleri

Aralık-2012

Aralık 2012

Doçentlik Sınavı

doçentlik sınavı - ÜAK