Prof.Dr.

Nilgün Lütfiye KARALI


Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1987 - 1993

1987 - 1993

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

1985 - 1987

1985 - 1987

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Framasötik Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

1981 - 1985

1981 - 1985

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1993

1993

Doktora

Sübstitüe kinazolinonilmerkaptoasetik asid hidrazidlerinden kazanılan tiyosemikarbazidler ve tiyazolidonlar

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

1987

1987

Yüksek Lisans

Kumarinil keton tiyosemikarbazonlar ve kumariniltiyazolon hidrazonlar üzerinde çalışmalar

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Startejik Çevik Liderlik

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Pozitum Eğitim Danışmanlık

2017

2017

DİZE ve ADİZE Eğitim Çalıştayı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER)

2017

2017

Aktif Öğrenme yöntemleri ve soru hazırlama kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi Eğitim Departmanı

2016

2016

TÜBİTAK 1000 Projeleri AR-GE Strateji Çalıştayı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

2016

2016

Eğiticilerin Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi Eğitim Departmanı

2015

2015

İş Güvenliği

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İ.Ü.Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2014

2014

Eğitim Becerileri Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

2013

2013

Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu

Kalite Yönetimi

ECZAK

2012

2012

Farmasötik Buluşlarda Patent, Ruhsatlandırma ve Hukuki Uygulamalar Sempozyumu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Geliştirme Merkezi

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Meslek Bilimleri, Farmasötik Kimya

Akademik Unvanlar / Görevler

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Meslek Bilimleri Bölümü

1998 - 2004

1998 - 2004

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Meslek Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Fakülte Kurulu

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi

2014 - 2016

2014 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

2007 - 2009

2007 - 2009

BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

İstanbul Üniversitesi

2003 - 2004

2003 - 2004

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi

2000 - 2004

2000 - 2004

Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Fakülte Kurulu

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Organik Kimyada Reaksiyon Mekanizmaları

Lisans

Lisans

Farmasötik Kimya IV

Doktora

Doktora

İleri Organik Kimya

Lisans

Lisans

Farmasötik Kimya III

Doktora

Doktora

Antikanser ve antiviral İlaçlar

Doktora

Doktora

Antimikrobiyal İlaçlar

Doktora

Doktora

Organik kimyada reaksiyon mekanizmaları

Lisans

Lisans

Farmasötik Kimya IV

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İleri Organik Kimya

Lisans

Lisans

Farmasötik Kimya III

Lisans

Lisans

Farmasötik Kimya IV

Lisans

Lisans

Farmasötik Kimya III

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İleri Organik Kimya

Doktora

Doktora

Organik Kimyada Reaksiyon Mekanizmaları

Lisans

Lisans

Farmasötik Kimya I

Lisans

Lisans

Framasötik Kimya II

Lisans

Lisans

Farmasötik Kimya II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ultraviyole- Infrared Spektroskopileri ve İlaçlara Uygulanması

Lisans

Lisans

Faramasötik Kimya III

Lisans

Lisans

Faramasötik Kimya II

Doktora

Doktora

Antiviral ve Antikanser İlaçlar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İlaçlarda Kalitatif ve Kantitatif Kimyasal Analizler

Doktora

Doktora

Kemoterapötikler ve Antibiyotikler

Doktora

Doktora

İlaçlarda Kalitatif ve Kantitatif Kimyasal Analizler

Doktora

Doktora

İleri Organik Kimya B

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Novel 2-indolinones containing a sulfonamide moiety as selective inhibitors of candida beta-carbonic anhydrase enzyme

AKDEMİR A., Angeli A., Goektas F., Eraslan Elma P., Karali N. L. , Supuran C. T.

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.34, sa.1, ss.528-531, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

Novel sulfonamide-containing 2-indolinones that selectively inhibit tumor-associated alpha carbonic anhydrases

Karali N. , AKDEMİR A., Goktas F. , Elma P. E. , Angeli A., Kizilirmak M., et al.

BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.25, ss.3714-3718, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Isatin analogs as novel inhibitors of Candida spp. beta-carbonic anhydrase enzymes

AKDEMİR A., Guzel-Akdemir O. , Karali N. L. , Supuran C. T.

BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.24, sa.8, ss.1648-1652, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

New spiroindolinones bearing 5-chlorobenzothiazole moiety

Ermut G., Karali N. L. , Ozsoy N. , Can A.

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.29, ss.457-468, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2010

2010

Synthesis of new spiroindolinones incorporating a benzothiazole moiety as antioxidant agents

Karali N. , Guzel O., Ozsoy N. , Özbey S., Salman A.

EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.45, ss.1068-1077, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2010

2010

5-Chlorobenzothiazole-2-spiro-3 '-indolin-2 '-one

AKKURT M., Karaca S., Ermut G., Karali N. , Buyukgungor O.

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, cilt.66, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2008

2008

Synthesis and antituberculosis activity of 5-methyl/trifluoromethoxy-1H-indole-2,3-dione 3-thiosemicarbazone derivatives

Guzel O. , Karali N. , Salman A.

BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.16, sa.19, ss.8976-8987, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

Synthesis and structure-antituberculosis activity relationship of 1H-indole-2,3-dione derivatives

Karali N. L. , Guersoy A., Kandemirli F., Shvets N., Kaynak F. B. , Oezbey S., et al.

BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.15, sa.17, ss.5888-5904, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2004

2004

Synthesis and antimicrobial activity of some benzazole derivatives

Karalı N. L. , Cesur N., Gürsoy A., Ateş Ö.

Indian Journal Of Chemistry Section B-Organic Chemistry Including Medicinal Chemistry, cilt.43, ss.212-216, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2003

2003

Synthesis and primary cytotoxicity evaluation of 3-[[(3-phenyl-4(3H)quinazolinone-2-yl)mercaptoacetyl] hydrazono]-1H-2-indolinones

Gursoy A., Karali N. L.

EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.38, ss.633-643, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2002

2002

Synthesis and primary cytotoxicity evaluation of new 5-nitroindole-2,3-dione derivatives

Karali N. L.

EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.37, sa.11, ss.909-918, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2002

2002

Synthesis and primary cytotoxicity evaluation of new 5-bromo-3-substituted-hydrazono-1H-2-indolinones.

Karali N. L. , Terzioglu N., Gursoy A.

Archiv der Pharmazie, cilt.335, ss.374-80, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2000

2000

4-(3-Coumarinyl)-4-thiazolin-2-one benzylidenehydrazones with antituberculosis activity

Gursoy A., Karali N. L.

Arzneimittel-Forschung/Drug Research, cilt.50, ss.167-172, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

1999

1999

Synthesis and pharmacology of new dithiocarbamic acid esters derived from phenothiazine and diphenylamine.

Karali N. L. , Apak I., Ozkirimli S., Gursoy A., Dogan S. , Eraslan A., et al.

Archiv der Pharmazie, cilt.332, ss.422-6, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

1998

1998

Synthesis and structure-activity relationships of 3-hydrazono-1H-2-indolinones with antituberculosis activity

Karalı N. L. , Gürsoy A.

Arzneimittel-Forschung-Drug Research, cilt.48, ss.758-763, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

1996

1996

Synthesis and antifungal activity of new carbamodithioic acid esters derived from 3-acetylcoumarin

Gursoy A., Ates O., Karali N. L. , Cesur N., Kiraz M.

EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.31, ss.643-646, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

1995

1995

Synthesis and anticonvulsant activity of new acylthiosemicarbazides and thiazolidones

Karalı N. L. , Gürsoy A.

FARMACO, cilt.50, sa.12, ss.857-866, 1995 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

1994

1994

Synthesis and anticonvulsant activity of some new thiosemicarbazone and 4-thiazolidone derivatives bearing an isatin moiety.

Karali N. , Gürsoy A.

Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), cilt.49, ss.819-22, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Anticancer and antituberculosis effects of 5-fluoro1H-indole-2,3-dione 3-thiosemicarbazones

Sevinçli Z. Ş. , Cantürk Z., Dikmen M., Karalı N. L.

Istanbul Journal of Pharmacy, cilt.50, sa.3, ss.176-180, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

AlzheimerHastalığıveTedavisinde GüncelYaklaşımlar

SOYLU Ö., KARALI N. L.

Türkiye Klinikleri J Pharm Sci, cilt.6, sa.2, ss.94-109, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Antimicrobial and antiviral activity of spiroindolinones bearing benzothiazolines moiety

Güzel Ö. , Karalı N. L. , Ermut G. , Birteksöz Tan A. S.

ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY , cilt.43, ss.1-11, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Synthesis and chemotherapeutic activities of 5-chloro-1H-indole-2,3-dione 3-thiosemicarbazones

Ermut G. , KARALI N. L. , ÇETİN İ. , TOPÇUL M. R. , Birteksoz S.

MARMARA PHARMACEUTICAL JOURNAL, cilt.17, sa.2, ss.147-154, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2006

2006

Acute toxicity studies of two potential anticonvulsant 3-​hydrazono-​1H-​2-​indolinone derivatives

Aladağ İ., Özdemir O., Karalı N. L.

Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, cilt.38, ss.65-70, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

New 4-thiazoline-2-hydrazono-1H-2-indolinones as possible antimicrobial agents.

Karali N. , Terzioglu N., Gürsoy A. , Otük G. , Kiraz M. , Yegenoglu Y.

Bollettino chimico farmaceutico, cilt.137, ss.63-8, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

1992

1992

Synthesis and characterisation of some 3-acetylcoumarin derivatives and their antimicrobial evaluation

Gürsoy A. , Karalı N. L. , Ötük G.

Acta Pharmaceutica Turcica, cilt.34, ss.9-15, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Molecular modelling and antiviral activity of 1H-indole-2,3-dione derivatives carrying naphthalene moiety

SOYLU Ö. , Duran G. N. , Özbil M., GÖKTAŞ F. , CİHAN ÜSTÜNDAĞ G. , Naesens L., et al.

7th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.100-103

2018

2018

Development of novel compounds as Chemotherapeutic Drugs Targeting the MDM2-p53 Interaction

Gezen M., Taşkıran H., Tolay N., KARALI N. L. , Erman B., Erman B.

Molbiyokon’18, Biomedicine and Genome Center, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2018, ss.62

2018

2018

Identification of Novel Small Molecule Ligands Targeting Interleukin-1 Receptor by SPR-based Screening

Çetin R., SOYLU Ö. , Sevinçli Z. Ş. , KARALI N. L. , Erman B., Orer H., et al.

6th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2018, ss.117

2017

2017

Molecular modelling studies to guide sythesis programs of new thiourea compounds as putative inhibitors of hCA IX/XII and VcCA

KARALI N. L.

3rd Satellite Meeting on Carbonic Anhydrase '' New Trends in Carbonic Anhydrases Research'', Montecatini Terme, İtalya, 24 - 27 Mayıs 2017, ss.62

2017

2017

Alzheimer hastalığı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar

SOYLU Ö. , KARALI N. L.

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.867

2014

2014

Synthesis and anticonvulsant activity of some new thiosemicarbazone and 4-thiazolidone derivatives bearing an isatin moiety

Gürsoy A., KARALI N. L.

First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, İstanbul, Türkiye, 04 Eylül 2014 - 07 Eylül 1994, ss.175

2013

2013

5-Nitro-1H-indole-2,3-dione 3-[N4-(2/4-methoxyphenyl) thiosemicarbazone] derivatives

ERMUT G. , KARALI N. L.

Challenges in Organic & Bioorganic Chemistry: 14th Tetrahedron Symposium, Viyana, Avusturya, 25 - 28 Temmuz 2013, ss.65

2013

2013

Synthesis and biological evaluation of 1H-indole-2,3-dione 3-[N-(4-sulfamoylphenyl)thiosemicarbazone] derivatives as anticancer and antiviral agents

KARALI N. L. , Kızılırmak M., ÇETİN İ., TOPÇUL M. R.

Challenges in Organic & Bioorganic Chemistry, 14th Tetrahedron Symposium, Viyana, Avusturya, 25 - 28 Haziran 2013, ss.79

2012

2012

5-Klorobenzotiyazolin Artığı Taşıyan Spiroindolinonların Sentezi ve Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi

ERMUT G. , KARALI N. L.

III. Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi, Malatya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.6

2010

2010

Antioxidant activity of spiroindolinones incorporating a 5-chlorobenzothiazoline moiety

ERMUT G. , ÖZSOY N. , KARALI N. L. , CAN A.

IMPPS-3 Third International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, ISTANBUL, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.116

2009

2009

Synthesis and characterization of 5-chloro-1H-indole-2,3-dione 3-thiosemicarbazone derivatives

ERMUT G. , KARALI N. L.

9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Haziran 2009, ss.1

2007

2007

Characterization and Antituberculosis Activity of Spiroindolinones

KARALI N. L. , GÜZEL Ö. , Salman A.

5th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007, ss.1

2006

2006

C - H•••F , N / C - H•••S and C-H•••p Interactions in 5-fluoro-1H-indole- 2,3-dione-3-thiosemicarbazones

Özbey S., Kaynak B., KARALI N. L. , Gürsoy A.

23rd European Crystallographic Meeting, ECM23, Leuven, Belçika, 6 - 11 Ağustos 2006, ss.62

2002

2002

Synthesis and primary cytotoxicity evaluation of 3-[[3-phenyl-4(3H)-quinazolinone-2-yl)mercaptoacetyl]hydrazono]-1H-2-indolinones

Gürsoy A., KARALI N. L.

1st International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2002, ss.1

2002

2002

Synthesis and antimicrobial activity of some benzazole derivatives

KARALI N. L. , Gürsoy A., Cesur N., Ateş Ö., Özden S., ÖTÜK G. , et al.

17th International Symposium on Medicinal Chemistry, Barcelona, İspanya, 1 - 05 Eylül 2002, ss.1

2001

2001

Synthesis and antitubercular activity of 4-(3-coumarinyl)-3-cyclohexyl-4-thiazolin-2-one benzylidenehydrazones,

KARALI N. L. , KOCABALKANLI A. Ş. , Gürsoy A., Ateş Ö.

International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2001, ss.1

1999

1999

4-(3-Coumarinyl)-4-thiazolin-2-one benzylidene-hydrazones with antituberculosis activity

Gürsoy A., KARALI N. L.

2nd International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Eylül 1999, ss.17

1997

1997

Simultaneous determination of medazepam and hyoscine butylbromide in tablets by second-derivative ultraviolet spectrometry

KARALI N. L. , Özkırımlı S., Gürsoy A.

5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Haziran 1997, ss.108

1994

1994

Synthesis and antifungal activity of new carbamodithioic acid esters derived from 3-acetylcoumarin

Gürsoy A., Ateş Ö., Cesur N., KARALI N. L.

First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 1994, ss.174

1993

1993

Synthesis of novel acylthiosemicarbazides and thiazolidones as possible anticonvulsants

Gürsoy A., KARALI N. L.

World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Tokyo, Japonya, 6 - 10 Eylül 1993, ss.86

1990

1990

Synthesis and characterization of some 3-acetylcoumarin derivatives

Gürsoy A., KARALI N. L.

50th International Congress of F.I.P., İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Eylül 1990, ss.217

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Opioit Analjezikler ve Antagonistleri

KARALI N. L.

Foye Medisinal Kimya Temel İlkeleri, Algül Ö., Boleli K., Editör, Ankara Nobel Tıp Kıtabevi, Ankara, ss.182-199, 2019

Desteklenen Projeler

2013 - 2014

2013 - 2014

İTAM-projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

KARALI N. L.

2007 - 2009

2007 - 2009

SPİROİNDOLİNONLARIN SENTEZİ VE YAPI TAYİNİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KARALI N. L. (Yürütücü)

Patent

2020

2020

5-Fluoro/(Trifluoromethoxy)-2-Indolinone Derivatives

Patent

Tescil İçin Başvuru Yapıldı, Birden Fazla Ülkede Tescil

2020

2020

Yeni 3-Ariliden-2-İndolinon Türevleri

Patent

Tescil İçin Başvuru Yapıldı, İlk Tescil

2016

2016

Interlökin-1 reseptör antagonisti 1H-indol-2,3-dion-3-tiyosemikarbazon türevleri

Patent

Tescil İçin Başvuru Yapıldı, İlk Tescil

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Journal of Istanbul Pharmacy

Editörler Kurulu Üyesi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Türkiye Klinikleri Eczacılık Bilimleri

Danışma Kurul Üyesi

2014 - 2018

2014 - 2018

Marmara Pharmaceutical Journal

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

ECZAKDER

Üye

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu-Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu

Üye

1998 - Devam Ediyor

1998 - Devam Ediyor

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği

Üye

1992 - Devam Ediyor

1992 - Devam Ediyor

Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği

Üye

2011 - 2016

2011 - 2016

İstanbul Üniversitesi, Geleneksel İlaçlar Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2016

Nisan 2016

TÜBİTAK Projesi

Mart 2016

Mart 2016

TÜBİTAK Projesi

Ocak 2016

Ocak 2016

TÜBİTAK Projesi

Temmuz 2015

Temmuz 2015

TÜBİTAK Projesi

Mayıs 2015

Mayıs 2015

TÜBİTAK Projesi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

TÜBİTAK Projesi

Haziran 2013

Haziran 2013

TÜBİTAK Projesi

Mayıs 2013

Mayıs 2013

TÜBİTAK Projesi

Ekim 2012

Ekim 2012

TÜBİTAK Projesi

Eylül 2011

Eylül 2011

TÜBİTAK Projesi

Haziran 2010

Haziran 2010

TÜBİTAK Projesi

Ocak 2010

Ocak 2010

TÜBİTAK Projesi

Nisan 2009

Nisan 2009

TÜBİTAK Projesi

Ekim 2008

Ekim 2008

TÜBİTAK Projesi

Ekim 2008

Ekim 2008

TÜBİTAK Projesi

Bilimsel Danışmanlıklar

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Meslek Bilimleri Bölümü, Türkiye

2016 - 2017

2016 - 2017

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Meslek Bilimleri Bölümü, TürkiyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

V. Ulusal Farmasötik Kimya Kogresi

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2017

2017

Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi-İVEK

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

7th European Congress of Pharmacology EPHAR 2016

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Challenges in Organic & Bioorganic Chemistry: 14th Tetrahedron Symposium

Katılımcı

Viyana-Avusturya

2013

2013

Farmasötik Bakım Süreci ve Akılcı İlaç Kullanımında Eczacının Rolü

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

3. Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi

Katılımcı

Malatya-Türkiye

2009

2009

9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2007

2007

5th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2002

2002

1st International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2002

2002

17th International Symposium on Medicinal Chemistry

Katılımcı

Barcelona-İspanya

2001

2001

International Symposium on Pharmaceutical Chemistry

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

1999

1999

2nd International Symposium on Pharmaceutical Chemistry

Katılımcı

Ankara-Türkiye

1997

1997

5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences

Katılımcı

Ankara-Türkiye

1994

1994

First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

1993

1993

World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

Katılımcı

Tokyo-Japonya

1990

1990

50th International Congress of F.I.P.

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 825

h-indeksi (WOS): 15

Jüri Üyelikleri

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Sınavı - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Nisan-2018

Nisan 2018

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Sınavı - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Kasım-2017

Kasım 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Sınavı - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Kasım-2017

Kasım 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Sınavı - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek lisans tez savunma jürisi - Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Temmuz-2016

Temmuz 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez savunma jürisi - Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Akademik Kadroya Atama

Profesör jürisi - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Mart-2016

Mart 2016

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Temmuz-2015

Temmuz 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Akademik Kadroya Atama

Araştırma Görevlisi Kadro Sınavı - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Ocak-2015

Ocak 2015

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçentlik Atama - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Eylül-2014

Eylül 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - Marmara Üniversitesi

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Haziran-2014

Haziran 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Haziran-2014

Haziran 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Mart-2013

Mart 2013

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçentlik Atama - Marmara Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - İstanbul Üniversitesi

Kasım-2012

Kasım 2012

Akademik Kadroya Atama

Profesör kadrosuna atanma - Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Kasım-2012

Kasım 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Dosyası İnceleme - Ege Üniversitesi

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - Hacettepe Üniversitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - İstanbul Üniversitesi

Eylül-2011

Eylül 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2011

Temmuz 2011

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Marmara Üniversitesi

Haziran-2011

Haziran 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Marmara Üniversitesi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

KOSGEB

http://www.kosgeb.gov.tr

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Turkey

Duyurular & Dokümanlar

Ek ders notu-tiroid
Ders Notu
16.12.2019
FKIII-Ders Notu-7
Ders Notu
13.12.2019
FKIII-Ders Notu-6
Ders Notu
13.12.2019
FKIII-Ek Ders Notu-2
Ders Notu
16.10.2019
FKIII-Ek ders notu
Ders Notu
15.10.2019
FKIII-Ders Notu-2
Ders Notu
4.10.2019
FKIII Ders Notu-1
Ders Notu
4.10.2019
FKIII-Ders Notu.3
Ders Notu
4.10.2019
FKIII Ders Notu-4
Ders Notu
4.10.2019
FK III Ders Notu-5
Ders Notu
4.10.2019
Kaynakça
Diğer
17.09.2019