Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Head Trauma and Vascular Injuries

Türk Nöroşirürji Derg. , vol.30, no.2, pp.245-249, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Subtraksiyon Anjiyografisinde Heubner Rekürrent Arterin Taranması

Türk Nöroşirürji Derneği, Nörovasküler Cerrahi ve Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu, Nörovasküler Sempozyum, Zonguldak, Turkey, 8 - 10 September 2023

Endoskopik Omurga Cerrahisinde İnterlaminar Yaklaşım

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, Endoskopik Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 May 2023

Asistanlar İçin Spinal Cerrahi Sonrası Değerlendirme ve Takip

Türk Nöroşirürji Derneği 36. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2023

Kraniotomi Tipine Göre Üç Çivili Başlık Yerleştirilmesi ve Komplikasyonları/Komplikasyonlardan Kaçınma Yöntemleri

Türk Nöroşirürji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, vol.32, pp.65

Thoracic Neurenteric Cyst: Case Report

EANS 2022 Belgrade, Belgrade, Serbia, 15 - 17 October 2022, pp.4-5

Tek Merkez Forestier Hastalığı Vaka Serisi

Türk Nöroşirürji Derneği 35. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2022, pp.1

Lomber radikülopatiyi taklit eden meraljiya parestetika: 2 olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu 25. Sempozyumu, Muğla, Turkey, 28 - 30 October 2021, pp.59-60

Orbital kist hidatik: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Online, Turkey, 30 September - 03 October 2021

Primer leptomenigeal medulloblastom: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Online, Turkey, 30 September - 03 October 2021

Vertebral Artery Injuries Secondary to Gunshot

5th Annual Meeting Serbian Neurological Surgery with International Participitation, Kragujevac, Serbia, 24 - 27 October 2019, pp.32-33

Çocuklarda dekompresif kraniyektominin klinik sonuçları

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2019

Çocuklarda dekompresif kraniotominin klinik sonuçlar

12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 09 October 2019, pp.68

RADIOTHERAPY, CHEMOTHERAPY AND RADIOSURGERY IN CEREBRAL METASTASES

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.116 Sustainable Development

Unutulmuş Ventriküloperitoneal Şant

Türk Nöroşirürji Derneği, 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017

Spinal Epidural Non-Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği, 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017

Somnolans Monoparazi ile Seyreden Travmatik Saf Kapsula İnterna Kanaması

Türk Nöroşirürji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

Foramen Magnum Kitlelerinde Cerrahi Tedavi

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.95

Kafa Kaidesi Kırığına Bağlı Gelişen Sol İnternal Karotis Arter Diseksiyonu

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.94-95

Kranyal Metastazlarda Cerrahi Deneyimimiz

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2013, pp.93

Olgu Sunumu: Lhermitte-Duclos Hastalığı

27. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 April 2013, pp.251

Ekstradural Tümörler: 103 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Bilimsel Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 September 2012, pp.41

Ulnar Oluk Sendromunda Klinik Deneyimimiz

Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2012, pp.57

Blue Rubber Bleb Nevüs Sendromlu Bir Hastada Spontan Spinal Epidural Hematom Olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April 2012, pp.165

Klivus kitlelerine cerrahi yaklaşım

6. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi., MARMARİS, Turkey, 28 - 31 October 2010

Beyin Sapı Kavernomlarında Cerrahi Tedavi

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 May 2010

Orbita Tümörlerinde Klinik Deneyim

Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 May 2010

Sivil kranyal kurşunlanma yaralanmaları, İstanbul Tıp Fakültesi deneyimi

Sinir Sistemi Derneği 2. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 19 November 2006

Nöroşirürjide travma pratiği, retrospektif epidemiyolojik çalışma

Sinir Sistemi Derneği 2. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 19 November 2006

Books & Book Chapters

Kafa travmasında genel bilgiler, sınıflandırma ve ilk değerlendirme

in: Travma, Cemalettin Ertekin, Editor, EMA Tıp Kitabevi Yayıncılık Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.763-769, 2022

Lomber Vertebral Foramen Anatomisi ve Kambin Üçgeni

in: Omurga Cerrahisinde Yeni Yaklaşımlar ve Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi, Hüseyin Yener Erken,Onur Yılmaz,Ertuğrul Şahin, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.327-332, 2021

Merkezi Sinir Sisteminin Cerrahi Damar Hastalıkları

in: Beyin ve Sinir Cerrahisi, Orhan Barlas, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.137-150, 2021

Çocukluk Çağı İnmelerinde Nöroşirürjikal Girişimler

in: Çocukluk Çağında İnme, Prof. Dr. Nur Aydınlı, Doç. Dr. Tuğçe Aksu Uzunhan, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.63-69, 2021

Other Publications

Metrics

Publication

115

Citation (WoS)

46

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

47

H-Index (Scopus)

4

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals