Doç.Dr.

Lütfiye ÖKSÜZ


İstanbul Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2000 - 2005

2000 - 2005

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

GENİŞLEMİŞ SPEKTUMLU BETA LAKTAMAZ OLUŞTURAN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSİELLA SUŞLARINDA İZOELEKTRİK FOKUSLAMA YÖNTEMİ İLE BETA LAKTAMAZ TİPLERİNİN SAPTANMASI VE PLAZMİD PROFİL ANALİZİ

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1999

1999

Yüksek Lisans

OTOİMMUN TİP I DİABETES MELLITUS’TA CD45 RA, CD45 RO VE IL-12’NİN ÖNEMİ

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

ORPHEUS Süreci ve Danışmanlık Eğitimi Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi

2020

2020

World Sepsis Congress Spotlight Sepsis, Pandemics, Antimicrobial Resistance-Global Health Threats on 21st Century

Sağlık ve Tıp

World Health Organization

2019

2019

Probleme Dayalı Öğrenme Kurrsu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Etiği Anabilim Dalı

2018

2018

Eğitici Eğitimi Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Etiği Anabilim Dalı

2016

2016

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kursu

İş Sağlığı ve Güvenliği

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

2016

2016

Mikrobiyolojide PCR Temelli Yöntemler Kursu

Sağlık ve Tıp

Adnan Menderes Üniversitesi

2016

2016

Kan Parazitleri Tanı Kursu

Sağlık ve Tıp

KLİMUD-Tıbbi Parazitoloji Çalışma Grubu

2015

2015

Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu-EUCAST’a Geçiş 3

Sağlık ve Tıp

KLİMUD

2015

2015

Beyni Etkin Kullanma ve Hafıza Teknikleri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2015

2015

Editör ve Yazar 2.Eğitim Semineri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ULAKBİM

2015

2015

Eğitim Becerileri Kursu, Eğitimde İstanbul Süreci

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kursu

İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul Tıp Fakültesi

2012

2012

Anaerop Bakteriyoloji Kursu

Sağlık ve Tıp

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

2011

2011

21st ECCMID and 27th ICC

Sağlık ve Tıp

ESCMID

2011

2011

ESCMID Postgraduate Education Course

Sağlık ve Tıp

ESCMID

2010

2010

V. Febril Nötropeni Sempozyumu

Sağlık ve Tıp

Febril Nötropeni Derneği

2010

2010

1.Plazma Proteinleri ve Nefelometri Kursu

Sağlık ve Tıp

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

2010

2010

2. Otoimmun Hastalıklarında Klinik ve Tanı Kursu

Sağlık ve Tıp

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

2008

2008

5.Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Real time PCR Kursu

Sağlık ve Tıp

Ankara Mikrobiyoloji Derneği

2005

2005

Moleküler Biyoloji ve Yönlendirilmiş Mutagenez Uygulamaları Eğitimi-7 Kursu

Sağlık ve Tıp

TÜBİTAK

2005

2005

3.Uygulamalı Moleküler Mikrobiyoloji Kursu

Sağlık ve Tıp

İnönü Üniversitesi

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Dahili Tıp Bilimleri, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Yaşam Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Mikrobiyal Genetik, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Doktor

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Investigation of Seropositivity of Bordetella pertussis in Adults in A University Hospital

Oksuz L. , Gurler N. , Agacfidan A.

MIKROBIYOLOJI BULTENI, cilt.51, ss.62-72, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Serotype distribution of Streptococcus pneumoniae in children with invasive diseases in Turkey: 2008-2014

CEYHAN M., ÖZSÜREKCİ Y., Gurler N. , Oksuz L. , Aydemir S., Ozkan S. , et al.

HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS, cilt.12, ss.308-313, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Pertussis in children in the Istanbul Faculty of Medicine: results for four years

Oksuz L. , Hancerli S., Somer A. , Salman N., Gurler N.

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.56, ss.632-637, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Procalcitonin and C-reactive protein in differantiating to contamination from bacteremia

Oksuz L. , Somer A. , Salman N., Erk O., Gurler N.

BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, cilt.45, ss.1415-1421, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

A Highly Rare Cause of Lumbal Spondylodisciitis with Epidural Abscess: Actinomyces israelii.

Kapmaz M., Gülşen İ., Kış N., Başaran S., Öksüz L. , Gürler N.

CASE REPORTS IN INFECTIOUS DISEASES, cilt.469075, ss.49675, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2014

2014

Serotype prevalence and antibiotic resistance among adult invasive Streptococcus pneumoniae isolates in Turkey, 2005-2011

Hascelik A. G. , Gurler N., Ceyhan M., Oksuz L. , Ozakin C., Bayramoglu G., et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.21, ss.88-89, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Effects of tissue plasminogen activator in experimentally induced peritonitis

Erginel B., Oksuz L. , ERGINEL T., Gun F., Yanar F., Gurler N., et al.

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.20, ss.7-11, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Computer-assisted flapless implant placement reduces the incidence of surgery-related bacteremia

Arisan V. , Bolukbasi N., Oksuz L.

CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS, cilt.17, ss.1985-1993, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Susceptibility of clinical methicillin-resistant Staphylococci isolates to new antibiotics

Oksuz L. , Gurler N.

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.7, ss.825-831, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Distribution of bla(OXA) Genes in Acinetobacter baumannii Strains: A Multicenter Study

Ciftci I. H. , Asik G., Karakece E., Oksuz L. , Yagci S., Cetin E. S. , et al.

MIKROBIYOLOJI BULTENI, cilt.47, ss.592-602, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

The High Diversity of MRSA Clones Detected in a University Hospital in Istanbul

Oksuz L. , DUPİEUX C., TRISTAN A., Bes M., ETIENNE J., Gurler N.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.10, ss.1740-1745, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2012

2012

Sepsis due to Vibrio alginolyticus isolated from catheter of young patient with hypercholesterolemi: the first case from Turkey

Oksuz L. , Gurler N.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.16, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2012

2012

C.perfringens isolated from blood culture and placental sample after the termination of a 29 gestational weeked pregnancy

Gurler N., Oksuz L. , Yuksel B., Has R.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.16, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2012

2012

Bacteremia following dental implant surgery: Preliminary results

Bolukbasi N. , Ozdemir T., Oksuz L. , Gurler N.

MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL, cilt.17, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2009

2009

An Outbreak of Early-Onset Endophthalmitis Caused by Fusarium Species following Cataract Surgery

Cakir M., Imamoglu S., Cekic O., Bozkurt E., Alagoz N., Oksuz L. , et al.

CURRENT EYE RESEARCH, cilt.34, ss.988-995, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

A survey of antibiotic resistance in Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae in Turkey, 2004-2005

Sener B., Tunckanat F., Ulusoy S., Tuenger A., Soeyletir G., Muelazimoglu L., et al.

JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY, cilt.60, ss.587-593, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Anaerobic bacteria isolated from clinical specimens in a university hospital and resistance of anaerobic Gram negative rods to antibiotics

Öksüz L.

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.83, ss.397-406, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

Bir üniversite hastanesinde kan kültürlerinden izole edilen bakterilerin kümülatif antibiyogram sonuçlarI

Öksüz L. , Aktaş Z.

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.35-44, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

Endogenous <i>Brucella</i> endophthalmitis: A case report.

Oray M. , Cebeci Z. , Kir N. , Ozturk B. T. , Oksuz L. , Tugal-Tutkun I.

Saudi journal of ophthalmology : official journal of the Saudi Ophthalmological Society, cilt.31, ss.106-108, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

2012

2012

Klinik örneklerden izole edilen çoğul dirençli Acinetobacter baumannii suşlarinda kolistin, polimiksin b ve tigesiklinin invitro etkinliği

ÖKSÜZ L. , GÜRLER N.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.42, ss.32-38, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Bacillus Cereus Catheter Related Bloodstream Infection in a Patient with Acute Lymphoblastic Leukemia

Gurler N., Oksuz L. , Muftuoglu M., Sargin F., Besisik S.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES, cilt.4, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2001

2001

Otoimmun Tip 1 Diabetes Mellitus’ta CD45RA, CD45RO, IL-12 ve apoptosis.

Öksüz L. , Dinççağ N.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.31, ss.272-279, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1997

1997

Gram negatif bakteri suşlarında sefepim direnci.

KARAYAY S., ÖKSÜZ L. , GÜRLER N., KAYGUSUZ A., ÖNGEN B., TÖRECİ K.

ANKEM Dergisi, cilt.11, ss.473-476, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Klinik örneklerden izole edilen anaerop bakterilerde antibiytotiklere direnç: Üç yıllık gözlem

ÖKSÜZ L. , GÜRLER N.

33.ANKEM KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 2 - 06 Mayıs 2018, cilt.32, no.2, ss.130

2018

2018

Bordetella pertussis ve solunum yolu virüslerinin birlikteliği

SÜTÇÜ M., AKTÜRK H., ÖKSÜZ L. , KARA M., MEŞE S., HANÇERLİ S., et al.

11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2018, cilt..., no.313, ss.50

2017

2017

An unusual case of endocarditis due to Corynebacterium jeikeium

KÜÇÜKATEŞ E., KÜÇÜKATEŞ E. , ÖZSOY S. D. , HABERAL İ., ÖKSÜZ L. , MERT A. M.

10th Balkan congress of microbiology Microbiologia Balkanica 2017, Sofya, Bulgaristan, 16 - 18 Kasım 2017, ss.47

2016

2016

Nadir ve aşı kapsamı dışında bir serotipe beğlı gelişen pnömokoksik menenjit olgusu

AKTÜRK H., AKOĞLU H. A. , ÖKSÜZ L. , GÜRLER N., YALÇIN E. U. , ELDEŞ HACIFAZLIOĞLU N., et al.

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2016, ss.24

2016

2016

Streptococcus pneumonia serotypes and vaccine coverage among invasive isolates and bronchoalveolar lavage in adults in Turkey: 2005-2015

HASÇELİK G., ÖKSÜZ L. , CEYHAN M., ÖZAKIN C., GÜLAY Z., AYDIN F., et al.

10th International Symposiom on Pneumococci& Pneumococal Diseases, Glasgow, İngiltere, 26 - 30 Haziran 2016, cilt.1, no.1, ss.646

2015

2015

A rare case report: Brucella melitensis isolated from orbital abscess of a seventeen years old young patient

GÜRLER N., ÖKSÜZ L. , ORHAN S.

9th World Congress on Pediatric Infectious Diseases (WSPID), Rıo De Janeıro, Brezilya, 18 - 21 Kasım 2015, cilt.1, no.1, ss.123-125

2015

2015

Serotype distribution and antibiotic resistance among isolates of Streptococcus pneumoniae causing invasive pneumococcal disease in adults in Turkey: 2005-2011.

HASÇELİK G., GÜRLER N., CEYHAN M., ÖKSÜZ L. , ÖZAKIN C., BAYRAMOĞLU G., et al.

25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Kopenhag, Danimarka, 25 - 28 Nisan 2015, cilt.174, no.1, ss.111

2014

2014

Frequency of pertussis cases in children in a university hospital in Istanbul, Turkey

ÖKSÜZ L. , SOMER A. , SALMAN N., GÜRLER N.

24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Barcelona, İspanya, 10 - 13 Mayıs 2014, ss.222

2014

2014

The comparison of procalcitonin and C-reactive protein in differantiating to contamination or nonbacteremia from bacteremia in febril patients

ÖKSÜZ L. , SOMER A. , SALMAN N., ERK O., GÜRLER N.

24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Barcelona, İspanya, 10 - 13 Mayıs 2014, ss.255

2014

2014

The antifungal susceptibilities of Candida species isolated from invasive specimens in a university hospital in Turkey: results of five years

ŞATANA D. , ÖKSÜZ L. , UZUN M. , Gürler N.

24 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) Barcelona, Spain, 10-13 May 2014, Barcelona, İspanya, 10 - 13 Mayıs 2014

2014

2014

Serotype prevalence and antibiotic resistance among adult invasive S.pneumoniae isolates in Turkey, 2005-2011

HASÇELİK G., GURLER N., CEYHAN M., ÖKSÜZ L. , ÖZAKIN C., BAYRAMOĞLU G., et al.

16th International Congress on Infectious Diseases, Cape Town, Güney Afrika, 2 - 05 Mayıs 2014, ss.1171

2014

2014

Serotypes and antibacterial susceptibilities of Streptococcus pneumoniae isolated from adult with invasive and noninvasive infections in Istanbul Medicine of Faculty

GÜRLER N., ÖKSÜZ L.

9th International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD9), Hyderabad, Hindistan, 9 - 13 Mart 2014, cilt.3, no.109, ss.552

2012

2012

Erişkin hastalardan izole edilen invaziv ve non-invaziv Streptococcus pneumoniae suşlarının serotiplendirilmesi ve antimikrobiyal duyarlılıkları

GÜRLER N., ÖKSÜZ L.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 34.Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2012, cilt.TP, no.152, ss.240

2012

2012

Çok merkezli çalışma: Acinetobacter baumannii izolatlarında PER-1 türü GSBL sıklığı

AŞIK G., OZDEMIR M., KURTOGLU M. G. , YAĞCI S., ÖKSÜZ L. , GÜL M., et al.

7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Haziran 2012, cilt.P, no.5, ss.212

2012

2012

Community-acquired methicillin resistant Staphylococcus aureus encoding the Panton Valentine leukocidin genes are rarely detected in Istanbul and belong to ST22 and USA300 clones

ÖKSÜZ L. , TRISTAN A., BES M., JEROME E., GÜRLER N.

22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Lonrda, İngiltere, 30 Mart - 03 Nisan 2012, ss.1401

2011

2011

Pertussis cases in the pediatric department of a university hospital

ÖKSÜZ L. , GÜRLER N., HANCERLİ TÖRÜN S., SOMER A. , SALMAN N.

21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) and the 27th International Congress of Chemotherapy (ICC), Milano, İtalya, 7 - 10 Mayıs 2011, ss.68

2011

2011

2010 Döneminde İzlenmiş Boğmaca Vakalarının Sunumu

HANCERLI TORUN S., BUDAN ÇALIŞKAN B., AKTÜRK H., SALMAN N., ÖKSÜZ L. , SOMER A. , et al.

7.ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2011, cilt.5, no.1, ss.326

2011

2011

Konjuge pnömokok aşılı çocukta S. pneumoniae serotip 7 ile oluşan ampiyem: Olgu sunumu

KILIÇ Ö., ÖKSÜZ L. , GÜRLER N., ÇOKUĞRAŞ H., CAMCIOGLU Y., AKÇAKAYA N.

7.ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2011, cilt.5, no.1, ss.304

2011

2011

Invitro activity of tigecycline, colistin and polymixin b in multidrug-resistant Acinetobacter baumanni strains isolated from clinical specimens, in Istanbul, Turkey

ÖKSÜZ L. , GÜRLER N.

8th International Symposium on Antimicrobial Agents and Resistance (ISAAR), Seul, Güney Kore, 6 - 08 Nisan 2011, ss.240

2011

2011

The Antifungal Susceptibilities of Candida Species Isolated from Blood Cultures of Immunosuppressed Patients

ÖKSÜZ L. , UZUN M. , Gürler N., ŞATANA D.

8th International Symposium on Antimicrobial Agents and Resistance, Coex, Seul, Kuzey Kore, 6 - 08 Nisan 2011, ss.356

2011

2011

Bacillus cereus Catheter Related Bloodstream Infection in a Patient with Acute Lymphoblastic Leukemia

GÜRLER N., ÖKSÜZ L. , MÜFTÜOĞLU M., SARGIN F. D. , BESISIK S.

8th International Symposium on Antimicrobial Agents and Resistance (ISAAR), Seul, Güney Kore, 6 - 08 Nisan 2011, ss.292

2011

2011

Computer-assisted flapless implant placement may prevent surgery-related bacteraemia: a randomised controlled clinical trial on 64 edentulous patients.

ÖKSÜZ L. , ARISAN V., OZDEMIR T.

20th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Santiago, Şili, 1 - 04 Nisan 2011, cilt.40, no.10, ss.1053-1054

2010

2010

Invasive pneumococcal disease in children in Istanbul in 2007 to 2009

SOMER A. , HANCERLİ TÖRÜN S., SALMAN N., ÖKSÜZ L. , GÜRLER N.

26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics (IPA), Johannesburg, Güney Afrika, 4 - 09 Ağustos 2010, ss.538

2010

2010

Effects of probiotics and tissue plasminogen activator in experimentally induced peritonitis.

ERGİNEL B., ÖKSÜZ L. , SALMAN T., GÜRLER N., ÇELİK A., GÜN F.

11th European Congress of Paediatric Surgery (EUPSA), Bern, İsviçre, 2 - 05 Haziran 2010

2010

2010

Deneysel peritonit modelinde probiyotiklerin ve doku plazminojen aktivatörlerinin rolü

ERGINEL B., SALMAN T., ÖKSÜZ L. , GÜRLER N., GÜN F., ÇEVİK A.

25.ANKEM KONGRESİ, İskele, Türkiye, 28 Nisan - 02 Mayıs 2010, cilt.24, no.1, ss.24

2010

2010

Klinik örneklerden izole edilen çoğul dirençli Acinetobacter spp suşlarında tedavi seçenekleri.

ÖKSÜZ L. , GÜRLER N.

25.ANKEM KONGRESİ, İskele, Türkiye, 28 Nisan - 02 Mayıs 2010, cilt.24, no.1, ss.74

2010

2010

Çocuk Cerrahisi Kliniği örneklerinin mikrobiyolojik olarak incelenmesi

ÖKSÜZ L. , ERGİNEL B., SALMAN T., GÜRLER N., GUN F., CELIK A.

25.ANKEM KONGRESİ, İskele, Türkiye, 28 Nisan - 02 Mayıs 2010, cilt.24, no.1, ss.23

2010

2010

2009 yılı bakteriyemi etkenleri

ÖKSÜZ L. , HAYALOĞLU D., GÜRLER N.

GÜLHANE MİKROBİYOLOJİ GÜNLERİ, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2010, cilt.1, no.1, ss.279

2009

2009

Serotip 2 ye bağlı pnömokoksik menenjit; Bir olgu sunumu

HANÇERLİ S., SÜTÇÜ M., SOMER A. , ÖKSÜZ L. , SALMAN N., UZEL N., et al.

53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2009, cilt.1, no.1, ss.0-84

2008

2008

Alt solunum yolu infeksiyonlarından izole edilen Nocardia cinsi bakteriler

ÖKSÜZ L. , GÜNER S., GÖKALP A., BERKİTEN R.

XXXIII.TMC KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2008, cilt.P, no.89, ss.740

2008

2008

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniği örneklerinin bakteriyolojik olarak incelenmesi

ÖKSÜZ L. , SEZGİNER B., GÜN F., GÜRLER N., SALMAN T., ÇEVİK A.

23.ANKEM KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2008, cilt.22, no.1, ss.56

2006

2006

Antibacterial Resistance Among Streptococcus pneumoniae from Ten Countries in Africa and the Middle East: Results from the Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2004-2006

SIEVERS J., AYDIN K., GÜRLER N., KÖKSAL İ., MÜLAZIMOĞLU L., ÖĞÜNÇ D., et al.

46th Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), Sanfrancısco, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 30 Eylül 2006, cilt.C2, no.425, ss.112

2006

2006

Hepatitli bir hastada gelişen sistemik Campylobacter jejuni infeksiyonu olgusu

ÖKSÜZ L. , ÖNGEN B., AYDOĞAN A., GÜRLER N.

21.ANKEM KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Haziran 2006, cilt.20, no.1, ss.17

2006

2006

Detection of extended spectrum beta lactamases in E.coli and Klebsiella spp by isoelectric focusing and PCR

ÖKSÜZ L. , GÜRLER N.

16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Nice, Fransa, 1 - 04 Nisan 2006, ss.1414

2004

2004

Cerahatten izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere direnç: 2003’de durum

ÖKSÜZ L. , CAN B., GÜRLER N., BAL Ç., ÖNGEN B.

18.ANKEM KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2004, cilt.18, no.1, ss.4

2004

2004

Hemokültürden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere direnç: 2003’de durum

AYDIN S., ÖKSÜZ L. , ÖNGEN B., AYDIN D., GÜRLER N.

18.ANKEM KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2004, cilt.18, no.1, ss.5

2003

2003

Kan kültürlerinden izole edilen mantarlar.

ÖKSÜZ L. , GÜRLER N., ERTURAN Z., ÖNGEN B., YEĞENOĞLU Y.

3.ULUSAL MANTAR HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKOLOJİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2003, cilt.1, no.12, ss.348

2000

2000

TH1 and TH2 pathway in different clinical stages of autoimmune type 1 diabetes mellitus

YILLAR G., AYDEMİR D., ÖKSÜZ L. , ARASLI M., AKTAŞ E., BİLGİÇ S., et al.

17th International Diabetes Federation Congress, Mexico City, Meksika, 5 - 10 Kasım 2000, cilt.50, no.1, ss.677

2000

2000

L-Selektin, ß1-Integrin, VLA-4 expression in autoimmune type 1 diabetic patients with TH1 pathway activation

DERVOGORMIYACIYAN H., ARASLI M., AYDEMİR D., ÖKSÜZ L. , YILLAR G., BİLGİÇ S., et al.

17th International Diabetes Federation Congress, Mexico City, Meksika, 5 - 10 Kasım 2000, cilt.50, no.1, ss.677

2000

2000

Changes in memory T cells in pre- and early clinical stages of autoimmune type 1 diabetes with TH1 pathway activation

AYDEMİR D., ARASLI M., YILLAR G., ÖKSÜZ L. , BİLGİÇ S., AKTAŞ E., et al.

17th International Diabetes Federation Congress, Mexico City, Meksika, 5 - 10 Kasım 2000, cilt.50, no.1, ss.677

2000

2000

CD45RA, CD45RO, CD95 ve IL-12 düzeylerinin Tip 1 Diyabette değerlendirilmesi

ÖKSÜZ L. , YILLAR G., ARASLI M., GÜREL POLAT N., DİNÇÇAĞ N., YILMAZ M.

XXXVI.ULUSAL DİYABET KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 14 - 19 Mayıs 2000, cilt.1, no.1, ss.78

1999

1999

Trovafloksasinin invitro aktivitesinin siprofloksasin ve seftazidim ile karşılaştırılması

ÖNGEN B., KAYGUSUZ A., ÖKSÜZ L. , TÖRECİ K.

14.ANKEM KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 1999, cilt.13, no.2, ss.112

1998

1998

Comparison of invitro activity of trovafloxacin, with ciprofloxacin and ceftazidime on clinical isolates

ÖNGEN B., KAYGUSUZ A., ÖKSÜZ L. , TÖRECİ K.

6th International Symposium on New Quinolones and Related Antibiotics, Denver, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 17 Kasım 1998, ss.155

1998

1998

Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar

ÖNGEN B., GÜRLER N., ÖKSÜZ L. , KAYGUSUZ A., TÖRECİ K.

XXVIII. TMC KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ekim 1998, cilt.1, no.1, ss.1-26

1998

1998

Tikarsilin+ Klavulanik asidin çeşitli Gram negatif çomaklara invitro etkisi

KANSAK N., GÖNÜLLÜ N., ÖKSÜZ L. , KARAYAY S., KAYGUSUZ A., ÖNGEN B., et al.

13. ANKEM KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Haziran 1998, cilt.12, no.2, ss.126

1995

1995

Gram negatif çomaklarda seçimsiz duyarlılık deneylerinde saptanan direnç oranları

TÖRECİ K., KAYGUSUZ A., ATİLLA Y., ÖNGEN B., ÖKSÜZ L. , GÜRLER N.

10. ANKEM KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Haziran 1995, cilt.9, no.2, ss.130

1995

1995

Gram pozitif koklarda seçimsiz duyarlılık deneylerinde saptanan direnç oranları

GÜRLER N., KAYGUSUZ A., ATİLLA Y., ÖNGEN B., ÖKSÜZ L. , TÖRECİ K.

10. ANKEM KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Haziran 1995, cilt.9, no.2, ss.109

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

GRAM POZİTİF BAKTERİLER

Öksüz L.

SAĞLIK BİLİMLERİNDE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ, Deniz Gazel,Erdal ÖZBEK,Sema KOL AYDOĞDU, Editör, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, ss.57-83, 2020

2020

2020

FEBRİL NÖTROPENİLİ HASTALARDA BAKTERİYEL TANI VE TEDAVİ

Öksüz L. , Karakaş Z.

HEMATOLOG Hematolojide destek tedaviler, GÜNER HAYRİ ÖZSAN,TÜLİN TİRAJE CELHAN, Editör, GALENOS YAYINEVİ, İstanbul, ss.156-169, 2020 Creative Commons License

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

AIDS SAVAŞIM DERNEĞİ

Üye

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

Üye

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

DEZENFEKSİYON ANTİSEPSİ STERİLİZASYON DERNEĞİ

Üye

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ

Üye

1998 - Devam Ediyor

1998 - Devam Ediyor

TÜRK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ

Üye

1997 - Devam Ediyor

1997 - Devam Ediyor

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ

Üye

1994 - Devam Ediyor

1994 - Devam Ediyor

ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ DERNEĞİ

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2020

Eylül 2020

KLİMİK DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

BMC MICROBIOLOGY

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2019

Ekim 2019

Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

Indian Journal of Dental Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2014

Şubat 2014

European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2013

Ekim 2013

Indian Journal of Dental Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2012

Haziran 2012

Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2009

Temmuz 2009

Indian Journal of Dental Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ödüller

Ekim 2015

Ekim 2015

Türkiye’deki yetişkinlerde invaziv pnömokok hastalığına neden olan Streptococcus pneumoniae izolatlarının serotip dağılımı ve Antibiyotik direnci: 2005-2011

Pfizer Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü

Mayıs 2015

Mayıs 2015

BİLİMSEL YAYINLARA DESTEK PROJESİ (BYP) ONUR PLAKETİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Eylül 2013

Eylül 2013

Türkiye’de Çocuklarda Görülen İnvazif Enfeksiyonlara Neden Olan Streptococcus pneumoniae İzolatlarının Serotip Dağılımı.

Pfizer Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü

Nisan 2010

Nisan 2010

Deneysel peritonit modelinde probiyotiklerin ve doku plazminojen aktivatörlerinin rolü.

25. ANKEM Kongresi, Poster 1.lik ödülü

Haziran 2008

Haziran 2008

Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında Panton-Valentine lökosidin (PVL) varlığının araştırılması: Ön çalışma.

23. ANKEM Kongresi, Sözel bildiriler 3.lük ödülü

Haziran 2006

Haziran 2006

Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz oluşturan E.coli ve Klebsiella suşlarında izoelektrik fokuslama yöntemi ile beta laktamaz tiplerinin saptanması ve plazmid profil analizi

21. ANKEM Kongresi, Sözlü bildiri ödülüDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

5.ULUSAL KLIMUD KONGRESİ

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2018

2018

Solid Organ Nakli Enfeksiyonları Kursu-6

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

33. ANKEM KONGRESİ

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2018

2018

13. ANTİMİKROBİK KEMOTERAPİ GÜNLERİ

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

International Symposium on Parasitik Zoones

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

9.Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

XXXVII. TMC Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

Mikrobiyolojide PCR Temelli Yöntemler Kursu

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2016

2016

KLİMUD-Tıbbi Parazitoloji Çalışma Grubu, Kan Parazitleri Tanı Kursu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

2. Erişkin Aşı Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2016

2016

KLİMUD- Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri. Rehberimizi birlikte kullanalım-Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi-Üriner Sistem Örnekleri

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma Yöntemleri Okulu: Bir Günde İstatistik

Katılımcı

-Türkiye

2015

2015

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Vektörle Bulaşan Hastalıklar Bilgilendirme Toplantısı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu-EUCAST’a Geçiş 3

Katılımcı

-Türkiye

2015

2015

25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)

Katılımcı

KOPENHAG-Danimarka

2015

2015

ULAKBİM-Editör ve Yazar 2.Eğitim Semineri

Katılımcı

-Türkiye

2015

2015

İstanbul Üniversitesi, Eğitim Becerileri Kursu, Eğitimde İstanbul Süreci, Modül 1: Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Kongresi

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2014

2014

11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2013

2013

8th Balkan Congress of Microbiology, Microbiologia Balkanica’13

Katılımcı

VELIKO TARNOVA-Bulgaristan

2013

2013

28. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2012

2012

XXXV. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Kongresi

Katılımcı

İZMİR-Türkiye

2012

2012

22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID),

Katılımcı

LONDRA-İngiltere

2011

2011

21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) and the 27th International Congress of Chemotherapy (ICC)

Katılımcı

MİLANO-İtalya

2010

2010

V. Febril Nötropeni Sempozyumu

Katılımcı

BOLU-Türkiye

2010

2010

6.Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

ANKARA-Türkiye

2010

2010

Gülhane Mikrobiyoloji Günleri- Antimikrobiyal direnç

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2010

2010

20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

Katılımcı

VİYANA-Avusturya

2009

2009

6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2008

2008

5.Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

ANKARA-Türkiye

2008

2008

23. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi

Katılımcı

İZMİR-Türkiye

2008

2008

8. Antimikrobik Kemoterapi Günleri

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2008

2008

3rd Regional Pneumococcal Symposium

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2008

2008

Pnömokok İnfeksiyonları Ulusal Platformu

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2006

2006

21. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2006

2006

7.Antimikrobik Kemoterapi Günleri

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2005

2005

4.Ulusal Sterilizasyon-Dezenfeksiyon Kongresi

Katılımcı

SAMSUN-Türkiye

2003

2003

XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2002

2002

17. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2002

2002

5. Antimikrobik Kemoterapi Günleri

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2000

2000

15. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2000

2000

XXXVI. Ulusal Diabet Kongresi ve V. Uluslararası Katılımlı Obezite Sempozyumu

Katılımcı

GAZİANTEP-Türkiye

1999

1999

4. Antimikrobik Kemoterapi Günleri

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

1998

1998

13. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

1997

1997

14. Ulusal İmmünoloji Kongresi

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

1995

1995

10. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

1994

1994

9. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi

Katılımcı

NEVŞEHİR-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 205

h-indeksi (WOS): 10

Jüri Üyelikleri

Eylül-2020

Eylül 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Kocaeli Üniversitesi

Ağustos-2020

Ağustos 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Ocak-2020

Ocak 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Kocaeli Üniversitesi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

KLİMUD KAN KÜLTÜRÜ ÇALIŞMA GRUBU

http://www.klimud.org

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Klimud Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması Ve İzlenmesi

https://www.klimud.org/content2/9/antibiyotik-duyarliliklarinin-saptanmasi-ve-izlenmesi

İstanbul Üniversitesi, Turkey

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

TMC ANAEROP ÇALIŞMA GRUBU

http://www.tmc-online.org

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

TMC BAKTERİ GENETİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

http://www.tmc-online.org

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Turkey