Prof.Emrah CENGİZ


Faculty of Political Sciences, Department of Business Administration

Division of Production Management and Marketing


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Marketing

Metrics

Publication

62

Project

6

Thesis Advisory

34

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1994 - 1999

1994 - 1999

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme, Turkey

1992 - 1994

1992 - 1994

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme, Turkey

1988 - 1992

1988 - 1992

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Kamu Yönetimi, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Marketing

Academic Titles / Tasks

2010 - Continues

2010 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Business Administration

2005 - 2010

2005 - 2010

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Business Administration

2000 - 2005

2000 - 2005

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Business Administration

Managerial Experience

2008 - 2019

2008 - 2019

Head of Department

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Business Administration

2007 - 2019

2007 - 2019

Head of Department

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Business Administration

2010 - 2017

2010 - 2017

Dean

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Business Administration

2010 - 2010

2010 - 2010

Vice Dean

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Business Administration

2009 - 2010

2009 - 2010

Rector's Advisor

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Business Administration

1998 - 2000

1998 - 2000

Araştırma Görevlisi Üniversite Temsilcisi

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Business Administration

1998 - 2000

1998 - 2000

Araştırma Görevlisi Fakülte Temsilcisi

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Business Administration

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Marka Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Küresel Pazarlama

Doctorate

Doctorate

Marketing Strategy

Postgraduate

Postgraduate

Tüketici Davranışı

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Postgraduate

Postgraduate

Perakende Yönetimi

Doctorate

Doctorate

Pazarlama Stratejileri ve Uygulamaları

Doctorate

Doctorate

Marketing Theory

Doctorate

Doctorate

Pazarlama Teorileri

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Pazarlama İlkeleri

Undergraduate

Undergraduate

Pazarlama İlkeleri

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İşletmecilik

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Pazarlama Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Pazarlama Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Pazarlama İlkeleri

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Pazarlama Araştırmaları

Advising Theses

2019

2019

Postgraduate

E-memnuniyetin müşteri e-sadakatine etkisi ve bir araştırma

Cengiz E. (Consultant)

G.İZCİ(Student)

2017

2017

Postgraduate

Turizm ve Türkiye'de sağlık turizmi: Bir nitel araştırma

Cengiz E. (Consultant)

Y.EMRE(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2017

2017

İNFERTİL HASTALARIN TÜP BEBEK TEDAVİSİNİ BIRAKMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ÖNCELİK SIRASININ BELİRLENMESİ: BİR AHP UYGULAMASI

HOŞGÖR H. , AKYÜZ İ. , CENGİZ E.

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), vol.9, no.19, pp.64-84, 2017 (National Refreed University Journal)

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Customer Experience in Healthcare: Literature Review

ARSLAN KURTULUŞ S., Cengiz E.

ISTANBUL BUSINESS RESEARCH, vol.51, no.1, pp.291-312, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

2021

2021

YEŞİL PAZARLAMANIN TÜKETİCİLERİN ÇEVRE DOSTU KOZMETİK ÜRÜNLERİ SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ

Cengiz E.

Journal of Research in Business, vol.6, no.2, pp.470-492, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

2021

2021

THE EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 ON SALES ORGANIZATIONS

Fidan M. S. , Cengiz E. , Akdemir Ömür G.

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.498-521, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

İLİŞKİSEL PAZARLAMA STRATEJİLERİ, İLİŞKİSEL KALİTE UNSURLARI VE DAVRANIŞSAL NİYETLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Cengiz E. , Hoşgör H.

Hacettepe Sağlık İdaresi Derg.*, vol.23, no.3, pp.465-484, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

İlişkisel Pazarlama Stratejileri, İlişkisel Kalite Unsurları ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

HOŞGÖR H., CENGİZ E.

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.23, no.3, pp.465-484, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

THE EFFECT OF BRAND MANAGEMENT PRACTICES ON PATİENT’S BRAND EQUITY PERCEPTION AND HOSPITAL PREFERENCE

ÖZKOÇ Ö., CENGİZ E.

International Journal of Health Management and Tourism, vol.5, no.2, pp.145-169, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Ziyaret Tercihine Göre Alışveriş Merkezlerinin Marka Kişiliği Algı Farklılıklarının İncelenmesi

Cengiz E., Kayıkçı P.

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.227-248, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Sağlık Hizmetlerinden Şikâyetçi Olan Bireylerin Genel Profili ve Şikâyet Nedenleri: Türkiye Merkezli Bir Sistematik Derleme

HOŞGÖR H., CENGİZ E.

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.23, no.1, pp.191-217, 2020 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

İlişkisel Pazarlama Perspektifinden Hastaların Davranışsal Niyet Öncülleri: Kavramsal Bir Model Önerisi

HOŞGÖR H., CENGİZ E.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.4, pp.501-509, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DENKLİĞİNE ETKİSİ

Cengiz E.

Beykoz Akademi Dergisi, vol.7, no.2, pp.126-142, 2019 (National Refreed University Journal)

2017

2017

İnfertil Hastaların Tüp Bebek Tedavisini Bırakmasında Etkili Olan Faktörlerin Öncelik Sırasının Belirlenmesi: Bir AHP Uygulaması

HOŞGÖR H., AKYÜZ İ. , CENGİZ E.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.19, pp.64-84, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Polis Gücünden Polis Hizmetine: Pazarlama Perspektifi ile Polis Algısının Kavramsal Olarak İncelenmesi

CENGİZ E. , AKYÜZ İ.

Aurum Journal of Social Sciences, vol.1, no.2, pp.63-76, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Defining Health Mavens On Demographic Characteristics: A Pilot Study in Istanbul

CENGİZ E. , AKYÜZ İ. , Gür Omay E. G. , Boşat M.

European Scientific Journal, vol.12, no.13, pp.93-104, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

The Content Analysis of Hopitals' Web Sites as Providers of Healthcare Tourism in Istanbul

CENGİZ E., AKYÜZ İ., Gür Omay E. G. , Uyar R.

International Journal of Business and Management Studies, vol.04, no.1, pp.255-264, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Business Ethics: Exploring the Differences about Perceptions of Business Ethics Among Selected Turkish Financial Specialists

CENGİZ E. , Ferman M., AKYÜZ İ.

Journal of Marketing Development and Competitiveness, vol.6, no.4, pp.96-107, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Ethical Perception from Students' Perpective: Understanding Instructors

CENGİZ E. , YAZICI S. , ERDAL M.

JOURNAL OF LEADERSHIP, ACCOUNTABILITY AND ETHICS, vol.8, no.2, pp.41-50, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Tüketici Açısından İş Ahlakına Bir Bakış ve Perakende Sektöründe Ampirik Bir Araştırma

CENGİZ E. , ŞEKERKAYA A. K.

İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.43, 2010 (National Refreed University Journal)

2010

2010

Consumer Attitudes Toward Permission-Based Mobile Marketing: An Empirical Study For Turkey

CENGİZ E. , Tetik H.

International Journal Of Mobile Marketing, vol.5, no.1, pp.5-20, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Kadın Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Tercihleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma

ŞEKERKAYA A. K. , CENGİZ E.

Öneri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.34, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Measuring Customer Satisfaction: Must Or Not?”,

CENGİZ E.

Journal Of Naval Science And Engineering, vol.6, no.2, pp.76-88, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Tüketicilerin Perakende Market Zincirlerine Yönelik Yapmış Oldukları Satın Alma Sıklıklarına Göre Bölümlendirilmesi

CENGİZ E. , ŞEKERKAYA A. K.

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.24, no.2, 2010 (National Refreed University Journal)

2003

2003

Perakendecilikte Büyük Alışveriş Merkezleri Ve Tüketicilerin Büyük Alış Veriş Merkezleri İle İlgili Tutumlarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma

CENGİZ E. , Özden B.

Ege Akademik Bakış, Ege Üniversitesi İktisadi İdari Siyasi Bilimler Dergisi, no.3, pp.65-78, 2003 (National Refreed University Journal)

2003

2003

İşletme Müşteri İlişkilerinde Kitlesel Kişiselleştirme Stratejisi

CENGİZ E.

Ege Akademik Bakış, Ege Üniversitesi İktisadi İdari Siyasi Bilimler Dergisi, no.2, pp.95-106, 2003 (National Refreed University Journal)

2003

2003

B2B E-Marketplaces: An Exploratory Study In Turkey

CENGİZ E. , Mete Hangül D.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.2, pp.1-25, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2015

2015

PRIVATE HOSPITAL CHOICES OF INFERTILE PATIENTS THAT RECIEVED IVF TREATMENT: A PILOT STUDY

CENGİZ E., Özsarı H., TUZCUOĞLU A., AKYÜZ İ., HOŞGÖR H.

Global Academic Meeting 2015, New York, United States Of America, 17 - 19 September 2015, pp.246-264

2014

2014

A Comparative Study On Consumer Ethnocentrism In Turkey, Bosnia –Herzegovina And Sandzak

AKYÜZ İ. , TUZCUOĞLU A. , CENGİZ E.

4th International Balkan Annual Conference (IBAC-2014), Bükreş, Romania, 15 - 18 October 2014, vol.4, pp.587-601

2013

2013

The Content Analysis Of The Academic Studies About Marketing In Bosnia- Herzegovina

AKYÜZ İ. , TUZCUOĞLU A. , GÜR OMAY E. G. , CENGİZ E.

3rd International Balkan Annual Conference (IBAC-2013), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 December 2013, pp.388-404 Sustainable Development

2013

2013

Comparative Study On Consumer Ethnocentrism In Turkey, Bosnia –Herzegovina And Sandzak

AKYÜZ İ. , TUZCUOĞLU A., CENGİZ E.

3rd International Balkan Annual Conference (IBAC-2013), Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 December 2013, pp.1-11

2012

2012

A Comparative Study On Turkish And Albanian Consumers Ethnocentrism Levels

CENGİZ E. , AKYÜZ İ. , TUZCUOĞLU A.

2nd International Balkan Annual Conference, Albania, 1 - 04 October 2012, pp.466-478

2010

2010

Lateral Marketing in Retailing and a Study on Turkish Gas Station Consumers

CENGİZ E. , ŞEKERKAYA A. K. , ERDAL M. , AKYÜZ İ. , YOLAÇ G.

Seventeenth Annual South Dakota International Business Conference, September 30 - October 2, Rapid City, South Dakota, 2010., United States Of America, 1 - 04 November 2010

2010

2010

Lateral Marketing in Retailing and a Study From Turkish Gas Station Consumers

CENGİZ E. , ŞEKERKAYA A. K. , YOLAÇ G. , AKYÜZ İ. , ERDAL M.

Seventeenth Annual South Dakota International Business Conference, United States Of America, 1 - 04 November 2010, pp.88-97

2010

2010

Consumer Attitudes Towards Experiential Marketing: A Qualitative Study From Turkey

CENGİZ E. , ERDAL M. , YOLAÇ G. , AKYÜZ İ.

Seventeenth Annual South Dakota International Business Conference - 2010, United States Of America, 1 - 04 October 2010, pp.98-104

2010

2010

Store Image and the Effects on Consumer's Purchase Intention: A Study From Turkey

CENGİZ E. , YOLAÇ G. , AKYÜZ İ.

Seventeenth Annual South Dakota International Business Conference - 2010, United States Of America, 1 - 04 October 2010, pp.105-113

2010

2010

Towards an E-Government Performance Evaluation Model from the Citizen's Perspective

YAZICI S. , CENGİZ E.

2nd International Conference on eGovernment and eGovernance Proceedings, Ankara, Turkey, 1 - 04 March 2010, pp.335-344

2009

2009

Ethical Perceptions From Students' Perspective: Understanding Students Ethical Sensitivity in Personal Selling

CENGİZ E. , YAZICI S. , ERDAL M.

16th Annual South Dakota International Business Conference, Rapid City, South Dakota, United States Of America, 1 - 04 October 2009, pp.173-182

2007

2007

Perspectives and Opportunities for Real Estate Market in Turkey

CENGİZ E.

13th Cerean Conference Bucharesti Romania, Romania, 1 - 04 November 2007, pp.1-16

2006

2006

The Ethics of Retailers: A Study on Ethical Perceptions of Turkish Retailing Sales Professionals

CENGİZ E. , YAZICI S. , Pirtini S.

The 13th Annual South Dakota International Business Conference, South Dakota, United States Of America, 1 - 04 October 2006, pp.15-25

2004

2004

Dealer Commitment in a Dyadic Channel Relationship: A Research on the Determinants of Dealer Commitmet in the PVC Industry in Turkey

Kılıç Ö., YOLAÇ G. , CENGİZ E.

11th Annual South Dakota International Business Conference, United States Of America, 1 - 04 December 2004, pp.15-29

2004

2004

Selling Orientation and Customer Orientation (SOCO) of Sales Representatives: A Survey on Sales Reps of a Leading Textile Manufacturer in Turkey

Kılıç Ö., Ferman M., CENGİZ E.

11th Annual South Dakota International Business Conference, United States Of America, 1 - 04 December 2004, pp.1-12

2004

2004

Distribution Channels Training Through Web Based Applications And A Sample Training Model For Distribution Channels

CENGİZ E. , Tüzüm M.

E-Learning Conference: Innovations In Learning For The Future, Turkey, 1 - 04 November 2004, pp.121-138

2004

2004

Determinants of Influence Strategies in Distribution Channels: An Examination of Dealer and Manufacturer Related Power in the PVC Pipe Industry in Turkey

Kılıç Ö., Ferman M., CENGİZ E.

Academy of Marketing Science Cultural Perspectives in Marketing Conference, Mexico, 1 - 04 November 2004, pp.1-20

2004

2004

“E-Government and The Future of Public Administration Education : A Study of E-Government Course in Administrative Sciences Curriculum in Istanbul University

ERDAL M. , CENGİZ E.

Interational Association Of Schools and Institutes Of Administration, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2004, pp.1-17

2004

2004

Dealer Commitment in a Dyadic Channel Relationship: How Do Idiosyncratic Investments Effect The Dealers' Commitment in The PVC Industry in Turkey?

Kılıç Ö., YOLAÇ G., CENGİZ E.

South Dakota International Business Conference - 2004, United States Of America, 1 - 04 October 2004, pp.93-106

2003

2003

A Study On Busıness Currıculums And Marketıng-Management Textbook Contents As A Tool Of Enhancing Sense Of Ethics”,

Ferman M., CENGİZ E.

Tenth Annual International Conference Promoting Business Ethics, United States Of America, 1 - 04 December 2003, pp.1-13

2003

2003

“The Success Of The Mobıle Internet Content Provıders In Japan: What Can Turkey Learn From The Japanese Experience?”,

CENGİZ E. , Bardak E.

International Conference on Busıness Economıcs, Management And Marketıng to be held in Athens, Greece, Greece, 1 - 04 August 2003, pp.1-24

2003

2003

KOBİ'lere Yönelik Bir "Pazarlama Etkinlik Semineri" Dizaynı

Ferman M., CENGİZ E.

21.Yüzyılda KOBİ'ler : Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 1 - 04 June 2003, pp.10-20

Books & Book Chapters

2020

2020

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Risk Yönetimi

Cengiz E.

in: Hasta Güvenliği ve Risk yönetimi, Nilgün Buzbuğa,Cengiz Yakıncı, Editor, İnonü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.343-350, 2020

2020

2020

Tıbbi Patoloji Laboratuarlarında Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi

BOZBUĞA N., YAKINCI M. C. , GÜL Ü., BOZBUĞA M., METİN B., YORULMAZ A. C. , et al.

in: Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi, Nilgün Bozbuğa Cengiz Yakıncı, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.343-350, 2020

2020

2020

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Risk Yönetimi

CENGİZ E.

in: Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi, Nilgün Bozbuğa , Cengiz Yakıncı, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.517-525, 2020

2013

2013

Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması

CENGİZ E.

in: Hastane Yönetimi, Sur,H. ve Palteki,T., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.961-980, 2013

2008

2008

Uluslararası Pazarlama Araştırmaları Bölümü

ŞEKERKAYA A. K. , CENGİZ E.

in: Küresel Pazarlama Yönetimi, **, Editor, Beta Yayınları, İstanbul, pp.289-354, 2008

2004

2004

Satışgücü Eğitiminde E-Öğrenme

CENGİZ E.

in: -Öğrenme: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm, Yazıc, S., Editor, Alfa Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.225-241, 2004

2003

2003

Uluslararası Pazarlama Çevresi

Gegez E., Arslan M., CENGİZ E. , Uydacı M.

Der Yayınları, İstanbul, 2003

Episodes in the Encyclopedia

2021

2021

International marketing

Cengiz E.

TÜBITAK Yayınları, pp.307-308, 2021