Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Galdós’un Ulusal Hikâyeler’inde İspanya Tarihi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.45, ss.91-104, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hıristiyan Bayramlarının Bilinmeyen Pagan Kökleri

Derin Tarihi, cilt.0, sa.97, ss.2-6, 2020 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Celia en la revolucion

Babar, cilt.0, sa.0, 2020 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

İspanya’da Milliyetçilik ve Tarihî Roman (1800-1870)

SEFAD (Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi), cilt.37, ss.301-314, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

NATIONALISM AND HISTORIC NOVEL IN 19th CENTURY SPAIN

SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, cilt.37, ss.301-314, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

OVERVIEW OF THE ROLE OF THE GUERRILLA IN THE SPANISH WAR OF INDEPENDENCE AGAINST NAPOLEON (1808-1814)

TURKISH JOURNAL OF HISTORY-TARIH DERGISI, ss.113-135, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ortaçağ İspanyol epik edebiyatı üzerinde Arap edebiyatı etkisi

Şarkiyat Mecmuası, cilt.2013/1, ss.93-129, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

El uso de los diccionarios monolingües

Marcoele, cilt.-, sa.6, ss.1-6, 2008 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

İspanya'da Matbaa: Başlangıçtan El Quijote'nin Basımına Kadar

Litera, cilt.19, sa.1, ss.41-63, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Problemas habituales en las clases de español para turcohablantes

Cuadernos Cervantes, cilt.VIII, sa.40, ss.34-40, 2002 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

La enseñanza del español en Estambul (Turquía)

Boletín de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, cilt.-, sa.24, ss.43-49, 2001 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Celia institutriz en América. El exilio de un personaje de ficción”

I. İspanyol ve Latin Amerika Edebiyatları, Kültürleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2018, ss.147-162 Creative Commons License

Los "Institutos Campesinos" de Turquía. Una utopía cultural truncada

I Uluslararası Çok Alanlı bir bakış açısından Kültür Kongresi, Alcala De Henares (Madrid), İspanya, 16 - 18 Mart 2017, cilt.1, no.1, ss.5-22 Creative Commons License

Sevil Aldatıcısı ve Taştan Misafir Eserinde Doğaüstü Mekan ve Sahnede Oynaması

3. Uluslararası Disiplinlerarası Tiyatro Buluşması: Zaman / Mêkan Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2016, ss.62-74 Creative Commons License

Kastilya Sınır Şiirleri. 'Öteki''ne Ortaçağ'dan Bakış

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi. Mersin Üniversitesi, Adana, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, cilt.I, ss.314-323 Creative Commons License

'El viaje divertido' de Carmen Laforet. El viaje como aprendizaje y transito hacia la madurez

IV. Uluslararası Dilbilim ve Edebiyat Günleri: İspanyol ve Latin Amerika Edebiyat ve Dilbilimi, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2014, cilt.25, sa.2, ss.81-89 Creative Commons License

La conquista de Mexico en el 'Guatimozin' de Gertrudis Gomez de Avellaneda

I Congreso İnternacional sobre İberoamerica, Atina, Yunanistan, 5 - 07 Mayıs 2014, ss.93-105 Creative Commons License

"La Fontana de Oro", ¿el primer Episodio Nacional de Benito Pérez Galdós?

İstanbul Üniversitesi, II. Uluslararası İspanyol Edebiyat Günleri, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2011, cilt.2011/1, sa.8, ss.1-20 Creative Commons License

Aspectos de la enseñanza del español en la Educación Superior en Turquía

Las relaciones turco-españolas a lo largo de la Historia, Madrid, İspanya, 13 - 14 Kasım 2007, ss.220-229 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

El lyceum club. Un foco de modernidad en el Madrid de entreguerras

İspanyol Dili ve Edebiyatı Araştırmaları - Estudios de Lengua y Literatura Hispanicas, Carpintero Ortega, R. ve diğer, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.129-148, 2020

İspanya ve Birinci Dünya Savaşı. Sorunlu bir Tarafsızlık

Birinci Dünya Savaşı Odağında Tarih Boyunca Savaş, Ünver M .,Tanrıverdi M., Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.71-80, 2018 Creative Commons License