Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Doğu Türkistan’daki Kaynaklarda Bazı Bilgilerin Yanlış veya Eksik Verilmesi ile İlgili Bir Örnek: Ahmet Kemal Hakkındaki İlgiler

Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD), cilt.3, ss.248-256, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dil İlişkisi Bağlamında Teyipcan Eliyev’in Şiirlerindeki Çince Alıntılar

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, ss.181-204, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prof. Dr. Rahile Davut’un Türklük Bilimine Katkıları

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, ss.75-86, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yusuf Has Hacib’in Bilim ile İlgili Görüşlerinin Günümüz İçin Önemi

İzdiniş, ss.119-128, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Salar Türkçesindeki Çince Unsurlar

Littera Turca, cilt.4, no.2, ss.428-445, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kurgu İçinde Gerçek: Bir Roman Kahramanı Olarak Prof. Dr. Turan Yazgan

Diyalektolog, cilt.Bahar, no.17, ss.17-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

"Uygurlu" Sözcüğü Üzerine

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, ss.75-80, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

UYGUR ŞAİR MUHTAR BUĞRA'NIN ÇOCUK ŞİİRLERİNDEKİ TEMA- “QUM PESLİ” ÖRNEĞİ*

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.59, ss.421-434, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

emdi Sözcüğünün Yeni Uygurcadaki Anlamları Üzerine

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.16, ss.181-188, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

UYGUR ŞAİR MEMTİLİ TEVFİK EFENDİ’NİN ÖĞRETİLERİ ÜZERİNE

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.229-246, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

bol- FİİLİNİN YENİ UYGURCADAKİ İŞLEVİ ÜZERİNE

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.51, ss.95-135, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÇAĞDAŞ UYGUR EDEBİYATI VE ONUN GELECEĞİ

Uluslararsı Uygur Araştırmaları Dergisi, ss.129-145, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağdaş Uygur Şairlerinden Memtili Tevfik Efendi’nin Hayatı ve Eserleri

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.XLIX, ss.165-194, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Komünist Çin Dönemi Uygur Şiiri Üzerine

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.12, ss.345-359, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çin Kaynaklarında Kaşgar

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, ss.231-238, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dîvânü Lügati’t-Türk’ün Doğu Türkistan’da Neşredilmesi

Doğu Türkistan’ın Sesi Dergisi, ss.55-58, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TURKIYA OLIY O‘QUV YURTLARIDA O‘ZBEK TILI TA’LIMI: MUAMMO VA TAKLIFLAR

Özbekçeyi İkinci Dil veya Yabancı Dil Olarak Öğretim Meseleleri: Sorunlar, Çözümler ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu, Toskent, Özbekistan, 20 Mayıs 2020

20. Yüzyılın Başından Günümüze Uygur Türklerinin Kullandığı Alfabeler ve Bu Alfabelerle Basılan Şiirler

Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen “Türk Uygarlığı: Köklü Geçmişten Günümüze” başlıklı 8. Uluslararası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2019

Özbekçenin Zergeri Alibek Rustemov.

Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen “Avrasya’da Bilim ve Teknoloji Öncüleri” konulu III. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu, , İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Temmuz 2019

Prof. Dr. Rahile Davut’un Türklük Bilimine Katkıları

Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen “Avrasya’da Bilim ve Teknoloji Öncüleri” III. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Temmuz 2019

Türk Dünyası Romanlarında İkinci Dünya Savaşının Kadınlar Üzerindeki Olumsuz Etkileri (Toprak Ana, Ak Deve, İki Kasım Bin Dokuz Yüz Kırk Üç)

Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş ve Toplum "Eve Dönen Asker", İstanbul, Türkiye, 12 - 14 September 2018, ss.9

UYGUR YAZAR MEMTİMİN HOŞUR’UN “BIYIK MACERASI” ADLI HİKÂYESİNDE SOSYAL SORUNLAR

6.Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.312

Uygur Şair Muhter Buğra'nın Çocuk Şiirlerindeki Tema

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), Madrid, İspanya, 19 - 22 May 2016, no.32712, ss.248

"Emdi" Sözcüğünün Yeni Uygurcadaki Anlamları Üzerine

Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 21 - 23 October 2015, cilt.yok, no.0, ss.10

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları

Sultan Mahmut Kaşgarlı, Ahmet Buran, Editör, Akçağ, Ankara, ss.937-946, 2019

Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları

Gocehmet Sadvakasov, Ahmet Buran, Editör, Akçağ, Ankara, ss.915-924, 2019

Bengü Belak-Ahmet Bican Ercilasun Armağanı

Geçmişten Günümüze Uygur Kişi Adı ve Soyadı, Yıldırım D., Gül B., Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, ss.289-304, 2013 Creative Commons License

Diğer Yayınlar