Prof.Dr.

Selim YAZICI


Siyasal Bilgiler Fakültesi

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1994 - 1999

1994 - 1999

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

1992 - 1994

1992 - 1994

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

Öğrenen Organizasyonlar ve Türk Sanayinde Bir Uygulama Örneği

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

1994

1994

Yüksek Lisans

Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Almanca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, İşletme Yönetimi, Yönetim ve Yönetici Geliştirme, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

2006 - 2014

2006 - 2014

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Etik Kurul Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Etik Kurulu, Komisyon Üyesi

2012 - 2020

2012 - 2020

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

2016 - 2019

2016 - 2019

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Bilişim Koordinasyon Kurulu

2012 - 2014

2012 - 2014

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

2010 - 2013

2010 - 2013

Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

2009 - 2012

2009 - 2012

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Girişimcilik

Doktora

Doktora

İş Sürekliliği Yönetimi

Lisans

Lisans

Örgütsel Davranış

Lisans

Lisans

İşletmeye Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Proje Yönetimi

Lisans

Lisans

Poje Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Örgütsel Davranış

Lisans

Lisans

İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası İşletmecilik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Proje Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Örgütsel Davranış

Lisans

Lisans

Örgütsel Davranış

Lisans

Lisans

Uluslararası İşletmecilik

Lisans

Lisans

Proje Yönetimi

Lisans

Lisans

İşletmeye Giriş

Lisans

Lisans

İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk

Lisans

Lisans

Uluslararası İşletmecilik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası İşletmecilik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

E-Öğrenme: Teori ve Uygulamaları

Yönetilen Tezler

Tasarladığı Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dijital Platformlar ve Ekosistem Yönetimi

Yazıcı S.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi

Yazıcı S.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Finansal Teknolojiler

Yazıcı S.

Doktora

Doktora

İş Sürekliliği Yönetimi

Yazıcı S.

Doktora

Doktora

Girişimcilik

Yazıcı S.

Lisans

Lisans

Proje Yönetimi

Yazıcı S.

Lisans

Lisans

Uluslararası İşletmecilik

Yazıcı S.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sigorta İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon

Yazıcı S.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Proje Yönetimi

Yazıcı S.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

E-Öğrenme: Teori ve Uygulamaları

Yazıcı S.

Lisans

Lisans

Kurumsal Yönetim

Yazıcı S.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

E-Sigortacılık

Yazıcı S.

Lisans

Lisans

Örgütsel Davranış

Yazıcı S.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Örgütsel Davranış

Yazıcı S.

Lisans

Lisans

İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Yazıcı S.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

The Analysis of FinTech Ecosystem in Turkey

Yazıcı S.

Journal of Business, Economics and Finance, cilt.8, sa.4, ss.188-197, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Girişimciliği İçeriden Yönetmek

YAZICI S. , İNCEDAL B., ÇAVDAR M.

Harvard Business Review Türkiye, cilt.6, sa.12, ss.92-97, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Understanding the Behavioral Paradox of the Companies’ by Using "The Corporation" Documentary

ÖZBEBEK TUNÇ A. , Kılıçarslan Toplu E., YAZICI S.

International Business Research, cilt.10, ss.169-178, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2013

2013

Kriz Yönetimi ve Afetlerde Sosyal Medya Kullanımı

Zincir O. , Yazıcı S.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.65-82, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2013

2013

CRISIS MANAGEMENT AND USING SOCIAL MEDIA IN DISASTERS

ZİNCİR O. , YAZICI S.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, sa.49, ss.65-82, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2012

2012

Working Life Matters: On the Comparison of the Attitudes of Students and Employees Towards Business Ethics

YAZICI S. , SINIKSARAN İ. E.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.61-74, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Towards Corporate Sustainability: The Link Between Business Ethics, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility

YAZICI S.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, sa.43, ss.1-17, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Sigorta Sektöründe Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim Komitesinin Rolü

YAZICI S. , YANIK S.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.60, sa.2, ss.1-22, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Ethical Perception from Students’ Perspective: Understanding Instructors’ Effect on Students’ Ethical Sensitivity in Personal Selling

Cengiz E. , Yazıcı S. , Erdal M.

Journal of Leadership, Accountability and Ethics, cilt.8, sa.2, ss.41-50, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Profesyonel Futbol Kulüplerinde Kurumsallaşma ve Yönetişim

YAZICI S.

İKTİSAT DERGİSİ, ss.54-60, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Kurumsal Eğitim ve Geliştirme Sürecinde Yeni Bir Yaklaşım: Elektronik Öğrenme

YAZICI S. , NEMLİ ÇALIŞKAN E. , YANIK S.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.5, sa.20, ss.109-117, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Use of E-Learning for Gifted Students' Science Education

KİLİTÇİ A., KOÇOĞLU M., YAZICI S.

Future Learning: Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2016, ss.20

2016

2016

Kurumiçi Girişimciliğin Yaygınlaşmasında Yalın Girişim Modelinin Etkisi

İNCEDAL B., ÇAVDAR M., YAZICI S.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, ss.591-607

2015

2015

Tedarik Zincirinde İş Sürekliliği Yönetimi

YAZICI S.

Tedarik Zincirlerinde Risk Yönetimi Uygulamaları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 Mayıs 2015, ss.1

2014

2014

Online Insurance in Turkey: The Past, Present and the Future

YAZICI S.

Insurance Marketing & Selling Dynamics in Emerging Markets, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Nisan 2014, ss.1

2010

2010

Exploring Companies' Behavioral Paradox By Using "The Corporation" Documentary

ÖZBEBEK A. , YAZICI S. , KILIÇARSLAN TOPLU E.

6th International Strategic Management Conference, Rusya, 1 - 04 Temmuz 2010, ss.1277-1282

2010

2010

Exploring Companies' Behavioral Paradox by Using "The Corporation" Documentary

YAZICI S. , ÖZBEBEK TUNÇ A., Kılıçarslan Toplu E.

International Strategic Management Conference Proceedings, Rusya, 1 - 04 Temmuz 2010, ss.1277-1282

2010

2010

Towards an E-Government Performance Evaluation Model from the Citizen's Perspective

YAZICI S. , CENGİZ E.

2nd International Conference on eGovernment and eGovernance Proceedings, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Mart 2010, ss.335-344

2009

2009

Ethical Perceptions From Students' Perspective: Understanding Students Ethical Sensitivity in Personal Selling

CENGİZ E. , YAZICI S. , ERDAL M.

16th Annual South Dakota International Business Conference, Rapid City, South Dakota, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Ekim 2009, ss.173-182

2006

2006

The Ethics of Retailers: A Study on Ethical Perceptions of Turkish Retailing Sales Professionals

CENGİZ E. , YAZICI S. , Pirtini S.

The 13th Annual South Dakota International Business Conference, South Dakota, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Ekim 2006, ss.15-25

2005

2005

Dilemma of the HR Manager: An Optimization for Training and Development Budgets Using Integer Programming A Case Study from an International Firm

YANIK S. , YAZICI S. , ŞENEL İ. K.

WMSCI 2005, the 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Temmuz 2005, ss.224-228

2005

2005

Dilemma of the HR manager: An optimization for training and development budgets using integer programming - A case study from an international firm

Yanik S. , Yazici S. , SENEL K.

9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Temmuz 2005, ss.224-228 identifier identifier

2004

2004

Ethics in Logistics and Code of Ethics: Theoritical Framework for Turkish Logistics Industry

YAZICI S. , ERDAL M.

International Logistics Congress 2004, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2004, ss.1025-1033

2004

2004

The Link Between Knowledge Management and E-Learning

YAZICI S.

First International Conference on Innovations in Learning for the Future: E-Learning Proceedings, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.109-119

2004

2004

An Exploratory Analysis of Corporate Training Activities and The Impact on Premium Production in Turkish Insurance Industry

YAZICI S. , NEMLİ ÇALIŞKAN E. , YANIK S.

Academy of International Business (AIB), 46th Annual Meeting Proceedings, İsveç, 1 - 04 Temmuz 2004, ss.69

2004

2004

Dilemma of the HR Manager: An Optimization for Training and Development Budgets Using Integer Programming a Case Study from an International Firm

YANIK S. , YAZICI S. , Şenel K.

The 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Temmuz 2004, ss.224-228

2003

2003

An Empirical Study of Electronic Commerce Within the Turkish Insurance Sector

YAZICI S. , YANIK S.

Academy of International Business (AIB), 45th. Annual Meeting Proceedings, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Temmuz 2003, ss.122

2002

2002

E-Learning As A New Approach To Corporate Training and Development: A Case Study From Turkey

NEMLİ ÇALIŞKAN E. , YANIK S. , YAZICI S.

Proceedings of XI. World Business Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2002, ss.388-395

2001

2001

Elektronik Ticaretin Sigortacılık Sektörüne Etkileri ve Türk Sigortacılık Sektöründe Durum

YAZICI S. , YANIK S.

IX. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2001, ss.975-991

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

The Value of Data for Improving Effectiveness of Campus Courses: The Case of Hybrid MOOCs

Ak O., Yazıcı S. , Gülseçen S.

Who Runs the World: Data, Sevinç GÜLSEÇEN,Sushil KARMA,Emre AKADAL, Editör, Istanbul University Press, İstanbul, ss.165-176, 2020

2020

2020

Sigortacılık ve Finansal Teknolojiler

Yazıcı S.

2020 Teknoloji Raporu, Umut ESEN, Editör, Softtech, İstanbul, ss.163-169, 2020

2013

2013

İş Sürekliliği Yönetimi: Stratejik Bir Yaklaşım

YAZICI S.

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013

2012

2012

Toplam Kalite Yönetimi

Yazıcı S.

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar, BESLER,S.,TONUS,Z., Editör, T.C. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.166-197, 2012

2008

2008

Boş Konteyner Yönetimi

YAZICI S.

Konteyner, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Erdal, M., Editör, Beta Basım A.Ş., İstanbul, ss.221-232, 2008

2004

2004

Bilgi Toplumunda Kurumsal Eğitim ve Öğrenme

YAZICI S.

E-Öğrenme: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm, Yazıcı, S., Editör, Alfa Yayınları, İstanbul, ss.11-35, 2004

2004

2004

E-Öğrenme Projesinde Kritik Faktörler

YAZICI S.

E-Öğrenme: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm,, Yazıcı, S., Editör, Alfa Yayınları, İstanbul, ss.193-226, 2004

2004

2004

Türkiye’de E-Öğrenmenin Geleceği

YAZICI S.

E-Öğrenme: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm, Yazıcı, S., Editör, Alfa Yayınları, İstanbul, ss.465-479, 2004

2001

2001

Öğrenen Organizasyonlar

YAZICI S.

Alfa Yayınları, İstanbul, 2001

2000

2000

Bölüm Öğrenmesi

YAZICI S.

Öğrenen Organizasyonlar II, KalDer Öğrenen Organizasyonlar Uzmanlık Grubu , Editör, Kalder Yayınları, İstanbul, ss.49-56, 2000

2000

2000

Kurum Kültürü

YAZICI S.

Öğrenen Organizasyonlar II, KalDer Öğrenen Organizasyonlar Uzmanlık Grubu , Editör, Kalder Yayınları, İstanbul, ss.57-62, 2000

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Continuity & Resilience Review

Danışma Kurul Üyesi

2013 - 2014

2013 - 2014

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Özel Sayı Editörü

2010 - 2010

2010 - 2010

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Özel Sayı Editörü

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2012

Ekim 2012

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2007 - 2007

2007 - 2007

Erasmus Programı

Ders Verme

Universitaet Hamburg, Almanya