Prof.Selim YAZICI


Faculty of Political Sciences, Department of Business Administration

Department of Management Organization


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Management and Organization, Management of Enterprises, Management and Manager Development, Entrepreneurship and Innovation Management


Names in Publications: Yazici, Selim, Yazici, S., Selim YAZICI, S. YAZICI

Metrics

Publication

75

Project

8

Thesis Advisory

12

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1994 - 1999

1994 - 1999

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme, Turkey

1992 - 1994

1992 - 1994

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme, Turkey

1988 - 1992

1988 - 1992

Undergraduate

Yildiz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Turkey

Dissertations

1999

1999

Doctorate

Öğrenen Organizasyonlar ve Türk Sanayinde Bir Uygulama Örneği

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme

1994

1994

Postgraduate

Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme

Foreign Languages

A1 Beginner

A1 Beginner

German

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Management and Organization, Management of Enterprises, Management and Manager Development, Entrepreneurship and Innovation Management

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Business Administration

2006 - 2014

2006 - 2014

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Business Administration

Managerial Experience

2013 - Continues

2013 - Continues

Ethics Committee Member

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Etik Kurulu, Komisyon Üyesi

2012 - 2020

2012 - 2020

Deputy Head of Department

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Business Administration

2016 - 2019

2016 - 2019

Head of Department

Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Business Administration

2013 - 2017

2013 - 2017

Rectorate Commissioner

İstanbul Üniversitesi, Bilişim Koordinasyon Kurulu

2012 - 2014

2012 - 2014

Board Member

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Political Sciences

2010 - 2013

2010 - 2013

Academic Board Member

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Political Sciences

2009 - 2012

2009 - 2012

Board Member

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Political Sciences

Courses

Doctorate

Doctorate

Girişimcilik

Doctorate

Doctorate

İş Sürekliliği Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

İşletmeye Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Proje Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Poje Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası İşletmecilik

Postgraduate

Postgraduate

Proje Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

Örgütsel Davranış

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İşletmecilik

Undergraduate

Undergraduate

Proje Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

İşletmeye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İşletmecilik

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası İşletmecilik

Postgraduate

Postgraduate

E-Öğrenme: Teori ve Uygulamaları

Advising Theses

2019

2019

Postgraduate

Tedarik zincirinde iş sürekliliği yönetimi ve sektörel bir uygulama

Yazıcı S. (Consultant)

Ö.GÜRBÜZER(Student)

Designed Lessons

Postgraduate

Postgraduate

Digital Platforms and Ecosystem Management

Yazıcı S.

Postgraduate

Postgraduate

Entrepreneurship and Small Business Management

Yazıcı S.

Postgraduate

Postgraduate

Financial Technologies

Yazıcı S.

Doctorate

Doctorate

Entrepreneurship

Yazıcı S.

Doctorate

Doctorate

Business Continuity Management

Yazıcı S.

Undergraduate

Undergraduate

Project Management

Yazıcı S.

Postgraduate

Postgraduate

Project Management

Yazıcı S.

Postgraduate

Postgraduate

Management and Organization in Insurance Companies

Yazıcı S.

Undergraduate

Undergraduate

International Business

Yazıcı S.

Postgraduate

Postgraduate

E-Learning: Theory and Practice

Yazıcı S.

Undergraduate

Undergraduate

Organizational Behavior

Yazıcı S.

Undergraduate

Undergraduate

Corporate Governance

Yazıcı S.

Postgraduate

Postgraduate

International Organizational Behavior

Yazıcı S.

Postgraduate

Postgraduate

Digital Insurance

Yazıcı S.

Undergraduate

Undergraduate

Business Ethics and Corporate Social Responsibility

Yazıcı S.

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2010

2010

Towards Corporate Sustainability: The Link Between Business Ethics, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility

YAZICI S.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.43, pp.1-17, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2010

2010

Sigorta Sektöründe Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim Komitesinin Rolü

YAZICI S. , YANIK S.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.60, no.2, pp.1-22, 2010 (National Refreed University Journal)

2003

2003

Kurumsal Eğitim ve Geliştirme Sürecinde Yeni Bir Yaklaşım: Elektronik Öğrenme

YAZICI S. , NEMLİ ÇALIŞKAN E. , YANIK S.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.5, no.20, pp.109-117, 2003 (Other Refereed National Journals)

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Organizational Resilience in Healthcare Organizations: A Research in the Public and Private Sector

Afşar Doğrusöz L. , Yazıcı S. , Gür Omay E. G.

Afet ve Risk Dergisi, vol.5, no.1, pp.318-329, 2022 (National Refreed University Journal)

2021

2021

Planning the Business Model by Design Thinking: A Research on Startups

Karadayı T., Yazıcı S.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi, vol.5, no.10, pp.75-95, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

The Impact of Incubators on Entrepreneurial Process in Turkey: A Guide for Startups

Baştuğ M., Birden M., Yazıcı S.

Journal of Business, Economics and Finance, vol.9, no.2, pp.132-142, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

The Analysis of FinTech Ecosystem in Turkey

Yazıcı S.

Journal of Business, Economics and Finance, vol.8, no.4, pp.188-197, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

A Pilot Study on the Comparison Between Blended and F2F Learning Methods in a SQL Course

Yavuzarslan M., Olgun H., Yazıcı S.

The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.2, pp.17-24, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Girişimciliği İçeriden Yönetmek

YAZICI S. , İNCEDAL B., ÇAVDAR M.

Harvard Business Review Türkiye, vol.6, no.12, pp.92-97, 2017 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Kriz Yönetimi ve Afetlerde Sosyal Medya Kullanımı

Zincir O., Yazıcı S.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, pp.65-82, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2013

2013

CRISIS MANAGEMENT AND USING SOCIAL MEDIA IN DISASTERS

ZİNCİR O. , YAZICI S.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, no.49, pp.65-82, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2012

2012

Working Life Matters: On the Comparison of the Attitudes of Students and Employees Towards Business Ethics

Yazıcı S. , Sınıksaran İ. E.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.46, pp.61-74, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2010

2010

Ethical Perception from Students' Perpective: Understanding Instructors

CENGİZ E. , YAZICI S. , ERDAL M.

JOURNAL OF LEADERSHIP, ACCOUNTABILITY AND ETHICS, vol.8, no.2, pp.41-50, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2005

2005

Profesyonel Futbol Kulüplerinde Kurumsallaşma ve Yönetişim

YAZICI S.

İKTİSAT DERGİSİ, pp.54-60, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

The Role of Design Thinking on Business Model Planning

Karadayı T., Yazıcı S.

29. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 04 September 2021, pp.452 Sustainable Development

2019

2019

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT FROM AN ORGANIZATIONAL THEORY PERSPECTIVE

Yaprak B., Yazıcı S.

International Disaster and Resilience Congress (IDRC2019), Eskişehir, Turkey, 26 - 28 June 2019, pp.903-904

2019

2019

THE PREPAREDNESS OF TURKISH ELECTRICITY DISTRIBUTION FIRMS FOR CYBER ATTACKS: A BUSINESS CONTINUITY PERSPECTIVE

Yazıcı S. , Birden M.

International Disaster and Resilience Congress (IDRC2019), Eskişehir, Turkey, 26 - 29 June 2019, pp.343-344

2019

2019

DETERMINING THE LEVEL OF BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT AWARENESS OF SME'S IN TURKEY

Yaprak B., Yazıcı S.

International Disaster and Resilience Congress (IDRC2019), Eskişehir, Turkey, 26 - 29 June 2019, pp.901-902

2019

2019

ARE HEALTH INSTITUTIONS RESILIENT TO CRISIS?

Afşar Doğrusöz L. , Yazıcı S.

International Disaster and Resilience Congress (IDRC2019), Eskişehir, Turkey, 26 - 29 June 2019, pp.481-482

2019

2019

Business Continuity Management in Insurance Sector: Gunes Sigorta

Pınar Uluçay A., Yazıcı S.

International Disaster and Resilience Congress (IDRC2019), Eskişehir, Turkey, 26 - 29 June 2019, pp.479-480

2016

2016

Use of E-Learning for Gifted Students' Science Education

KİLİTÇİ A., KOÇOĞLU M., YAZICI S.

Future Learning: Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2016, pp.20

2016

2016

Kurumiçi Girişimciliğin Yaygınlaşmasında Yalın Girişim Modelinin Etkisi

İNCEDAL B., ÇAVDAR M., YAZICI S.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.591-607

2015

2015

Tedarik Zincirinde İş Sürekliliği Yönetimi

YAZICI S.

Tedarik Zincirlerinde Risk Yönetimi Uygulamaları Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 May 2015, pp.1

2014

2014

Online Insurance in Turkey: The Past, Present and the Future

YAZICI S.

Insurance Marketing & Selling Dynamics in Emerging Markets, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2014, pp.1

2010

2010

Exploring Companies' Behavioral Paradox By Using "The Corporation" Documentary

ÖZBEBEK A., YAZICI S., KILIÇARSLAN TOPLU E.

6th International Strategic Management Conference, Russia, 1 - 04 July 2010, pp.1277-1282

2010

2010

Exploring Companies' Behavioral Paradox by Using "The Corporation" Documentary

YAZICI S. , ÖZBEBEK TUNÇ A., Kılıçarslan Toplu E.

International Strategic Management Conference Proceedings, Russia, 1 - 04 July 2010, pp.1277-1282

2010

2010

Towards an E-Government Performance Evaluation Model from the Citizen's Perspective

YAZICI S. , CENGİZ E.

2nd International Conference on eGovernment and eGovernance Proceedings, Ankara, Turkey, 1 - 04 March 2010, pp.335-344

2009

2009

Ethical Perceptions From Students' Perspective: Understanding Students Ethical Sensitivity in Personal Selling

CENGİZ E. , YAZICI S. , ERDAL M.

16th Annual South Dakota International Business Conference, Rapid City, South Dakota, United States Of America, 1 - 04 October 2009, pp.173-182

2006

2006

The Ethics of Retailers: A Study on Ethical Perceptions of Turkish Retailing Sales Professionals

CENGİZ E. , YAZICI S. , Pirtini S.

The 13th Annual South Dakota International Business Conference, South Dakota, United States Of America, 1 - 04 October 2006, pp.15-25

2005

2005

Dilemma of the HR Manager: An Optimization for Training and Development Budgets Using Integer Programming A Case Study from an International Firm

YANIK S., YAZICI S. , ŞENEL İ. K.

WMSCI 2005, the 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, United States Of America, 10 - 13 July 2005, pp.224-228 Sustainable Development

2005

2005

Dilemma of the HR manager: An optimization for training and development budgets using integer programming - A case study from an international firm

Yanik S. , Yazici S. , SENEL K.

9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Florida, United States Of America, 10 - 13 July 2005, pp.224-228 Sustainable Development identifier identifier

2004

2004

Ethics in Logistics and Code of Ethics: Theoritical Framework for Turkish Logistics Industry

YAZICI S. , ERDAL M.

International Logistics Congress 2004, Turkey, 1 - 04 December 2004, pp.1025-1033

2004

2004

The Link Between Knowledge Management and E-Learning

YAZICI S.

First International Conference on Innovations in Learning for the Future: E-Learning Proceedings, Turkey, 1 - 04 October 2004, pp.109-119

2004

2004

An Exploratory Analysis of Corporate Training Activities and The Impact on Premium Production in Turkish Insurance Industry

YAZICI S. , NEMLİ ÇALIŞKAN E. , YANIK S.

Academy of International Business (AIB), 46th Annual Meeting Proceedings, Sweden, 1 - 04 July 2004, pp.69

2004

2004

Dilemma of the HR Manager: An Optimization for Training and Development Budgets Using Integer Programming a Case Study from an International Firm

YANIK S., YAZICI S., Şenel K.

The 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, United States Of America, 1 - 04 July 2004, pp.224-228 Sustainable Development

2003

2003

An Empirical Study of Electronic Commerce Within the Turkish Insurance Sector

YAZICI S. , YANIK S.

Academy of International Business (AIB), 45th. Annual Meeting Proceedings, United States Of America, 1 - 04 July 2003, pp.122

2002

2002

E-Learning As A New Approach To Corporate Training and Development: A Case Study From Turkey

NEMLİ ÇALIŞKAN E., YANIK S., YAZICI S.

Proceedings of XI. World Business Congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 July 2002, pp.388-395

2001

2001

Elektronik Ticaretin Sigortacılık Sektörüne Etkileri ve Türk Sigortacılık Sektöründe Durum

YAZICI S., YANIK S.

IX. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2001, pp.975-991

Books & Book Chapters

2021

2021

Düzenleyici Kum Havuzu Yapıları ve FinTech Merkezleri Üzerindeki Etkileri

Yazıcı S. , Tiftikçi Tuncer S.

in: FinTech ve InsurTech ile Finansın Dönüşümü: Dijital Ekonomide Geleceği Şekillendiren Beş Temel Yapıtaşı, Selim YAZICI, Editor, Media Cat Kitapları, İstanbul, pp.349-363, 2021 Sustainable Development

2021

2021

FinTech Merkezleri ve Rekabetçi Güçleri

Yazıcı S.

in: FinTech ve InsurTech ile Finansın Dönüşümü: Dijital Ekonomide Geleceği Şekillendiren Beş Temel Yapıtaşı, Selim YAZICI, Editor, Media Cat Kitapları, İstanbul, pp.651-660, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Finansal Teknolojiler: FinTech ve InsurTech Dünyasına Giriş

Yazıcı S.

in: FinTech ve InsurTech ile Finansın Dönüşümü: Dijital Ekonomide Geleceği Şekillendiren Beş Temel Yapıtaşı, Selim YAZICI, Editor, Media Cat Kitapları, İstanbul, pp.23-49, 2021 Sustainable Development

2021

2021

FinTech ve InsurTech Eğitimi

Yazıcı S.

in: FinTech ve InsurTech ile Finansın Dönüşümü: Dijital Ekonomide Geleceği Şekillendiren Beş Temel Yapıtaşı, Selim YAZICI, Editor, Media Cat Kitapları, İstanbul, pp.843-853, 2021 Sustainable Development

2021

2021

FinTech ve InsurTech Ekosistemi

Yazıcı S.

in: FinTech ve InsurTech ile Finansın Dönüşümü: Dijital Ekonomide Geleceği Şekillendiren Beş Temel Yapıtaşı, Selim YAZICI, Editor, Media Cat Kitapları, İstanbul, pp.631-641, 2021 Sustainable Development

2020

2020

The Value of Data for Improving Effectiveness of Campus Courses: The Case of Hybrid MOOCs

Ak O., Yazıcı S. , Gülseçen S.

in: Who Runs the World: Data, Sevinç GÜLSEÇEN,Sushil KARMA,Emre AKADAL, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.165-176, 2020

2020

2020

Open Insurance

Yazıcı S.

in: 2021 Technology Report, Aylin ÖZTÜRK,Fatih GÜNAYDIN,Selçuk SEVİNDİK,Umut ESEN, Editor, Softtech, İstanbul, pp.146-153, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Insurance and Financial Technologies: InsurTech

Yazıcı S.

in: 2020 Technology Report, Umut ESEN, Editor, Softtech, İstanbul, pp.163-169, 2020 Creative Commons License

2013

2013

İş Sürekliliği Yönetimi: Stratejik Bir Yaklaşım

YAZICI S.

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013

2012

2012

Toplam Kalite Yönetimi

Yazıcı S.

in: Yönetimde Güncel Yaklaşımlar, BESLER,S.,TONUS,Z., Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.166-197, 2012

2008

2008

Boş Konteyner Yönetimi

YAZICI S.

in: Konteyner, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Erdal, M., Editor, Beta Basım A.Ş., İstanbul, pp.221-232, 2008

2004

2004

Bilgi Toplumunda Kurumsal Eğitim ve Öğrenme

YAZICI S.

in: E-Öğrenme: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm, Yazıcı, S., Editor, Alfa Yayınları, İstanbul, pp.11-35, 2004

2004

2004

E-Öğrenme Projesinde Kritik Faktörler

YAZICI S.

in: E-Öğrenme: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm,, Yazıcı, S., Editor, Alfa Yayınları, İstanbul, pp.193-226, 2004

2004

2004

Türkiye’de E-Öğrenmenin Geleceği

YAZICI S.

in: E-Öğrenme: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm, Yazıcı, S., Editor, Alfa Yayınları, İstanbul, pp.465-479, 2004

2001

2001

Öğrenen Organizasyonlar

YAZICI S.

Alfa Yayınları, İstanbul, 2001

2000

2000

Bölüm Öğrenmesi

YAZICI S.

in: Öğrenen Organizasyonlar II, KalDer Öğrenen Organizasyonlar Uzmanlık Grubu , Editor, Kalder Yayınları, İstanbul, pp.49-56, 2000

2000

2000

Kurum Kültürü

YAZICI S.

in: Öğrenen Organizasyonlar II, KalDer Öğrenen Organizasyonlar Uzmanlık Grubu , Editor, Kalder Yayınları, İstanbul, pp.57-62, 2000

Supported Projects

2011 - 2011

2011 - 2011

Working Life Matters: On the Comparison of the Attitudes of Students and Employees Towards Business Ethics

Project Supported by Higher Education Institutions

YAZICI S. (Executive)

2010 - 2010

2010 - 2010

Exploring Companies' Behavioral Paradox By Using "The Corporation" Documentary

Project Supported by Higher Education Institutions

YAZICI S. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Continuity & Resilience Review

Advisory Committee Member

2013 - 2014

2013 - 2014

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Special Issue Editor

2010 - 2010

2010 - 2010

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Special Issue Editor

Scientific Refereeing

February 2022

February 2022

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Istanbul University, Turkey

January 2022

January 2022

Technopark

Istanbul University, Turkey

January 2021

January 2021

Technopark

Istanbul University, Turkey

March 2020

March 2020

Technopark

Istanbul University, Turkey

March 2020

March 2020

Technopark

Istanbul University, Turkey

January 2020

January 2020

Technopark

Istanbul University, Turkey

July 2019

July 2019

Technopark

Istanbul University, Turkey

February 2019

February 2019

Technopark

Istanbul University, Turkey

May 2015

May 2015

Technopark

Istanbul University, Turkey

October 2012

October 2012

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Mobility Activity

2007 - 2007

2007 - 2007

Erasmus Programme

Lecturing

Universitaet Hamburg, Germany