Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Breast cyst fluid free amino acid profile Meme kist sıvısı serbest amino asit profili

Trakya Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, cilt.27, ss.395-399, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Mutational Combinations on Philadelphia-Negative Myeloproliferative Neoplasms.

Iranian journal of medical sciences, cilt.42, ss.219-220, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Burden of JAK2V617F Mutated Allele in Turkish Patients With Myeloproliferative Neoplasms.

Journal of clinical medicine research, cilt.7, ss.161-70, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Meme Kist Sıvısı Arginaz Aktivitesi, Ornitin ve Üre Düzeyleri

Türk Biyokimya Dergisi, cilt.31, ss.129-134, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda BATF Ekspresyonunun Araştırılması

43. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2017, ss.20-21

Papiller Tiroid Karsinomlarında CYP2D6*4 ve NQO1*2 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması

XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 October 2017 - 30 October 2011, no.378

BATF Ekspresyonunun Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda Araştırılması

24. Ulusal İmmünoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 April 2017, ss.6

C-KİT D816V ALEL YÜKÜNÜN MASTOSİTOZ KLİNİĞİ İLE İLİŞKİSİ

42. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 October 2016, no.18, ss.104

Prognostic Significance Of ASXL1 and IDH Mutations in Philadelphia Negative Myeloproliferative Neoplasms

55th ASH Annual Meeting, New Orleans, La, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 10 December 2013, cilt.122, no.21

Akut Miyard İnfaktüste interferon-gama (IFN-?-874) polimorfizm çalışması

XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 October 2011, no.379, ss.247

Miyeloproliferatif Neoplazi Gelişimi ile CYP2D6 Polimorfizmi Arasındaki İlişki

37.Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 October 2011 - 22 October 2017, no.226, ss.226

Foliküler B hücreli Lenfomalı Hastalarda Y-90 İle İşaretli İbritumomab Tiuksetan’ın İşaretlenme Veriminin Zevalin Yol Haritası Kullanılarak Kromatografik Yolla Araştırılması

Muğla Üniversitesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 09 October 2009, no.63

Metilen mavisi ile stabilize edilmiş HMPAO kitinin bölünmüş dozlardaki işaretleme verimliliği ve kararlılık süresinin kromatografik yolla incelenmesi

7th International Congress of Nuclear Oncology & 18th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, Antalya, Türkiye, 13 - 17 May 2006, cilt.15, no.1

Böbrek verici adaylarında Tc-99m DTPA tek kan örneği metodu ile hesaplanan GFR değerlerinin tekrarlanan ölçümleri arasındaki uyumun araştırılması

7th International Congress of Nuclear Oncology & 18th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, Antalya, Türkiye, 13 - 17 May 2006, cilt.15, no.1

Nükleer tıp personelinin maruz kaldığı etkin radyoaktivite doz oranlarının belirlenmesi

IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 16 September 2005, no.190

The Results of Quality Control of HMPAO kit labeled with Tc99m

International Congress of Radiopharmacy & Radiopharmaceutical Chemistry (World J Nucl Med), İstanbul, Türkiye, 24 - 29 September 2004, cilt.3, no.251

Meme Kist Sıvısı Aspartik asit, Glisin, Glutamik asit, Metionin ve Triptofan Düzeyleri

18. Ulusal Biyokimya Kongresi, Trabzon, Türkiye, 15 - 19 May 2004, cilt.29, no.1, ss.21-22

Liver Protection by Vitamin C During Ischemia-Reperfusion Injury of the Kidney

13th Balkan Biochemical Biopysical Days & Meeting on Metabolic Disorders, Aydın, Türkiye, 12 - 15 October 2003, cilt.28, no.3, ss.148

The Effects of Melatonin on Liver During Ischemia-Reperfusion Injury of the Kidney

13th Balkan Biochemical Biopysical Days & Meeting on Metabolic Disorders, Aydın, Türkiye, 12 - 15 October 2003, cilt.28, no.3, ss.147-148