Prof. Mine YAZICI


Faculty of Literature, Department of Translation Studies

Translation and Interpreting Studies (English)


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Western Languages and Literatures, English Language and Linguistics, Linguistics, Interpreting and Translating, English Interpreting and Translating

Metrics

Publication

137

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

12

Thesis Advisory

19

Open Access

24
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1999 - 2003

1999 - 2003

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Bilgi Belge, Turkey

1996 - 1998

1996 - 1998

Postgraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Çeviribilim, Turkey

1974 - 1978

1974 - 1978

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2003

2003

Doctorate

Disiplinlerarası İletişim olarak Kütüphane Bilimi ve Çeviribilim İlişkisi

Istanbul University, Bilgi Belge, Belgi Belge

1998

1998

Postgraduate

Çeviri Eğitimi: Kuramsal Yaklaşımda ve Uygulamada Kaynak Odaklılıktan Erek Odaklılığa Geçiş

Istanbul University, Çeviri, Çeviribilim

1978

1978

Postgraduate

Women Characters ın Charlotte and Emily Brontes’ Novels, Lisans Bitirme Tezi, Danışman:Prof. Dr. Vahit Turhan 1978,70 sayfa (yayınlanmadı)

Istanbul University, Faculty Of Literature, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Italian

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Western Languages and Literatures

English Language and Linguistics

Linguistics

Interpreting and Translating

English Interpreting and Translating

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Translation Studies

Managerial Experience

2018 - 2019

2018 - 2019

Head of Department

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Literature, Çeviribilim

2013 - 2019

2013 - 2019

Head of Department

İstanbul Üniversitesi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim

2008 - 2019

2008 - 2019

Head of Department

İstanbul Üniversitesi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık

Courses

Doctorate

Doctorate

Çeviribilim Araştırmaları

Undergraduate

Undergraduate

Çeviribilim Alanları

Undergraduate

Undergraduate

Specific Field Translation 2C Health Sciences

Postgraduate

Postgraduate

Basics of Translation Studies

Undergraduate

Undergraduate

Çeviride Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

TRANSLATION OF SPECIAL I (C FIELDS)

Undergraduate

Undergraduate

KARŞILAŞTIRMALI DİL İNCELEMELERİ

Undergraduate

Undergraduate

ÇEVİRİDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Undergraduate

Undergraduate

DİLBİLİMİ METİN ÇEVİRİLERİ

Undergraduate

Undergraduate

Kültür İncelemeleri

Undergraduate

Undergraduate

Çeviribilim Semineri

Advising Theses

2019

2019

Postgraduate

İkidillilerin Çeviri Edinci No 2501111273

YAZICI M.

N.CHATZI(Student)

2011

2011

Postgraduate

Türkçe İncil Çevirileri

YAZICI M.

S.Özkök(Student)

Representation and Promotion Activities

İ.Ü.FAMER merkezi Uluslararası akademik hareketlilik

Institutional Promotion, İstanbul Üniversitesi, Turkey, İstanbul, 2022 - 2022

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Oscar Wilde'ın Yaşam Öyküsü

Yazıcı M.

Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi , no.108, pp.48-50, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Kitap Tanıtım Türkiye'de Çeviribilim

YAZICI M.

Çeviribilim Dergisi , no.11, pp.123-128, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Evrensel bir Yazar olarak Oscar Wilde

Yazıcı M.

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , vol.2, no.3, pp.20-30, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

The Ottoman Translation Activity in the Reformation Period

Yazıcı M.

Journal of Turkish Studies , vol.13, no.20, pp.845-853, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

Tanzimat Döneminde Osmanlı Çeviri Etkinliği

Yazıcı M.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES , vol.13, no.20, pp.845-854, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

Barriers in Translator Training

YAZICI M.

International Journal of Language Academy , vol.5, no.7, pp.43-50, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Türkiye'de Çeviri Eğitimi Üzerine

YAZICI M.

Çeviribilim Dergisi , no.8, pp.17-23, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

A Rational Approach to Research

YAZICI M.

Sino-US E EnglishTeaching , vol.8, no.8, pp.518-525, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2010

2010

Do manuals Devolop Translation Competence?

YAZICI M.

İÜ Çeviribilim Dergisi , vol.1, no.1, pp.67-87, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Electronic Tools for Translators

YAZICI M.

İÜ Çeviribilim Dergisi , vol.1, no.2, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Translation Bureau as the Harbinger of Modernism

YAZICI M.

Quarterly Translation Watch , vol.4, no.2, pp.32-48, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Multilinguistic Issues in Higher education

YAZICI M.

Language, Society and Culture , vol.23, pp.85-90, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Koşuk Çevirisinin Evrenselliği

YAZICI M.

ç.n. Çeviri Edebiyatı , vol.1, pp.198-201, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Türkçede Mevlana

YAZICI M.

Sözcükler , no.7, pp.79-84, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Türkiye'de Çevirmen Profili

YAZICI M.

Translation Studies in the New Millenium , vol.4, pp.123-132, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Training in Medical Translation

Yazıcı M.

Quarterly Translation Watch , vol.2, no.3, pp.9-18, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2006

2006

Medical Terminology and Medical Dictionaries

Yazıcı M.

International Journal of Translation , vol.18, no.1, pp.78-88, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

1998

1998

Akşit Göktürk

YAZICI M.

Cumhuriyet Kitap , no.471, pp.3-4, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

The Importance of research techniques in translator training

Yazıcı M.

Aydın Üniversitesi Avrupa Birliği Proje başvuru faaliyeti, İstanbul, Turkey, 26 October 2022

2022

2022

Teaching translation-oriented Research Skills

Yazıcı M.

15th International Idea Conference, Hatay, Turkey, 11 - 14 May 2022, pp.99 Creative Commons License

2022

2022

Türkçenin bilim dilindeki yolculuğunda çevirinin rolü

Yazıcı M.

Fransız Kültürü ve Çeviri Topluluğu, Kırıkkale, Turkey, 22 March 2022

2021

2021

Terim Türetmede Çevirinin Rölü

Yazıcı M.

İletişim ve Çeviri Çalıştayı, Ankara, Turkey, 15 December 2021

2021

2021

Dünyada Çeviri Eğitiminden Kesitler: Farklı Eğilimler Ortak Hedefler

Yazıcı M.

Dünyada Çeviri Eğitiminden Kesitler: Farklı Eğilimler Ortak Hedefler, İstanbul, Turkey, 09 December 2021, pp.8-9 Creative Commons License

2020

2020

Yazılı Çeviri Edinci

Yazıcı M.

Barçev Çeviri Topluluğu, Bartın, Turkey, 27 May 2020

0

0

Çeviribilimde Yüksek Lisans Tezleri Üzerine Görgül bir Araştırma

YAZICI M.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü III.Lisanüstü Eğitim Sempozyumu Lisans Üstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Bildiriler 17-20 Ekim 2007 ss.565-571., Eskişehir, Turkey, vol.1, no.1, pp.565 Creative Commons License Sustainable Development

2019

2019

İÜ Çeviribilim Dergisinin Öyküsü

YAZICI M.

Türkiye'de Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya, Turkey, 18 October 2019, pp.14 Creative Commons License

2019

2019

The Issue Equivalency in Translation Studies

YAZICI M.

13th International IDEA Conference, Gaziantep, Turkey, 24 - 26 April 2019, pp.86

2018

2018

Optimization as a Translation Procedure

YAZICI M.

XVI: Eurpean Conference and Behavioral Sciences, Prizren, Kosova, 10 - 12 May 2018, pp.7

2018

2018

Şair Olarak Edgar Allen Poe

YAZICI M.

2. Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.248

2017

2017

Translator Training:Problems and Suggestions

YAZICI M.

RESS CONGRESS 1. EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, vol.1, pp.618 Creative Commons License

2017

2017

Translation Studies as a Barrier in the Field of Social Studies

YAZICI M.

Berlin İnternational Social Sciences and Humanities Conference, Berlin, Germany, 18 - 21 June 2017, pp.67

2017

2017

Ideological Factors vs Stylistic Concerns in Turkish Version of Animal Farm

YAZICI M.

Translating in Chaos, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2017, pp.18

2016

2016

The Potentialities of Research in Translation Studies as İnterdisciplinary

YAZICI M.

XI.European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 1 - 04 September 2016, pp.9

2015

2015

Turkish Experience of Translator Training

YAZICI M.

2015 IDEAL, Amasya, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.2

2015

2015

Neologisms as an object of study in Translation Studies

YAZICI M., pekçoşkun s.

9th International IDEA conference:Studies in English, Malatya, Turkey, 15 - 17 April 2015, pp.40

2014

2014

Paradigmatic shifts in translation studies as a subfield of humaninities

YAZICI M.

Translata II, İnnsburg, Austria, 30 October - 01 November 2014, vol.1610-286X, pp.49

2014

2014

A Tentative Research Model on Transdisciplinarity

YAZICI M.

International Conference Interdisciplinarity Multidisciplinarityand Transdisiplinarity in Humanities, Kayseri, Turkey, 15 - 16 May 2014, pp.46-47

2013

2013

Turkish Version of Animal Farm: Ideological Factors vs Stylistic Concerns

YAZICI M.

Transferring Translation Studies Low Countries Conference II Leuven Antwerpen, Ku Leuven, Belgium, 1 - 04 November 2013, pp.55

2013

2013

Simplification as a Translation Universal

Yazıcı M.

13. Uluslararası Dil, Yazın ve DeyişbilimSempozyumu:Basit Uslup, Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2013, pp.1131-1138 Creative Commons License

2013

2013

New Orientations in Research from the Perspective of Turkey

YAZICI M.

7th EST Congress Germersheim 2013, Germersheim, Germany, 29 August - 01 September 2013, pp.272

2013

2013

Disiplinlerarasılık:Çeviribilim dilbilimin bir alt alanı mı?

Yazıcı M.

27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Antalya, Turkey, 2 - 04 May 2013, pp.301-305 Creative Commons License

2013

2013

What does theoretical knowledge serve for in Research Tecniques class?

YAZICI M.

3. Uluslararası Çeviri Kolokyumu Çeviri Yeni Yönelişler, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.65

2012

2012

Why is teaching translation different from language teaching?

YAZICI M.

Philosophical Perspectives in ELT Research The 7th International Conference, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.183-191

2012

2012

A rational Approach to research

YAZICI M.

Translationswissenschaft Interdisciplinar:Fragen der Theorie und Didaktic, Innsburg, Austria, 1 - 04 June 2012, pp.119-124 Creative Commons License

2011

2011

Kültürel Sermaye ve Mevlana Çevirileri

YAZICI M.

ICANAS 38 Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. Kültürel gelişim, değişim ve hareketlilik,, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.831-844

2011

2011

Transdisciplinary Research within the framework of Translation Studies. Cambridge Scholar Publishing, IDEA: STUDIES IN ENGLİSH. ed.by Evrim Doğan Adanur

Yazıcı M.

5th International IDEA conference, Studies in English, Atılım University., Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.487-496

2009

2009

Reception of Modern Fiction To the Lighthouse

YAZICI M.

Current İssues in English Studies,3rd May Conference on English Studies,UCLM Universidad Castilla-La Manca& Universytet Pedagogiczny Instytut Neophilologii, Poland, 1 - 04 October 2009, pp.245-256

2009

2009

Translator Training in Academia

YAZICI M.

Research on Various Aspects of Translation, International Colloquium of Translation Beyazıt Campus, Turkey, 1 - 04 October 2009, pp.268-272

2008

2008

Translation as a norm governed behaviour

YAZICI M.

3rd International Idea Conference, Turkey, 1 - 04 December 2008, pp.267-277

2007

2007

Translation Norms or Constraints

YAZICI M.

Translatıon Studıes:Retrospectıve And Prospectıve Vıews.TRAS.RE.P. 2, Romania, 1 - 04 August 2007, pp.219-225

2005

2005

Translator Training:Conciliation Between Theory And Practice

YAZICI M.

Studies in Teacher Education: Language, Literature and Culture. 1 st International Conference on Teacher Education, Poland, 1 - 04 October 2005, pp.175-182

2004

2004

Çeviribilimde Bütünce Araştırmaları ve Bir Araştırma Modeli

YAZICI M.

Uluslararası Çeviri Sempozyumu Bildirileri (Internationales Übersetzungssympossium), Sakarya, Turkey, 1 - 04 April 2004, pp.23-30 Creative Commons License

1998

1998

Çeviri Bölümlerinde Çeviribilim Odaklı Yabancı Dil Öğrenimi ve Çokdillilik

YAZICI M.

Çeviribilim ve Uygulamaları Semineri, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 1998, pp.249-256

Books & Book Chapters

2023

2023

Kuramsal olarak Turizm Metinleri Çevirisi

Yazıcı M.

in: Turizm Metinleri Çevirisi: Türkiye Örneği, Mine Yazıcı,Edip Serdar Güner, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.5-34, 2023 Creative Commons License

2022

2022

Bilim Dili ve Terminoloji:Çeviri etkinliğinin Bilim Dili ve Terminolojisindeki Etkisi

Yazıcı M.

in: Çeviribilimde terim odaklı çalışmalar, Sevda Pekçoşkun, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.15-34, 2022

2022

2022

İspanya'da Türk Edebiyatı (1954-2010)

Yazıcı M.

in: Çeviribilim Okumaları III, Fatih İkiz,Neslihan Demez,Asuman Karakaya, Editor, İstanbul: Istanbul University Press, İstanbul, pp.11-49, 2022 Creative Commons License

2021

2021

Geoffrey Chaucer: Prolog

Yazıcı M.

Istanbul University, İstanbul, 2021

2021

2021

Çeviri Yaparak Bilgi Edinilir mi?

Yazıcı M.

in: Akademik Çeviri Eğitimi Araştırmaları, Aslan Erdinç, Editor, Paradigma Yayınları, İstanbul, pp.1-26, 2021 Creative Commons License

2021

2021

William Wordsworth ve Lirik Baladlar

Yazıcı M.

in: Lirik Baladlar, Osman Tuğlu, Editor, klaros, İstanbul, pp.7-29, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Lirik Baladlar

Yazıcı M.

in: Lirik Baladlar, Osman Tuğlu, Editor, Klaros, İstanbul, pp.31-46, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Çeviri Tarihi Bilinci

Yazıcı M.

in: Prof. Dr. Hasan Anamur'un anısına, Sündüz Öztürk Kasar,Beki Hallleva,Lale Arslan Özcan,Pınar Güzelyürek Çelik, Editor, Üniversite Yayınları, İstanbul, pp.153-164, 2021 Creative Commons License

2021

2021

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisinin Öyküsü

Yazıcı M.

in: Çeviribilimde Araştırma ve Yayın Sorunları, Akbulut A.N.,Eser O., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.33-49, 2021 Creative Commons License

2020

2020

Sunu, Giriş ve Çeviri Şiir Yorumları

Tuğlu O., Yazıcı M. (Editor)

in: Yaşlı Denizci-Kubilay Han-Christabel, Tuğlu Osman,Yazıcı Mine, Editor, Kabalci Yayınevi, İstanbul, pp.9-184, 2020

2020

2020

Sunu, Samuel Taylor Coleridge ve şiir yorumları

Yazıcı M. (Editor)

in: SAmual T. Coleridge Yaşlı Denizci, Kubilay Han, Christabel , Yazıcı Mine, Editor, Kabalci Yayınevi, İstanbul, pp.9-18, 2020

2019

2019

Oscar Wilde İngilizce Türkçe Öyküler

YAZICI M.

Akademisyen, Ankara, 2019

2019

2019

Yaşadıklarımdan Öğrendiklerim

Yazıcı M.

in: Çevirmen Öyküleri:Bir Özbetimleme Çalışması, Fadime Çoban, Editor, Gece, Ankara, pp.203-207, 2019

2019

2019

Ideological Factors in Turkish Version of Animal Farm

YAZICI M.

in: Different Perspectives in Translation Studies, Koç N. E, Karaca, D., Editor, Aydın Üniversitesi Kardelen Yayınları, İstanbul, pp.7-22, 2019

2019

2019

Terminology Formation in Turkish

Yazıcı M.

in: Turkish Studies in Technical Translation, Yazıcı,M,Güner,E.S., Editor, Akademisyen, İstanbul, pp.37-62, 2019 Creative Commons License

2019

2019

A Controversial Issue:Redefining, or Erasing the Concept "Equivalency" from The Terminology

YAZICI M.

in: Tarihsel Akışı İçerisinde Çeviri Süreci ve Çeviribilim, Odacıoğlu M. C., Editor, Aktif, İstanbul, pp.83-97, 2019

2019

2019

Sunu

Yazıcı M.

in: Oscar Wilde Reading Hapishanesi Balladı , Osman Tuğlu, Editor, Klaros Yayınlari, Ankara, pp.5-17, 2019 Creative Commons License

2018

2018

A Brief History of Translator Training

YAZICI M.

in: Ilyas ÖZTÜRK’e Armagan - Kültürlerarası Çalısmalar, Şan, F., Akkan, E., Editor, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.336-348, 2018

2018

2018

Optimization As A Translation Procedure in Medical Papers

Yazıcı M.

in: Research and Development on Social Sciences, Dorczak,R.,Lenart-Gansiniec,Regina,Icbay,M., Editor, Jagiellonian University Institute Of Public Affairs, Krakow, pp.187-193, 2018 Creative Commons License

2018

2018

A Tentantive Project-based Model in Research Techniques Course

Yazıcı M.

in: Turizm Metinlerinin Çevirisi İstanbul Örneği, Yazıcı M., Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.1-39, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

Sunuş

YAZICI M.

in: Turizm Broşürlerinin Çevirisi: İstanbul Örneğinde, Yazıcı M., Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2018

2017

2017

Çeviribilim Okumaları II

Yazıcı M.

İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017 Creative Commons License

2017

2017

Challenges and Suggestions in Medical Translation

YAZICI M.

in: Translating and Interpreting Specific Fields: Current Practices in Turkey, Ang, A., Editor, Peter Lang, Frankurt Am Main, pp.115-132, 2017

2017

2017

Sunu Giriş Edgar Allan Poe'nun Yaşam Öküsü, Türk Yazın dizgesinde Edgar Allan Poe'nun öykü ve şiirlerinin yeri, şiir yorumları ve anılar

YAZICI M.

in: Edgar Allan Poe Şiirler ve Anılar, Yazıcı, M., Editor, Kabalcı, İstanbul, pp.1-27, 2017

2017

2017

The Potentialities of Research in Translation Studies as Interdisciplinary

Yazıcı M.

in: Research and development on social sciences., Yilmaz, R, Icbay, M. A, Arslan, H, Editor, E-Bwn, Bialystok, pp.119-123, 2017 Creative Commons License

2017

2017

Çeviri Edincinin Bileşenleri

Yazıcı M.

in: Çeviribilim Okumaları II, Ergun E,Uras Yılmaz A,Emirosmanoğlu Z,Sefer H, Editor, İlbey Bilkamat, İstanbul, pp.51-72, 2017 Creative Commons License

2017

2017

Translation Problems in Social Sciences

YAZICI M.

in: New New Researches New Ideas on Social Sciences, Saritas, E., Editor, Trafford Publishing , North America, pp.255-268, 2017

2016

2016

Azim ve Sevgi

YAZICI M., Akbulut A. N.

in: Türkiye'de Çeviribilim: İlk Adımların Yol Arkadaşlığı, Akbulut A. N., Editor, Sözcükler, İstanbul, pp.178-200, 2016

2016

2016

A Tentative Research Model of Transdisciplinarity

Yazıcı M.

in: İnterdisciplinarity, Multidisciplinarity and Transdiciplinarity in Humanities, Akçeşme B., Baktir H., Steele E. , Editor, Cambridge Scholars Combined Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.222-233, 2016 Creative Commons License

2016

2016

A Tentative Study on The Translation of Neologisms

YAZICI M., pekçoşkun s.

in: Cultural and Humanities Research, Sarıtas E., Editor, Trafford Publishing , Indiana, pp.193-205, 2016

2016

2016

Questionnaires as a tool of research in Translation Studies

YAZICI M., Serteser G.

in: Cultural and Humanities Research, Sarıtas E., Editor, Trafford Publishing , Indiana, pp.206-230, 2016

2016

2016

Position of Translation Studies in Third Genaration University Understanding

YAZICI M., SARITAŞ E.

in: Interdisciplinary Studies-New Ideas New Perspectives, Saritas E., Editor, Bookventure Publishing Llc, Ishpeming Mı, pp.229-240, 2016 Creative Commons License

2015

2015

Çeviribilim Okumaları I

Yazıcı M.

https://iupress.istanbul.edu.tr/tr, İstanbul, 2015

2015

2015

New Pathways in Research

YAZICI M.

in: Exploring New Concepts and Issues in Social Sciences Research, Sarıtaş E., Yalkın E., Editor, Untested İdeas Cbd Research Ltd, Niagara Falls, pp.167-180, 2015 Creative Commons License

2015

2015

Research Methods in Turkish Translation History

YAZICI M., SARITAŞ E.

in: Arts and Humanities Research Multicultural and Interdisciplinary Perspectives, Sarıtas E., Editor, Untested Ideas Resarch Center, New York, pp.63-83, 2015 Creative Commons License

2014

2014

Translation A product of Ideology or Progress

YAZICI M.

in: The International and Cultural Studies, Saritas E., Editor, The Untested Ideas Research Center Press, New York, pp.127-152, 2014 Creative Commons License

2014

2014

Bir Kurum olarak Çeviri

Yazıcı M.

in: Çeviribilim Okumaları I, mine yazıcı,alev bulut,neslihan demez,özgür çavuşoğlu, Editor, İstanbul Üniversite Yayınları, İstanbul, pp.35-48, 2014 Creative Commons License

2011

2011

Çeviribilimde Araştırma

YAZICI M.

Multilingual, İstanbul, 2011

2011

2011

Yerli ve Yabancı Dergiler İzinden Türk Araştırmacıların Profili

YAZICI M.

in: Turgay Kurultay’a bir Armağan Çeviribilimden Kesitler., Eruz, S. Şan, F., Editor, Multilingual, İstanbul, pp.183-190, 2011

2009

2009

Translation Studies as a Fully-Fledged Discipline

YAZICI M.

in: Perspectives in Translation Studies, Popescu F., Editor, Cambridge Scholars Publishing, New Castle Upon Tyne, pp.6-18, 2009

2007

2007

Yazılı Çeviri Edinci

Yazıcı M.

Multilingual Yayınevi, İstanbul, 2007 Creative Commons License

2005

2005

Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları

Yazıcı M.

Multilingual Yayınevi, İstanbul, 2005 Creative Commons License

2004

2004

Çeviri Etkinliği

Yazıcı M.

Multilingual Yayınları, İstanbul, 2004 Creative Commons License

2004

2004

Çeviribilimde Disiplinlerarası bir Yöntem: Sorunlar ve Çözümler

YAZICI M.

in: Disiplinlerarası Ortam ve Yöntem Sorunları, Öztokat,N, Editor, Multilingual Yayınevi, İstanbul, pp.112-126, 2004

2001

2001

Çeviribilime Giriş

YAZICI M.

Emek Yayıncılık, İstanbul, 2001

Supported Projects

2016 - 2017

2016 - 2017

Barriers vs Creativity in Translator Training

Project Supported by Higher Education Institutions

YAZICI M. (Executive)

2015 - 2016

2015 - 2016

Translation A Product of Ideology or Progress

Project Supported by Higher Education Institutions

YAZICI M. (Executive)

2015 - 2015

2015 - 2015

Research Methods in Turkish Translation History

Other International Funding Programs

YAZICI M. (Executive)

2014 - 2014

2014 - 2014

Paradigmatic shifts in translation studies as a subfield of humaninities

Other International Funding Programs

YAZICI M. (Executive)

2014 - 2014

2014 - 2014

Beşeri Bilimlerin Bir Alt alanı olarak Çeviribilimde Paradigmatik kaymalar

Project Supported by Higher Education Institutions

YAZICI M. (Executive)

2013 - 2013

2013 - 2013

Türkiye Açısından Araştırmada Yeni Yönelimler

Project Supported by Higher Education Institutions

YAZICI M. (Executive)

2013 - 2013

2013 - 2013

New Orientations in Research from the Perspective of Turkey

Other International Funding Programs

YAZICI M. (Executive)

2011 - 2011

2011 - 2011

Araştırma yöntemleri açısından Çeviribilime karşın çevirmenler

Project Supported by Higher Education Institutions

YAZICI M. (Executive)

2008 - 2009

2008 - 2009

The reception of modern fiction in Turkey

Project Supported by Higher Education Institutions

YAZICI M. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

Advisory Committee Member

2014 - 2020

2014 - 2020

Publication Committee Member

2011 - 2020

2011 - 2020

İ.Ü Çeviribilim Dergisi

Publication Committee Member

2008 - 2012

2008 - 2012

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi

Editor

Scientific Refereeing

December 2022

December 2022

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi

Other journals

November 2022

November 2022

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2022

July 2022

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2022

June 2022

Turkish Studies - Language and Literature

National Scientific Refreed Journal

December 2021

December 2021

LİTERA: DİL, EDEBİYAT VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ONLİNE)

National Scientific Refreed Journal

August 2021

August 2021

Turkish Studies - Language and Literature

National Scientific Refreed Journal

July 2021

July 2021

lİTERA

Journal Indexed in ESCI

March 2021

March 2021

LITERA

Other Indexed Journal

January 2021

January 2021

LİTERA

Journal Indexed in ESCI

November 2020

November 2020

İ.Ü. Çeviribilim Dergisi

Other Indexed Journal

April 2020

April 2020

LITERA-JOURNAL OF LANGUAGE LITERATURE AND CULTURE STUDIES

Journal Indexed in SSCI

March 2020

March 2020

LITERA-JOURNAL OF LANGUAGE LITERATURE AND CULTURE STUDIES

Journal Indexed in SSCI

December 2019

December 2019

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2019

November 2019

İ.Ü. Çeviribilim Dergisi

Other Indexed Journal

June 2019

June 2019

Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2019

February 2019

Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

Journal Indexed in AHCI

November 2018

November 2018

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)

Other Indexed Journal

May 2018

May 2018

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2016

February 2016

Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

Other Indexed Journal

January 2016

January 2016

Hacettepe Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

Other Indexed Journal

January 2016

January 2016

TC. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis

National Scientific Refreed Journal

December 2015

December 2015

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2015

November 2015

Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

Journal Indexed in AHCI

January 2015

January 2015

İÜ Çeviribilim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2014

June 2014

Synergies Turquie

Other Indexed Journal

March 2014

March 2014

İÜ Çeviribilim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2013

February 2013

İÜ Çeviriblim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2012

December 2012

Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2011

December 2011

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2011

February 2011

İÜ Çeviribilim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2009

September 2009

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi sayı 49 2009

National Scientific Refreed Journal

September 2008

September 2008

Cumhuriyet Üniversitesi Fen_Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi cilt 32 sayı 1

National Scientific Refreed Journal

May 2007

May 2007

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Dergisi.Sayı 11.

National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

Ekim 2022

Ekim 2022

Cumhuriyet'in Çeviri Politikası

Social Activities

Yazıcı M.
İstanbul, Turkey

Aralık 2021

Aralık 2021

Dünyada Çeviri Eğitiminden Kesitler: Farklı Eğilimler Ortak Hedefler

Scientific Congress

Yazıcı M.
İstanbul, Turkey

Awards

May 2017

May 2017

Uluslararası bilimsel yayın ve proje

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje Koordinasyon Birimi ( BAP)

November 2016

November 2016

Çeviri Derneği Onur Ödülü

Çeviri Derneği

June 2016

June 2016

BAP

İstanbul Üniversitesi

May 2015

May 2015

Uluslararası Bilimsel Yayın ve Proje

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje Koordinasyon Birimi ( BAP)

May 2008

May 2008

Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri

TUBACongress and Symposium Activities

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

10. Bilim ve Kültür Günleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2016 - 01 September 2016

01 September 2016 - 01 September 2016

XI. European Conference on Social and Behavioral Scences

Attendee

Roma-Italy

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

Challenges in Literary Translation

Attendee

İstanbul-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Etik: Kuram ve Uygulama

Attendee

Kastamonu-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

International Conference on Transferring /translating Cultural Images

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Çeviri Eğitimi Güncel Yaklaşımlar

Attendee

İzmir Yaşar Üniversitesi-Turkey

01 August 2013 - 01 August 2013

01 August 2013 - 01 August 2013

7th EST Congress Germersheim 2013

Attendee

Mainz Germersheim-Germany

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

27.Ulusal Dilbilim Kurultayı

Attendee

Antalya Kemer-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

III. International Conference On Translation

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2012 - 01 November 2012

01 November 2012 - 01 November 2012

Dallararasılık ve Çeviriyle Yeniden Doğuş Çeviribilim-Türk Dili ve Edebiyatı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2012 - 01 October 2012

01 October 2012 - 01 October 2012

XII.International Language Literature and Stylistics Symposium

Attendee

Edirne-Turkey

01 November 2010 - 01 November 2010

01 November 2010 - 01 November 2010

10.Uluslararası Yazın Deyişbilim Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

01 April 2010 - 01 April 2010

01 April 2010 - 01 April 2010

Transdisciplinary Research within the framework of Translation Studies, 5th International IDEA Conference: Studies in English

Attendee

Ankara-Turkey

01 October 2009 - 01 October 2009

01 October 2009 - 01 October 2009

Research on Various Aspects of Translation, International Colloquium of Translation

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2008 - 01 April 2008

01 April 2008 - 01 April 2008

3rd International IDEA Conference

Attendee

Izmir-Turkey

01 September 2007 - 01 September 2007

01 September 2007 - 01 September 2007

Icanas 38, "Kültürel gelişim, değişim ve hareketlilik, Atatürk,Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,

Attendee

Ankara-Turkey

01 April 2006 - 01 April 2006

01 April 2006 - 01 April 2006

1st International Idea Conference Studies in English Language and Literature Research Association (IDEA),

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2004 - 01 October 2004

01 October 2004 - 01 October 2004

Uluslar arası Çeviri Sempozyumu(Internationales Übersetzungssympossium)

Attendee

Sakarya-Turkey

01 May 1998 - 01 May 1998

01 May 1998 - 01 May 1998

Çeviribilim ve Uygulamaları Semineri Hacettepe Üniversitesi

Attendee

Ankara-Turkey

Invited Talks

March 2022

March 2022

Türkçenin Bilim Dilindeki Yolculuğunda Çevirinin Rolü

Conference

Kırıkkale Üniversitesi-Turkey

March 2021

March 2021

Çeviribilim Üzerine

Conference

Kapadokya Üniversitesi-Turkey

October 2020

October 2020

Çeviri Notları

Conference

TRT 1 Radyo-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 3

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

December-2022

December 2022

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment Academic Staff - Amasya Üniversitesi

June-2022

June 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

June-2022

June 2022

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment Academic Staff - Sakarya Üniversitesi

June-2022

June 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Yıldız Teknik Üniversitesi

February-2022

February 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Yıldız Teknik Üniversitesi

February-2022

February 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

January-2022

January 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Haliç Üniversitesi

January-2022

January 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Haliç Üniversitesi

December-2021

December 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Trakya Üniversitesi

July-2021

July 2021

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Nişantaşı Üniversitesi

September-2020

September 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

September-2020

September 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Istanbul University

December-2019

December 2019

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Marmara Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık

December-2018

December 2018

Associate Professor Exam

Doçentlik Jürisi - Yüksek Öğretim Kurulu

October-2018

October 2018

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesörlük kadrosu atam - Haliç Üniversitesi

May-2018

May 2018

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Akademik kadro atama - Yeditepe Üniversitesi

May-2018

May 2018

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Akademik kadro atama - Yeditepe

April-2018

April 2018

Associate Professor Exam

Doçentlik Jürisi - Yüksek Öğretim Kurulu

April-2017

April 2017

Associate Professor Exam

Doçentlik Jürisi - Yüksek Öğretim Kurulu

April-2017

April 2017

Associate Professor Exam

Doçentlik Jürisi - Yüksek Öğretim Kurulu

January-2016

January 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yardımcı Doçentlik - Trakya Üniversitesi

August-2015

August 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Atama - Haliç Üniverrsitesi

May-2015

May 2015

Doctorate

Tez savunma jürüs - Sosyal Bilimler

March-2015

March 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yardımcı Doçentlik - İstanbul Üniversitesi

March-2015

March 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yardımcı Doçentlik - İstanbul Üniversitesi

March-2015

March 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yardımcı Doçentlik - İstanbul Üniversitesi

March-2015

March 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yardımcı Doçentlik - İstanbul Üniversitesi

March-2015

March 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yardımcı Doçentlik - İstanbul Üniversitesi

June-2014

June 2014

Post Graduate

Yüksek Lisans Jüri - İstanbul Üniversitesi

May-2014

May 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

doçentlik kadrosu jüri - İstanbul Üniversitesi

April-2014

April 2014

Doctorate

Doktora jüri - istanbul üniversitesi

March-2014

March 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Atama jürisi - 29 Mayıs Üniversitesi

January-2014

January 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesörlük atama - T.C Yaşar Üniversitesi

January-2014

January 2014

Doctorate

jüri - Sosyal Bilimler

September-2013

September 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yardımcı Doçentlik jürisi - Amasya Universitesi

July-2013

July 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yardımcı Doçentlik Atama jürisi - Marmara Üniversitesi

June-2013

June 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yardımcı Doçentlik atama - Marmara

June-2013

June 2013

Doctorate

Tez savuma - İstanbul Üniversitesi

June-2013

June 2013

Doctorate

Doktora tez savunma jürisi - İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler

June-2013

June 2013

Doctorate

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler

March-2013

March 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçentlik atama - Haliç Üniversitesi

January-2013

January 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yardımcı Doçentlik - Kültür Üniversitesi

August-2012

August 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesörlük atama - Okan Üniversitesi