Assoc. Prof. Bilge Şadan SELÇUK


Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı


Research Areas: Medical Biology, Medical Genetics, Obstetrics and Gynecology


Names in Publications: Bilge Şadan Selçuk, Bilge Özsait, Bilge Özsait Selçuk, Ozsait, B, Ozsait Selcuk, B, Ozsait-Selcuk Bilge

Metrics

Publication

74

Citation (WoS)

171

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

196

H-Index (Scopus)

7

Project

21

Thesis Advisory

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2010

2003 - 2010

Doctorate

Istanbul University, Health Sciences Institute, Genetik Anabilim Dalı (Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü), Turkey

1998 - 2003

1998 - 2003

Postgraduate

Istanbul University, Health Sciences Institute, Genetik Anabilim Dalı (Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü), Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Undergraduate

Istanbul University, Cerrahpahaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Turkey

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

German

Research Areas

Medical Biology

Medical Genetics

Obstetrics and Gynecology

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

2019 - 2021

2019 - 2021

Assistant Professor

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

2014 - 2019

2014 - 2019

Researcher

Istanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Genetics

1998 - 2014

1998 - 2014

Researcher

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

Courses

Postgraduate

Postgraduate

GENETİK DANIŞMA PRATİK UYGULAMALARI

Undergraduate

Undergraduate

Medical Genetics

Postgraduate

Postgraduate

KROMOZOMAL HASTALIKLARA YAKLAŞIM

Undergraduate

Undergraduate

Tıbbi Genetik

Undergraduate

Undergraduate

Antropogenetik

Postgraduate

Postgraduate

GENETİK HASTALIKLARIN TARAMA VE TANI TESTLERİ

Postgraduate

Postgraduate

TEMEL TIBBİ GENETİK

Doctorate

Doctorate

Moleküler Kardiyoloji

Undergraduate

Undergraduate

Tıbbi Genetik

Postgraduate

Postgraduate

İnsan Genetiği

Postgraduate

Postgraduate

PRENATAL VE PREİMPLANTASYON TANI VE DANIŞMANLIĞI

Postgraduate

Postgraduate

Moleküler Genetiğe Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Tıbbi Genetik

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Postgraduate

Postgraduate

DENEY HAYVANLARINDA TRANSGENİK TEKNOLOJİLER

Postgraduate

Postgraduate

Fonksiyonel Genomik

Undergraduate

Undergraduate

Tıbbi Genetik

Doctorate

Doctorate

Moleküler Sitogenetik Teknikleri

Postgraduate

Postgraduate

Moleküler Kardiyolojiye Giriş

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2016

2016

MikroRNA'ların erkek infertilitesindeki rolü

ÖZSAİT SELÇUK B., Türkölmez S.

Androloji Bülteni , vol.18, no.66, pp.192-196, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Konjenital Nötropeni ve Genetik Etyolojisi

ÖZSAİT SELÇUK B., ÖZBEK U.

Deneysel Tıp Dergisi , vol.4, no.10, pp.25-36, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Sperm Kriyoprezervasyonu ve ICSI Başarısı Üzerine Etkisi

ÖZSAİT B.

Androloji Bülteni , vol.39, pp.295-298, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

INVESTIGATION OF SHOX GENE MUTATIONS

Candan B. Ö., Aslanger A. D., Özsait Selçuk B. Ş., Bulut G., Toksoy G., Baş F., et al.

14th Balkan Congress of Human Genetics & 9th Rare Disease SEE Meeting 2023, Skopje, Macedonia, 5 - 07 October 2023, pp.91

2022

2022

Kardiyak Anomalili Fetuslarda Konvansiyonel Genetik Tanı Testlerinin Etkinliği

Şentürk H., Özsait Selçuk B. Ş., Saraç Sivrikoz T., Kalelioğlu İ. H., Has R., Karaman B., et al.

15.ULUSLARARASI KATILIMLI, ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ, Muğla, Turkey, 9 - 13 November 2022, pp.26

2009

2009

Serum C-reaktif protein seviyeleri üzerine genetik varyantların etkisi

Bayrak A. E., Selçuk B. Ş., Onat A., Hergenç G., Mononen N., Laaksonen R., et al.

XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 27 October 2009, pp.116

2008

2008

USF1 gen polimorfizmlerinin 90 yaş üstü bireylerde mortalite ile ilişkisi

Selçuk B. Ş., Bayrak A. E., Jylha M., Luukkaala T., Perola M., Kristiansson K., et al.

VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 May 2008, pp.13

2008

2008

USF1 gene is involved in the regulation of human longevity

Selçuk B. Ş., Bayrak A. E., Jylha M., Perola M., Kristiansson K., Mononen N., et al.

77th Congress of the European Atherosclerosis Society, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2008, pp.350

2007

2007

Türk Toplumunda Genler ve HDL-C

Ünaltuna N., Bayrak A. E., Selçuk B. Ş., Poda M., Onat A., Can G., et al.

XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2007, pp.129

2007

2007

Effects of male age on semen quality and embryo development in assisted reproductive techniques.

Ozsait B. Ş., Bulgurcuoglu S., Sen N., Can G., Serdaroglu H., Atter E.

63rd Annual Meeting of the American-Society-for-Reproductive-Medicine, Washington, Kiribati, 13 - 17 October 2007, vol.88 identifier

2007

2007

Genes and HDL-C association in the adult Turkish population

KOMURCU-BAYRAK E., OZSAIT B. Ş., PODA M., ONAT A., CAN G., HUMPHRIES S. E., et al.

76th Congress of the European-Atherosclerosis-Society/15th Paavo Nurmi Symposium, Helsinki, Finland, 10 - 13 June 2007, vol.8, pp.52 identifier

2007

2007

CETP Taq1B-B2 allele is protective for dyslipidemia and not predictive for metabolic syndrome in Turkish adults

OZSAIT B. Ş., KOMURCU-BAYRAK E., ONAT A., SANSOY V., HERGENC G., HUMPHRIES S., et al.

76th Congress of the European-Atherosclerosis-Society/15th Paavo Nurmi Symposium, Helsinki, Finland, 10 - 13 June 2007, vol.8, pp.53 identifier

2005

2005

The role of vascular endothelial growth factor (VEGF) on sperm motility and survival in endometriosis.

Attar E., Balcik P., Bulgurcuoglu S., Ozsait B. Ş., Serdaroglu H., Hekim N.

Conjoint Annual Meeting of the American-Society-for-Reproductive-Medicine/Canadian-Fertility-and-Andrology-Society, Montreal, Canada, 15 - 19 October 2005, vol.84 identifier

2005

2005

“Subtractive” Hibridizasyon cDNA Kütüphanesinden İzole Edilen Gen Homologlarının Kalp Gelişimindeki Rolünün Araştırılması

Selçuk B. Ş., Bayrak A. E., Ünaltuna N.

I. Tıbbi Biyolojik Bilimler Kongresi, IV. Tıbbi Biyolojik Bilimler Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 January 2005, pp.2

2004

2004

All-trans retinoic acid modulates IL-8 and MCP-1 expression in endometrium

Bulgurcuoğlu Kuran S., Attar E., Genç N. S., Selçuk B. Ş., Serdaroğlu H., Bilir A.

20th Annual Meeting of the Europen Society of Human Reproduction and Embryology, Berlin, Germany, 27 - 30 June 2004, pp.92

2002

2002

Atpase 6 Geninin Konjenital Kalp Hastalıkları İle İlişkisi

Bayrak A. E., Selçuk B. Ş., Ünaltuna N.

I. Ulusal Tanıda Moleküler Genetik Kongresi, Adana, Turkey, 18 - 22 April 2002, pp.5

Books & Book Chapters

2022

2022

SITOGENETIK, a-CGH ve FISH

Karaman B., Özsait Selçuk B. Ş.

in: KLİNİSYENLER İÇİN GENETİK TESTLER, Şükrü Öztürk,Kıvanç Çefle, Editor, EMA TIP KİTABEVİ YAYINCILIK Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.23-48, 2022

2015

2015

TEKHARF Genetik Kanadı Koroner Kalp Hastalığı ve Metabolik Sendrom Genetik Risk Faktörleri

Ünaltuna N., Bayrak A. E., Çoban N., Geyik F., Poda M., Selçuk B. Ş., et al.

in: TEKHARF 2015 Yetişkinlerimizin Sağlığı ve Kronik Hastalıklara Tıbbın Yaklaşımına Öncülük, Altan Onat, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.329-252, 2015

2010

2010

Bölüm 4 Yardımla Üreme Tekniklerinde Sperm Kriyoprezervasyonu

ÖZSAİT B.

in: Klinik Embriyoloji Uygulamaları Atlası, Delilbaşı L., Editor, Büyükharf Tıp Yayınları, Ankara, pp.102-116, 2010

2009

2009

Bölüm 7 Hemşirelere Yönelik Embriyoloji

ÖZSAİT B., BULGURCUOĞLU KURAN S.

in: İnfertilite Hemşireliği, Kızılkaya Beji N., Editor, Acar Basım, İstanbul, pp.115-128, 2009

2005

2005

Androloji Laboratuvar El Kitabı

ÖZSAİT B., BULGURCUOĞLU S.

İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2005

Expert Reports

2019

2019

Memorial Şişli Hastanesi ÜYTM ve Genetik Tanı Merkezi TÜRKAK Denetim Raporu

Selçuk B. Ş.

Memorial Şişli Hastanesi ÜYTM ve Genetik Tanı Merkezi, pp.13, İstanbul, 2019

2014

2014

Memorial Şişli Hastanesi ÜYTM ve Genetik Tanı Merkezi TÜRKAK Denetim Raporu

Selçuk B. Ş.

Memorial Şişli Hastanesi ÜYTM ve Genetik Tanı Merkezi, pp.13, İstanbul, 2014

Supported Projects

2013 - 2018

2013 - 2018

Preimplantasyon dönem embriyolarının gelişim kapasitesinin genetik olarak araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

SELÇUK B. Ş. (Executive)

2015 - 2016

2015 - 2016

Preimplantasyon dönem embriyolarda RNA izolasyon tekniklerinin optimizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions

SELÇUK B. Ş. (Executive)

2014 - 2015

2014 - 2015

Normozoospermik bireylerde farklı kalitedeki sperm alt-gruplarının gen ekspresyon analizi

Project Supported by Higher Education Institutions

SELÇUK B. Ş. (Executive)

2012 - 2015

2012 - 2015

İnfertil bireylerde spermatozoal RNA'ların embriyo gelişim potansiyeli ile ilişkisinin araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

SELÇUK B. Ş. (Executive)

2013 - 2014

2013 - 2014

Spermatozoal transkriptlerin embriyo gelişimi ile ilişkisinin araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

SELÇUK B. Ş. (Executive)

2011 - 2012

2011 - 2012

Monosit hücre soyunda ateroskleroz ile ilişkili ROR-alfa hedef genlerinin tanımlanması

Project Supported by Higher Education Institutions

SELÇUK B. Ş. (Executive)

Mobility Activity

2007 - 2008

2007 - 2008

Erasmus Programme

Research During Graduate Education

University of Tampere, Finland