Assoc. Prof.

Bilge Şadan SELÇUK


Istanbul Medical Faculty

Division of Medical Sciences

Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı

Education Information

2003 - 2010

2003 - 2010

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Health Sciences Institute, Genetik Anabilim Dalı (Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü), Turkey

1998 - 2003

1998 - 2003

Postgraduate

İstanbul Üniversitesi, Health Sciences Institute, Genetik Anabilim Dalı (Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü), Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Undergraduate

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpahaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Turkey

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

German

Research Areas

Medical Biology, Medical Genetics, Obstetrics and Gynecology

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division Of Medical Sciences

2014 - 2019

2014 - 2019

Researcher

Istanbul University, Aziz Sancar Institute Of Experimental Medicine, Department Of Genetics

1998 - 2014

1998 - 2014

Researcher

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

Courses

Postgraduate

Postgraduate

KROMOZOMAL HASTALIKLARA YAKLAŞIM

Undergraduate

Undergraduate

Antropogenetik

Postgraduate

Postgraduate

GENETİK DANIŞMA PRATİK UYGULAMALARI

Undergraduate

Undergraduate

TEMEL TIBBİ GENETİK

Postgraduate

Postgraduate

Fonksiyonel Genomik

Postgraduate

Postgraduate

PRENATAL VE PREİMPLANTASYON TANI VE DANIŞMANLIĞI

Undergraduate

Undergraduate

Tıbbi Genetik

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Postgraduate

Postgraduate

DENEY HAYVANLARINDA TRANSGENİK TEKNOLOJİLER

Postgraduate

Postgraduate

GENETİK HASTALIKLARIN TARAMA VE TANI TESTLERİ

Doctorate

Doctorate

Moleküler Sitogenetik Teknikleri

Doctorate

Doctorate

Moleküler Kardiyoloji

Postgraduate

Postgraduate

İnsan Genetiği

Postgraduate

Postgraduate

Moleküler Genetiğe Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Moleküler Kardiyolojiye Giriş

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2017

2017

Role of simvastatin and RORα activity in the macrophage apoptotic pathway.

Coban N. , Gulec Ç. , Selcuk B. O. , Erginel-Unaltuna N.

Anatolian journal of cardiology, vol.17, no.5, pp.362-366, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

2017

2017

CYP19A1, MIF and ABCA1 genes are targets of the RORα in monocyte and endothelial cells.

Coban N. , Gulec Ç. , Ozsait-Selcuk B. , Erginel-Unaltuna N.

Cell biology international, vol.41, no.2, pp.163-176, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

2017

2017

Uterine Immune Response After Single and Double Fresh Sperm Insemination in Mares

Can Gunduz M., Evkuran Dal G., Kurban I. , Turna O., Ucmak Z., Ucmak M., et al.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.23, no.6, pp.879-886, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2008

2008

CETP TaqIB polymorphism in Turkish adults: association with dyslipidemia and metabolic syndrome

Oezsait B. Ş. , Koemuercue-Bayrak E. , Poda M. , Can G., Hergenc G., ONAT A., et al.

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.8, no.5, pp.324-330, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2008

2008

USF1 GENE IS INVOLVED IN THE REGULATION OF HUMAN LONGEVITY

Ozsait B. Ş. , Komurcu-Bayrak E., Jylha M., PEROLA M., KRISTIANSSON K., Mononen N., et al.

ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS, vol.9, no.1, pp.103, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier

2003

2003

Effect of leukemia inhibitory factor on long term sperm motility and survival

ATTAR N. E. , ÖZSAİT B. , Bulgurcuoğlu S., SERDAROĞLU H. , Arıcı A.

REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE, vol.7, no.1, pp.71-74, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

2019

2019

THE EFFECT OF PREIMPLANTATION EMBRYO DEVELOPMENT ARREST ON ASSISTED REPRODUCTIVE TREATMENT RESULTS

Bulgurcuoglu-Kuran S., Ozsait-Selcuk B. Ş.

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, vol.82, no.4, pp.206-211, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2019

2019

Sağlıklı gebeliklerde fetal cinsiyet ile mikro RNA'ların ifade düzeyleri arasındaki ilişki

Demirer S., Hocaoğlu M., Selçuk B. Ş. , Turgut A., Bayrak A. E.

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, vol.50, no.3, pp.126-130, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

RNA ISOLATION AND DETECTION OF CELLULAR RNA QUANTITY OF SPERMATOZOA AND EMBRYOS PRIOR TO GENE EXPRESSION ANALYSES

Ozsait Selcuk B. Ş. , Coban N. , Sever Kaya D. , Bulgurcuoglu Kuran S., Turkolmez S., Dural O.

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, vol.81, pp.119-126, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2016

2016

MikroRNA'ların erkek infertilitesindeki rolü

ÖZSAİT SELÇUK B. , Türkölmez S.

Androloji Bülteni, vol.18, no.66, pp.192-196, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Konjenital Nötropeni ve Genetik Etyolojisi

ÖZSAİT SELÇUK B. , ÖZBEK U.

Deneysel Tıp Dergisi, vol.4, no.10, pp.25-36, 2015 (National Refreed University Journal)

2014

2014

Sperm Kriyoprezervasyonu: Kriyo-Hasar ve DNA Fragmantasyonu İlişkisi

ÖZSAİT B. , Özcan T., Köksal G., ÜNALTUNA N.

Androloji Bülteni, vol.56, pp.264-268, 2014 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Sperm Kriyoprezervasyonu ve ICSI Başarısı Üzerine Etkisi

ÖZSAİT B.

Androloji Bülteni, vol.39, pp.295-298, 2009 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Erkek infertilitesinde spermatogenezi etkileyen genetik faktörler

Özsait B.

Androloji Bülteni, vol.17, pp.130-133, 2004 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Yardımla üreme tekniklerinde gelişen teknolojiler

ATTAR N. E. , ÖZSAİT B.

Aktüel Tıp Dergisi, vol.9, pp.60-62, 2004 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Büyüme Faktörlerinin Oosit ve Embriyo Gelişimini Üzerindeki Etkisi.

BULGURCUOĞLU KURAN S. , ÖZSAİT B. , ATTAR N. E.

ARTEMİS, vol.4, no.1, pp.18-26, 2003 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

Günümüzde Reprodüktif Teknoloji ve Genetik

ATTAR N. E. , ÖZSAİT B. , BULGURCUOĞLU KURAN S. , SERDAROĞLU H.

TÜRK FERTİLİTE DERGİSİ, vol.1, pp.7-17, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2007

2007

Effects of male age on semen quality and embryo development in assisted reproductive techniques.

Ozsait B. Ş. , Bulgurcuoglu S., Sen N., Can G., Serdaroglu H., Atter E.

63rd Annual Meeting of the American-Society-for-Reproductive-Medicine, Washington, Kiribati, 13 - 17 October 2007, vol.88 identifier

2007

2007

CETP Taq1B-B2 allele is protective for dyslipidemia and not predictive for metabolic syndrome in Turkish adults

OZSAIT B. Ş. , KOMURCU-BAYRAK E. , ONAT A., SANSOY V. , HERGENC G., HUMPHRIES S., et al.

76th Congress of the European-Atherosclerosis-Society/15th Paavo Nurmi Symposium, Helsinki, Finland, 10 - 13 June 2007, vol.8, pp.53 identifier

2007

2007

Genes and HDL-C association in the adult Turkish population

KOMURCU-BAYRAK E. , OZSAIT B. Ş. , PODA M. , ONAT A., CAN G., HUMPHRIES S. E. , et al.

76th Congress of the European-Atherosclerosis-Society/15th Paavo Nurmi Symposium, Helsinki, Finland, 10 - 13 June 2007, vol.8, pp.52 identifier

2005

2005

The role of vascular endothelial growth factor (VEGF) on sperm motility and survival in endometriosis.

Attar E. , Balcik P., Bulgurcuoglu S., Ozsait B. Ş. , Serdaroglu H., Hekim N.

Conjoint Annual Meeting of the American-Society-for-Reproductive-Medicine/Canadian-Fertility-and-Andrology-Society, Montreal, Canada, 15 - 19 October 2005, vol.84 identifier

Books & Book Chapters

2015

2015

TEKHARF Genetik Kanadı Koroner Kalp Hastalığı ve Metabolik Sendrom Genetik Risk Faktörleri

Ünaltuna N. , Bayrak A. E. , Çoban N. , Geyik F. , Poda M. , Selçuk B. Ş. , et al.

in: TEKHARF 2015 Yetişkinlerimizin Sağlığı ve Kronik Hastalıklara Tıbbın Yaklaşımına Öncülük, Altan Onat, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.329-252, 2015

2010

2010

Bölüm 4 Yardımla Üreme Tekniklerinde Sperm Kriyoprezervasyonu

ÖZSAİT B.

in: Klinik Embriyoloji Uygulamaları Atlası, Delilbaşı L., Editor, Büyükharf Tıp Yayınları, Ankara, pp.102-116, 2010

2009

2009

Bölüm 7 Hemşirelere Yönelik Embriyoloji

ÖZSAİT B. , BULGURCUOĞLU KURAN S.

in: İnfertilite Hemşireliği, Kızılkaya Beji N., Editor, Acar Basım, İstanbul, pp.115-128, 2009

2005

2005

Androloji Laboratuvar El Kitabı

ÖZSAİT B. , BULGURCUOĞLU S.

İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2005

Expert Reports

2019

2019

Memorial Şişli Hastanesi ÜYTM ve Genetik Tanı Merkezi TÜRKAK Denetim Raporu

Selçuk B. Ş.

Memorial Şişli Hastanesi ÜYTM ve Genetik Tanı Merkezi, pp.13, İstanbul, 2019

2014

2014

Memorial Şişli Hastanesi ÜYTM ve Genetik Tanı Merkezi TÜRKAK Denetim Raporu

Selçuk B. Ş.

Memorial Şişli Hastanesi ÜYTM ve Genetik Tanı Merkezi, pp.13, İstanbul, 2014

Supported Projects

2015 - 2016

2015 - 2016

Preimplantasyon dönem embriyolarda RNA izolasyon tekniklerinin optimizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions

SELÇUK B. Ş. (Executive)

2013 - 2014

2013 - 2014

Spermatozoal transkriptlerin embriyo gelişimi ile ilişkisinin araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

SELÇUK B. Ş. (Executive)

Mobility Activity

2007 - 2008

2007 - 2008

Erasmus Programme

Research During Graduate Education

University of Tampere, Finland