Doç.Dr.

Bilge Şadan SELÇUK


İstanbul Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2010

2003 - 2010

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı (Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü), Türkiye

1998 - 2003

1998 - 2003

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı (Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü), Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpahaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Almanca

Araştırma Alanları

Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Kadın Hastalıkları ve Doğum

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2014 - 2019

2014 - 2019

Araştırmacı

İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Ana Bilim Dalı

1998 - 2014

1998 - 2014

Araştırmacı

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Tıbbi Genetik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

DENEY HAYVANLARINDA TRANSGENİK TEKNOLOJİLER

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

GENETİK HASTALIKLARIN TARAMA VE TANI TESTLERİ

Doktora

Doktora

Moleküler Sitogenetik Teknikleri

Doktora

Doktora

Moleküler Kardiyoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Fonksiyonel Genomik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İnsan Genetiği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Moleküler Genetiğe Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Moleküler Kardiyolojiye Giriş

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Role of simvastatin and RORα activity in the macrophage apoptotic pathway.

Coban N. , Gulec Ç. , Selcuk B. O. , Erginel-Unaltuna N.

Anatolian journal of cardiology, cilt.17, ss.362-366, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

CYP19A1, MIF and ABCA1 genes are targets of the RORα in monocyte and endothelial cells.

Coban N. , Gulec Ç. , Ozsait-Selcuk B. , Erginel-Unaltuna N.

Cell biology international, cilt.41, ss.163-176, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

Uterine Immune Response After Single and Double Fresh Sperm Insemination in Mares

Can Gunduz M., Evkuran Dal G., Kurban I. , Turna O., Ucmak Z., Ucmak M., et al.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.23, ss.879-886, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Niemann-Pick type C fibroblasts have a distinct microRNA profile related to lipid metabolism and certain cellular components

Ozsait B. Ş. , Komurcu-Bayrak E. , Levula M., Erginel-Unaltuna N. , KAHONEN M., Rai M., et al.

BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, cilt.403, ss.316-321, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2008

2008

CETP TaqIB polymorphism in Turkish adults: association with dyslipidemia and metabolic syndrome

Oezsait B. Ş. , Koemuercue-Bayrak E. , Poda M. , Can G., Hergenc G., ONAT A., et al.

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.8, ss.324-330, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2008

2008

USF1 GENE IS INVOLVED IN THE REGULATION OF HUMAN LONGEVITY

Ozsait B. Ş. , Komurcu-Bayrak E., Jylha M., PEROLA M., KRISTIANSSON K., Mononen N., et al.

ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS, cilt.9, ss.103, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2003

2003

Effect of leukemia inhibitory factor on long term sperm motility and survival

ATTAR N. E. , ÖZSAİT B. , Bulgurcuoğlu S., SERDAROĞLU H. , Arıcı A.

REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE, cilt.7, ss.71-74, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

THE EFFECT OF PREIMPLANTATION EMBRYO DEVELOPMENT ARREST ON ASSISTED REPRODUCTIVE TREATMENT RESULTS

Bulgurcuoglu-Kuran S., Ozsait-Selcuk B. Ş.

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.82, ss.206-211, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Sağlıklı gebeliklerde fetal cinsiyet ile mikro RNA'ların ifade düzeyleri arasındaki ilişki

Demirer S., Hocaoğlu M., Selçuk B. Ş. , Turgut A., Bayrak A. E.

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.50, ss.126-130, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

RNA ISOLATION AND DETECTION OF CELLULAR RNA QUANTITY OF SPERMATOZOA AND EMBRYOS PRIOR TO GENE EXPRESSION ANALYSES

Ozsait Selcuk B. Ş. , Coban N. , Sever Kaya D. , Bulgurcuoglu Kuran S., Turkolmez S., Dural O.

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.81, ss.119-126, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

MikroRNA'ların erkek infertilitesindeki rolü

ÖZSAİT SELÇUK B. , Türkölmez S.

Androloji Bülteni, cilt.18, ss.192-196, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Konjenital Nötropeni ve Genetik Etyolojisi

ÖZSAİT SELÇUK B. , ÖZBEK U.

Deneysel Tıp Dergisi, cilt.4, ss.25-36, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Sperm Kriyoprezervasyonu: Kriyo-Hasar ve DNA Fragmantasyonu İlişkisi

ÖZSAİT B. , Özcan T., Köksal G., ÜNALTUNA N.

Androloji Bülteni, cilt.56, ss.264-268, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Sperm Kriyoprezervasyonu ve ICSI Başarısı Üzerine Etkisi

ÖZSAİT B.

Androloji Bülteni, cilt.39, ss.295-298, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Erkek infertilitesinde spermatogenezi etkileyen genetik faktörler

Özsait B.

Androloji Bülteni, cilt.17, ss.130-133, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Yardımla üreme tekniklerinde gelişen teknolojiler

ATTAR N. E. , ÖZSAİT B.

Aktüel Tıp Dergisi, cilt.9, ss.60-62, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Büyüme Faktörlerinin Oosit ve Embriyo Gelişimini Üzerindeki Etkisi.

BULGURCUOĞLU KURAN S. , ÖZSAİT B. , ATTAR N. E.

ARTEMİS, cilt.4, ss.18-26, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Günümüzde Reprodüktif Teknoloji ve Genetik

ATTAR N. E. , ÖZSAİT B. , BULGURCUOĞLU KURAN S. , SERDAROĞLU H.

TÜRK FERTİLİTE DERGİSİ, cilt.1, ss.7-17, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2007

2007

Effects of male age on semen quality and embryo development in assisted reproductive techniques.

Ozsait B. Ş. , Bulgurcuoglu S., Sen N., Can G., Serdaroglu H., Atter E.

63rd Annual Meeting of the American-Society-for-Reproductive-Medicine, Washington, Kiribati, 13 - 17 Ekim 2007, cilt.88 identifier

2007

2007

CETP Taq1B-B2 allele is protective for dyslipidemia and not predictive for metabolic syndrome in Turkish adults

OZSAIT B. Ş. , KOMURCU-BAYRAK E. , ONAT A., SANSOY V. , HERGENC G., HUMPHRIES S., et al.

76th Congress of the European-Atherosclerosis-Society/15th Paavo Nurmi Symposium, Helsinki, Finlandiya, 10 - 13 Haziran 2007, cilt.8, ss.53 identifier

2007

2007

Genes and HDL-C association in the adult Turkish population

KOMURCU-BAYRAK E. , OZSAIT B. Ş. , PODA M. , ONAT A., CAN G., HUMPHRIES S. E. , et al.

76th Congress of the European-Atherosclerosis-Society/15th Paavo Nurmi Symposium, Helsinki, Finlandiya, 10 - 13 Haziran 2007, cilt.8, ss.52 identifier

2006

2006

Retinoic acid modulates monocyte chemotactic protein-1 and leukemia inhibitory factor but not interleukin 1-BETA or interleukin 6 in endometrial cell culture.

Ozsait B. Ş. , Bulgurcuoglu S., Bilgic S., Balcik-Ercin P., Serdaroglu H., Attar E.

62nd Annual Meeting of the American-Society-for-Reproductive-Medicine, Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 25 Ekim 2006, cilt.86 identifier

2005

2005

The role of vascular endothelial growth factor (VEGF) on sperm motility and survival in endometriosis.

Attar E. , Balcik P., Bulgurcuoglu S., Ozsait B. Ş. , Serdaroglu H., Hekim N.

Conjoint Annual Meeting of the American-Society-for-Reproductive-Medicine/Canadian-Fertility-and-Andrology-Society, Montreal, Kanada, 15 - 19 Ekim 2005, cilt.84 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

TEKHARF Genetik Kanadı Koroner Kalp Hastalığı ve Metabolik Sendrom Genetik Risk Faktörleri

Ünaltuna N. , Bayrak A. E. , Çoban N. , Geyik F. , Poda M. , Selçuk B. Ş. , et al.

TEKHARF 2015 Yetişkinlerimizin Sağlığı ve Kronik Hastalıklara Tıbbın Yaklaşımına Öncülük, Altan Onat, Editör, Logos Yayınevi, İstanbul, ss.329-252, 2015

2010

2010

Bölüm 4 Yardımla Üreme Tekniklerinde Sperm Kriyoprezervasyonu

ÖZSAİT B.

Klinik Embriyoloji Uygulamaları Atlası, Delilbaşı L., Editör, Büyükharf Tıp Yayınları, Ankara, ss.102-116, 2010

2009

2009

Bölüm 7 Hemşirelere Yönelik Embriyoloji

ÖZSAİT B. , BULGURCUOĞLU KURAN S.

İnfertilite Hemşireliği, Kızılkaya Beji N., Editör, Acar Basım, İstanbul, ss.115-128, 2009

2005

2005

Androloji Laboratuvar El Kitabı

ÖZSAİT B. , BULGURCUOĞLU S.

İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2005

Bilirkişi Raporları

2019

2019

Memorial Şişli Hastanesi ÜYTM ve Genetik Tanı Merkezi TÜRKAK Denetim Raporu

Selçuk B. Ş.

Memorial Şişli Hastanesi ÜYTM ve Genetik Tanı Merkezi, ss.13, İstanbul, 2019

2014

2014

Memorial Şişli Hastanesi ÜYTM ve Genetik Tanı Merkezi TÜRKAK Denetim Raporu

Selçuk B. Ş.

Memorial Şişli Hastanesi ÜYTM ve Genetik Tanı Merkezi, ss.13, İstanbul, 2014

Desteklenen Projeler

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2007 - 2008

2007 - 2008

Erasmus Programı

Lisansüstü Eğitim Kapsamında Araştırma

University of Tampere, Finlandiya