Prof. Birsen KARAMAN


Instıtute of Chıld Health, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Department of Pediatric Basic Sciences


Research Areas: Medicine, Internal Medicine Sciences, Medical Genetics, Life Sciences, Molecular Biology and Genetics, Genetic Disorders, Health Sciences, Natural Sciences


Names in Publications: Karaman b, Birsen Karaman

Metrics

Publication

200

Citation (WoS)

530

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

533

H-Index (Scopus)

12

Project

34

Thesis Advisory

7

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1983 - 1986

1983 - 1986

Postgraduate

Ankara University, Ankara Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji-Genetik, Turkey

Dissertations

1998

1998

Doctorate

DNA Spesifik Problarının Kullanımı İle Yapısal Seks Kromozom Anomalilerinin Araştırılması

Istanbul University, Health Sciences Institute, Genetik

1986

1986

Postgraduate

Vicia Faba Kök Uçlarında Mitomisin C’nin ve ISI+Mitomisin C’nin Etkilerinin Sitogenetik Araştırması

Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji -Genetik

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Medicine

Internal Medicine Sciences

Medical Genetics

Life Sciences

Molecular Biology and Genetics

Genetic Disorders

Health Sciences

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Istanbul University, Instıtute of Chıld Health, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2009 - 2019

2009 - 2019

Associate Professor

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

1998 - 2009

1998 - 2009

Research Assistant PhD

Istanbul University, Instıtute of Chıld Health, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

1986 - 1998

1986 - 1998

Research Assistant

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Courses

Doctorate

Doctorate

Cinsiyet kromozomu yapısal anomalileri

Undergraduate

Undergraduate

Chromosomal abnormalities and mechanism

Undergraduate

Undergraduate

Kromozom anomalileri oluşum mekanizmaları

Undergraduate

Undergraduate

Prenatal ve preimplantasyon tanı

Doctorate

Doctorate

Kromozom anomalileri ve klinik ilişkisi

Undergraduate

Undergraduate

14 Laboratuar uygulama dersi: Prenatal/Moleküler sitogenetik tanı testleri

Doctorate

Doctorate

Diğer yapısal kromozom anomalileri

Undergraduate

Undergraduate

Cinsiyet farklılaşma bozukluklarına genetik yaklaşım

Postgraduate

Postgraduate

pretnatal dönem kromozom analiz endikasyonları

Undergraduate

Undergraduate

Genetik Testlerin Yorumlanması ve raporlandırılması

Postgraduate

Postgraduate

Kromozom anomalilerinde genetik danışma

Postgraduate

Postgraduate

Postnatal dönem kromozom analiz endikasyonları

Doctorate

Doctorate

Kromozom anomalilerinin tanısında kullanılan klasik teknikler

Postgraduate

Postgraduate

Postnatal kromozom anomalilerinin tanısında kullanılan testler

Undergraduate

Undergraduate

Laboratory Practice Course Prenatal Molecular Cytogenetic Diagnostic Tests

Postgraduate

Postgraduate

postnatal dönem kromozom analiz endikasyonları

Postgraduate

Postgraduate

Kromozomal kalıtım, kromozom anomalilerinin oluşum mekanizmaları ve sınıflandırması

Undergraduate

Undergraduate

Laboratuar uygulama dersi: Prenatal/Moleküler sitogenetik tanı testleri

Postgraduate

Postgraduate

Prenatal kromozom anomalileri ve genetik danışma- Tarama testleri ve genetik danışma

Undergraduate

Undergraduate

Laboratuar uygulama dersi: Prenatal/Moleküler sitogenetik tanı testleri

Undergraduate

Undergraduate

Kromozom anomalileri oluşum mekanizmaları

Postgraduate

Postgraduate

Kromozom anomalilerinin prenatal tanısı

Postgraduate

Postgraduate

Amniyosentez, koryonik villus ve fetal kan örneklemesi

Postgraduate

Postgraduate

Prenatal tanıda yasal ve etik sorunlar

Postgraduate

Postgraduate

Kromozom anomalilerinde genetik danışma

Postgraduate

Postgraduate

Kromozomal hastalıkların tanısında kullanılan yöntemler

Postgraduate

Postgraduate

Kötü obstetrik öykü ve infertilite olgularına yaklaşım ve genetik danışma

Undergraduate

Undergraduate

Kromozom anomalileri oluşum mekanizmaları

Undergraduate

Undergraduate

Medical Genetic Terminology

Doctorate

Doctorate

Mikrodelesyon sendromları:DGS/VCFS, Williams send., PWS/AS, 1p tel delesyonu, SMS/MDS

Postgraduate

Postgraduate

Sayısal Kromozom anomalileri

Postgraduate

Postgraduate

Kromozom nomenklatürü (ISCN)

Doctorate

Doctorate

Otozomal sayısal kromozom anomali sendromları: Down Sendromu, Ender görülen otozomal trizomiler: Tri 18, 13, 8, 9 vd

Postgraduate

Postgraduate

Kromozom Elde Etme ve Analiz Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Sitogenetiğe giriş

Doctorate

Doctorate

Genetik Danışma I

Doctorate

Doctorate

Kromozom bulgusu olan tek gen hastalıklar

Doctorate

Doctorate

MKA/MR endikasyonunda yaklaşım

Doctorate

Doctorate

X Ve Y Kromozomu Sayısal Anomalileri Turner Send., Triple X, Klinefelter Send. Ve Variantları,

Postgraduate

Postgraduate

Mikroskopi ve ekipman kullanımı

Postgraduate

Postgraduate

Prenatal Tanı Endikasyonları

Postgraduate

Postgraduate

Yapısal Kromozom Anomalileri

Doctorate

Doctorate

Genetik danışma II

Postgraduate

Postgraduate

Moleküler sitogenetik

Doctorate

Doctorate

Otozomal kromozomların yapısal anomali sendromları:5p-, 4p-, 13q-, 18p-, 18q- sendromları

Postgraduate

Postgraduate

Kromozom Kırık SendromlarıveKanser Sitogenetiği

Postgraduate

Postgraduate

X İnaktivasyonu

Doctorate

Doctorate

Moleküler Karyotipleme I

Doctorate

Doctorate

Klinikte FISH kullanımı I (Mikrodelesyon mikroduplikasyon sendromlarının tanısı)

Postgraduate

Postgraduate

Genel Genetik II

Doctorate

Doctorate

Klinikte FISH kullanımı III (De Novo yapısal kromozom anomalilerinin tanısı)

Postgraduate

Postgraduate

Genel Genetik I

Undergraduate

Undergraduate

Tıbbi genetik terminolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Postnatal Kromozom Analiz Endikasyonları

Doctorate

Doctorate

Moleküler Karyotipleme II (mikroarray)

Doctorate

Doctorate

Klinikte FISH kullanımı II (subtelomerik anomalilerin tanısı)

Designed Courses And Trainings

June 2022

June 2022

Prenatal Tanı Kursu

Academic Units - Course

Karaman B., Başaran S., Yirmibeş Karaoğuz M., Artan S.

October 2021

October 2021

Genetik Okuryazarlık

Academic Units - Course

Karaman B., Başaran S., Bayrak A. E., Suer İ.

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Prenatal Tanıda Saptanan Marker Kromozomlara Tanısal Yaklaşım

KARAMAN B.

Türkiye Klinikleri , vol.3, no.1, pp.53-57, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

A NOVEL SPLICE SITE VARIANT IN FLNA GENE IDENTIFIED IN THREE SIBLINGS AFFECTED WITH MULTIPLE CONGENITAL ANOMALIES

Bulut G., Toksoy G., Altunoğlu U., Turgut G. T., Uyguner Z. O., Karaman B.

14th Balkan Congress of Human Genetics & 9th Rare Disease SEE Meeting 2023, Skopje, Macedonia, 5 - 07 October 2023, pp.100

2023

2023

INVESTIGATION OF SHOX GENE MUTATIONS

Candan B. Ö., Aslanger A. D., Özsait Selçuk B. Ş., Bulut G., Toksoy G., Baş F., et al.

14th Balkan Congress of Human Genetics & 9th Rare Disease SEE Meeting 2023, Skopje, Macedonia, 5 - 07 October 2023, pp.91

2023

2023

Investigation of Genetic Etiology of Short Stature

Karaman B., Najaflı A., Baş F., Darendeliler F. F.

14th European Cytogenomics Conference , Montpellier, France, 1 - 04 July 2023, pp.50 Sustainable Development

2023

2023

Undiagnosed arthrogryposis: further expanding the molecular and phenotypic spectrum

Turgut G. T., Altunoğlu U., Saraç Sivrikoz T., Kalaycı T., Toksoy G., Avcı Ş., et al.

European Human Genetics Conference, Glasgow, England, 10 - 13 June 2023, vol.31, pp.101

2022

2022

Kardiyak Anomalili Fetuslarda Konvansiyonel Genetik Tanı Testlerinin Etkinliği

Şentürk H., Özsait Selçuk B. Ş., Saraç Sivrikoz T., Kalelioğlu İ. H., Has R., Karaman B., et al.

15.ULUSLARARASI KATILIMLI, ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ, Muğla, Turkey, 9 - 13 November 2022, pp.26

2022

2022

Birden Fazla Etkilenmiş Olgu Bulunan Ailelerde Tüm Ekzom Dizileme Yönteminin Tanıdaki Etkinliği

Bulut G., Toksoy G., Altunoğlu U., Turgut G. T., Uyguner Z. O., Başaran S., et al.

15.ULUSLARARASI KATILIMLI, ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ, Muğla, Turkey, 9 - 13 November 2022, pp.116

2020

2020

Nadir Hastalıkların Tanı ve Takibinde Biyokimyasal Testlerin Tamamlayıcı Rolü: Olgu Sunumu

Gedikbaşı A., Toksoy G., Kalaycı T., Gelmez M. Y., Karaman B., Deniz G., et al.

Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XX.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 December 2020, pp.1

2020

2020

Mitokondriyal Hastalıklara Bütünsel Yaklaşım: Beş Aile Örneği

Gedikbaşı A., Toksoy G., Karaca M., Balcı M. C., Güleç Ç., Karaman B., et al.

14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 December 2020, pp.45

2020

2020

Örnek olgularla array uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

Karaman B.

V. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik günleri, Kayseri, Turkey, 20 - 22 February 2020, pp.22 Sustainable Development

2020

2020

Olgu örnekleri ile kromozom hastalıklarında tanı yöntemleri

Karaman B.

Uluslararası Katılımlı, 8. Çocuk Dostları Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 March 2020, pp.32

2019

2019

Genetic Evaluation of Idiopathic Short Stature

Karaman B., Baş F., Najaflı A., Şahin A., Toksoy G., Darendeliler F., et al.

European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Vienna, Austria, 19 - 21 September 2019, pp.323 Creative Commons License

2019

2019

Genotype-Phenotype Correlation and Clinical Findings in 145 Patients with Congenital Adrenal Hyperplasia: Single Centre Experience

Çilsaat G., Toksoy G., Baş F., Karaman B., Poyrazoğlu Ş., Uyguner Z., et al.

58 th Annual Meeting European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Vienna, Austria, 20 - 22 September 2019, vol.1, no.1, pp.282 Sustainable Development

2019

2019

Novel variants in DHH gene identified with 46,XY gonadal dysgenesis

Aghayev A., Toksoy G., Poyrazoglu S., Karaman B., Avci S., Abali Z. Y., et al.

52nd Conference of the European-Society-of-Human-Genetics (ESHG), Gothenburg, Sweden, 15 - 18 June 2019, vol.27, pp.1250-1251 identifier

2019

2019

Targeted Panel Gene Sequencing for Identification of Genetic Etiology of 46, XY Disorders of Sex Development

Poyrazoğlu Ş., TOKSOY G., Aghayev A., KARAMAN B., Şahin A., ALTUNOĞLU U., et al.

European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Basel, Switzerland, 20 - 22 September 2019, pp.193

2019

2019

Boy Kısalığının Genetik Etiyolojisinin Araştırılması

KARAMAN B., BAŞ F., NAJAFLI A., AVCI Ş., KARDELEN AL A. D., TOKSOY G., et al.

XXIII Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

2018

2018

Clinical, Laboratory and Molecular Genetic Findings of Patients with 17ß-Hydroxysteroid Dehydrogenase 3 Deficiency

Poyrazoğlu Ş., Toksoy G., Aghayev A., KARAMAN B., Şahin A., Altunoğlu U., et al.

. 57th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Atina, Greece, 27 - 29 September 2018, pp.560

2018

2018

Copy-Number Variations of the Human Olfactory Receptor Gene Family in Patients with Macromastia and Prepubertal Gynecomastia

BAŞ F., KARAMAN B., KARDELEN A., DARENDELILER F., TOKSOY G., BAŞARAN S., et al.

57th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Atina, Greece, 27 - 29 September 2018, pp.562

2018

2018

Evaluation of Three Patients with 46,XY Gonadal Dysgenesis due to Desert Hedgehog Gene Mutations

POYRAZOĞLU Ş., KARAMAN B., BAŞ F., Darendeliler F., TOKSOY G., BAŞARAN S., et al.

57th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Atina, Greece, 27 - 29 September 2018, pp.558

2014

2014

Molecular Diagnostic Algorithm of Syndromic Craniosynostosis

Karaman V., Toksoy G., Avcı Ş., Karaman B., Altunoğlu U., Başaran S., et al.

European Human Genetics. Conference 2014, Milan, Italy, 31 May - 03 June 2014, vol.22, no.1, pp.215

2014

2014

Homozygous SHOX gene deletion detected by array CGH in a girl with langer mesomelic dysplasia

Karaman B., Satkın N., Altunoğlu U., Toksoy G., Kayserili Karabay H., Uyguner Z. O., et al.

European Human Genetics Conference 2014, Milan, Italy, 31 May - 03 June 2014, vol.22, no.1, pp.404

2010

2010

Kromozom Anomalilerinin Sınıflandırılması, Oluşum Mekanizmaları ve Sıklıkl

KARAMAN B.

Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2010, pp.7-8

2010

2010

How toapproach lissencephaly/subcortical band heterotopia spectrum.

Aslanger A. D., Toksoy G., Kayserili Karabey H., Karaman B., Başaran S., Uyguner Z. O.

9th National Medical Genetics Congress of Turkish Medical Genetics Society with International Participation, İstanbul, Turkey, 1 - 05 December 2010, vol.78, pp.13

2010

2010

MKA/MR ETYOLOJİSİNDE KROMOZOM ANOMALİLERİ

KARAMAN B.

Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2010, pp.5-6

2009

2009

Variant philadelphia translocations in patients with chronic myeloid leukemia

Satkın B. N., PALANDUZ Ş., KARAMAN B., ÖZTÜRK Ş., ÇEFLE K., Bagatır G., et al.

European Cytogenetic Conference (7th), Stockholm, Sweden, 4 - 07 July 2009, pp.161-162

2008

2008

Moebius sendromu ile 13q11.2-q13.3 kromozomal bölgesi ilişkisinin delesyon haritalaması yöntemi ile incelenmesi

Üzümcü A., Toksoy G., Candan Ş., Uyguner Z. O., Karaman B., Eriş H., et al.

8. uluslararası katılımlı Ulusal Genetik Kongresi, 2008, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 May 2008, vol.1, no.1, pp.198

2007

2007

A de novo complex chromosome rearrangement with the breakpoints 8q24.13

Rosti R., Karaman B., Kayserili H., Kirmizi N., Basaran S.

6th European Cytogenetics Conference, İstanbul, Turkey, 7 - 10 July 2007, vol.15, pp.85 identifier

2007

2007

Two siblings with 5p deletion syndrome of genotypically normal parents: gonadal mosaicism?

Tuysuz E. O., Yilmaz E., Karaman B., Yanar U.

6th European Cytogenetics Conference, İstanbul, Turkey, 7 - 10 July 2007, vol.15, pp.106-107 identifier

2007

2007

Detection of Y chromosomal material in patients with a 45,X karyotype by PCR method

Semerci C. N., Satiroglu-Tufan N. L., Turan S., Bereket A., Tuysuz B., Yilmaz E., et al.

6th European Cytogenetics Conference, İstanbul, Turkey, 7 - 10 July 2007, vol.15, pp.125-126 identifier

2007

2007

De novo monosomy of 22pter-> q13 caused by an unusual unbalanced translocation

Altunoglu A., Karaman B., Kayserili H., Yilmaz K., Basaran S.

6th European Cytogenetics Conference, İstanbul, Turkey, 7 - 10 July 2007, vol.15, pp.95-96 identifier

2005

2005

Fetal kromozom analizlerinde saptanan marker kromozomlar

Karaman B., Aytan M., Yılmaz K., Toksoy G., Önal E. P., Kayserili Karabay H., et al.

Fetal Tıp Prenatal Tanı Kongresi Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Fetal tıp Prenatal Çalışma Grubu, Fetal Tıp Prenatal Tanı 2005 Kongresi , Antalya, Turkey, 30 April - 02 May 2005, vol.1, no.1, pp.109

2002

2002

“Fetal Karyotip analizinde saptanan marker kromozomların aydınlatılması: 20 olgunluk seri sonuçları”

Karaman B., Ghanbari A., Engür A., Aytan M., Yılmaz K., Toksoy G., et al.

V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 2002 , Konya, Turkey, 9 - 12 October 2002, vol.1, no.1, pp.3

2002

2002

A new case of mosaic supernumerary ring chromosome 8 syndrome

Yilmaz S., Deviren A., Kuru D., Tarkan-Arguden Y., Karaman B., Yuksel A., et al.

European-Society-of-Human-Genetics European Human Genetics Conference in Conjuction With European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics, Strasbourg, France, 25 - 28 May 2002, vol.10, pp.148 identifier

1998

1998

De Novo Kromozom Anomalilerinin Tanısında Yeni Bir Sistem “Chromoprobe Multiprobe”

Kılıç G., Karaman B., Başaran S., Toksoy G., Hacıhanefioğlu S., Yüksel Apak M.

3. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 1998, Muğla, Turkey, 26 - 30 April 1998, vol.1, no.1, pp.116

1994

1994

Kistik higroma prenatal tanısındaki deneyimlerimiz

YÜKSEL A., KARAMAN B.

IV. Ulusal Perinatoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 30 April 1994, pp.1

Books & Book Chapters

2023

2023

Genetik Yapı ve Sık Görülen Genetik Hastalıklar

Başaran S., Karaman B.

in: Perinatoloji, Prof. Dr. Cenk Sayın,Doç. Dr. Cihan İnan, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.457-471, 2023

2022

2022

SITOGENETIK, a-CGH ve FISH

Karaman B., Özsait Selçuk B. Ş.

in: KLİNİSYENLER İÇİN GENETİK TESTLER, Şükrü Öztürk,Kıvanç Çefle, Editor, EMA TIP KİTABEVİ YAYINCILIK Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.23-48, 2022

2022

2022

Pallister-Killian Sendromu

Karaman B.

in: Genetik ve Dismorfoloji- "Balcı Sendromu", Cavidan Nur Semerci, Editor, Nazım Kitaplığı (NK Yayınları), Ankara, pp.57-61, 2022 Creative Commons License

2020

2020

COVID-19 Salgınında Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2 Reseptörü Gen Varyantlarının Önemi

Bayrak A. E., Toksoy G., Uyguner Z. O., Karaman B., Başaran S.

in: COVID-19: Moleküler ve Klinik Yaklaşım, Bedia Çakmakoğlu,Sema Sırma Ekmekçi,Umut Can Küçüksezer,Vuslat Yılmaz,Günnur Deniz, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.66-76, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Türk Bireylerde Tanımlanan ACE2, TMPRSS2,
CTSB ve CTSL Gen Varyantlarının Populasyonlar Arası Karşılaştırmalı Analizi

Bayrak A. E., Toksoy G., Uyguner Z. O., Karaman B., Başaran S.

in: COVID-19: Moleküler ve Klı̇nik Yaklaşım, Bedia Çakmakoğlu,Sema Sırma Ekmekçi,Umut Can Küçüksezer,Vuslat Yılmaz,Günnur Deniz, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.67-76, 2020 Sustainable Development

2020

2020

Kromozomlar ve Hastalıkları

Yüksel Apak M., Karaman B.

in: Pediyatri, Feyza Darendeliler,Olcay Neyzi,Türkan Ertuğrul, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.147-159, 2020

2020

2020

Türk Bireylerde Tanımlanan ACE2, TMPRSS2, CTSB ve CTSL GenVaryantlarının Populasyonlar Arası Karşılaştırmalı Analizi

KÖMÜRCÜ BAYRAK E., TOKSOY G., UYGUNER Z. O., KARAMAN B., BAŞARAN S.

in: COVID-19: MOLEKÜLER VE KLİNİK YAKLAŞIM, Prof. Dr. Bedia ÇAKMAKOĞLU, Prof. Dr. Sema SIRMA EKMEKÇİ, Doç. Dr. Umut Can KÜÇÜKSEZER, Doç. Dr. Vuslat YILMAZ, Prof. Dr. Günnur DENİZ, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.67-76, 2020 Sustainable Development

2014

2014

Tıbbi Genetik

KAYSERİLİ H., BAŞARAN S., KARAMAN B., UYGUNER Z. O.

in: Pediatride Rutinler, ömer devecioğlu, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.300-305, 2014

2012

2012

Konjenital Adrenal Hiperplazi; Moleküler Tanı, Fenotip/Genotip Korelasyonu ve Antenatal İzlem Deneyimlerimiz (1990-2009).

Kayserili H., Uyguner Z. O., Karaman B., Başaran S.

in: Endokrinoloji Diyabet Yıllığı, Yarman S,Alagöl F., Editor, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, pp.103-113, 2012 Sustainable Development

Supported Projects

2022 - Continues

2022 - Continues

Down Sendromlu Çocuklarda Anne Sütü ile Beslenme ve Beslenmeyi Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

KARAMAN B. (Executive), ERDEMİR KULA M.

2013 - Continues

2013 - Continues

HİYALİN FİBROMATOZİS SENDROMUNUN DOĞAL SEYRİ (KLİNİK VE HÜCRESEL DÜZEYDE)

Project Supported by Higher Education Institutions

KARAMAN B. (Executive)

2021 - 2023

2021 - 2023

Array CGH Çalışmasında Saptanan Kopya Sayısı Değişimlerinin Sınıflandırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

Karaman B. (Executive), Çerçi A. S.

2017 - 2018

2017 - 2018

Boy Kısalığının Genetik Etiyolojisinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

KARAMAN B. (Executive), TOKSOY G., NAJAFLI A.

2015 - 2017

2015 - 2017

LİPOİD PROTEİNOZİS OLGULARINDA GENOTİP FENOTİP İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Project Supported by Higher Education Institutions

KARAMAN B. (Executive)

2015 - 2016

2015 - 2016

Array-CGH analizlerinde saptanan de novo değişimlerin konfirmasyonunda kullanılan tekniklerin standardizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions

KARAMAN B. (Executive)

2013 - 2016

2013 - 2016

Prematür Ovaryan Yetmezliğinde Genetik Etiyoloji

Project Supported by Higher Education Institutions

ORAL E. (Executive), KARAMAN B., BAŞARAN S., UYGUNER Z. O., TOKSOY G., SOFIYEVA N.

2014 - 2014

2014 - 2014

Sendromik Kraniyosinostosta Moleküler tanı algoritması

Project Supported by Higher Education Institutions

KARAMAN B. (Executive)

2013 - 2013

2013 - 2013

Fenotipik olarak etkilenmiş görünürde dengeli de novo kromozom anomalisi taşıyan 20 olgunun a- CGH sonuçları

Project Supported by Higher Education Institutions

KARAMAN B. (Executive)

2012 - 2012

2012 - 2012

Prenatal Tanıda Holoprozensefali Tanısı alan 87 Olgunun Kromozomal anomali sonuçları

Project Supported by Higher Education Institutions

KARAMAN B. (Executive)

2009 - 2009

2009 - 2009

Prenatal Tanıda Saptanan Wolf Hirschorn Sendromlu 5 Olgu Sunumu

Project Supported by Higher Education Institutions

KARAMAN B. (Executive)

2008 - 2009

2008 - 2009

Angelman Sendromunda Genotip Fenotip İlişkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

KARAMAN B. (Executive)

2008 - 2008

2008 - 2008

Otozomal resesif non sendromik mental retardasyon olgularında CYFIP1 ve CYFIP2 genlerinin incelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

KARAMAN B. (Executive)

2007 - 2008

2007 - 2008

45,X Karyotipi saptanan olgularda Y kromozom varlığının araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

KARAMAN B. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

FRONTIERS IN PEDIATRICS

Editor

2021 - Continues

2021 - Continues

Journal of Istanbul Faculty of Medicine-İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

First Editor

2020 - Continues

2020 - Continues

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

First Editor

2015 - Continues

2015 - Continues

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Assistant Editor/Section Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2011 - Continues

2011 - Continues

İstanbul Tıp Fakültesi Mezun ve Mensuplar derneği

Member

1997 - Continues

1997 - Continues

European cytogenetic assaciation

Member

1995 - Continues

1995 - Continues

Türkiye Tıbbi Genetik Derneği

Member

1990 - Continues

1990 - Continues

European Human Genetic Association

Member

Scientific Refereeing

September 2023

September 2023

CHINESE MEDICAL SCIENCES JOURNAL

Journal Indexed in SCI-E

August 2023

August 2023

FRONTIERS IN PEDIATRICS

Journal Indexed in SCI-E

July 2023

July 2023

PROCEEDINGS (MDPI)

Journal Indexed in SCI-E

May 2023

May 2023

FRONTIERS IN PEDIATRICS

Journal Indexed in SCI-E

March 2023

March 2023

FRONTIERS IN PEDIATRICS

Journal Indexed in SCI-E

February 2023

February 2023

FRONTIERS IN PEDIATRICS

Journal Indexed in SCI-E

January 2023

January 2023

CHINESE MEDICAL SCIENCES JOURNAL

Journal Indexed in SCI-E

December 2022

December 2022

FRONTIERS IN PEDIATRICS

Journal Indexed in SCI-E

December 2022

December 2022

FRONTIERS IN PEDIATRICS

Journal Indexed in SCI-E

December 2022

December 2022

FRONTIERS IN PEDIATRICS

Journal Indexed in SCI-E

October 2022

October 2022

FRONTIERS IN PEDIATRICS

Journal Indexed in SCI-E

October 2022

October 2022

FRONTIERS IN PEDIATRICS

Journal Indexed in SCI-E

August 2022

August 2022

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE

Journal Indexed in SCI-E

December 2021

December 2021

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports

National Scientific Refreed Journal

December 2021

December 2021

BMC PREGNANCY AND CHILDBIRTH

Journal Indexed in SCI-E

November 2021

November 2021

BMC PREGNANCY AND CHILDBIRTH

Journal Indexed in SCI-E

October 2021

October 2021

BMC PREGNANCY AND CHILDBIRTH

Journal Indexed in SCI-E

January 2021

January 2021

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY

National Scientific Refreed Journal

January 2021

January 2021

BMC PREGNANCY AND CHILDBIRTH

Journal Indexed in SCI-E

November 2020

November 2020

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Yeditepe University, Turkey

October 2020

October 2020

TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2020

October 2020

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY

SCI Journal

October 2020

October 2020

Risk Management and Healthcare Policy

Journal Indexed in ESCI

August 2020

August 2020

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY

SCI Journal

May 2020

May 2020

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY

Journal Indexed in SCI-E

Scientific Consultations

2021 - Continues

2021 - Continues

Project Consultancy

TÜBİTAK

Istanbul University, Instıtute of Chıld Health, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, TurkeyCongress and Symposium Activities

21 September 2023 - 23 September 2023

21 September 2023 - 23 September 2023

8. Erciyes Tıp, tıbbi Genetik Kongresi

Session Moderator

Kayseri-Turkey

03 May 2023 - 05 May 2023

03 May 2023 - 05 May 2023

1-ci Beynəlxalq Azərbaycan Laborator Tibb Konqresi

Invited Speaker

Baku-Azerbaijan

25 April 2023 - 28 April 2023

25 April 2023 - 28 April 2023

45. pediatri günleri

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

09 November 2022 - 13 November 2022

09 November 2022 - 13 November 2022

15. Uluslararası Tıbbi genetik Kongresi

Session Moderator

Muğla-Turkey

26 May 2022 - 28 May 2022

26 May 2022 - 28 May 2022

7. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi

Session Moderator

Kayseri-Turkey

25 November 2021 - 28 November 2021

25 November 2021 - 28 November 2021

1.HematOnkoGenetik Kongresi

Audience

Antalya-Turkey

19 September 2021 - 19 September 2021

19 September 2021 - 19 September 2021

Fetal Tıp Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

16 September 2021 - 18 September 2021

16 September 2021 - 18 September 2021

6. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Tibbi Genetik Kongresi

Session Moderator

Kayseri-Turkey

11 June 2021 - 13 June 2021

11 June 2021 - 13 June 2021

Fetal Tıp ve Prenatal Tanı Kongresi

Working Group

Ankara-Turkey

01 July 2013 - 01 July 2013

01 July 2013 - 01 July 2013

9. European Cytogenetics Conference

Attendee

Dublin-Ireland

01 June 2012 - 01 June 2012

01 June 2012 - 01 June 2012

European Human Genetics Conference

Attendee

Nürnberg-Germany

01 October 2009 - 01 October 2009

01 October 2009 - 01 October 2009

Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu

Attendee

Bolu-Turkey

01 April 2009 - 01 April 2009

01 April 2009 - 01 April 2009

IVth Dysmorphology Days “CRANIRARE Educational Contribution

Attendee

Istanbul-Turkey

01 June 2008 - 01 June 2008

01 June 2008 - 01 June 2008

European Human Genetics Conference

Attendee

Barselona-Spain

01 May 2008 - 01 May 2008

01 May 2008 - 01 May 2008

Uluslararası Katılımlı, 8. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

Attendee

çanakkale-Turkey

01 October 2007 - 01 October 2007

01 October 2007 - 01 October 2007

4. Ulusal Genetik Sempozyumu

Attendee

izmir-Turkey

01 July 2007 - 01 July 2007

01 July 2007 - 01 July 2007

6th European Cytogenetics Conference

Attendee

Istanbul-Turkey

01 May 2006 - 01 May 2006

01 May 2006 - 01 May 2006

VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi

Attendee

Kayseri-Turkey

01 July 2005 - 01 July 2005

01 July 2005 - 01 July 2005

Fifth European Cytogenetics Conference

Attendee

Madrid-Spain

01 May 2005 - 01 May 2005

01 May 2005 - 01 May 2005

Fetal Tıp Prenatal Tanı Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2005 - 01 May 2005

01 May 2005 - 01 May 2005

III. Dismorfoloji Günleri

Attendee

Istanbul-Turkey

01 May 2004 - 01 May 2004

01 May 2004 - 01 May 2004

VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi genetik Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 July 2003 - 01 July 2003

01 July 2003 - 01 July 2003

Forth European Cytogenetics Conference

Attendee

Bolonya-Italy

01 October 2002 - 01 October 2002

01 October 2002 - 01 October 2002

V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi

Attendee

Konya-Turkey

01 July 2001 - 01 July 2001

01 July 2001 - 01 July 2001

Third European Cytogenetics Conference

Attendee

Paris-France

01 June 2000 - 01 June 2000

01 June 2000 - 01 June 2000

IV.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

01 July 1999 - 01 July 1999

01 July 1999 - 01 July 1999

Second European Cytogenetics Conference

Attendee

Viyana-Austria

01 June 1997 - 01 June 1997

01 June 1997 - 01 June 1997

First European Cytogenetics Conference

Attendee

Atina-Greece

01 May 1996 - 01 May 1996

01 May 1996 - 01 May 1996

3. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi

Attendee

Muğla-Turkey

01 October 1995 - 01 October 1995

01 October 1995 - 01 October 1995

International Down’s syndrome Meeting

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 1995 - 01 April 1995

01 April 1995 - 01 April 1995

Chromosome Segregation an Aneuploidy: An International Conference

Attendee

Sorrento-Italy

01 October 1994 - 01 October 1994

01 October 1994 - 01 October 1994

Ulusal 3. Tıbbi Biyoloji Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 1992 - 01 May 1992

01 May 1992 - 01 May 1992

2. Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 1990 - 01 May 1990

01 May 1990 - 01 May 1990

II. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi

Attendee

Istanbul-Turkey

01 October 1989 - 01 October 1989

01 October 1989 - 01 October 1989

Birinci Ulusal Prenatal Teşhis ve Anadolunun genetik yapısı sempozyumu

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 August 1988 - 01 August 1988

01 August 1988 - 01 August 1988

Second Meeting of Association of Mediterranean Child Neurology

Attendee

Nevşehir/Ürgüp-Turkey

Invited Talks

February 2022

February 2022

Epilepside kromozom anomalileri

Conference

İstanbul Üniversitesi-Turkey

June 2021

June 2021

Kromozomal Hastalıklar, Tanı Testleri ve Sınırlamaları

Conference

Maternal Tıp ve Prenatal Tanı Kongresi-Turkey

February 2021

February 2021

İstanbul Üniversitesi, EPİMER online sempozyumu: “Epilepside sırnırların ötesine geçmek” Kromozomal anomaliler ve epilepsi

Conference

İstanbul Üniversitesi-Turkey

Scholarships

1983 - 1986

1983 - 1986

Tübitak Yurt içi Bilim Adamı yetiştirme programı

TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 530

h-index (WOS): 12

Jury Memberships

August-2023

August 2023

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine - İstanbul Üniversitesi

August-2023

August 2023

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

May-2023

May 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

April-2023

April 2023

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

January-2023

January 2023

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - İstanbul Üniversitesi

January-2023

January 2023

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

January-2023

January 2023

Doctorate

Doctorate - Trakya Üniversitesi

January-2023

January 2023

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - İstanbul Üniversitesi

December-2022

December 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - İstanbul Üniversitesi

December-2022

December 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

August-2022

August 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

August-2022

August 2022

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - İstanbul Üniversitesi

June-2022

June 2022

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - İstanbul Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

March-2022

March 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

August-2021

August 2021

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

June-2021

June 2021

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment Academic Staff - Yakın Doğu Üniversitesi

May-2021

May 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

May-2021

May 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

April-2021

April 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Yeditepe Üniversitesi

April-2021

April 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

March-2021

March 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

February-2021

February 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

February-2021

February 2021

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

January-2021

January 2021

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine - İstanbul Üniversitesi

January-2021

January 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

October-2020

October 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

October-2020

October 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

July-2013

July 2013

Post Graduate

Tez savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi, sağlık Bilimleri Enstitüsü

July-2012

July 2012

Expertise In Medicine

Tez savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi genetik AD

May-2012

May 2012

Doctoral Examination

DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - OGÜ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ GENETİK DOKTORA PROGRAMI

July-2010

July 2010

Doctoral Examination

DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GENETİK DOKTORA PROGRAMI

July-2009

July 2009

Post Graduate

Tez savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi, sağlık Bilimleri Enstitüsü

July-2009

July 2009

Post Graduate

Tez savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi, sağlık Bilimleri Enstitüsü