Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2001 - 2005 Tıpta Uzmanlık

    Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2006 Tıpta Uzmanlık

    TİROİD FOLLİKÜLER NEOPLAZİLERİNİN AYIRICI TANISINDA GALEKTŞN-3,CD44v6 VE TİROİD PEROKSİDAZ EKSPRESYONUNUN YERİ

    Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji