Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Golf Turizmi

Turizm ve Teknik , vol.2006-1, pp.30-31, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Perception Over Environmental Issues: The Impact on Travel Effects Mitigation Behavior

Global Conference on Services and Retail Management (GLOSERV 2021), Florida, United States Of America, 10 January 2022

INTEGRATION OF ROBOTIZATION TO HOSPITALITY OPERATIONS

19. Geleneksel Turizm Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 29 April 2021, pp.70-84

THE ROLE OF CULTURAL HERITAGE TOURISM IN REGIONALDEVELOPMENT: SAMPLE OF EUPHRATES ROUTE (MALATYAELAZIGBINGOL- TUNCELI)

5th International Regional Development Conference (IRDC’2019),, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1085-1113

Destinasyon Rekabeti ve Çevresel Sürdürülebilirlik Üzerine Bir Değerlendirme

The International Sustainable Tourism And Environment Protection Conference, Edirne, Turkey, 22 - 23 November 2018 Sustainable Development

Economic Evaluation of Tourist Movement between Turkey and the Balkan Countries

8th International Balkan Annual Conference, Zagreb, Croatia, 26 - 28 September 2018, vol.1, pp.7

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN TURKISH HOTEL BUSINESS

4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL SCIENCE (SOBY), Talin, Estonia, 6 - 07 July 2018, pp.68

Türkiye Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetim Sistemleri

IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu (SOBY), Talin, Estonia, 6 - 07 July 2018, no.5, pp.68

Bölgesel Kalkınma Kapsamında Tunceli İlinin Termal Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018, pp.234-235

GREEN INNOVATION PRACTICES IN HOTEL ENTERPRISES

International Conference on Global Competition Innovation Management, İstanbul, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.13

A Research on the Visibility of Environment Policy and Practices in the Internet Sites of Hotels

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, ROMA, Italy, 4 - 06 October 2017, pp.95

Relationship Between Population, Number of Tourists,Traffic Jam and Air Pollution as Important CarryingCapacity Components

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in theMediterranean Region, Roma, 4 - 06 October 2017, pp.102

The Perceptions of Holiday-Makers in Summer Houses Towards Sustainable Environment

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), Roma, Italy, 4 - 07 October 2017, vol.1, pp.321

COMPONENTS OF PACKAGE TOUR QUALITY

7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management conference, Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 10 - 15 July 2017

THE PERCEPTION AND ATTITUDES OF THE LOCAL PEOPLE TOWARDS RESTORATION WORKS AND TOURISM DEVELOPMENT APPLIED IN HISTORICAL AREAS OF ISTANBUL

2 nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.56

SAKİN ŞEHİR VİZE YE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ

UNİDAP ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI, Muş, Turkey, 28 - 30 September 2016 Sustainable Development

The relationship between work alienation and demographic factors: a research at five different 5-star hotels in Istanbul

6th. World Congress on Psychology and Behavioral Sciences (WCPBS 2016), Barselona, Spain, 7 - 09 October 2016, pp.45-50

UNESCO Dünya Miras Listesinde Yer Alan Doğu Anadolu Bölgesi Varlıklarına Yönelik SWOT Analizi

ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Muş, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.405-418

Sakin Şehir Vize’ye Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Bir Bakış

ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Muş, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.423-455 Sustainable Development

Creative Aspects of Package Tour Experiences in Destinations

Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development, Östersund, Sweden, 11 - 14 September 2016, pp.165-167

Örgüt Kültürü ve Öz Yeterlilik İlişkisi Butik Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Internatıonal Symposıum On New Trends In Socıal And Lıberal Scıences, Milan, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.100

Türkiye de Çevresel Etik Kapsamında Turizm Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Internatıonal Symposıum On New Trends In Socıal And Lıberal Scıences, Milan, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.101

KENTLEŞME OLGUSU İÇİNDE İSTANBUL'DAKİ REKREASYON ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, pp.100-110

Dark Turizm ve Etik İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

3rd International Congress of Tourism & Management Researches,, Antalya, Turkey, 19 May 2016 - 21 January 2017, pp.1859-1878

KENTLEŞME OLGUSU İÇİNDEKİ İSTANBUL DAKİ REKREASYON ALANLARININ DEĞERELNDİRİLMESİ

III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, pp.447-452

TÜRKİYE’DE ÇEVRESEL ETİK KAPSAMINDA TURİZM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.101

The Use of Social Responsibility And Ethics On Hotels

3rd Belgrade International Tourism Conference: Tourism Education in the 21st Century: Policies, Practices, Internationalization, 18 - 19 March 2016

The Use Of Social Responsibility And Ethics On Hotels’ Websites: A study at 5 Star Hotels in Istanbul

3rd Belgrade International Tourism Conference: Tourism Education in the 21st Century: Policies, Practices, Internationalization, Belgrade, Serbia And Montenegro, 18 - 19 March 2016, pp.420-432

TERÖR OLAYLARININ TURİZM HAREKETLERİ VE TURİZM GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, Turkey, 12 - 15 November 2015, vol.1, pp.1365-1379

The Impact of Turkish Renewable Energy Resourges on Sustainable Thermal Tourism Development

II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium (KABEP – 2015), St. Petersburg, Russia, 9 - 13 November 2015, pp.1278-1288 Sustainable Development

A Research upon the Sustainable Nature-Based Tourism:Case of Western Black Sea Region of Turkey

İnternational Tourism and Hospitality Management Conferance, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 30 September - 04 October 2015, pp.145-159 Sustainable Development

The Relation between Demographic Factors and the Turnover Intention in Pre-Opening Hotel Businesses

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Austria, 23 - 25 July 2015, vol.207, pp.377-384 identifier

‘ Postmodern Turizm ve Eğlence Arketipleri bağlamında Tema Parkları. Vialand Örneği

13. Geleneksel Turizm Paneli., İstanbul, Turkey, 11 April 2014, vol.1, pp.321-329

Components of experiential value: Case of hospitality industry

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.1040-1049 Sustainable Development identifier

İSTANBUL'UN İNANÇ TURİZMİ POTANSİYELİ

INTERNATIONAL CONFERANCE ON RELIGIOUS TOURİSM AND TOLERANCE, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.1-26

Congress Tourism in Turkey: SWOT Analysis and Related Strategies

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Kazakhstan, 1 - 04 October 2012, pp.224-236

Turizm Öğrencilerinin Kontrol Odağı Yönelimlerinin İş Tatminine Etkisi

10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Ukraine, 1 - 04 August 2012, pp.897-916 Sustainable Development

How to Manage Yacht Tourism in Turkey Swot Analysis and Related Strategies

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, pp.1003-1014 identifier identifier

Turizmin Türk Ekonomisine Etkilerinin Girdi Çıktı Analizi ile Değerlendirilmesi 12 14 Ekim 2011

International Conference on Eurasian Economies, Bishkek, Kyrgyzstan, 12 - 14 October 2011, pp.210-216

”How to Manage Yacht Tourism in Turkey: Swot Analysis And Related Strategies”, , 1003-1013

VII. International Strategic Management Conference, France, 1 - 04 July 2011, pp.10003-10013

Strategies For Tourism Industry Under The Global Economic Crisis: A SWOT Analysis For Turkish Tourism

International Conference on Euroasian Economies, Kyrgyzstan, 1 - 04 June 2011, pp.382-389

Analysing the Impacts of Tourism upon the Turkey’s Economy by Using the Input-Output Analysis

International Conference on Euroasian Economies, Kyrgyzstan, 1 - 04 June 2011, pp.390-396

Menü Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: 3p Analiz Yöntemi

III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.277-280

How to manage yacht tourism in Turkey: A swot analysis and related strategies

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 Sustainable Development identifier identifier

Mönü Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: 3P Analiz Yöntemi

III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, Turkey, 17 - 19 April 2008

Merger and Chaos (The Example of Yapıkredi and Koçbank)

III. International Strategic Management Conference, Turkey, 1 - 04 July 2007, pp.876-886

Koç and Sabancı: Competition or Coorparation

II. International Strategic Management Conference,, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.669-676

E-Ticaretin Turizm İşletmeleri Açısından Güçlü ve Zayıf Yönleri: Seyahat Acentalarında Bir Araştırma

5th Knowledge Economy and Management Congress, Turkey, 1 - 04 November 2006, vol.II, pp.812-822

A Sample Case Study About The Dimensions of Human Resources Satrategic Management: Çırağan Palace Hotel Kempinski İstanbul

Turk - Kazakh nternational Tourism Conference - New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management in The Future,, Turkey, 1 - 04 May 2006, vol.II, pp.1251-1259

A Strategic Value Social Accountabality Federal Mogul – Turkey Example.

II. International Conference on Business Management and Economics, Turkey, 1 - 04 May 2006, pp.1-8

Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinin Bilgi Teknolojisine Yönelik Tutumları İstanbul Örneği

Haftasonu Seminerleri VIII: Turizmde Bilgi Teknolojileri, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 November 2001, pp.77-94

Önbüro Bölümü Elemanlarında Aranan Nitelikler Üzerine Bir Araştırma

Yeni Bin Yılda Turizm ve Türkiye Semineri, Karabük, Turkey, 1 - 04 April 2001, pp.153-160

Is Etudu Uygulamalarının Konaklama Isletmelerinin Verimliligine Etkileri Konusunda Pamukkale de Yapılan Bir Ornek Calısma

Denizli'de Sanayilesme ve Kentlesme Sempozyumu, Denizli, Turkey, 15 - 17 October 1999, pp.147-155

ş Etüdü Uygulamalarının Konaklama İşletmelerinin Verimliliğine Etkileri Konusunda Pamukkale’de Yapılan Bir Örnek Çalışma

İDenizli’de Sanayileşme ve Kentleşme Sempozyumu, 147-154, Denizli, Turkey, 1 - 04 October 1999, pp.147-154

Books & Book Chapters

The Mediating Role of Organizational Communication in the Effect of Organizational Culture on Organizational Cynicism: A Research in Hotel Businesses

in: Akademik Perspektiften Yönetim ve Strateji Konuları, Şahin Karabulut, Editor, Yaz , Afyonkarahisar, pp.205-246, 2023

Turizmde Etik

AUZEF, İstanbul, 2022

Etik Anlayış

in: Turizmde Etik, ORHAN AKOVA, Editor, AUZEF, İstanbul, pp.1-30, 2022

Tourism as a promoter of social welfare

in: Handbook on Tourism, Public Health and Wellbeing, Jun Wen,and Metin Kozak, Editor, Edward Elgar , Northampton, pp.204-220, 2022 Sustainable Development

Understanding online heritage destination image through user-generated content

in: Handbook on Tourism and Social Media , Doğan Gursoy,Rahul Pratap Singh, Editor, Edward Elgar , Massachusetts, pp.53-68, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

The Use of Virtual Reality and Augmented Reality in Cultural Heritage and Deep-Diving Destinations

in: Handbook of Research on Digital Communications, Internet of Things, and the Future of Cultural Tourism, Lídia Oliveira, Editor, IGI GLOBAL, Alabama, pp.138-160, 2022

Tourism as a promoter of social welfare

in: Handbook on Tourism, Public Health and Wellbeing, Nunkoo Robin, Wen Jun, Kozak Metin, Editor, Edward Elgar , Cheltenham, pp.204-220, 2022 Sustainable Development

TOURISM MARKETING : PLACE

in: TOURISM MARKETING IN THE LIGHT OF CHANGING MARKET DYNAMICS, ŞEHNAZ DEMİRKOL, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.175-202, 2020 Creative Commons License

Bastı; Bastilla; Bhajia; Burrito; Chili Con Carne; Chimichanga; Cholent; Chop Suey

in: Gastronomi Sözlüğü (A'dan Z'ye), Sarıışık Mehmet; Özbay Gülçin; Ceylan Veli, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.66-151, 2020

Turizm Pazarlamasında Uygunluk

in: Değişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması 9P-9C-9E, Demirkol Şehnaz, Editor, Değişim, İstanbul, pp.205-229, 2020

Sociocultural impacts of tourism development on heritage sites

in: The Routledge Handbook of Tourism Impacts Theoretical and Applied Perspectives, Doğan Gürsoy; Robin Nunkoo, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.252-264, 2019

Kuruluş Yeri Seçimi

in: PROFESYONEL RESTORAN YÖNETİMİ İLKELER, UYGULAMALAR VE ÖRNEK OLAYLAR, Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK Prof. Dr. Şenol ÇAVUŞ Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.36-62, 2019

Sociocultural impacts of tourism development on heritage sites

in: The Routledge Handbook of Tourism Impacts: Theoretical and Applied Perspectives , D. Gürsoy, R. Nunkoo, Editor, Routledge, Londrina, pp.252-264, 2019

Türkiye Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetim Sistemleri

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler - V, .e, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.879-898, 2018

LİDERLİK DAVRANIŞI İLE ÖRGÜTSEL SESLİLİK VE ÇALIŞAN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar, "ERYILMAZ B." "Özlü K." "Keskin Y.B."YÜCETÜRK C.", Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.259-278, 2018

LİDERLİK DAVRANIŞI İLE ÖRGÜTSEL SESLİLİK VE ÇALIŞAN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar -2018, Burak ERYILMAZ / Kurtuluş ÖZLÜYusuf Bahadır KESKİN / Cem YÜCETÜRK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.259-278, 2018

THE IMPACT OF THE ARAB SPRING ON HOTEL SERVICES IN ISTANBUL

in: 3rd International Thematic Monograph: Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era, UDEKOM BALKAN, Editor, UDEKOM BALKAN, Thematic Proceedings, Belgrade, pp.63-70, 2018

TABİAT PARKLARINDA EKOTURİZM VE REKREASYON FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:SİNOP ÖRNEĞİ

in: ÇEVRE - BİLİM VE TEKNOLOJİ, AYŞEĞÜL AKDOĞAN EKER, FATMA İLTER TÜRKDOĞAN, FATMA GÜLEN İSKENDER, NEŞE TÜFEKÇİ, SÜLEYMAN ÖVEZ, Editor, GÜVEN PLUS GRUP A.Ş, İstanbul, pp.124-146, 2018

TÜRKİYE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KALİTEYÖNETİM SİSTEMLERİ

in: New Trends In Social Sciences-VSosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V, Abidin TemizerYaşar Baytal, Editor, Institut za GEOGRAFIJU Podgorica/MONTENEGRO- Montenegro Unıversity Geography Instıtute, Podgorica, pp.879-898, 2018

The Relationship Between Leadership Behavior, Organizational Commitment and Intention to Leave: A Research Upon 5 Star Hotels in Istanbul

in: NEW TRENDS ıN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2, Zafer Gölen-İbrahim Serbestoğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.669-694, 2017

The Perception And Attitudes Of The Local People Towards Restoration Works And Tourism Development Applied In Historical Areas Of Istanbul

in: NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2, Prof. Dr. Zafer Gölen, Doç. Dr İbrahim Serbestoğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.641-650, 2017

Türkiye'de çevresel etik ve çevre sorunları

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan.H, Özer S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.821-832, 2016

Türkiye'de Çevresel Etik ve Çevre Hukuku Kapsamında Turizm Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, BABACAN,H.,ÖZER S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.821-832, 2016

Örgüt Kültürü ve Öz-Yeterlilik İlişkisi: Butik Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan, H., Özer S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.803-820, 2016

Kültürlerarası İletişim Aracı Olarak Turizm

in: Uluslararası İlişkilere Disiplinlerarası Bir Yaklaşım:Uluslararası İletişim Perspektifi, Burcu Sunar Cankurtaran, Editor, Röle Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.190-218, 2016

Kültürlerarası İletişim Aracı Olarak Turizm,

in: Uluslararası İlişkilere Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Uluslararası İletişim Perspektifi, Burcu Sunar Cankurtaran, Editor, Röle Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.190-218, 2016

Örgüt Kültürü ve Öz-Yeterlilik İlişkisi: Butik Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler Eds Gece Kitaplığı Ankara, Babacan, H., Özer S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.803-820, 2016

Türkiye'de Çevresel Etik ve Çevre Hukuku Kapsamında Turizm Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan, H., Özer S, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.821-832, 2016

Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk ve Etik

in: Turizm işletmeciliği: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Orhan Akova, İsmail Kızılırmak, Haluk Tanrıverdi, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.301-332, 2015

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

in: Turizm İşletmeciliği Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.205-250, 2015

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

in: Turizm İşletmeciliği Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.205-250, 2015

Örgütlerde Duygusal Emek

in: Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Küçükaltan D, Aydın Tükeltürk Ş.,Gürkan GÇ:, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.33-52, 2015

Çatışma Yönetimi

in: Yönetsel ve Örgütsel Etkinliği Geliştirme Yöntemleri, Özer KO, Hızıroğlu M, Saladamlı A., Editor, Adra Yayıncılık, İstanbul, pp.516-549, 2015

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

in: Turizm işletmeciliği Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.205-250, 2015

Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk ve Etik

in: Turizm İşletmeciliği: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H, Editor, Detay, Ankara, pp.295-320, 2015

Çatışma Yönetimi

in: Yönetsel ve Örgütsel Etkinliği Geliştirme Yöntemleri, Özer KO, Hızıroğlu M, Saladamlı A., Editor, Adra Yayıncılık, İstanbul, pp.516-549, 2015

Turizm Sektörü için Toplam Kalite Yönetimi

in: Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, Demirkol . ş ve Halis. M, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.56-94, 2010

Kuruluş Yeri Seçimi

in: Profesyonel Restoran Yönetimi İlkeler, Uygulamalar ve Örnek Olaylar, M. Sarıışık, Ş. Çavuş ve K. Karamustafa, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.37-62, 2010

Turizm Sektörü için Toplam Kalite Yönetimi

in: Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, muhsin Halis, Şehnaz Demirkol, Editor, değişim, İstanbul, pp.1-32, 2010

Turizm İşletmelerinin Pazarlanmasında Uygunluk (Convenience)

in: Turizm İşletmelerinin Pazarlanmasında 7P ve 7C,, C. Avcıkurt, Ş. Demirkol ve B. Zengin, , Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.281-313, 2009

Otel Yöneticileri Açısından Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğrencilerinin Sahip Olması Gereken Yetkinliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

in: Pof.Dr. Fermani Maviş Anı Kitabı, N.Kozak, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.187-208, 2009

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Adalet

in: Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, F.Okumuş, U.Avcı, , Editor, Detay Yayıncılık,, Ankara, pp.457-484, 2008

Etik ve Kalite İlişkisi: Teorik ve Pratik Perspektifler

in: Hizmet Kalitesi,, Ş. Gümüşoğlu, İ. Pırnar, P. Akan ve A. Akbaba, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.232-259, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

229

Citation (WoS)

312

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

297

H-Index (Scopus)

9

Citation (Scholar)

1143

H-Index (Scholar)

20

Citiation (TrDizin)

47

H-Index (TrDizin)

3

Project

6

Thesis Advisory

11

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals