Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Çocukluk çağında grip sorunu.

Clinic Pediatri , vol.9, no.5, pp.67-70, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Rotavirüs Aşıları

Clinic Pediatri , vol.8, no.5, pp.48-55, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Seyahat ve İnfluenza

Clinic Pediatri , vol.7, no.6, pp.24-29, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hayvan Isırıkları

Klinik Tıp Pediatri , vol.3, no.2, pp.11-17, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonları

Klinik Tıp Pediatri , vol.2, no.6, pp.1-8, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yeni Varyant H1N1 Gribi

Klinik Tıp Pediatri , vol.2, no.1, pp.1-9, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Plevral Efüzyon ve Ampiyem

Klinik Tıp Pediatri , vol.2, no.1, pp.22-28, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EVALUATION OF VIRAL RESPIRATORY TRACT INFECTIONS IN PEDIATRIC HEMATOLOGYONCOLOGY PATIENTS BEFORE COVID-19 PANDEMY

XIV Internatıonal Eurasian Hematology-Oncology Congress, İstanbul, Turkey, 11 - 14 October 2023, vol.45, no.3, pp.29 Sustainable Development

Çocuk Sağlığı İzleminde Geçici Hipogamaglobulinemi Tanılı Çocukların Değerlendirilmesi

45. Pediatri Günleri / 24. Pediatri Hemşireliği Günleri / 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.252-253

Boğmaca: Bir Olgu Sunumu

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.543-544

Dirençli Kusma ile Gelen CMV Retiniti Olgusu

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.521-522

Covid-19 Geçiren Süt Çocuklarında Lenfopeni Sıklığı

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.190-191

Çocukluk Çağındaki Kist Hidatik Olgularının Değerlendirilmesi

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.410-414

Pediatrik Hematoloji Hastalarında Febril Nötropeni Döneminde Viral Solunum Paneli İncelemesi

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.310-316

Keratoplasti Sonrası Gelişen Acanthomoeba Keratitis

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.540-542

Karaciğer Absesi ile Tanı Alan Kronik Granülomatöz Hastalık Olgusu

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.516-517

Nekrotizan Pnömonili İki Olgu

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.545-550

1 Aydır Kusan Olguda İpuçları: Nadir, Unutulmaması Gereken Bir Beyin Absesi Olgusu

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.526-527

Down Sendromlu Hastada Bcgitis: Tlr-2 Mutasyonu & Tüberküloz Yatkınlığı

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.490-491 Sustainable Development

Çocuk Acile Boyun Hareket Kısıtlılığı ile Gelen 2 Tortikollis Olgusu

45. Pediatri Günleri 24. Pediatri Hemşireliği Günleri, 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023, pp.504-505

Streptococcus Pneumoniae’ya Bağlı Gelişen Sepsis Olgusu

44.Pediatri Günleri ve 23.Pediatri Hemşireliği Günleri 2022, İstanbul, Turkey, 18 - 21 April 2022, pp.254

Transient Hypogammaglobulinemia of Infancy Diagnosed with BCG Scar Examination in Routine Well-Child Care Visits: A Case REport

The 3rd International Eurasian Social Pediatrics Annual Congress and the 7th National Social Pediatrics Annual Congress, İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.187 Sustainable Development

Pnömomediastinum ile Seyreden Human Boca Virüs Enfeksiyonu

44.Pediatri Günleri ve 23.Pediatri Hemşireliği Günleri 2022, İstanbul, Turkey, 18 - 20 April 2022, pp.247-248

Karın Şişliği ile Başvuran Tüberküloz Peritoniti Olgusu

44. PEDİATRİ GÜNLERİ 23. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ, İstanbul, Turkey, 17 - 20 April 2022, pp.249

Yenidoğanda postoperatif gelişen fusariyoz, nadir bir olgu sunumu

6. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Hibrid Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 24 October 2021, pp.122-123

Tedaviye Yanıt Vermeyen Pnömonide Nadir Bir Tanı; Kronik Granülamatöz Hastalık

14.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Turkey, 14 June 2021, pp.33

Impact of universal single dose varicella vaccine on pediatric varicella-related hospitalization in Turkey (VARICOMP STUDY 2008-2018)

39th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2021 Online), Geneva, Switzerland, 24 - 29 May 2021 Sustainable Development

Investigation of the Presence of SARS-CoV-2 Antigen and Antibody in Breast Milk

2nd International Eurosian Congress of Social Pediatrics and 6th National Congress of Social Pediatrics Online Kongre, İstanbul, Turkey, 26 - 29 November 2020, pp.62-63 Sustainable Development

From Rare Parasitosis; Fasciola Hepatica

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon ve Bağışıklama Kongresi, 26 September - 04 October 2020, pp.52 Creative Commons License Sustainable Development

An Adolescent Brucellosis Case Presenting with Fever and Scrotal Involvement

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon ve Bağışıklama Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 September - 04 October 2020, pp.42 Creative Commons License

Leuconostoc Sepsis in Patients with Intestinal Insufficiency

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon ve Bağışıklama Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 September - 04 October 2020, pp.21 Creative Commons License

Approach to the recurrent meningitis with a case report

37TH ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY FOR PEDİATRİC INFECTİOUS DİSEASES, 6 - 11 May 2019

Heck’s disease: a rare entity caused by HPV 13

37th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, 6 - 11 May 2019

A New Threat for Tuberculosis: Biological Agents

37th Annual Meeting of European Society for Paediatric Infectious Diseases, Ljubljana, Slovenia, 6 - 11 May 2019 Sustainable Development

Anti-tuberculosis medicine hypersensitivity in a patient

37th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, 6 - 11 May 2019 Sustainable Development

Bir Olgu Nedeniyle Tekrarlayan Menenjite Yaklaşım.

41. Pediatri Günleri ve 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 7 - 10 April 2019

HIV Enfekte Çocuk Olguda Kardiyomiyopati Ve Mid-Aortik Sendrom Birlikteliği.

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Turkey, 27 - 31 March 2019 Sustainable Development

Tüberküloz mu acaba derken saptanan endemik bir hastalık!

12. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve BAĞIŞIKLAMAKONGRESİ, Turkey, 27 - 31 March 2019 Sustainable Development

Adolesan bir hastada anti tüberküloz ilaç aşırı duyarlılığı

XXIX. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Turkey, 17 - 19 January 2019

Otoimmün Diyabetin Nadir Bir Nedeni:LRBA Eksikliği

ÇOCUK ENDOKRINOLOJISI OLGU SUNUMLARI -9-, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2018, pp.14 Sustainable Development

CARDIOMYOPATHY AND MID AORTIC SYNDROME IN HIV INFECTED CHILD

36TH ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY FOR PEDİATRİC INFECTİOUS DİSEASES, 28 May - 02 June 2018 Sustainable Development

THE SAFETY AND EFFICACY OF FIRST-LINE ART REGIMENS IN CHILDRENS

36th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, 28 May - 02 June 2018

A SNEAKY BUT FAMILIAR BACTERIUM IN ACUTE ABDOMINAL PAIN: MYCOBACTERIUMTUBERCULOSIS

36TH ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY FOR PEDİATRİC INFECTİOUS DİSEASES, 28 May - 02 June 2018

THE ACTUAL CAUSE IN AN ADOLESCENT PATIENT FOLLOWED UP FOR VESICOURETERALREFLUX: RENAL TUBERCULOSIS

36TH ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY FOR PEDİATRİC INFECTİOUS DİSEASES, 28 May - 02 June 2018 Sustainable Development

Primer meningokokkal monoartiküler septik artrit

11.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 4 - 08 April 2018

Septik artritte nadir bir fungal ajan: Candida albicans.

11.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 4 - 08 April 2018

Bordetella pertussis ve solunum yolu virüslerinin birlikteliği

11.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 4 - 08 April 2018, no.313

Salvage Use of Tigecycline For Severely Ill Children

10th Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Shenzhen, China, 2 - 05 December 2017

Resistant Gram Negative Infections in a Pediatric intensive Care Unit: MDR or XDR?

10th Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Shenzhen, China, 2 - 05 December 2017

Management and Treatment Difficulties of Multidrug Resistant Pulmonary Tuberculosis in a Pediatric Case

10th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Shenzhen, China, 2 - 05 December 2017 Sustainable Development

Bir çocuk olguda enfekte dev lenfanjiom

10. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 April 2017

LİNEZOLİD VE VANKOMİSİNİN BİRLİKTE KULLANIMI

10.ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017, pp.89

Fungal pnömoni sırasında hemofagositoz gelişen bir kronik granülomatöz hastalık vakası

39.Pediatri Günleri ve 18 Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 2 - 05 April 2017, vol.1, pp.67-68

Nekrotizan pnömoni ile başvuran akciğer tüberkülozu

39.Pediatri Günleri ve 18 Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 2 - 05 April 2017, vol.1, pp.64-65

HASTANEYE YATIRILAN ÇOCUK OLGULARDA İNFLUENZA ALT TİPLERİNİN KLİNİK FARKLILIKLARI

60. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016, vol.1, no.1, pp.166

TNF alfa tedavisi sırasında gelişen pediyatrik akciğer tüberkülozu olgusu

38.Pediatri Günleri ve 17.Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2016, pp.117

Hiper IgE ayırıcı tanısında kazanılmış immün yetersizlik sendromu: Çocuk Olgu

38.Pediatri Günleri ve 17.Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2016, pp.118

Sık hastalanan çocuklarda immün yetmezlik: Öngörülen risk faktörleri.

38.Pediatri Günleri ve 17.Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2016, pp.116

Pediyatrik beyin apsesi hastalarında nörolojik sekel gelişimini öngören faktörler.

38.Pediatri Günleri ve 17.Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2016, pp.131

Perinatal HIV geçişinde tek merkez sonuçları

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Ankara, Turkey, 24 - 27 March 2016, pp.74 Sustainable Development

Epidemiology of respiratory viruses in asthma exacerbations versus those in the community in Istanbul, Turkey

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, Spain, 6 - 10 June 2015, vol.70, pp.291-292 identifier

Nüks ALL'li olguda mortal seyreden fırsatçı enfeksiyon

VII. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu, Bolu, Turkey, 5 - 09 November 2014, vol.1, no.1, pp.19

Leukocyte Adhesion Defect Presenting with Diffuse Necrotic Skin LessionS

16th Biennial Meeting of the European-Society-for-Immunodeficiencies, Prague, Czech Republic, 29 October - 01 November 2014, vol.34 identifier

Fatal Association of Chronic Granulomatous Disease and Acquired Hemophagocytic Lymphohistiocytosis

16th Biennial Meeting of the European-Society-for-Immunodeficiencies, Prague, Czech Republic, 29 October - 01 November 2014, vol.34 identifier

tuberculosis meningitis report of two fatal cases

32nd annual meeting of the european society for paediatric infectious diseases, 6 - 10 May 2014 Sustainable Development

necrotizing fasciitis after anorectal surgery two cases

8th world congress of the world society for pediatric infectious diseases, 19 - 22 November 2013

posaconazole salvage therapy in children evaluation of four cases

8th world congress of the world society for pediatric infectious diseases, South Africa, 19 - 22 November 2013

cytomegalovirus retinitis in immunsuppresssed patients

8th world congress of the world society for pediatric infectious disease, South Africa, 19 - 22 November 2013

pediatrik aids hastalarında antiretroviral ilaç direnci

57.Türkiye milli pediyatri kongresi, Turkey, 30 October - 03 November 2013 Sustainable Development

hospital acquired gram negative bacteremias in a university hospital istanbul

31st annual meeting of the european society for paediatric infectious diseases, 28 May - 01 June 2013

succesful treatment with splenectomy for hiv related thrombocytopenia

31st annual meeting of the european society for paediatric infectious diseases, Italy, 28 May - 01 June 2013

a hiv infected case diagnosed with disseminated cryptococcus infection

31st annual meeting of the european society for pediatric infectious diseases, Italy, 28 May - 01 June 2013 Sustainable Development

broide abscess due to tuberculous infection in an eighteen month old infant a case report

7 th world congress of the world society for pediatric infectious diseases, Australia, 16 - 19 November 2011

pertusis cases in the pediatric department od a university hospital

21st european congress of clinical microbiology and infectious disease and the 27th international congress of chemotherapy, Italy, 7 - 10 May 2011, vol.56, pp.632-637

2010 döneminde izlenmiş boğmaca vakalrının sunumu

7.ulusal çocuk enfeksiyon hastalıkları kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2011, vol.10, pp.156-158

18 aylık süt çocuğunda brodie absesi

7.ulusal çocuk enfeksiyon hastalıkları kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2011

pediatrik hiv vakalarının değerlendirilmesi

7.ulusal çocuk enfeksiyon hastalıkları kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2011 Sustainable Development

2010 Döneminde İzlenmiş Boğmaca Vakalarının Sunumu

7.ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2011, vol.5, no.1, pp.326

empyema resistant to therapy after swine origin influenza A H1N1 infection

26th international pediatric association congress of pediatrics, Switzerland, 4 - 09 April 2011

invasive pneumococcal disease in children in istanbul in 2007 to 2010

26 th international pediatric association congress of pediatrics, Switzerland, 4 - 09 April 2011

Brain Abscess as a complication of foreign body a case report

26th international pediatric association congress of pediatrics, Switzerland, 4 - 06 April 2011

Invasive pneumococcal disease in children in Istanbul in 2007 to 2009

26th International Pediatric Association Congress of Pediatrics (IPA), Johannesburg, South Africa, 4 - 09 August 2010, pp.538

pcr tekniği ile pozitif saptanan boğmaca vakası vaka sunumu

32.pediatri günleri ve 11.pediatri hemşireliği günleri, Turkey, 27 - 30 April 2010

Serotip 2 ye bağlı pnömokoksik menenjit; Bir olgu sunumu

53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 25 October 2009, vol.1, no.1, pp.0-84

Books & Book Chapters

Cervical Lymphadenitis due to Nontuberculous Mycobacterial Infection in Children

in: Pediatric ENT Infections, CEMAL CİNGİ,Emin Sami Arısoy Nuray Bayar Muluk, Editor, SPRİNGER, CHAM, pp.713-723, 2022

Cervical Lymphadenitis due to Nontuberculous Mycobacterial Infection in Children

in: Pediatric ENT Infections, Cemal Cingi Emin Sami Arısoy Nuray Bayar Muluk, Editor, Springer, London/Berlin , Geneve, pp.713-723, 2022 Creative Commons License

COVİD-19 VE TANI TESTLERİ

in: ÇOCUKLARDA HER YÖNÜYLE COVID-A9, DEMET DEMİRKOL,BURÇİN NAZLI KARACABEY,ZEYNEP KARAKAŞ, Editor, Selenge Yayınları, İstanbul, pp.15-23, 2021

COVID-19 VE TANI TESTLERİ

in: ÇOCUKLARDA HER YÖNÜYLE COVID-19, Demet DEMİRKOL, Burçin Nazlı KARACABEY, Zeynep KARAKAŞ, Editor, Selenge Yayınları, İstanbul, pp.100-108, 2021

adjuvanlar

in: aşı ve bağışıklama, ateş kara,ergin çiftçi,hasan tezer,ayper somer, Editor, Selenge Yayınları, Ankara, pp.223-233, 2021 Sustainable Development

COVID-19 PANDEMİSİNDE ÇOCUKLAR VE BAĞIŞIKLAMA UMUDU

in: HALK SAĞLIĞI VE COVID-19, AE ÖNAL, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.102-108, 2020 Sustainable Development

Krup

in: Solunum Yolu Enfeksiyonları, Prof.Dr.Haluk Çokuğraş, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.26-29, 2020 Creative Commons License

Kuduz

in: PEDİYATRİ, Olcay Neyzi,Türkan Ertuğrul,Feyza Darendeliler, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.817-819, 2020

Coronavirus Enfeksiyonları

in: PEDİYATRİ, Olcay Neyzi,Türkan Ertuğrul,Feyza Darendeliler, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.791-801, 2020

Viral Solunum Yolu Enfeksiyonları

in: Pediyatri, Prof.Dr.Olcay Neyzi Prof.Dr.Türkan Ertuğrul Prof.Dr.Feyza Darendeliler, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.780-791, 2020 Creative Commons License

Tetanos

in: PEDİYATRİ, Olcay Neyzi,Türkan Ertuğrul,Feyza Darendeliler, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.722-724, 2020

AKCİĞER APSESİ

in: PEDİYATRİ, PROF.DR.OLCAY NEYZİ PROF.DR.TÜRKAN ERTUĞRUL PROF.DR.FEYZA DARENDELİLER, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.1373-1473, 2020 Creative Commons License

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

in: PEDİYATRİ, PROF.DR.OLCAY NEYZİ PROF.DR.TÜRKAN ERTUĞRUL PROF.DDR.FEYZA DARENDELİLER, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.2333-2335, 2020 Creative Commons License

Türkiye'de rotavirüs aşısı ulusal aşı takvimine girmeli midir?

in: 30 soruda rotavirüs enfeksiyonları ve aşılar, prof.dr.nuran salman,prof.dr.selim badur, Editor, selen, İstanbul, pp.286-295, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

CORONAVİRUS ENFEKSİYONLARI

in: PEDİATRİ, OLCAY NEYZİ TÜRKAN ERTUĞRUL FEYZA DARENDELİLER, Editor, NOBEL, İstanbul, pp.791-801, 2020

TETANOS

in: PEDİYATRİ, Neyzi Olcay, Ertuğrul Türkan, Darendeliler Feyza, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.722-724, 2020

KUDUZ

in: PEDİYATRİ, NEYZİ OLCAY, ERTUĞRUL TÜRKAN, DARENDELİLER FEYZA, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.817-819, 2020

CORONAVİRUS ENFEKSİYONLARI

in: PEDİYATRİ, NEYZİ OLCAY, ERTUĞRUL TÜRKAN, DARENDELİLER FEYZA, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.791-801, 2020

KUDUZ

in: PEDİYATRİ, OLCAY NEYZİ TÜRKAN ERTUĞRUL FEYZA DARENDELİLER, Editor, NOBEL, İstanbul, pp.817-819, 2020

TETANOS

in: PEDİATRİ, OLCAY NEYZİ TÜRKAN ERTUĞRUL FEYZA DARENDELİLER, Editor, NOBEL, İstanbul, pp.722-724, 2020

KUDUZ

in: ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI, PROF DR AYPER SOMER PROF DR NURAN SALMAN PROF DR IŞIK YALÇIN, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.371-374, 2018

YANIK İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR

in: ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI, PROF DR AYPER SOMER PROF DR NURAN SALMAN PROF DR IŞIK YALÇIN, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.577-580, 2018

ANTİMİKROBİYAL AJAN KULLANIM REHBERİ

in: ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI, AYPER SOMER NURAN SALMAN IŞIK YALÇIN, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.708-728, 2018

TRAVMA İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR

in: ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI, PROF DR AYPER SOMER PROF DR NURAN SALMAN PROF DR IŞIK YALÇIN, Editor, İSTANBUL MEDİAKL YAYINCIILIK, İstanbul, pp.581-583, 2018

HAYVAN ISIRIKLARINA BAĞLI ENFEKSİYONLAR

in: ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI, PRF DR AYPER SOMER PROF DR NURAN SALMAN PROF DR IŞIK YALÇIN, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.584-591, 2018

ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA DESTEK TEDAVİSİ

in: ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI, AYPER SOMER NURAN SALMAN IŞIK YALÇIN, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.687-690, 2018

HAYVAN ISIRIKLARINA YAKLAŞIM

in: ÇOCUK ENFEKSİYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, AYPER SOMER,ATEŞ KARA,ERGİN ÇİFTÇİ,HASAN TEZER, Editor, SELEN YAYINCILIK, İstanbul, pp.463-473, 2017

TETANOS VE KUDUZ PROFİLAKSİSİ

in: ÇOCUK ENFEKSİYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, AYPER SOMER,ATEŞ KARA,ERGİN ÇİFTÇİ,HASAN TEZER, Editor, SELEN YAYINCILIK, İstanbul, pp.475-504, 2017

TETENOS VE KUDURZ PROFİLAKSİSİ

in: ÇOCUK ENFEKSİYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, SOMER A, KARA A, ÇİFTÇİ E, TEZER H, Editor, SELEN YAYINCILIK, İstanbul, pp.475-486, 2017

HAYVAN ISIRIKLARINA YAKLAŞIM

in: ÇOCUK ENFEKSİYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, SOMER A, KARA A, ÇİFTÇİ E, TEZER H, Editor, SELEN YAYINCILIK, İstanbul, pp.463-474, 2017

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE PROBİYOTİKLER KULLANILABİLİR Mİ?

in: 20 SORUDA PROBİYOTİKLER, SOMER A., Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.93-104, 2015

PROBİYOTİK, PREBİYOTİK, SİNBİYOTİK NEDİR? ETKİ MEKANİZMALARI NASILDIR?

in: 20 SORUDA PROBİYOTİKLER, AYPER SOMER, Editor, SELEN YAYINCILIK, İstanbul, pp.1-11, 2015

Antimikrobiyal Ajan Kullanım Rehberi

in: Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Salman Nuran, Somer Ayper, Yalçın Işık, Editor, akademi, pp.724-749, 2015

ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA DESTEK TEDAVİSİ

in: ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI, Salman N, Somer A, Yalçın I, Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.719-723, 2015

YANIK İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR

in: ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI, NURAN SALMAN, AYPER SOMER, IŞIK YALÇIN, Editor, AKADEMİ YAYINEVİ, İstanbul, pp.617-620, 2015

PERİNATAL DÖNEMDE PROBİYOTİK KULLANIMI

in: Sağlıklı Kalmak için PROBİYOTİKLER PREBİYOTİKLER Anlatılmayan Tarihçe, Özen M., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.71-78, 2015

Hayvan Isırıklarına Bağlı Enfeksiyonlar

in: Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Salman Nuran, Somer Ayper, Yalçın Işık, Editor, akademi, pp.625-633, 2015

Yanık ile İlişkili Enfeksiyonlar

in: Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Salman Nuran, Somer Ayper, Yalçın Işık, Editor, akademi, pp.617-624, 2015

Enfeksiyon Hastalıklarında Destek Tedavisi

in: çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Salman Nuran, Somer Ayper, Yalçın Işık, Editor, akademi, pp.719-723, 2015

YANIK İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR

in: ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI, Salman N, Somer A, Yalçın I, Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.617-620, 2015

ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA DESTEK TEDAVİSİ

in: ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI, NURAN SALMAN, AYPER SOMER, IŞIK YALÇIN, Editor, AKADEMİ YAYINEVİ, İstanbul, pp.719-723, 2015

TRAVMA İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR

in: ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI, Salman N, Somer A, Yalçın I, Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.621-624, 2015

ANTİMİKROBİYAL AJAN KULLANIM REHBERİ

in: ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI, Salman N, Somer A, Yalçın I, Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.724-808, 2015

TRAVMA İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR

in: ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI, NURAN SALMAN, AYPER SOMER, IŞIK YALÇIN, Editor, AKADEMİ YAYINEVİ, İstanbul, pp.621-624, 2015

HAYVAN ISIRIKLARINA BAĞLI ENFEKSİYONLAR

in: ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI, Salman N, Somer A, Yalçın I, Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.625-633, 2015

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GRİP SORUNU

in: GRİBİN ÖNEMİ VE YENİ GELİŞMELER, BADUR S., Editor, Bilimsel Medikal Yayıncılık Grup, İstanbul, pp.21-31, 2014

Bakteriyel (Clostridium dışı) Gastroenteritlerin önlenmesi ve tedavisinde probiyotikler.

in: Teoriden Kliniğe Prebiyotikler, Probiyotikler., ATEŞ KARA,TURGAY COŞKUN, Editor, AKADEMİ YAYINEVİ, İstanbul, pp.106-115, 2014

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GRİP SORUNU

in: GRİBİN ÖNEMİ VE YENİ GELİŞMELER, SELİM BADUR, Editor, BLİMSEL MEDİKAL YAYINCILIK GRUB, İstanbul, pp.21-31, 2014

ATEŞ, TANIMLAMA, ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE ÖLÇÜM YERLERİ

in: ÇOCUKLARDA ATEŞ, SOMER A., Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.9-26, 2014

ANTİPİRETİK İLAÇLAR VE DOZLARI

in: ÇOCUKLARDA ATEŞ, AYPER SOMER, Editor, SELEN, pp.215-216, 2014

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GRİP SORUNU

in: GRİBİN ÖNEMİ VE YENİ GELİŞMELER, SELİM BADUR, Editor, BİLMEDYA, pp.21-33, 2014

ODAĞI OLMAYAN ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM

in: ÇOCUKLARDA ATEŞ, AYPER SOMER, Editor, SELEN, pp.87-109, 2014

ATEŞ,TANIMLAMA,ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE ÖLÇÜM YERLERİ

in: ÇOCUKLARDA ATEŞ, AYPER SOMER, Editor, SELEN, pp.9-27, 2014

SIK ENFEKSİYON GEÇİREN ÇOCUKLARDA DEMİR VE ÇİNKO EKSİKLİĞİ

in: 30 SORUDA DEMİR ÇİNKO BİRLİKTELİĞİ, KARAKAŞ Z., Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.49-56, 2014

ATEŞLİ ÇOCUĞUN KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ

in: ÇOCUKLARDA ATEŞ, AYPER SOMER, Editor, SELEN, pp.71-87, 2014

ODAĞI OLMAYAN ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM

in: ÇOCUKLARDA ATEŞ, SOMER A., Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.87-108, 2014

ATEŞ PATOFİZYOLOJİSİ VE İNFLAMATUVAR YANIT

in: ÇOCUKLARDA ATEŞ, AYPER SOMER, Editor, SELEN, pp.27-41, 2014

ATEŞLİ ÇOCUĞUN KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ

in: ÇOCUKLARDA ATEŞ, SOMER A., Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.71-86, 2014

Enfeksiyon Klinik İmmünoloji

in: Pediyatride Rutinler, Devecioğlu Ömer, Çıtak Agop, Editor, istanbul tıp, pp.323-364, 2014

ATEŞ PATOFİZYOLOJİSİ VE İNFLAMATUAR YANIT

in: ÇOCUKLARDA ATEŞ, SOMER A., Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.27-39, 2014

NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ

in: ÇOCUKLARDA ATEŞ, AYPER SOMER, Editor, SELEN, pp.109-123, 2014

ANTİPİRETİK İLAÇLAR VE DOZLARI

in: ÇOCUKLARDA ATEŞ, SOMER A., Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.215-216, 2014

Sık Enfeksiyon Geçiren Çocuklarda Demir ve Çinko Eksikliği

in: 30 soruda demir çinko Birlikteliği, Karakaş Zeynep, Editor, selen, pp.49-57, 2014

ATEŞLİ HASTALIKLARA YAKLAŞIM

in: AİLE HEKİMLİĞİ BAŞUCU KİTABI, ERCAN E., Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.141-151, 2012

Ateşli Hastalara Yaklaşım

in: Aile Hekimliği Başucu Kitabı, Ercan Ertuğrul, Editor, selen, pp.141-153, 2012

HUMAN PAPİLLOMAVİRÜS AŞILARI

in: AŞI KİTABI, SELİM BADUR,MUSTAFA BAKIR, Editor, AKADEMİ, pp.431-439, 2012 Sustainable Development

Perinatal Dönemde Prpbiyotik Kullanımı

in: Sağlıklı Kalmak İçin Probiyotikler Prebiyotikler Anlatılmayan Tarihçe, Özen Metehan, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.71-77, 2011

Metrics

Publication

352

Citation (WoS)

981

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

1150

H-Index (Scopus)

13

Project

6

Thesis Advisory

4

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals