Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Detection of haemolysin genes as genetic determinants of virulence in lactococcus garvieae

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.19, ss.625-634, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Formation of Pinocytic Activity in Cultured Common Dentex (Dentex dentex) Larvae Intestine

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, cilt.69, ss.1-7, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Serological Properties of Vibrio spp. Isolated from Fish

Indian Vet. Journal, cilt.88, ss.69-70, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Identification and Genotyping of Vibrio ordalii: A Comparison of Different Methods

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, cilt.62, ss.9-18, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

“Bacterial Pathogens of Gilt Heat Sea Bream”

Indian Vet. Journal, cilt.86, ss.1294-1295, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

“First Observation of Ricketsia Like Organisms in Cultured Sea Bass (D.labrax) in Turkey”.

Bull. European Ass. Pathol., cilt.25, ss.197-202, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

First observation of rickettsia- like organisms in cultured sea bass (Dicentrarchus labrax) in Turkey

Bull. Eur. Ass. Fish Pathologe, cilt.25, ss.196-203, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

“Vibriosis in the Cultured Sea Bream (Sparus aurata L.1758) Farms at the Aegean Sea Coast of Turkey"

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.2, ss.89-91, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Co-infection in Diseased Seven khramulya (Capoeta capoeta),

KSÜ Tarım ve Doğa Derg, cilt.22, ss.965-971, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bacterial Infection in Cultured Common Dentex (Dentex dentex, L. 1758)

ÇOMU Journal of Marine Science and Fisheries, cilt.2, ss.132-138, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Determination of Co-infection in Diseased Seven khramulya (Capoeta capoeta)

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.22, ss.965-971, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diagnosis of Vibrio anguillarum in Cultured Rainbow Trout (O. mykiss) by Different Methods,

EUROPEAN JOURNAL OF BİOLOGY, cilt.77, ss.26-31, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yetiştiriciliği Yapılan Kırma (Pagrus pagrus) ve Fangri (Pagrus major) Mercan Balıklarında Görülen Bakteriyel Patojenler

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.34, ss.14-21, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kültür Levrek (D. labrax) Balıklarından İzole Edilen Vibrio anguillarum İzolatlarının Karakterizasyonu

KOCATEPE VETERİNARY JOURNAL, cilt.10, ss.134-141, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Deniz Akvaryumunda Tutulan Palamut Balıklarında (Sarda sarda) Karma Enfeksiyon Olgusu

Erciyes Üniversitesi Veteriner Dergisi, no.1, ss.75-82, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss)’NDAN İZOLE EDİLEN GRAM-NEGATİF PATOJENLERİN LİPOPOLİSAKKARİT PROFİLLERİ

JOURNAL OF AQUACULTURE ENGİNEERİNG AND FİSHERİES RESEARCH, cilt.1, ss.80-89, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yavru Kültür Çipura Balıkları (Sparus aurata)’nda Görülen Karma Enfeksiyonun Teşhisi

Su Ürünleri Dergisi, cilt.28, ss.91-102, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

YAVRU KÜLTÜR ÇİPURA BALIKLARI (Sparus aurata)’NDA GÖRÜLEN KARMA ENFEKSİYONUN TEŞHİSİ

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.28, ss.91-102, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Kültür Balıklarında Staphylococcus cohnii subsp. cohnii Enfeksiyonu”.

İst. Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.1-12, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Görülen Aeromonas schubertii Enfeksiyonu Üzerine Bir Çalışma

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi - BİBAD, cilt.4, ss.99-106, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Haemorrhagic Septicemia in Farmed Young Russian Sturgeon in Turkey (Acipencer gueldenstaedtii).

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.25, ss.19-26, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Çipura Balığında (Sparus aurata L.) Vibrio Suşlarının Patojenik Özelliklerinin Tespiti”

İst. Üniv. Su Ürün. Fakültesi Su Ürün.Derg, cilt.23, ss.23-27, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A study on bacterial Haemorhagic Septicemia in farmed young Russian sturgeon (Ac.pencer gueldenstaedtii) in Turkey

İst. Üniv. Su Ürün. Fakültesi Su Ürün.Derg, cilt.25, ss.19-26, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çipura Balığında (Sparus aurata L.) Vibrio Suşlarının Patojenik Özelliklerinin Tespiti

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.19-26, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çiklit (Aulonocara maylandi) Balıklarında Görülen Bir Vibriosis Olgusu”.

Sümder Su Ürünleri Dergisi, no.30, ss.38-40, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Türkiye’de Yetiştiriciliği Yapılan Akvaryum Balıklarında Görülen Bakteriyel Hastalıklar”

Ziraat Mühendisliği Dergisi, ss.12-13, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diskus Balıklarında (Symphysodon spp.) Üreme Döneminde Meydana Gelen Epidermal Kalınlaşmanın Histolojik Yönden İncelenmesi”.

İst. Üniv. Su Ürün. Fakültesi Su Ürün. Derg., cilt.19, ss.13-26, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Diagnostic Study on Vibriosis Cultured Gilt-head Sea Bream in the Agean Sea Coast of Turkey

Istanbul University Journal of Aquatic Sciences, cilt.18, ss.43-54, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yavru Alabalıklarda (Oncorhyncus mykiss) Pseudomonad Septisemisi Üzerinde Bir Çalışma

J. Fac. Vet. Med. Istanbul Uni., cilt.30, ss.121-131, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“A Diagnostic Study on Vibriosis Cultured Gilt-Head Sea Bream (S.aurata) in the Aegean Sea Coast Farms of Turkey”.

İst. Üniv. Su Ürün. Fakültesi Su Ürün. Derg.,, ss.43-54, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kültür Çipura (S. aurata) Balığında Oodinium ve Vibrio KO-Enfeksiyonu.

stanbul University Journal of Fisheries &Aquatic Sciences, cilt.18, ss.9-18, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Yavru Alabalıklarda (Oncorhyncus mykiss) Pseudomonad Septisemisi Üzerinde Bir Çalışma”.

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg., cilt.30, ss.121-131, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Kültür Çipura (Sparus aurata) Balıklarında Oodiniasis ve Vibrio Ko–enfeksiyonu”.

İst. Üniv. Su Ürün. Fakültesi Su Ürün. Derg.,, ss.43-54, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Gökkuşağı Alabalık Yavrularında Görülen Furunkulozis Hastalığı Üzerinde Bir Çalışma”.

İst. Üniv. Su Ürün. Fakültesi Su Ürün, Derg.,, ss.461-467, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kültür Gökkuşağı Alabalıklarında (O. mykiss) Hafnia alvei Enfeksiyonu

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 24 - 26 September 2019, ss.11

Detection of Benign Tumors Observed in Seven Khramulya (Capoeta capoeta, Güldenstädt, 1773)

II. INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 08 November 2018, ss.34-35

THE USE OF SDS-PAGE PROTEIN PROFILING IN THE CHARACTERIZATION OF FISH PATHOGENIC BACTERIA

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), İstanbul, Türkiye, 4 - 06 October 2018, ss.7 Creative Commons License

Diagnosis of V. anguillarum by Using Strepavidin-Biotin Staining Method in Different Cultured Fish

World Aquaculture Adelaide 2014, Adelaide, Avustralya, 7 - 11 June 2014, ss.21

Antibiotic Susceptibilities of Bacteria Recovered From Gilt-Head Sea Bream (Sparus aurata)

World Aquaculture Adelaide 2014, Adelaide, Avustralya, 7 - 11 June 2014, ss.22

Kültür Gökkuşağı Alabalıklarında (O. mykiss W. 1792)V. anguillarum'un Teşhisi

5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 31 May - 02 June 2014, ss.402-405

DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA Micrococcus luteus’ UN PATOJENİTESİNİN TESPİTİ

5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 31 May - 02 June 2014, ss.302-304

KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (O. mykiss W. 1792) V.anguillarum’un TEŞHİSİ

5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 31 May - 02 June 2014, ss.402-404

YAVRU KÜLTÜR ÇİPURA BALIKLARI (Sparus aurata)'NDA GÖRÜLEN KARMA ENFEKSİYONUN TEŞHİSİ

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 2013, ss.302-303

Kültürü Yapılan Sinarit Balığı (Dentex dentex) Larvalarının Bağırsak Mikroflorasının Tespiti

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 2013, ss.287-288

Kültürü Yapılan Sinarit Balıklarında (Dentex dentex) Görülen Bakteriyel Patojenler

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 2013, ss.130-131

KÜLTÜR ÇİPURA (Sparus aurata, L. 1758) BALIKLARINDAN İZOLE EDİLEN PATOJEN BAKTERİLERİN FENOTİPİK VE ANTİJENİK KARAKTERİZASYONU

Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu / FABA 2013, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 May 2013, ss.339-340

RAPD analyses of Genetic Variation in Strains of V. alginolyticus Isolated from Gilt-Head Sea Bream

”, 13th international conference of the EAFP “Diseases of fish and shellfish”, İtalya, 1 - 04 September 2007, ss.352

Kitap & Kitap Bölümleri

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

Balık Sağlığı, Çağıltay F., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.224-236, 2007