Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Benign prostat hiperplazisinde fitoterapi

Androloji Bülteni , vol.18, no.64, pp.13-19, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Our First Experiences in Transperineal MR/US Prostate Fusion Biopsy

IURES Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği Kongresi - 2023, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2023, pp.20-21 Creative Commons License

GPx1 pro198leu polimorfizmi ile böbrek hücreli karsinom arasındaki ilişki

Uluslararası katılımlı XXII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi., Antalya, Turkey, 12 - 15 May 2022, pp.226 Creative Commons License

Enos 4a/4b gen polimorfizminin renal hücreli karsinom ile ilişkisi

Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 25 – 26 Aralık 2020, Turkey, 25 December 2020

eNOS 4a/4b gen polimorfizminin renal hücreli karsinom ile ilişkisi

Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 December 2020, pp.148 Creative Commons License

XPG ASP1104HİS gen polimorfizminin böbrek hücreli karsinom ile ilişkisi

Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 25 – 26 Aralık 2020, İstanbul, Turkey, 25 - 26 December 2020

5. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 7 - 15 November 2020, pp.295

5. Ulusal Üolojik Cerrahi Kongresi-Online (Ululararası Katılımlı), 7 November - 15 December 2020, pp.82

5. Ürolojik Cerrahi Kongresi-Online (Uluslararası Katılımlı), 7 November - 15 December 2020, pp.97 Sustainable Development

5. Ürolojik Cerrahi Kongresi-Online (Uluslararası Katılımlı), 7 November - 15 December 2020, pp.124

5. Ürolojik Cerrahi Kongresi-Online (Uluslararası Katılımlı), 7 - 15 November 2020, pp.308 Sustainable Development

THE ROLE OF CXCL11 AND CXCL13 GENE EXPRESSIONS ON ALLOGRAFT FUNCTION IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS

Annual Meeting of the American-Urological-Association (AUA), Washington, Kiribati, 15 - 18 May 2020, vol.203 identifier

Posterior Üretral Valv: Erişkin Dönem Sonuçları

15. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.19

Üreterosel Tedavisinde Endoskopik İnsizyon SonrasıUzun Dönemde Sonuçlar

15. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.48

Konjenital Anterior Üretra Divertikülü:Olgu Sunumu

15. Türk Çocuk Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.49

Measurement of ureteral access sheath force insertion: in vivostudy in 8 patients

7th International Alliance of Urolithiasis (IAU) Meeting, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2018

The evaluation of cyclooxygenase2 G 765 C gene polymorphism in renal carcinoma.

XXIX. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi, Muğla, Turkey, 26 October - 30 November 2018, vol.43, pp.1 Creative Commons License

Von Hippel-Lindau Sendromu’nda Böbrek Tümörlerinin Yönetimi

26. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 12 - 15 October 2017

Kidney Transplantation following ex-vivo reconstruction of the renal artery aneurysm with an arterial patch

18th Congress of The European Society for Organ Transplantation, Barselona, Spain, 24 - 27 September 2017

Effects of different volatile anaesthetics on CXCL9 and CXCL10 in kidney transplant surgeries

18th Congress of The European Society for Organ Transplantation, Barselona, Spain, 24 - 27 September 2017

HOGG1 Ser326Cys Gen Polimorfizminin Böbrek Hücreli Karsinom ile İlişkisi.

Uluslararası Biyokimya Kongresi – 2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi. International Biochemistry Congress – 2017 /28 th National Biochemistry Congress, Erzurum, Turkey, 19 September 2017

Volume Based Split Renal Function in living kidney donor assessment

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği. Kongresi, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.35

The endoscopic treatment of a distal ureteral polyp

30th World Congress of Endourology and SWL WCE 2012, İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2012

The laparoscopic fenestration of symptomatic lymphocele occured after renal transplantation

30th World Congress of Endourology and SWL WCE 2012, İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2012

The endoscopıc treatment of a dıstal ureteral polyp

30 th WORLD CONGRESS of ENDOUROLOGY&SWL WCE, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.535

Distal üreter polipinin endoskopik tedavisi:Bir olgu bildirimi

22. ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 1 - 04 May 2012, pp.368-369

Books & Book Chapters

Ürolojide Teletıp ve Yapay Zeka

in: Teletıp ve Klinik Yapay Zeka, Nilgün Bozbuğa ve Cengiz Yakıncı, Editor, Yüksek İhtisas Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.383-388, 2021

Ürolojide Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi

in: Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi, Nilgün Bozbuğa,Cengiz Yakıncı, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.225-233, 2020

Mesane Kanseri

in: Ürolojide Sık Kullanılan Deney Hayvan Modelleri, Bilal Eryıldırım,Ateş Kadıoğlu, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.61-68, 2020

Radikal Sistektomide Yeni Hasta Grubu: Seksenlikler

in: Türkiye Klinikleri Üroloji-Özel Konular Kas İnvaziv Mesane Kanseri, Tarık Esen, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), İstanbul, pp.55-64, 2019 Sustainable Development

Fitoterapi Ajanları Prostatı Nasıl Etkiler? Pre-klinik Çalışmalar

in: Genitoüriner Hastalıklarda Fitoterapinin Yeri, Türk Üroloji Derneği-Türk Üroloji Akademisi Yayını No:19, Halil Lütfi Canat, Ateş Kadıoğlu, Editor, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.13-24, 2019

Radikal Sistektomi Sonrası Üriner Diversiyon

in: Türk Üroloji Derneği Türk Üroloji Akademisi Ürolojik Onkoloji Bülteni - Mesane Kanseri, Sakıp Erturhan, Editor, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.65-68, 2018 Sustainable Development

Kadın Ürolojisi

in: İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi, Mehmet Öner Şanlı - Selçuk Erdem, Editor, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.69-74, 2018

Ürolojik Katater, Alet ve İşlemler

in: İstanbul Tıp Fakültesi 185.Yıl Ders Kitapları Serisi-Üroloji, Mehmet Öner Şanlı - Selçuk Erdem, Editor, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.19-24, 2018

Ürogenital Sistem Tüberkülozu ve Ürogenital Sistemin Diğer Spesifik Enfeksiyonları

in: İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi - Üroloji, Mehmet Öner Şanlı - Selçuk Erdem, Editor, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.55-62, 2018

Endoürolojik Girişimlerde Anestezi

in: Ürolojide Perioperatif Süreç Yönetimi, Prof. Dr. Kamil Mehmet Tuğrul,Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.51-56, 2017

Metastatik böbrek hücreli karsinomda cerrahi tedavi

in: Böbrek Kanseri Güncelleme, Yıldırım A., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.175-185, 2016 Sustainable Development

Parsiyel nefrektomide sıcak iskeminin renal fonksiyonlara etkisi

in: Böbrek Kanseri Güncelleme, Yıldırım A., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.131-143, 2016 Sustainable Development

Laparoscopic ureteroureterostomy

in: Advances in Laparascopic Surgery, Arshad Malik, Editor, Intech Open Science Publishers, Rijeka, pp.55-74, 2012

Expert Reports

Esas No 2019/1159

T.C. İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, pp.5, İstanbul, 2021

Esas No 2020/66

T.C. İstanbul 8. Tüketici Mahkemesi, pp.4, İstanbul, 2021

Metrics

Publication

261

Citation (WoS)

394

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

453

H-Index (Scopus)

12

Project

6

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals