Res. Asst. PhD Ümmü MUTLU


Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Department of Internal Medicine


Research Areas: Medicine, Internal Medicine Sciences, Internal Diseases, Endocrinology and Metabolic Diseases, Health Sciences


Names in Publications: Ümmü Korkmaz

Metrics

Publication

50

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2017 - 2022

2017 - 2022

Post Doctorate of Medicine

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, İç Hastalıkları Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Turkey

2012 - 2017

2012 - 2017

Expertise In Medicine

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, İç Hastalıkları , Turkey

2006 - 2012

2006 - 2012

Undergraduate

Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

2017

2017

Expertise In Medicine

Tens asitli siroz hastalarında intraabdominal basıncın prognoz üzerindeki etkisi

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, İç Hastalıkları

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Medicine

Internal Medicine Sciences

Internal Diseases

Endocrinology and Metabolic Diseases

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Research Assistant PhD

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Bektaş E., Yılmaz A., Bilgin E., Mutlu Ü., Çavuş B., Çifcibaşı Örmeci A., et al.

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2022, pp.136-137

2022

2022

Telci Çaklılı Ö., Ok A. M., Mutlu Ü., Hacişahinoğulları H., Yenidünya Yalın G., Gül N., et al.

43. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2022, pp.197 Creative Commons License

2022

2022

Mutlu Ü., Çavuş B., Hacişahinoğulları H., Yenidünya Yalın G., Soyluk Selçukbiricik Ö., Gül N., et al.

43. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2022, pp.187-188 Creative Commons License

2022

2022

Tiroid orbitopatisinde klinik aktivite skoru ile inflamatuar biyobelirteçlerin ilişkisi

ACARBAY A., ÇELİK A. M., MUTLU Ü., YENİDÜNYA YALIN G., GÜL N., SOYLUK SELÇUKBİRİCİK Ö., et al.

43. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2022, pp.179-180 Creative Commons License

2022

2022

Nasıfova V., Mutlu Ü., Hacişahinoğulları H., Yenidünya Yalın G., Kubat Üzüm A., Soyluk Selçukbiricik Ö., et al.

43. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Antalya, Turkey, 18 May - 22 September 2022, pp.166-167 Creative Commons License

2022

2022

Senkronize Diyabet Takip Sistemi

KAHRAMAN M., MUTLU Ü., ÇAKMAK R., ERTÜRK M. A., YILDIZ H., KARAN M. A., et al.

58. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 May 2022 Sustainable Development

2022

2022

Senkronize Diyabet Takip Sistemi

KAHRAMAN M., MUTLU Ü., ÇAKMAK R., ERTÜRK M. A., YILDIZ H., KARAN M. A., et al.

58. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 May 2022 Sustainable Development

2022

2022

Senkronize Diyabet Takip Sistemi

KAHRAMAN M., MUTLU Ü., ÇAKMAK R., ERTÜRK M. A., YILDIZ H., KARAN M. A., et al.

58. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 May 2022 Sustainable Development

2022

2022

Senkronize Diyabet Takip Sistemi

KAHRAMAN M., MUTLU Ü., ÇAKMAK R., ERTÜRK M. A., YILDIZ H., KARAN M. A., et al.

58. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 May 2022 Sustainable Development

2022

2022

Kahraman M., Mutlu Ü., Çakmak R., Ertürk M. A., Yıldız H., Düdükçü H. V., et al.

58. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2022, pp.294-297 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

Mutlu Ü., Sarıbeyliler G., Hacişahinoğulları H., Gül N., Kubat Üzüm A., Satman İ.

Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme 2022, Sakarya, Turkey, 24 - 27 March 2022, pp.45-46 Creative Commons License

2022

2022

İşcan A. Y., Çelik A., Işık E. G., Büyük M., Sormaz İ. C., Tunca F., et al.

22. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2022, pp.1

2021

2021

Sarıbeyliler G., Mutlu Ü., Hacişahinoğulları H., Kubat Üzüm A.

9. Türkiye Tiroid Hastalıkları E-kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2021, pp.50 Creative Commons License

2021

2021

Doğan E. E., Mutlu Ü., Hacişahinoğulları H., Gürşahbaz O. C., Üçok V. A., Soyluk Selçukbiricik Ö., et al.

Endokurs 5, Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021, pp.148 Creative Commons License

2021

2021

Mutlu Ü.

Endokurs 5 Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, Sakarya, Turkey, 10 - 14 November 2021, pp.21-22 Creative Commons License

2021

2021

Doğan E. E., Rasulova N., Telci Çaklılı Ö., Nasıfova V., Sarıbeyliler G., Mutlu Ü., et al.

18. Metabolik Sendrom Kongresi 2021, Muğla, Turkey, 16 - 19 September 2021, pp.111 Creative Commons License

2021

2021

Mutlu Ü., Ok A. M., Telci Çaklılı Ö., Hacişahinoğulları H., Yenidünya Yalın G., Gül N., et al.

57. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 01 June 2021 - 05 June 2022, pp.305-306 Creative Commons License

2021

2021

Nasıfova V., Mutlu Ü., Hacişahinoğulları H., Soyluk Selçukbiricik Ö., Gül N., Kubat Üzüm A., et al.

57. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 June 2021, pp.289 Creative Commons License

2021

2021

Çakmak R., Telci Çaklılı Ö., Ok A. M., Mutlu Ü., Sarıbeyliler G., Nasifova V., et al.

57. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 June 2021, pp.239 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Nasıfova V., Çakmak R., Ok A. M., Mutlu Ü., Sarıbeyliler G., Telci Çaklılı Ö., et al.

42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 23 May 2021, pp.322 Creative Commons License

2021

2021

Mutlu Ü., Soyluk Selçukbiricik Ö., Aras Y., Yarman E. S.

42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 23 May 2021, pp.430-431 Creative Commons License

2020

2020

Sarıbeyliler G., Kapar C., Yılmaz A., İdiz C., Mutlu Ü., Nasıfova V., et al.

56. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 10 November 2020, pp.120-121 Creative Commons License

2020

2020

Sarıbeyliler G., Mutlu Ü., Muslu B., Erel Gezegen C., Ok A. M., Çakmak R., et al.

56. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları , İstanbul, Turkey, 3 - 10 November 2020, pp.122-123 Creative Commons License

2020

2020

Acidosis is not a sine qua non for DKA

SARIBEYLİLER G., Kapar C., YILMAZ A., Alibeyoğlu A., İDİZ C., MUTLU Ü., et al.

22nd European Congress of Endocrinology, 23 May 2020

2020

2020

Çakmak R., Oghyanous G. A., Telci Çaklılı Ö., Ok A. M., Mutlu Ü., Sarıbeyliler G., et al.

Geleneksel İç Hastalıkları Günleri – İnteraktif Güncelleştirme 2020, Sakarya, Turkey, 12 - 15 March 2020, pp.43-44 Creative Commons License

2020

2020

Mutlu Ü., Ahmed M. A., Yenidünya Yalın G., Kubat Üzüm A., Aral F., Tanakol R.

Geleneksel İç Hastalıkları Günleri – İnteraktif Güncelleştirme 2020, Sakarya, Turkey, 12 - 15 March 2020, pp.39-40 Creative Commons License

2019

2019

An ACTH Dependent Cyclic Cushing’s Syndrome

Mutlu Ü., Çiftkaya A., Çakmak R., Sarıbeyliler G., Sabancı P. A., Barlas O., et al.

Endobridge 2019, Antalya, Turkey, 24 - 27 September 2019, pp.11 Creative Commons License

2017

2017

Tens asitli siroz hastalarında intraabdominal hipertansiyonun prognoz üzerine etkisi

MUTLU Ü., ATASOY A., ILIAZ R., ÇAVUŞ B., AKYÜZ F., DEMİR K., et al.

11. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 May 2017, pp.31-32

2016

2016

PRİMER MEMBRANÖZ NEFROPATİ PROGRESYONUNU ÖNGÖRDÜRMEDE HİSTOLOJİK VE KLİNİK BELİRTEÇLER

CEBECİ E., YEĞİT O. O., YILDIZ A., KORKMAZ Ü., ÖZLÜK M. Y., KILIÇASLAN I., et al.

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2016

2015

2015

IS POSTTRANSPLANT DEVELOPING DIABETES RISK INCREASED IN HCV POSITIVE RENAL TRANSPLANT PATIENTS?

Şumnu A., Demir E., Yeğit O. O., Mutlu Ü., Çalışkan Y., Alpay N., et al.

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 October 2015, vol.24, pp.11 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

Erken Başlangıçlı Diyabetin Nadir Bir Sebebi: Werner Sendromu

Mutlu Ü., Soyluk Selçukbiricik Ö.

in: , M. Temel Yılmaz,Okan Bakıner,Seher Tanrıkulu, Editor, Türk Diyabet Vakfı, İstanbul, pp.7-11, 2021 Creative Commons License Sustainable Development


Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1