Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CHANGES IN THE GLUCOSE PROFILES OF PREGNANT WOMEN WITH TYPE 1 AND TYPE 2 DIABETES

DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS, cilt.21, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of Glutathione Peroxidase and KCNJ11 Gene Polymorphisms in Patients with New Onset Diabetes Mellitus After Renal Transplantation.

Experimental and clinical endocrinology & diabetes : official journal, German Society of Endocrinology [and] German Diabetes Association, cilt.125, sa.6, ss.408-413, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

MANAGEMENT OF SILENT CYSTIC PHEOCHROMOCYTOMAS WITH BENIGN OR MALIGNANT HISTOLOGY

ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST, cilt.11, sa.2, ss.195-201, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Review of Clinical Recommendations on Prolactinoma and Pregnancy

Turk J Endocrinol Metab, cilt.22, ss.54-56, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Relationship Between Thyroid Functions and Dry Eye Symptoms in Patients with Hashimoto Thyroiditis

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.21, ss.108-112, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hipofiz adenomlarında T2 sinyal intensitesi

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2018, ss.35-36

Psödohipoparatiroidizm ve MakroPTH Birlikteliği

İç Hastalıkları Akademisi Kongresi, Lefkoşe, Kıbrıs (Kktc), 29 Nisan - 02 Mayıs 2018, ss.19-20

Fatigue as the presenting symptom of multiple endocrine neoplasia of type 2A

17th european congress of endocrinology, Dublin, İrlanda, 20 - 23 Mayıs 2017, ss.29

Relationship Between Thyroid Fuctions and Dry Eye Symptoms in Patients with Hashimoto Thyroiditis.

99th Annual meeting Endo 2017 Endosociety, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Nisan 2017, ss.10

Thyroid metastasis from colon cancer presenting as an acute and painful mass in the neck

Endocrine Society's 97th Annual Meeting and Expo, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Mart 2015, ss.15

Glutathion Peroxidase and KCNJ11 Gene polymorphisms in patients with onset diabetes after renal transplantation

Endocrine Society's 97th Annual Meeting and Expo, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Mart 2015, ss.37

Is it easy to differentiate pituitary macroadenoma from lymphocytic hypophysitis by MRI findings

Endocrine Society's 97th Annual Meeting and Expo, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Mart 2015, ss.54

Wolfram Syndrome:Presentation of two cases with type 1and type 2 diabetes mellitus

1. Ege endokrin hastalıklar ve genetik sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015, ss.14

The risk of future glucose intolerance in women with history of gestational diabetes

50th EASD Annual Meeting of the European Association fo the Study of Diabetes, Vienna, Avusturya, 15 Eylül 2014 - 19 Eylül 2015, cilt.57, ss.456

Batın içi kistlerin ayırıcı tanısında feokromositoma

36. Türkiye Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014, ss.78-79

Türkiyede son 10 yılda gestasyonel diabetes mellitusun değişen yüzü

36. Türkiye Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014, ss.69-70

Otoimmu¨n Adrenalit ile Başvuran Poems Vakası

35.Tu¨rkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013, ss.255-256

Presence of Pagets disease in a patient with endometrium carcinoma.

15th European congress of endocrinology, Kopenhag, Danimarka, 27 Nisan - 01 Mayıs 2013, ss.65

Hypopituitarism presenting with neuropsychiatric symptoms and hyponatremia

15th Congress of the European Neuroendocrıne Assocıatıon, Viyana, Avusturya, 12 - 15 Eylül 2012, ss.72

Kitap & Kitap Bölümleri

Management of a Thyroid Nodule Which Is Hypoactive on Thyroid Scintigraphy and has Eggshell Calcification on USG

Thyroid and Parathyroid Diseases, A Case-Based Guide, adas m, ozulker t, gunay s, Editör, Springer, London/Berlin , Cham, ss.63-65, 2018

Endokrin hastalıklarında hipertansiyon

Çocuktan yaşlıya hipertansiyon, altıparmak mr., Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.54-57, 2016

Antitiroid ilaçların yan etkileri

Endokrinoloji diyabet yıllığı, alagöl f, yarman s, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.51-57, 2013